Поиск

Меню 18.10.19

Сніданок   

Молочна манна каша/батон з маслом / сир/чай з молоком/ яблуко

Обід   

           Суп гороховий/ вермишель/ оладки з печінки/ салат із огірка сол/хліб з салом /какао з молоком/            

 Вечеря

Омлет/тушкована капуста/ батон / сік/вафлі/

Охтирської міської ради Сумської області
 • ОХТИРСЬКА МІСЬКА РАДА

  ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

  Р І Ш Е Н Н Я

  25.01.2019                              м. Охтирка                                      №  01

   

  Про затвердження територій

  обслуговування закладів загальної

  середньої освіти та закладів

  дошкільної освіти міста

   

   

              Відповідно до підпункту 4 пункту «б» ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 66 Закону України «Про освіту»,  ст.ст. 18, 19 Закону України «Про дошкільну освіту», ст. 18 Закону України «Про загальну середню освіту», Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 684 (зі змінами), керуючись ч. 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради вирішив:

  1. Затвердити території обслуговування закладів загальної середньої освіти та закладів дошкільної освіти (додається).
  2. Начальнику відділу освіти Охтирської міської ради Троню А.В. забезпечити здійснення контролю за здобуттям дошкільної та повної загальної середньої освіти.
  3. Рішення виконавчого комітету Охтирської міської ради від 18.04.2018 № 54 «Про затвердження територій обслуговування закладів загальної середньої освіти та закладів дошкільної освіти міста» вважати таким, що втратило чинність.

   

   

  Міський голова                                                       І. АЛЄКСЄЄВ

   

  Тимчасово виконуючий обов’язки

  керуючого справами

  виконавчого комітету                                        О. БОНДАРЕНКО 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ДОВІДКА

  про погодження проекту рішення виконавчого комітету

  Охтирської міської ради

   

  Про затвердження територій обслуговування закладів загальної

  середньої освіти та закладів  дошкільної освіти міста

   

  Начальник  відділу освіти           ________           А. ТРОНЬ

  Підстава для розроблення: підпункт 4 пункту «б» ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 66 Закону України «Про освіту», ст.ст. 18,19 Закону України «Про дошкільну освіту», ст. 18 Закону України «Про загальну середню освіту», Порядок ведення обліку дітей дошкільного,  шкільного віку та учнів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 684 (зі змінами), ч. 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

   

  Погоджено без зауважень

  Тимчасово виконуючий обов’язки

  начальника  юридичного

  відділу, юрисконсульт                ________________ Л.БОЖКО

   

  Заступник  міського

  голови                                          ________________Т.КОВАЛЕНКО

   

  Висловили зауваження

  до рішення

  ___________________         ____________________               _____________________

          (посада)                                   (підпис, дата)                      (ініціали, прізвище)

   

  Зауваження враховані

  ___________________         ____________________                _____________________

  (посада керівника органу —             (підпис, дата) (ініціали, прізвище)

  головного розробника)

   

  Зауваження не враховані

  ___________________         ____________________              _____________________

  (посада керівника органу —             (підпис, дата) (ініціали, прізвище)

  головного розробника)

  Підлягає оприлюдненню    ____________________         _____________________

                                                             (підпис, дата)                          керуючий справами

                                                                                                 виконавчого комітету                                                                                                                                                                                                                                                                 

   

   

  «______» ________________ 2019

   

   

  Додаток 

  до рішення виконавчого комітету

  ________________ № _________

   

  ТЕРИТОРІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ

  дошкільного навчального закладу «Сонечко»

  вул. Армійська (від пров. Юріївського і до кінця)
  пров. Кутузова
  пров. Прирічний
  пров. Табірний
  пров. Луговий
  пров. Кармелюка
  вул. Єлизавети Пелєхової
  пров. Менделєєва
  вул. Київська (від пров. Юріївського і до кінця)
  пров. Лісний
  пров. Дачний
  вул. Кащеєва
  пров. Віктора Штагера
  пров. полковника міліції Кобзаря В.В.

   

  Тимчасово виконуючий обов’язки

  керуючого справами

  виконавчого комітету                                      О. БОНДАРЕНКО

   

   

   

   

 • ВАКАНСІЇ  ВІДСУТНІ.

 • У дошкільному закладі створені умови для навчання осіб з особливими освітніми потребами :

  • наявна кнопка виклику на центральному вході; 
  • облаштовано пандус на центральному вході.
 • Довідка

  за результатами  проведення моніторингових  досліджень з

  розвитку компетенцій дітей  усіх вікових груп за освітніми лініями    Базового компоненту відповідно до Програми розвитку дитини дошкільного віку  «Я у Світі» та Програми розвитку дитини дошкільного віку  « Українське дошкілля»

   

           На виконання статті 22 Закону України «Про дошкільну освіту», Постанови Кабінету Міністрів від 14.12.2011 № 1283 «Про затвердження порядку проведення моніторингу якості освіти», листа МОН України від 06.11.2015 року № 1/9-535 «Щодо визначення розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі», державних вимог до рівня розвиненості та вихованості дитини дошкільного віку визначених Базовим компонентом дошкільної освіти, наказу по ДНЗ «Сонечко» від 05.04.2019 №  01-03/21  «Про  проведення моніторингового дослідження розвитку компетенцій  дітей  за освітніми лініями Базового компоненту відповідно до Програми «Я у світі»», з метою вивчення стану реалізації завдань Базового компонента дошкільної освіти  відповідно до Програми «Я у Світі», згідно  річного плану роботи ДНЗ на 2018-2019 н.р., був проведений моніторинг якості освітнього процесу у дошкільному навчальному закладі та вивчено стан підготовки дітей старшого дошкільного віку до навчання у школу, намічені заходи роботи з дітьми, які мають низький рівень підготовки та проведена відповідна робота.

            Моніторингове дослідження розвитку дітей було проведено у всіх вікових групах дошкільного навчального закладу. Педагогічне вивчення розвитку дітей здійснювалося згідно термінів складеного плану. Моніторингом було охоплено 227 дітей.

            Педагогічне оцінювання за системою показників нервово-психічного розвитку проводилося у групах дітей раннього віку у жовтні та квітні 2018-2019 року, моніторинг фіксувався у картках нервово-психічного розвитку дитини раннього віку. У молодшого дошкільного віку 4 — 5  року життя  був проведений  моніторинг за Херсонською  моделлю, фіксувався у картках результатів   за освітніми лініями. У групах старшого дошкільного віку  та в групі компенсуючого типу оцінювання рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку проведено за допомогою кваліметричної моделі у жовтні, квітні, фіксувалося у протоколах. 

         Результати моніторингового обстеження кожної дитини було внесено   у зведені картку результатів моніторингу сформованості основних  освітніх  ліній відповідно вікової групи.

  Педагоги були забезпечені  інструментарієм для здійснення моніторингу, матеріалами щодо фіксування результатів (таблицями, картами ) та матеріалами проведення педагогічної діагностики.

  Вихователь-методист Нікітченко В.А., аналізувала та узагальнювала дані педагогічного вивчення на основі результату моніторингу, на педагогічних годинах були проаналізовані результати за динамікою змін у розвитку дошкільників були визначені необхідні методи їм допомоги за кожною освітньою лінією Базового компоненту дошкільної освіти, внесені корективи в освітній процес, як індивідуально до кожної дитини, так і всієї групи в цілому.

  За результатами моніторингу дітей раннього  віку за 2018 – 2019н.р. порівнюючи результати засвоєння змісту освітньої лінії «Особистість дитини» протягом навчального року можна зробити висновок, що низький рівень знань дітей який становив 10% на початку року  на травень місяць становить 0%. Збільшився відсоток дітей достатнього рівня – 43% та високого – 11% на кінець навчального року.

  Аналізуючи результати засвоєння змісту освітньої лінії «Дитина в соціумі» можна зробити висновок, що діти не в повній мірі оволоділи знаннями з даної освітньої лінії. На травень місяць  зріс відсоток достатнього рівня,   нажаль низький рівень зменшився лише до 4% на кінець року . Це свідчить про те, що робота з дітьми велася не систематично й мала вибірковий характер.

  Порівнюючи результати засвоєння змісту освітньої лінії «Дитина в природному довкіллі» протягом навчального року можна зробити висновок, що робота з дітьми проводилась не систематично й потребує покращення,  адже відсоток засвоєння знань на достатній – 35%  а високий – 5%  переважає середній рівень 59%, низький зменшився до 1%.

  Аналізуючи результати засвоєння змісту освітньої лінії «Дитина у світі культури» можна зробити висновок, що робота з дітьми велася на належному рівні, адже з 24% низького рівня на початку року показник змінився в кращу сторону й на кінець навчального року зменшився до 0%, переважає середній 52% .

  Аналізуючи результати засвоєння змісту освітньої лінії «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» можна зробити висновок, що робота  вихователів щодо збагачення знань дітей про сенсорні еталони велася планомірно, на достатньому рівні про що свідчать показники. На кінець навчального року зменшився низький рівень до 0% порівняно з вереснем, а достатній та високий рівень зріс відповідно до 53% та 12%

  Аналізуючи результати засвоєння змісту освітньої лінії «Гра дитини» можна зробити висновок, що низький рівень з 16%  на кінець року зменшився й становить —  0%, нажаль високий рівень прослідковується в травні місяці й становить – 23% .      Це говорить про те, що організації ігрової діяльності дітей раннього віку вихователі не приділяли належної уваги, про що свідчать низькі показники

          Але, поряд з цим слід більш доцільно використовувати компоненти розвивального предметно-ігрового середовища в групі, що дасть змогу забезпечити можливість розвитку у грі пізнавальних, соціальних, естетичних потреб дітей. Слабким залишається розвиток дрібної моторики рук, тому показники з образотворчої діяльності на середньому рівні: з метою підвищення сенсорного розвитку дітей слід поповнити сучасним обладнанням групові сенсорні зони. Необхідно активізувати роботу з мовленнєвого розвитку, особливо роботу в групах та індивідуально

  Порівнюючи результати щодо засвоєння дітьми  змісту освітньої лінії «Мовлення дитини» протягом навчального року можна зробити висновок, що вихователі приділяли недостатньо уваги розвитку мовлення дітей  раннього віку, низький рівень на кінець року зменшився лише до 12% від первинних показників, а високий  майже залишився на місці, переважає достатній та середній рівень .

  Аналізуючи вищезазначене педагогам було надано рекомендації:

  • спрямовувати освітню роботу на підвищення родинно-побутової та соціально-комунікативної компетенції шляхом використання дидактичних ігор, художнього слова, малих фольклорних жанрів, ілюстративного матеріалу, тощо;
  • приділяти значну увагу формуванню природничої компетенції дітей раннього віку через ігрову діяльність, спостереження, розгляд ілюстрацій, тощо;
  • стимулювати інтерес дітей до ігрової діяльності;
  • активізувати роботу з мовленнєвого спілкування з дітьми раннього віку, використовуючи роботу в підгрупах та індивідуальну, створювати розвивальне мовленнєве середовище, сприяти становленню у дитини доступних віку мовленнєвих конструктів.

  Так, в групах молодшого дошкільного віку (4 р.ж.) «Ромашка», «Калинка»,  наприкінці навчального року рівень пізнавального розвитку дітей мав позитивні результати.  Дошкільники  виявляють інтерес до трудової діяльності, спрямовують свої зусилля на здобуття кінцевого результату, спроможні самостійно обрати вид діяльності та обґрунтувати свій вибір. Вміють емоційно виразити своє ставлення до чогось, описати свій настрій. Вони дуже активні, допитливі, вміють слухати. Діти мають уявлення про сенсорні еталони, про розмір, кількість, тощо. Аналіз знань, умінь і навичок з мовленнєвого розвитку дошкільників показав, що більшість дітей вдало підтримують розмову з дорослим, спілкуючись на задану тему, вміють використовувати слова мовного етикету, але погано засвоюють нові слова, більшість з яких залишається в пасивному словнику досить тривалий час. У дітей сформований інтерес до активної рухової діяльності. Разом із дорослими здатні організовувати та проводити різні види ігор. Вміють гратися іграшками, але ще досить часто використовують замінники, із задоволення грають у спортивні ігри, в іграх відображають суспільну дорослу діяльність, досвід оточуючого життя.

  За результатами обстеження дітей молодшого дошкільного віку (4 р.ж.)  можна зробити висновок, що ступінь сформованості різної компетенції на кінець навчального року значно зріс порівняно з початком завдяки систематичній, послідовній роботі вихователів з реалізації завдань освітніх ліній БКДО. Значно збільшився відсоток достатнього та високого рівнів,  та відповідно, знизився показник  низького рівня.

  Пропозиції педагогам:

  • продовжувати сприяти вихованню загальної та пізнавальної активності дітей, розширюючи можливості для їх практичного ознайомлення з різноманітними предметними явищами, для оволодіння відповідними способами дії;
  • постійно підтримувати допитливість дітей ефектами новизни, проведенням дослідів з різноманітними об’єктами, підводити вихованців до самостійних відкриттів;
  • створити умови для максимальної мовленнєвої активності кожної дитини шляхом залучення до фольклору, літературних творів, тощо;
  • особливу увагу приділяти підтримці самостійності дошкільників, розвитку їхньої ініціативи.

   

  Узагальнені результати моніторингу основних компетенцій дошкільників відповідно до змісту Програми розвитку дитини «Я у Світі» (нова редакція) та Програми « Українське дошкілля»

   

   

  Молодший дошкільний вік, 4-й рік життя,

  групи  «Калинка», «Ромашка»

  Освітні лінії  
  Дитина в природному довкіллі Особисті-сть дитини Дитина у світі культури Гра дитини Дитина в сенсорно-пізнавальному розвитку Мовлення дитини Дитина в соціумі  
   
  всього обстежено

  54  дітей

  В — 80%

  Д – 13  %

  С – 7 %

  Н –  %

  Всього: 100%

  всього обстежено

  54 дітей

  В – 79 %

  Д – 7,4 %

  С — 12%

  Н – 1,4  %

  Всього: 99,8%

  всього обстежено

   54 дітей   В – 42,8%

  Д – 21,4%

  С – 10 %

  Н –1.4%

  Всього: 75,6%

    всього обстежено

  54  дітей 

  В –   80%

  Д – 3,2 %

  С – 16,4  %

  Н – %

  Всього:

  99,6%

     всього обстежено

  54  дітей

  В – 68 %

  Д – 20%

  С – 10 %

  Н – 1.4 %

  Всього: 99,4%

    всього обстежено

  54 дітей 

  В – 42,4 %

  Д – 31,8 %

  С –   21,6%

  Н – 4 %

  Всього: 99,8%

  всього обстежено

  54  дітей

  В – 70 %

  Д –  27%

  С –  1,4 %

  Н – 1,4 %

  Всього:

  99,8%

   

   

   

   

        У групах молодшого дошкільного віку (5 р.ж.) «Буратіно», «Горобинка», «Волошка»  діти розуміють необхідність загартування, із задоволенням беруть участь у загартувальних процедурах, мають потребу в активній руховій діяльності. Незначна кількість дітей  вільно володіє основними комунікативними навичками та вміннями, вміє спілкуватись з дорослими та однолітками, розповідати про побачене та почуте. Дошкільники на достатньому рівні опанували основні математичні поняття, групують та систематизують предмети, розрізняють частини доби, називають геометричні фігури та просторові геометричні форми в предметах навколишнього середовища, розкладають предмети за вказаною ознакою в порядку зростання або зменшення, лічать у межах 5 кількісною та порядковою лічбою.  Сформовані  культурно-гігієнічними навичками, діти дбають про свою зовнішність, чистоту власного тіла. Діти знають важливість сімейного виховання. В них вихована повага до праці дорослих, однолітків. На достатньому рівні (44,2%) залишається розвиток зв’язного мовлення дітей: словниковий запас бідний, дошкільники не вживають повних, поширених речень, діти не вміють переказувати казки.

  Порівнюючи результати моніторингового дослідження протягом навчального року в групі « Буратіно»  дітей молодшого дошкільного віку (5р.ж.) можна зробити висновок що, простежується тенденція щодо незначного збільшення відсотка дітей з достатнім та високим рівнем, це свідчить про те, що вихователі, недостатньо уваги приділяли якісному засвоєнню знань дітей, організація освітнього процесу носила поверхневий характер. Причиною незначних змін є низька активність вихователів в роботі з дітьми, та відсутність досвіду вихователя Дядюшко Е.М., Черноткач В.Д.

   

    З огляду на це педагогам було рекомендовано:

  • більше уваги приділяти формуванню зв’язного мовлення та розвитку комунікативної активності дошкільників;
  • активізувати допитливість дітей, аби вони прагнули досліджувати нове;
  • розвивати вміння ставити перед собою дослідницькі завдання, формувати ціннісне ставлення до природи;
  • організовувати освітній процес з врахуванням індивідуального та диференційованого підходу до дітей, особливо в повсякденному житті;
  • проводити самоаналіз своєї педагогічної діяльності.

   

                       

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Молодший дошкільний вік, 5-й рік життя,

  групи: «Горобинка», «Буратіно», « Волошка»

   

  Освітні лінії  
  Особистість дитини Дитина в соціумі Дитина  у природному довкіллі Дитина  у світі культури Діяльність дитини Дитина в сенсорно пізнавальному просторі Мовлення дитини  
   
  Обстежено  70  дітей

   В – 50 %

   Д  — 21%

   С –  20 %

   Н – 8,6 %

  Всього: 99,6%

  обстежено 70  дітей

  В – 23%

  Д – 43%

  С – 13 %

  Н – 19 %

  Всього: 98%

  Обстежено70 дітей

  В –  11,5%

  Д – 39%

  С –  14,2%

  Н – 21,4%

  Всього: 86,1%

  Обстежено70 дітей

  В – 1,5 %

  Д  —  57 %

  С – 22,8

  Н –   2,8%

  Всього: 84,1

  Обстежено  70 дітей 

  В – 48,5 %

  Д – 40%

  С –  8,5 %

  Н – 1,4%

  Всього: 98,4

  Обстежено  70  дітей

  В –  32%

  Д – 37,2%

  С – 22,8 %

  Н –  8%

  Всього:  100%

  Обстежено70  дітей

  В – 4,2 %

  Д —   44,2%

  С – 24,2%

  Н – 24,2%

  Всього: 96,8%

   

   

  Групи старшого дошкільного віку 6 року життя: «Берізка», «Чебурашка», «Сонечко»

  за кваліметричною моделлю

   

   

  № з/п група кількість

  дітей

  компетенція сформована в повній мірі компетенція сформована в достатній мірі компетенція сформована посередньо компетенція не сформована
  1 «Берізка» 24 13

  (54,1%)

  8

  (33,3%)

  1

   (4,16%)

  1

  (4,16%)

  2 «Чебурашка» 23 9

   (39,1 %)

  7

  (30,4%)

  5

  (21,7%)

  2

  (8.6%)

  3 «Сонечко» 12 8

   (66,6%)

  2

   (16,6%)

  1

  (8,3%)

  1

  (8,3%)

  загальний 59 30

   (50,8%)

  17

  (28,9%)

  7

   (11,8%)

  4

  (6,7)

   

          Діагностичне обстеження дітей на предмет визначення готовності до школи дало позитивні результати. Майже  всі випускники   готові до навчання в школі. Ці діти володіють загально навчальними вміннями та навичками, вміють узагальнювати, аналізувати, порівнювати, дотримуються етичних норм спілкування з однолітками та дорослими, володіють умінням вести діалог, спільно діяти.

     Необхідно відмітити, що в ході моніторингового дослідження, в загальному, рівень знань, умінь і навичок дітей старших груп , порівняно з початком навчального року , має позитивну динаміку.

       В  групах старшого дошкільного віку  «Чебурашка», « Берізка»  (вихователі  Нестеренко О.С., Волкова В.М.,  Бабій Н.А., Капуста І.С., ) — покращилась робота  з освітньої лінії « Дитина у природному довкіллі» —  діти  називають об’єкти живої і неживої природи, будову рослин, дерев та  відрізняють за описом кущі від дерев; називають пори року, місяці. Називають свійських і диких тварин, уміють знаходити спільне і відмінне у їхніх зовнішніх ознаках, будові, називають рослини і тварин занесених у Червону книгу України.

  Аналізуючи освітню лінію «Дитина в соціумі» слід відмітити роботу вихователів:  Мединцеву Ю.В., Кириченко Н.І, групи старшого дошкільного віку  компенсуючого типу « Сонечко»  — діти мають уявлення про національні звичаї та традиції, історію України, її столицю, рідного міста. Знають, що вони є громадянами України; знають та поважають символіку України, видатних людей свого краю; орієнтуються з якими країнами межує Україна. З логіко-математичного розвитку діти знають та вміють зображати геометричні фігури, правильно їх розташовувати на аркуші за вказівкою педагога.

  В усіх старших групах були подані завдання на диференціацію понять «речення», «слово», «склад», «звук», діти в загальному розрізняють ці терміни, складають речення із запропонованим словом, ділять слова на склади, визначають наголошений склад, визначають кількість слів у реченні, складають речення за картинкою, за допомогою лего .

    Покращилась ситуація в групах дітей старшого дошкільного віку із засвоєнням вміння робити звуковий аналіз слів. У дітей сформовані навики визначення місця відповідного звука у слові, з опорою на наочний матеріал та без нього, проте інколи плутають тверді та м’які приголосні; в основному вміють самостійно робити звуковий аналіз слів за допомогою схем та фішок. Показники рівня знань дітей з мовленнєвого розвитку та навчання елементів грамоти виведені у відсотковому відношенні.

  Аналізуючи знання, уміння і навички дітей з логіко-математичного розвитку з’ясувалось, що більшість дітей вміють лічити в межах 10, орієнтуватися на площині аркуша паперу, вміють порівнювати суміжні числа, добре орієнтуються у площинних та об’ємних геометричних фігурах складають числа із двох менших, знають назви сенсорних еталонів: колір, форма, величина, називають послідовність пір року, днів тижня, частини доби дня.  

  Аналізуючи роботи дітей з художньо-практичної діяльності було відмічено, що дошкільники уміють зображати контури й силуети людей, дерев, але переважно на середньому рівні. На середньому рівні у дітей сформовані знання  про народно-прикладне мистецтво. Підсумовуючи результати вивчення рівня знань, умінь і навичок дітей старших груп відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти України та Програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», встановлено достатній  показник рівня знань дітей старшого дошкільного віку.

   

   

           Дані моніторингових досліджень  на початок навчального року дозволяють дати  загальну оцінку рівня розвитку дошкільників і встановити проблемні складові, які розвинені недостатньо і потребують додаткової уваги.

  Необхідно відзначити, що труднощі під час проведення моніторингу представляли для дітей наступні види завдань з таких освітніх ліній:

  • « Мовлення дитини»
  • групи молодшого дошкільного віку (4 р.ж.) — не розрізняють слова, що різняться одним звуком, не визначають перший звук у слові; уживання відмінків у різних формах; складання невеликих сюжетних та описових розповідей;
  • групи дітей молодшого дошкільного віку (5 р.ж.) — виокремлення першого і останнього звука у слові, визначення місця звука у слові; вживання прикметників вищого і найвищого ступеня порівняння; будування відповідей на причинно-наслідкові запитання (як? чому? навіщо?);
  • групи дітей старшого дошкільного віку — звуковий аналіз слів; узгодження прикметників з іменниками середнього роду, невідмінюваними іменниками та складання поширених речень з прикметниками, прислівниками, складними сполучниками.

   Але у дітей виникають труднощі у формуванні граматично правильного мовлення, а саме: узгодження слів у фразі згідно з мовними нормами; складанні речень, дотримуючись правильного порядку слів; зміні слів за відмінками, числами, особами. Також виникають труднощі у складанні описових, творчих розповідей, переказі художніх творів.

  • «Дитина в сенсорно пізнавальному просторі»
  • групи молодшого дошкільного віку (4 р.ж.) — групування предметів за істотними відмінностями (круг-квадрат, трикутник-овал), за двома заданими сенсорними ознаками – величиною та формою – із чотирьох можливих; назви основних форм будівельного матеріалу (кубик, цеглинка, пластина);
  • групи дітей молодшого дошкільного віку (5 р.ж.) — здійснення серіації предметів за формою;
  • групи дітей старшого дошкільного віку — здійснення серіації та класифікації геометричних фігур за певною ознакою, уявлення про співвідношення одиниць часу, користування календарем; утворення числа різними способами, склад числа, складання та обчислювання прикладів в межах 10.

  Проте є діти, які при виконанні дій з математичним знаками потребують індивідуального підходу.

  • « Дитина у світі культури»
  • групи молодшого дошкільного віку (4 р.ж.) — розрізняння малих фольклорних форм; відтворення нескладних предметів при використанні елементарних засобів зображення на папері – ліній, плям, крапок.
  • групи дітей молодшого дошкільного віку (5 р.ж.) — розрізняння малих фольклорних форм;
  • групи дітей старшого дошкільного віку — виразність читання напам’ять поетичних творів, упізнання на портретах відомих українських письменників.
  • «Діяльність дитини»
  • групи молодшого дошкільного віку (4 р.ж.) — дотримуватися рольових способів поведінки, норм та етикету спілкування у процесі гри, ігрового партнерства.

  Разом з тим слід зазначити, що при  плануванні подальшої роботі з дітьми необхідно враховувати наступні рекомендації:  

  1. Розвивати мовлення дітей шляхом впровадження в освітньо -виховний процес інноваційних технологій.
  2. Враховуючи індивідуальні особливості дитини використовувати диференційований підхід.

           На підставі вище викладеного.

   

   Виходячи з вище вказаного рекомендую:

  1. Вихователям груп молодшого дошкільного віку 4 — 5 року життя:

            у освітній  лінії «Дитина в природному довкіллі» —  приділяти більше уваги вихованню бережливого ставлення до навколишнього середовища, використовувати в роботі з дітьми пошуково – дослідницьку діяльність, розвивати емоційні почуття.  Постійно.

  1. Вихователям груп старшого дошкільного віку 6 року життя: 

        у  освітній лінії «Дитина в світі культури» — використовувати в роботі з образотворчої діяльності різноманітні матеріали, сучасні методи та прийоми.

   

         у  освітній  лінії «Особистість дитини» — вчити обговорювати результати своїх дій, виправляти помилки, намагатися регулювати власну поведінку, позитивно ставитись до своєї зовнішності, статевої належності.

  1. Вихователям раннього віку:

  у  освітній лінії « Мовлення дитини» —  продовжувати  вправляти у правильній вимові голосних  і приголосних звуків, у звуконаслідуванні й доборі рими.

  1. Вихователям усіх вікових груп:

   1)  Забезпечувати якісний рівень організації життєдіяльності дітей, спрямованих на  досягнення результативності освітньо- виховного процесу у вихованні життєвої компетенції вихованців.

   2) З метою формування  вдосконалення граматичної будови   мовлення впроваджувати у роботу інноваційні  лего технології та освітні технології.

    3) Враховувати індивідуальні особливості дитини,  організовувати диференційний підхід під час освітньо — виховного процесу.

   

  Довідку склала вихователь-методист                              В. Нікітченко

   

   

 • IMG_20190816_171447

  IMG_20190816_171458

  ЗВІТ

  ДИРЕКТОРА  ОХТИРСЬКОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО

  ЗАКЛАДУ (ЯСЛА-САДОК) «СОНЕЧКО»  ОХТИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  МОЛЧАНОВОЇ  Л.О.

  16 СЕРПНЯ 2019 РОКУ

   1. Персональний внесок керівника у підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у навчальному закладі.

  1.1. Вжиті завідуючим дошкільного закладу заходи щодо охоплення навчанням дітей 5ти річного віку.

   

         Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

  — Конституції України, — Закону України «Про освіту», — Закону України «Про дошкільну освіту», — «Положення про дошкільний навчальний заклад», — Базового компоненту дошкільної освіти України — Закону України «Про охорону праці» — Закону України «Про цівільну оборону» — Закону України «Про дорожній рух» — Закону України «Про відпустки» — Закону України «Про мови» — Державного стандарту – «Базового компоненту дошкільної освіти»,

       А також  відповідно до власного Статуту, Програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» , Освітньої програми та річного плану роботи.

          Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

           Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

  • збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей;
  • формування їх особистості , розвиток творчих здібностей та нахилів;
  • забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;
  • виховання потреби в самореалізації та самоствердженні;
  • створення умов формування сенсорно-пізнавальної компетентності дітей дошкільного віку засобами інноваційної лего-технології в освітньому процесі;початкової школи в умовах використання основних засад концепції «Нова українська школа».

  Безпосереднє керівництво дошкільним закладом здійснюю я, директор, Молчанова Лариса Олексіївна, згідно зі Статутом.

   

  Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Сонечко» Охтирської міської ради Сумської області знаходиться за адресою: провулок Лісний, 1, комунальної форми власності. Навчання та виховання в дошкільному закладі ведеться українською мовою. У закладі функціонує 10 вікових груп, із них:  2 групи раннього віку, 8 груп дошкільних, в них виховується 250 дітей. Дошкільний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем та має наступний режим роботи груп: 1 група – 12 ти годинна, 2 групи – 10.5 годин, 7 груп мають 9-ти годинний режим роботи.

  На виконання Закону України «Про дошкільну освіту», листа  МОН України від 18.12.2000 «Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку», інструктивно -методичного листа МОН України «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні заклади», «Про здійснення соціально-педагогічного патронату» протягом 2018-2019 здійснювався соціально-педагогічний патронат над дітьми  3 – 4, які проживають в мікрорайоні дошкільного закладу, але не відвідують його. Батьки таких дітей мали змогу отримати  кваліфіковану допомогу спеціалістів закладу  у Консультативному центрі, а для дітей раннього віку у закладі діяв центр «Разом з мамою».

  Педагоги закладу інформували батьків нашого мікрорайону  про можливі форми здобуття їхніми дітьми дошкільної освіти. З метою пропагування дошкільної освіти та більш глибокого ознайомлення з дошкільним закладом батьки вихованців  та жителі мікрорайону запрошувалися на свята, розваги, залучалися до організації та проведення виставок та інших форм роботи. Було надано можливість переглянути організацію життєдіяльності дітей, оглянути предметно-ігрове середовище групових кімнат. Діти 5ти річного віку 100% охоплені різними формами здобуття дошкільної освіти.

  2. Створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес.

  Планування роботи в дошкільному закладі здійснювалось відповідно до інструктивно-методичних листів, за рекомендованою програмою розвитку дитини дошкільного віку « Я у Світі». Вся робота дошкільного закладу здійснювалася згідно з  річним планом. Для ефективної навчально – виховної роботи впроваджувалися  інноваційні педагогічні технології.  Для забезпечення системного підходу до реалізації завдань дошкільної освіти в ДНЗ функціонує методичний кабінет, який є осередком для педагогів та батьків, наявний кабінет практичного психолога, вчителя-логопеда.

  Вихователі користуються сучасними науковими розробками, авторськими програмами, методиками, розробками свят та розваг, матеріалами з досвіду роботи кращих педагогів, періодичними педагогічними виданнями «Дошкільне виховання», «Палітра педагога», комплект «Зразковий дошкільний заклад» та ін.

  Протягом 2018-2019 н.р. педагогами закладу впроваджувалися  інноваційні технології:

  гр. раннього віку «Малинка»,   «Дзвіночок» – сенсорний розвиток, піскотерапія; кольоротерапія;

  гр. «Волошка», «Буратіно» — розвивальні палички Кюїнезера, театралізована діяльність, застосування Мнемотехніки Г.Чепурного;

  гр. «Горобинка» — коректурні таблиці Н.Гавриш;

  гр. «Чебурашка», гр. «Берізка» — коректурні таблиці за Н.Гавриш;

  гр.«Калинка» — розвивальні палички Дж.Кюізенера;

  гр. «Сонечко» — мнемодоріжки, біоенергопластика, су – джок терапія;

  гр. «Ромашка» — навчання дітей розповідання за схемами О. Білан, К.Крутій «Казкові лабіринти» В.Воскобовича, елементи лего – конструктора.

  Це дало змогу сприяти покращенню засвоєння освітніх завдань.

  Педагогам надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фахової майстерності: самоосвіта, взаємо відвідування методичних заходів, участь в засіданнях педагогічних студій міста, колективні перегляди, використання кращого досвіду вихователів дошкільного закладу, проходження курсів підвищення кваліфікації на базі СОІППО.

  1.3. Організація різних форм виховної роботи.

  Об’єктивною потребою у 2018/2019 н.р. стала організація гурткової роботи, які були організовані відповідно до запитів батьків та нахилів дітей. 

   В закладі працювало 10 гуртків, де займалося 164 дитини. Це гуртки

  «Крок до зірок» (хореографічний), «Джерельце» (вокальний),  «Весела акробатика», «Цікаві шашки», «Рюкзачок» (туристичний), «Театральний вернісаж». «Мовні перлинки», «Художня творчість» (викладачі міського центру позашкільної освіти Гайдуковська Т.М., Шведенко Я.С., гурток англійської мови – викладач Семигук О.О.

          Відповідно до річного плану роботи закладу протягом року  вивчався стан гурткової роботи у ДНЗ з метою оцінки її ефективності та впливу на розвиток творчого потенціалу дітей дошкільного віку.

          Заняття в гуртках проводяться відповідно до програмно-методичного забезпечення, яке визначено у робочому навчальному плані на 2018/2019 н.р. Керівники гуртків використовують парціальні та авторські програми. Перевірялися питання охоплення дітей  гуртковою робо­тою, активність їх під час проведення занять, результативність ро­боти гуртків (проведення виставок, участь в оглядах, творчих звітах , фестивалях тощо).

          З метою підвищення педагогічної майстерності, креативності педагогів, спрямовуючи освітньо-виховний процес на виконання головних завдань, адміністрацією були сплановані  та проведені протягом навчального року такі форми методичної роботи:

  • засідання педагогічних рад;
  • семінари-практикуми;
  • методичний квест;
  • диспути;
  • колективні перегляди та інші форми роботи.

      Методична робота в закладі здійснювалась відповідно до інструктивно-методичних рекомендацій.

        Були організовані Дні відкритих дверей, де батьки мали змогу переглянути організацію життєдіяльності дітей в групах. В тісній співпраці з батьками вихованців було організовано фестиваль «Зорепад талантів» у березні місяці. Під час проведення Дня відкритих дверей педагогами дошкільного закладу були проведені покази організованої діяльності, майстер-класи з боді-арту.

        Плідною була робота під час проведення методичного квесту з вчителями початкової ланки ЗОШ №5 ім. Р.К. Рапія. Педагоги груп старшого дошкільного віку ділилися досвідом роботи під час показу занять з математики, грамоти, вправлялися в дослідницькій діяльності. А вчителі-початківці на своїх уроках демонстрували наступність між дошкільною та початковою ланкою. Робота була цікавою та результативною. Діти знайомилися зі спортивною залою у школі, їдальнею, відвідали музей, здійснили оглядову екскурсію по школі.

      Стало традицією щорічно проводити Олімпійські тижні, де діти мають змогу показати себе під час велопробігу, отримати заряд бадьорості та отримати нагороди.

      Діти груп старшого дошкільного віку відвідують   шкільну бібліотеку, де мають змогу взяти участь у інтелектуальних конкурсах, виставках, переглянути театралізацію.

            Педагоги приймали активну участь в конкурсах « Кращий посібник з економічного виховання», «Огород на підвіконні». Виготовляли та презентували леп буки різної тематики,  презентували напрацьовані матеріали протягом року. Завдяки зусиллям вихователів в групах поповнені осередки для сюжетно-рольових ігор, обладнання для трудової діяльності, атрибути до рухливих ігор. Для прояву творчих здібностей вихованців у групах діють куточки СХД, які систематично поповнюються цікавими, нетрадиційними матеріалами для самостійної художньої діяльності.

  Батьки вихованців також брали активну участь в діяльності закладу: під час конкурсів, виставок, ярмарків.

          Одним з важливих завдань колективу залишається зміцнення і збереження здоров’я дітей. Один раз на квартал проводяться Тижні безпеки дитини, охорони праці. Двічі на рік практичний тренінг з евакуації дітей та працівників на випадок виникнення надзвичайної ситуації.  

         Відповідно до річного плану роботи, з метою підвищення рівня обізнаності, поінформованості працівників, дітей та батьків з питань безпеки життєдіяльності у дошкільному закладі проводилися тижні безпеки дитини та День цивільного захисту.      

         День цивільного захисту з практичним відпрацюванням дій з евакуації на випадок виникнення надзвичайної ситуації. В рамках цього тижня була проведена зустріч вихованців з працівниками пожежної частини,  проведена з ними та батьками спортивна розвага.

        Стало традицією 9 травня вшановувати загиблих ветеранів війни покладанням  квітів біля військової частини А — 0563. Вихованці старших груп відвідали музей Великої Вітчизняної війни в ЗОШ № 5.

           Проблеми фізичного розвитку дошкільнят, зміцнення та збереження їхнього здоров’я ніколи не втрачають своєї актуальності. Особливо це стосується умов сьогодення, оскільки в умовах активного впровадження комп’ютерних технологій різко знизилась рухова активність дітей, як наслідок підвищився відсоток дітей з ослабленим здоров’ям. Саме тому, відповідно до Законів України «Про дошкільну освіту», «Про фізичну культуру і спорт», Базового компоненту дошкільної освіти фізичне виховання дошкільнят є обов’язковою складовою повноцінного розвитку дітей й спрямоване насамперед на охорону та зміцнення їх психічного та фізичного здоров’я, підвищення захисних сил організму, виховання стійкого інтересу до рухової активності, звички до здорового способу життя, формування життєво-необхідних рухових умінь, навичок та фізичних якостей (швидкість, спритність, витривалість, гнучкість), формування культури здоров’я. Обов’язковими в системі фізкультурно-оздоровчої роботи є піші переходи.

  Дитячий туризм організовуємо в різні пори року. Влітку – як піші переходи, а в зимовий період на лижах, санчатах.  Походи мають гнучку структуру. Вони містять ігрові і сюрпризні моменти, бесіди, дидактичні та рухливі ігри, естафети тощо. Під час походу влаштовуємо дітям зустрічі з різними персонажами. Зазвичай сезонними персонажами є золота або сумна Осінь, весела Зимонька, спекотне Літо, а ще на дітей обов’язково чекають зустрічі з казковими героями. Це дітей стимулює, зацікавлює. Особливо цікаво проходять туристичні походи разом з батьками.

  2. Вжиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально- технічної бази закладу.

  Приміщення дошкільного закладу та його територія відповідають санітарно-гігієнічним нормам. Особлива увага приділяється охороні праці та безпеці життєдіяльності дітей та працівників. Призначеною наказом по ДНЗ комісією, щоденно здійснюється огляд приміщень та території, за результатами складається акт обстеження. На початку навчального року та літнього періоду здійснюється випробування спортивного обладнання на міцність у спортивній залі та на спортивному майданчику, перевірка на справність обладнання на харчоблоці та пральні. 1 раз на квартал проводиться перевірка виконання Інструкції з ОЖЗД, за результатами видається наказ по ДНЗ. 1 раз на  квартал відповідальною особою проводяться інструктажі з охорони праці та пожежної безпеки. При вступі на роботу всі працівники проходять вступний інструктаж  та інструктаж на робочому місці під підпис.

  Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу є одним із провідних напрямків роботи директора ДНЗ. До початку навчального року батьками та працівниками ДНЗ було пофарбовано ігрове обладнання на ігрових майданчиках.  За бюджетні кошти було проведено повірку та перезарядку 22 вогнегасників, повірка манометрів – 6 штук, водяного лічильника, повірка пожежних кранів та рукавів, пожежних гідрантів.

  На харчоблок придбана каструля на 40 л, 5 штук пателень.

  Для проведення ремонтних робіт придбана «Болгарка», паяльна лампа.

  Здійснено капітальний ремонт службового туалету на І поверсі із встановленням унітазу, раковини для миття рук, електрична сушарка для рук, замінено водогінну систему.

   Також за бюджетні кошти придбавалися пральний порошок, чистячі  та миючи засоби, дезактин, мило туалетне та господарче, туалетний папір, серветки, медикаменти, офісний папір, файли та ін.. Для виконання поточних ремонтів обладнання було придбано цемент, церезит, цвяхи, шурупи різних розмірів, клей, вапно та ін.

  З переходом дошкільного закладу на самостійний бухгалтерський облік було облаштовано бухгалтерію, закуплено комп’ютерну техніку, підведено інтернет, придбано шафу.

  Каштеляном Турчиною Т.І. були пошиті костюми стюардес на міський фестиваль «Веселі нотки»

  Депутатами Охтирської міської ради Петровим А.С., Теличко В.С. були подаровані 2 ноутбуки: в методичний кабінет та для роботи вчителя-логопеда.

  Родиною Сугаків було подаровано спортивний комплекс.

  3. Вжиті заходи щодо забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки.

   Дошкільний заклад укомплектовано педагогічним та обслуговуючим персоналом відповідно до Типових штатів.

  Педагогічний колектив закладу складає 26 осіб.

  Повну вищу освіту мають 19 педагогів. (73%)

  У 2018 – 2019 н. р. було атестовано 4 педагогічних працівники :  вихователь Михайленко В.А. підтвердила 11 тарифний розряд, Волковій В.М. встановлено  11 тарифний розряд, муз керівник Рудь І.О  підтвердила кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», вихователь-методист Нікітченко В.А. присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії».

  Фаховий рівень педагогічних кадрів забезпечується безперервною системою підвищення кваліфікації кадрів на рівні дошкільного закладу, шляхом відвідувань педагогами методичних об’єднань педагогічних працівників системи дошкільної освіти міста, курсів підвищення кваліфікації кадрів.

  4. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров‘я дітей та педагогічних працівників. Забезпечення організації харчування та медичного обслуговування дітей та працівників.

  Харчування вихованців здійснюється відповідно до Інструкції з організації харчування дітей в дошкільних навчальних закладах. Діти отримують 3-х разове харчування. Сестрою медичною з дієтичного харчування складається меню-розкладка з урахуванням примірного перспективного меню та картотеки страв.

  Вартість харчування на день складає близько 35 грн. В літній оздоровчий період вартість харчування збільшується на 10 %. Оплата за харчування: 40% — бюджетні кошти, 60% — батьківська плата. За рішенням виконавчого комітету діти з ОТГ здійснюють оплату за харчування 100%.

  Діти пільгових категорій одержують безкоштовне харчування (малозабезпечені, діти-інваліди), на 50 % звільнені від плати за харчування діти з багатодітних сімей .Директор, медичні сестри та вихователі тримають на постійному контролі оплату за харчування дітей. Щомісячно проводиться аналіз виконання норм харчування. 

  Виконання норм харчування за навчальний рік складає:

  М’ясо – 90 %, овочі – 91%,  риба -98% , фрукти – 64%, соки – 100%, масло – 100%, сир кисломолочний – 100%, сметана -100%,  молоко -91%, сир твердий – 94%, крупи – 100%, яйця – 74 %.

   Вихователями усіх вікових груп ведеться планомірна робота щодо формування навичок культури харчування у дітей. Адміністрація постійно контролює якість страв та харчування дітей на групах. За результатами контролю проводяться індивідуальні бесіди, видаються накази та заслуховуються питання про харчування на нарадах при директору.  Контроль за якістю харчування, санітарно-гігієнічним станом ДНЗ ведеться і з боку Держпродспоживслужби, про що свідчать акти перевірок. Пропозиції, вказані в актах виконуються згідно з зазначеними термінами.

  Медичне обслуговування вихованців дошкільного закладу здійснюється медичними сестрами. У закладі діє фізіотерапевтичний кабінет для доліковування дітей після хвороб, у ньому працює тубус –кварц, електрофорез, УВЧ, лампа солюкс, інгалятор.

  На «Д» обліку – 32 дитини.

  Основну групу по фізкультурі мають 240 дітей, підготовчу – 6, спеціальну – 4.

  Середня відвідуваність – 145 (58%) дітей.

  Випадків інфекційних захворювань: скарлатина – 0,  ротовірусна інфекція – 4, вітряна віспа – 4.

  Випадків травматизму не було.

  Санітарно-освітня робота серед батьків проводиться через бюлетені, бесіди, консультації. Розроблені заходи, спрямовані на адаптацію прибулих дітей.

  Працівники закладу 2 рази на рік проходять медичні огляди.

  5. Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм.

  З метою збереження життя і охорони здоров‘я дітей, навчання безпечної поведінки проводяться   місячники та тижні безпеки дитини. Двічі на рік, до оздоровчого періоду та початку навчального року проводилося випробування спортивного  та нестандартного обладнання на території закладу.

  Відповідно до Закону України «Про охорону праці» з 24. 04. по 28.04. 2019 року було проведено весняний тиждень безпеки життєдіяльності,  практичне відпрацювання  з працівниками та дітьми на випадок виникнення пожежі .

  6. Надання соціальної підтримки та допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавлених батьківського піклування , дітям з малозабезпечених сімей.

  На початку навчального року було складено соціальний паспорт сімей пільгових категорій. На підставі підтверджуючих документів було видано наказ про забезпечення цих дітей пільгами в оплаті за харчування.

  7. Моральне та матеріальне стимулювання працівників, організація їх відпочинку та оздоровлення.

  З метою морального стимулювання кращі педагоги та обслуговуючий персонал за успіхи в роботі були нагороджені грамотами відділу освіти та подяками адміністрації закладу на серпневій конференції педагогічних працівників, до дня Дошкілля, до дня працівників освіти.

  8. Залучення педагогічної та батьківської громадськості дошкільного закладу до управління його діяльністю; співпраця з громадськими організаціями.

  У дошкільному закладі діє Рада закладу, піклувальна рада. На засіданнях розглядалися питання освітньо-виховної роботи, поліпшення умов перебування дітей в ДНЗ, питання звернення за спонсорською допомогою до підприємств та організацій, звітування про використання залучених коштів, щодо організації харчування дітей.

  Вихованці нашого закладу традиційно беруть участь у міських заходах: фестиваль дитячої творчості «Веселі нотки».

  9. Дисциплінарна практика та аналіз звернення громадян з питань діяльності навчального закладу. Реагування керівника на зауваження та пропозиції, викладені батьківським комітетом, радою, батьками, представниками інших органів громадського самоврядування.

  Директором щотижня ведеться прийом громадян з питань діяльності дошкільного навчального закладу, розглядаються пропозиції, зауваження, прохання, викладені батьками, радою  та доводяться до відома громадян прийняті рішення.

  Протягом 2018-2019 навчального року надійшло 4 звернення на особистому прийомі:  1 – на проходження педагогічної практики, 3 – на влаштування на роботу.

  Всі звернення розглядаються вчасно відповідно до встановленого законодавством терміну.

  Адміністрація ДНЗ  1 раз в півріччя проводить узагальнення звернень громадян. Питання щодо звернень громадян розглядались на виробничій нараді та загальних зборах колективу.

  Роботу дошкільного закладу  щодо забезпечення своєчасного, кваліфікованого, повного розгляду звернень громадян вважаємо задовільною.

  Серед працівників ДНЗ проводиться робота по ознайомленню зі змінами в законодавстві , що регулює роботу зі зверненнями громадян

  Залучення батьківської громадськості навчального закладу до співпраці; співпраця з громадськими організаціями

         Колектив дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Сонечко» налаштований на подальшу діяльність в режимі розвитку, відновлення, впровадження інновацій. Майбутнє своє колектив закладу вбачає у розширенні спектру надання освітніх послуг дітям дошкільного віку.

       Одним із пріоритетних напрямків діяльності у наступному навчальному році залишиться дотримання педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважання гідності дитини та її батьків; забезпечення емоційного комфорту, захисту дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які школять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства.

  Сподіваємося на подальшу співпрацю!

 • Щира вдячність депутату Охтирської міської ради Кириченко М.Г., за надання допомоги для придбання мультимедійного проектора!

   

 •  

                                                                               

                              ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

                        (ЯСЛА-САДОК) «СОНЕЧКО»

   

         НАКАЗ

   

    19 серпня 2019 року                                          № 01 — 04/54

  Про дотримання

  законодавства в бюджетній сфері 

   

   

                Відповідно  до ст.ст. 26,30,78,79 Закону України «Про освіту»,   ст.ст. 17,18,19,31 Закону України «Про дошкільну освіту», , «Про благодійництво та благодійні організації», ст.ст. 32,52 «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 року № 1222 (зі змінами) «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування», листів Міністерства освіти і науки України від 13.10.2011 № 1/11-9472  «Щодо збору коштів з батьків», від 15.04.2011 № 1/9-289 «Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків», від 05.09.2013 № 1/9-608 «Щодо благодійних внесків», на виконання рішення виконавчого комітету  Охтирської міської ради від 16.08.2019 № 98 «Про дотримання бюджетної дисципліни в частині збору коштів з отримувачів освітніх послуг», з метою  уникнення безсистемних та безконтрольних зборів коштів з батьків, забезпечення доступності, безоплатності освіти у дошкільному закладі

   

  НАКАЗУЮ:

   

  1. Забезпечити неухильне дотримання працівниками дошкільного закладу  Закону України «Про засади запобігання та боротьбу з корупцією», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення».

                                                                                                              Постійно.

  2. Педагогічним працівникам, обслуговуючому персоналу:

              1) Заборонити незаконний збір коштів працівниками дошкільного закладу.                                                                                             Постійно.

             2) Не допускати вимагання (ініціювання) збору коштів від батьків вихованців, встановлення обов’язкових одноразових чи регулярних внесків від батьків вихованців, непередбачених статутом закладу, нормативно-правовими актами тощо.

           3) Покласти персональну відповідальність  на педагогічних працівників закладу за вчинення протиправних дій на групах щодо збору коштів, відсутність звітування перед батьками чи приховування інформації про використання залучених благодійних коштів, подарунків або  отриманих матеріальних цінностей.

           4) У випадку порушення цього наказу винних осіб притягувати до дисциплінарної відповідальності та відповідальності, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції».

     3.Чабановій Т. І., завгоспу, матеріально-відповідальній особі,  Остапенко Я.О., виконуючий обов’язки діловода, забезпечувати оприлюднення інформації про надходження та використання бюджетних коштів на утримання та розвиток матеріально-технічної бази дошкільного закладу відповідно до п.2 частини 1 та п. 3 ст.13 Закону України «Про доступ до публічної інформації».                                                 Постійно.

  4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

   

  Директор

  дошкільного  навчального закладу

   

  Л. МОЛЧАНОВА

  З наказом ознайомленні

  всі працівники під підпис

 •  

  1

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

   

 •  

  5454545

  454545454 54545464548, 54554646545

 • Напередодні Купальського свята на базі  ДНЗ «Сонечко» була організована та проведена розвага «Ой на Івана, ой на Купала» разом з вихованцями.

  Мета розваги: дати дітям уявлення про традиційне святкування українцями дня Івана Купала; закріпити знання купальських пісень, українських народних хороводів, уміння виразно декламувати  вірші напам’ять; розвивати музично – хорові навички та хороводні рухи, спритність, кмітливість; збагатити дітей позитивними емоціями; формувати почуття національної свідомості, виховувати почуття любові до рідного краю.

  Свято Купала — одне з найпоетичніших народних свят — сягає своїм корінням у глибину віків. Цього дня наші предки збирали трави і зілля, плели вінки з квітів, купалися та обливалися водою. Вважало¬ся, що зілля, зібране в цей час, має цілющі властивості. Відома ле¬генда про дивовижний цвіт папороті, який буцімто роз¬цвітає саме в купальську ніч, а хто його знайде, тому він приносить щастя. Невід’ємним атрибутом свята є вогнище.
  Стародавнє та магічне свято Івана Купала у дитячому садку  звикли відзначати кожного року. І кожного року дітлахи та їхні вихователі плетуть купальські віночки, одягають вишиванки. Неможливо виховати справжніх патріотів своєї країни, якщо не вивчати історію та традиції свого народу. Тому напередодні Купальського свята була організована та проведена розвага «Ой на Івана, ой на Купала». Педагоги та діти стали активними учасниками цього казкового дійства.
  Розвага «Ой на Івана, ой на Купала» стала прикладом дбайливого ставлення до кращих народ¬них звичаїв і вмілого поєднання їх із сучасністю.
  На святі Івана Купала, розважаючись, граючись, співаючи і танцюючи, разом показали, що ми – справжні українці, які шануємо звичаї свого народу і маємо добрі серця і чисті душі. Ось так краплина за краплиною виховується у дітей любов до своєї Батьківщини та шанобливе ставлення до традицій українського народу
  Вірш.
  Ми є діти українські –
  Хлопці та дівчата,
  Рідний край наш – Україна,
  Красна та багата.
  Що нам рідне, те нам буде
  І красне, і гоже –
  Присягаєм, що так буде!
  Поможи нам, Боже!

  54871156475

  54874564847

 • Прощавай, садок дитячий!

   

   

          Весело  розпочався   червень 05.06.2019 року  у ДНЗ ясла – садок

  « Сонечко».  Радісно і сумно водночас, адже вихователі проводжають у самостійне шкільне життя своїх  випускників. Діти  старших груп «Чебурашка» та «Берізка», « Сонечко» прощалися з садочком, у якому провели чотири щасливі та безтурботні роки. Гарно прибрана сцена на подвір’ї під відкритим небом, яка була прикрашена різнокольоровими парасольками, схвильовані гості, дівчатка і хлопчики у вишуканому вбранні – усе це створювало святкову та зворушливу атмосферу.

        Діти співали про своє щасливе дитинство, про улюблених вихователів, які стали їм другими мамами, танцювали, грали цікаві ігри. Привітати майбутніх школярів прийшли найменші дітки, які подарували усім присутнім веселий таночок.

        Не обійшлося на випускному балу без казкових героїв : до дошкільнят завітали Принцеса Комета, Шапокляк, Дід Мороз  якому діти шепотіли свої найзаповітніші бажання,  перевіряв, чи готові діти до навчання у школі.

         Наприкінці свята привітали директор   Молчанова Л.О.,  вихователь- методист Нікітченко В.А.  випускників та їх батьків, побажали міцного здоров’я, терпіння, удачі та мирного неба. З уст батьків також прозвучало багато теплих та вдячних слів на адресу адміністрації закладу та працівникам дошкільного навчального закладу.

        Окрасою свята стало масове підняття гелевих кульок , яких дошкільнята пустили у чисте блакитне небо загадуючи свої бажання.  Можливо, це саме їх кульки ще довго майоріли різними кольорами на деревах навколо садка

         Попереду на дітей чекають шкільні парти, відкриваються тисячі доріг і стежинок, але хочеться вірити, що цей перший випускний бал у рідному садочку з дитячим сміхом, піснями, танцями , залишиться назавжди яскравим та незабутнім спомином у дитячих серцях.

           Свято вдалося завдяки старанням музичних керівників Карповій І.А.,  Рудь І.О. та вихователям: Мединцевій Ю.В., Кириченко Н.І., Волкова В.М., Нестеренко О.С., Бабій Н.А., Біленко І.С. та каштелянші- Турчиній Т.І.

  Без имени-1

   

   

   

   

   

   

   

 • 1

  2

  3

  4

 • На  базі дошкільного навчального закладу ( ясла – садок) «Сонечко»  24.05.2019 року пройшов День відкритих дверей «Ми батьків вітаємо – на заняття всіх чекаємо».

   ДНЗ вранці весело зустрічав  батьків та дітей з  мультяжними  героями  Гупка Боб та Клоун Тоша та  пропонували батькам «Чарівний мішечок» з посланнями на день.

  З метою закріплення знань і вмінь дітей вихователі всіх вікових груп радо запрошували  вранці батьків до перегляду занять: 

  інтегрованих :  

   «Чарівна подорож» — група « Волошка» мол. д/в ( 5р.ж), вихователь

          Самарай Т.В.;

  «Цеглинки – дослідники» — група «Буратіно»  мол. д/в (5р.ж.), вихователь Дядюшка Є.М.;

  «Весняна подорож» — група « Горобинка» мол. д/в ( 5р.ж.),вихователь Горішня О.О.;

  « Подорож до лісу»  — група  « Сонечко» ст. д/в (6р.ж.), вихователь  Мединцева Ю.В. 

  « В гості до лісовичка»  — група « Калинка» мол. д/в (4р.ж.), вихователь Колесник Л.О.

  комплексних :

  « Подорож по казкам» — група « Ромашка» мол. д/в (4р.ж.) , вихователь Марущенко К.С.

    З образотворчої діяльності:

  малювання ( нетрадиційне)  на тему « Берізка»  — група « Калинка», мол. д/в (4р.ж.) – вихователь Колесник Л.О.;

  малювання ( сюжетне) на тему: « Ріпка» — група « Ромашка» — мол. д/в (4р.ж.) , вихователь Марущенко К.С.

  Вихованці показали свої знання з сенсорного, мовленнєвого, пізнавального розвитку.

  Вихователь – методист Нікітченко В.А. провела роботу з батьками на тему

   « Тільки разом до навчання  через гру». Радо та дзвінко декламували вірші про лего, діти групи « Буратіно», « Горобинка».

   Вихователь – методист   познайомила батьків  з інноваційною лего – технологією, яку впроваджує дошкільний навчальний заклад протягом року  та  запропонувала переглянути такі форми роботи з дітьми:

  ранкова гімнастика « Смарт зарядка з лего» — інструктор з фізкультури Хоменко А.В. та діти групи « Волошка» мол. д/в (4р.ж.) ;

  міні- заняття :

   корекційна робота « У світі звуків»  з використанням лего – вчитель – логопед Бездрабко Л.М. та діти ст. д/в (6р.ж.);

  « Красиві речення складаємо – лего викладаємо» — вихователь Волкова В.М. групи « Чебурашка» та діти ст. д/в (6р.ж.); ( заняття з навчання грамоти)

  «  В лего граємо – математику вивчаємо» ( приклади на додавання, орієнтування в просторі, порівняння чисел  в межах 10) – заняття з логіко – математичного розвитку – вихователь Бабій Н.А. та діти ст. д/в (6р.ж.).

  Наші маленькі дошкільнята 4р. ж. групи « Калинка»  подарували пісню гостям  « Супер лего».

        Валентина Анатоліївна запропонувала батькам пограти в творчу гру  та пригадати своє дитинство  «  В лего граємо – розповідь складаємо». По закінченню відбувся обмін думками з педагогами, батьками  та на допомогу батькам  в роботі з дітьми вдома  подарували пам’ятки « Тільки разом до навчання  через гру з лего».Та на закінчення веселого дня відбулася ярмарка де батьки з дітками  почастувалися смачними пиріжками та солодощами.

   

       ДЯКУЄМО УСІМ БАТЬКАМ ЗА УЧАСТЬ!!!!

   

  111111

  3333333

  4444444

   

   

 •  

  ЗАТВЕРДЖЕНО:

  наказом по ДНЗ від 28.05.2019 № 01-03/33

  директор   ДНЗ «Сонечко»

   _________Л. Молчанова

   

   

  План заходів

  «Про підготовку та відзначення

  Міжнародного Дня захисту дітей

  30 травня-31 травня 2019 року

          у дошкільному навчальному закладі

  « Сонечко»

   

  № з/п Назва заходу Термін виконання Відповідальний
    Робота з кадрами
  1. Видати наказ « Про підготовку та відзначення Міжнародного Дня захисту дітей у дошкільному закладі» 28.05.2019 директор, вихователь — методист
    Робота з дітьми
  1. Участь дітей у міському фестивалі дитячої творчості «Веселі нотки» (приміщення РБК)

   

   

  30.05.2019

   

  Рудь І.О.- музичний керівник,

  вихователь – методист,

  Хоменко А.В. – інструктор з фізкультури

  2. Конкурс малюнку на асфальті «Діти єднають Україну» 31.05.2019

  10-00

   

   

  вихователь – методист
  3. Розвага «Перші кроки» 31.05.2019 інструктор з фізичного виховання, вихователі всіх вікових груп
  4. Велопробіг 31.05.2019

   

   

  інструктор з фізичного виховання, вихователі

  мол д/в 5 р.ж., ст. д/в 6 р.ж.

  5. Конкурс «Міняю кульку на віршик» 31.05.2019

   

  вихователі всіх вікових груп

   

  6. Шашковий турнір «Ми шашкісти – оптимісти»  (діти старшого дошкільного віку) 31.05.2019 Вихователі старшого дошкільного віку
  7. Дитяча дискотека – заряд позитиву (діти усіх вікових груп) 31.05.2019 вихователі всіх вікових груп

   

  Робота з батьками
  1. Виготовити ширму на тему:

   « Міжнародний День захисту дітей»

  30.05.2019 вихователі всіх вікових груп

   

   

   

 • 6 травня в садочку святкували День вишиванки. Проводилися бесіди: «Вишиванка — модно та красиво», «Вишиванка — оберіг», розвага «Сорочку мати вишила мені», складання вишиванок з лего. Діти отримали велике задоволення

  День вишиванки

 • ярмарок

 • План заходів

  « Про проведення тижня в ДНЗ « Сонечко»»

  на тему: « Як допомогти дитині справитися з булінгом»

  з  15.04.2019 по 19.04.2019

   

   

                                           

  Заходи Відповідальний Термін виконання

  З кадрами

  1  Вибрати ініціативну групу

   

  вихователь – методист,вихователі,  практичний психолог До 15.04.2019
  2 Організувати  виставку літератури на тему

  « Булінг в житті дошкільнят»  в методичному кабінеті

  вихователь – методист До 15.04.2019
  3  Провести кіно тренінг  « Як не зашкодити собі та іншим? » практичний психолог 16 .04 2019

  З дітьми

  1 Бесіди  на тему:  « Я дитина мала, захистіть мене від зла»,    « Я  і моя родина », « Як тебе звати», « Добро починається з казки», « Поважай своє ім’я і  імена  своїх товаришів »

  Заняття «  Дружбу   поважаємо, малих жаліємо, не ображаємо», « Квітка дружби»

  ихователі раннього віку

  вихователі мол. д/в.4 р.ж.,  5р.ж., ст. д/в. 6 р.ж.

  15.04.2019
  2      Ігри з лего: « В лего граємо, про дружбу не забуваємо,  сердечка доброти викладаємо»

   

   

  вихователі мол. д/в 5р.ж., ст. д/в. 6 р.ж 16.04.2019
  3 Дидактичні ігри « Емоції та почуття», « Я не повинен…», « Назви лагідно», « У пошуках скарбів   ввічливості», вихователі груп раннього віку   протягом тижня
  4   Обігравання ситуаці  «Зберігай спокій і обійди ситуацію» вихователі мол. д/в. 5 р.ж., ст. д/в. 6 р.ж. 16.04.2019
  5 Лялькова вистава « Хай знає кожна дитина мала про те, що  на  світі є дружба  » вихователі груп мол. д/в. 6 р.ж 17.04.2019
  6   Конкурс  малюнків  на асфальті « Дружба нас єднає» вихователі мол. д/в.4 р.ж.,  5р.ж., ст. д/в. 6 р.ж 18.04.2019
  7  Cюжетно — рольові ігри « Бібліотека» ,

   «  Сім’я »», « Школа»

  вихователі мол. д/в. -5 р.ж., ст. д/в. 6 р.ж. 19.04.2019

  З батьками

  1 Виготовлення пам’ятки на тему:  «Як я можу допомогти своїй дитині справитися із булінгом?

   

  вихователі усіх вікових груп 18.04.2019
  2 Круглий стіл з батьками  на тему:  «Моя дитина є жертвою булінгу. Що мені робити?»

   

  практичний психолог, вихователі ст. д /в 6 р.ж. 19.04.2019

   

 • Снимок234

 •  

   

  Інформація

  про кількість дітей у групах та наявність вільних місць у ДНЗ

   станом на  09.09.2019

  Вікова група Кількість дітей відповідно до прогнозованої мережі на 2019-2020 н.р. Кількість дітей фактично Кількість дітей, які будуть переведені в іншу вікову групу; вказати дату переведення Кількість вільних місць станом на 09.09.2019 Кількість вільних місць після переведення дітей в іншу вікову групу
             ДНЗ «Сонечко»
  Група раннього віку (1 – 3 роки) 2 групи:

  «Дзвіночок»

  « Малинка»

   

   

  20

  20

   

   

  19

  19

     

   

  1

  1

   

   

  Молодший дошкільний вік (3 – 4 роки) 2 групи:

  « Чебурашка»

  « Берізка»

   

   

  25

  25

   

   

  25

  26

     

   

  Середній дошкільний вік (4 – 5 років)

  2 групи:

  « Ромашка»

  «Калинка»

   

   

  25

  25

   

   

  30

  30

     

   

   
  Старший дошкільний вік (5 – 6 років)

  3 групи :

  « Горобинка»

  «Волошка»

  « Буратіно»

   

   

  25

  25

  25

   

   

  25

  23

  21

     

   

   

  2

  4

  1 група компенсуючого типу 12 12  
  Випускники, які виховуються у ДНЗ

  до 1 вересня

       
  Всього: 227 230   8
 • Без имени-1

  На виконання Кодексу Цивільного захисту, постанов Кабінету Міністрів України з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, плану роботи відділу освіти Охтирської міської ради на 2018 рік, наказу відділу освіти Охтирської міської ради від 29.03.2019 « Про проведення  Дня цивільного захисту та Тижня безпеки дитини в закладах дошкільної освіти і закладах загальної середньої освіти м. Охтирка у 2019 році», з метою підвищення організованості  з питань цивільного захисту, залучення дітей до масово – роз’яснювальної роботи з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, набуття умінь і навичок свідомого, поважного ставлення до збереження здоров’я та життя людей в умовах загрози і виникнення надзвичайних ситуацій, підвищення рівня безпеки учасників освітнього процесу, привернення уваги суспільства до безпечної життєдіяльності, запобігання травматизму дітей під час освітнього процесу та в побуті, формування потреби в здоровому і безпечному способі життя. Для цього було розроблено та проведено ряд заходів: з кадрами, з дітьми, з  батьками:

  — видано наказ  від 29.04.2019 № 01-04/32 «Про проведення  Дня цивільного захисту та Тижня безпеки дитини у дошкільному закладі»;

  — видано наказ від 29.04.2019 № 01-04/33 «Про проведення         практичного тренінгу з евакуації дітей та працівників дошкільного навчального закладу»;

  — проведені  повторні інструктажі з  працівниками  дошкільного закладу з питань Цивільного захисту напередодні Дня цивільного захисту;

  — з працівниками закладу було  проведено  практичне заняття сестрою        старшою медичною Самофал В.В. « Надання до медичної допомоги в  надзвичайних ситуаціях»;                                

  — відпрацьовано    план евакуації із приміщення всіх працівників і дітей                                             при  оголошенні  надзвичайної ситуації ( 38 дорослих  та 164 дітей );

  — оформлена виставка малюнків « Безпечна поведінка дітей та дорослих».

   Інструктор з фізкультури Швець М.В., провела  спортивну  розвагу:                    «Відважні пожежники» з  групами  « Волошка», « Горобинка», «Буратіно»  з дітьми  молодшого  дошкільного віку 5 року життя  та з батьками. Під час розваги   до дітей завітав  в гості  інспектор ДСНС Підорченко С.О.- капітан служби цивільного захисту. Всі команди були спритні та відважні  у  розвазі   діти показали свої знання про пожежну безпеку та вміло відповідали на запитання інспектора ДСНС.  В кінці розваги інспектор ДСНС Підорченко С.О. вручив дітям грамоти за сміливість, спритність та за знання пожежної безпеки.

   Були проведені бесіди:

  — «Твої дії в разі небезпеки»;

  — «Сам вдома»;

  — «Дії при виникненні пожежі»;

  — «Як діяти при зустрічі  з тваринами»;

  — «Незнайомці правила поведінки».

  Пригадали правила поводження з електроприладами, небезпечними предметами, на водоймах, з метою засвоєння правил безпеки.

  Проведені  музичні  театралізовані  вистави   для дітей:

  — «Лікар Айболит»,   група «Чебурашка» ( ст.д/в 6.р.ж);

  — «Казка про поросят Квік та Крюк».

  Переглянуті інтегровані заняття вихователів:

  —  Марущенко К,С. (мол. дош. 4р.ж.), «Безпека у моєму житті»;

  — Гура Л.М. (мол.д/в, 4р.ж.), «Правила безпеки вдома»;

  — Бабій Н.А.,( ст..д/в 6 р.ж.) «Небезпека від вибухонебезпечних предметів».

  Сюжетно – рольові ігри:

  — «Сім’я»;

  — «Швидка допомога»;

  — «Юні  пожежники».

  Дидактичні ігри:

  — «Де прихована небезпека»;

  — «Іграшки, що приховують небезпеку»;

  — «Чудовий мішечок» ( пожежний інвентар);

  — «Квітка здоров’я».

  Моделювання ігрових ситуацій:

  — у групі «Сонечко» (ст.д/в 6.р.ж)  пройшла  вікторина «SOS!» ( номери порятунку);

  — у  групі  «Берізка»   (ст.д/в 6.р.ж)  вікторина «Запам’ятай важливі номери телефону» спрямованих на формування навичок телефонної розмови, безпечної поведінки вдома та на вулиці.

   Для батьків були оформлені інформаційні куточки,   пам’ятки:

  — «Вогонь нам  друг, та не завжди – чекати можна від нього біди»;

  — «Зелена зона –  зона особливої уваги».

  Тема безпеки життєдіяльності дитини невичерпна, вона не обмежена тижнем і повинна звучати постійно.

  Отже, ті зерна знань, умінь, навичок, які закладаються сьогодні, обов’язково закладаються в майбутньому.

   

  Директор 

  дошкільного навчального закладу                        Л. МОЛЧАНОВА 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • 12.04.2019 року відбувся методичний квет «Забезпечення наступності між ДНЗ «Сонечко» та ЗОШ І-ІІІ ст. № 5 ім. Р.К. Рапія».

  Сумісна цілеспрямована робота заступника директора, вчителів, вихователів, вихователя-методиста, дає можливість дітям з різним рівнем розвитку показувати себе комфортно у початковій клолі. 

   

  1111111111111

  22222222222222

 • На виконання річного плану було проведено  11.04.2019 року  методичний квест для вихователів ДНЗ « Сонечко» та вчителів початкових класів

   ЗОШ І- ІІІ ст. № 5 ім. Р. К. Рапія, з метою  забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти.

  Було переглянуто практичну частину:

  « Веселі привітання» — ранкова зустріч, провела інструктор з фізкультури Хоменко А. В.

  Смарт – зарядка « З лего цеглинками вправи виконуємо – рухи вивчаємо», провела інструктор з фізкультури Хоменко А.В.

  Заняття з логіко – математичного розвитку « В лего граємо – математику вивчаємо» , провела вихователь   Бабій Н.А. групи старшого дошкільного віку 6 року життя   « Берізка».  Вихователь провела заняття спокійно, впевнено,  емоційно та водночас даючи дітям можливість поміркувати.

   Сюжетно – рольова гра « Школа», провела вихователь  Волкова В. М.  групи   старшого дошкільного віку  6 року життя « Чебурашка»,   де діти  справедливо за допомогою лічилок  роз приділили   ролі:  директора школи,   вчителя, учнів,   між собою.  Малята  вміло та творчо розвивали сюжет гри.

   Після перегляду практичної частини відбулося обговорення  де  ділилися  своїми враженнями з наступності та зробивши висновок, що сумісна цілеспрямована робота  наступності дошкільного і шкільного навчання допомагає забезпечити ефективний поступовий розвиток дитини, його успішний перехід на  наступну ступінь навчання.

   

  1111111111111111

  22222222222222

  3333333333333333333

   

 • 12345

 • 12 лютого 2019 року на базі ДНЗ «Сонечко» 

  пройшло засідання педагогічної студії

  школи молодого вихователя 

  на тему:

  «Організація ігор з правилами в ДНЗ»

       Молоді педагоги відвідали заняття  у старшій віковій групі «Птахи наші друзі» (освітня лінія мовлення дитини) та заняття в старшій віковій групі  компенсуючого типу «Спритні рученята»(освітня лінія в сенсорно-пізнавальному просторі).

        В ході засідання молоді педагоги  отримали методичні рекомендації для впровадження в свою  практику роботи нові знання, нові технології роботи з дітьми. Після заняття в спортивній залі ДНЗ вихователь групи молодшого дошкільного віку 5 року життя Горішня О.О. та іструктор з фізичної культури Щвець М.В. провели народну гру на тему: «Горю-дуб» де діти із задоволенням грали в неї. Після чого вихователь — методист Нікітченко В.А. з вихователями Нестеренко О.С. (група ст. д/в 6 р.ж.), Колесник Л.О. (група мол. д/в 4 р.ж.), Михайленко В.А. (група раннього віку) презентували навчально-дидактичне забезпечення закладу в освітньому процесі. 

       Засідання школи відбулося в дружній атмосфері взаєморозуміння та взаємоспілкування, сприяло удосконаленню педагогічної майстерності молодих вихователів.

        Педагогічний колектив Охтирського  дошкільного навчального закладу (ясла — садок) «Сонечко», на базі якого організовувався методичний захід, створив сприятливі умови для творчої педагогічної діяльності учасників школи.

        За результатами проведення школи молодого вихователя слухачам були надані детальні методичні рекомендації щодо організації та планування ігрової діяльності в ДНЗ в сучасних умовах.

  План проведення

   

  № з/п Форми роботи Зміст роботи Місце, час проведення Відповідальний виконавець
                                                                                    Організаційна частина
  1 План роботи засідання 1.      Ознайомлення з темою та планом роботи засідання. Музична зала

  9.00

  Зорич С.А., керівник школи молодого вихователя
                                                                                   Практична  частина
  1 Перегляд  міні – занять

   

   

   

   

   

   

   

  1. Тема: «Птахи наші друзі» (освітня лінія мовлення дитини) група ст. д/в. «Берізка» 9.05 Бабій Н.А., вихователь групи
  2. Тема: «спритні рученята» (освітня лінія в сенсорно-пізнавальному просторі ) Група ст. д/в.  «Сонечко»

  9.30

  Кириченко Н.І., вихователь групи компенсуючого типу
  3.Народна гра: «Горю –дуб» (освітня лінія «Особистість дитини») Спортивна зала ДНЗ

  9.55

   

   

  Горішня О.О., вихователь групи мол. д/в 5 р.ж.

   

  4. «Майстерність без меж» (педагогічна вітрина навчально-дидактичного забезпечення закладу в освітньому процесі) Хол ДНЗ

  10.00

  Нікітченко В.А., вихователь-методист вихователі груп: Нестеренко О.С., Михайленко В.А., Колесник Л.О.
  5. Огляд ігрових осередків вікових груп Групи ДНЗ

  10.05

  Нікітченко В.А., вихователь-методист, учасники педагогічної студії
  6. «Створення умов та організація ігор з правилами в ДНЗ» Музична зала 10.20 Зорич С.А., керівник школи молодого вихователя
                                                                                              Заключна  частина
    Підведення підсумків 1. Обмін дімками, обговорення Музична зала 10.30 Зорич С.А., керівник школи молодого вихователя, учасники педагогічної стутії
    Домашнє завдання «Організація творчих ігор в ДНЗ». Музична зала 10.40 Зорич С.А., керівник школи молодого вихователя, учасники педагогічної студії

  1111111
  333333
  777777

   

 • В ДНЗ «Сонечко»з 14.12.2018 по 19.12.2018року завітала зимова казка .В ці дні в дошкільному закладі пройшов майстер –клас в творчій майстерні Діда Мороза для батьків і дітей по виготовленню новорічної прикраси з бісера.

  Без имени-1

   

   

   

  Майстер-клас провела керівник гуртка «Кольоровий світ» Гайдуковська Т.М. Всі учасники отримали  емоційно – піднесений настрій та іграшку на ялинку,яку  виготовили власноруч разом зі своїми дітьми.

  З 19.11.2018р. Пройшла виставка «Новий рік чарує всіх, розсипає щедрий сміх». Велика подяка дітлахам та батькам за активну участь у виставці.

  2152121

   

   

  Відповідно до річного плану роботи з 20.12. 2018 по 28.12.2018 року проводилися новорічні свята, які  організовані музичними керівниками Рудь І.О., та Карповою І.А..

  Заслуговують на увагу та творчий підхід до обігравання своїх ролей на святкових ранках ,педагогічні працівники:  Марущенко К.С., Толмачова Н.В.,Капуста І.С., Бабій Н.А., Волкова В.М.,Хоменко А.В.,Нестеренко О.С.

  Новорічні свята у днз  супроводжувалися цікавими сюжетами ,захоплюючими сюрпризними  композиціями та веселими іграми .

 •       В  дошкільному  навчальному   закладі «Сонечко» 11.12.2018р., відбулося методичне об’єднання практичних психологів дошкільної освіти . Практичний психолог Толмачова Н.В. провела розвивальне заняття «Подорож до країни добринки»,  з використанням елементів арт –терапії для дітей  старшого дошкільного віку  групи « Сонечко»  компенсуючого типу.   

          Заняття  було проведено з метою: сприйняття  формуванню ввічливого ставлення один до одного, формування потреби в здійсненні добрих справ, виявлення правильного і хибного уявлення про добро і зло,за допомогою прийомів та різних форм  арт-терапії.

          Протягом всього заняття діти отримували знання у формуванні та вмінні розрізняти різні емоції, через ігрові вправи:  «Театр емоцій»,  «День народження песика», «Ситуації на яблуньці». «Збери злі зернятка». «Добрі сердечка» ( малювання  манкою) та на занятті була   проведена дослідницька діяльність де практичний психолог разом з дітьми перетворювала зло на добро.

          ОТЖЕ , заняття з використанням арт-терапевтичної діяльності, сприяє психологічному розвантаженню, розвитку креативності та індивідуальності особистості, що  покращує фізичний та психічний стан.

  Без имени-1

   

 •         На виконання плану роботи у дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) «Сонечко»  з 26.11.2018 по 30.11.2018 року  пройшов тематичний тиждень.

        Щоб виховувати у дошкільників бажання і вміння працювати, у дошкільному навчальному закладі систематично вихователі залучають вихованців  до таких видів праці :

        Самообслуговування де діти починають оволодівати  з раннього віку, намагаючись  самостійно вмиватися, одягатися, поїсти. Так вихователі раннього віку з своїми вихованцями показали  формування  навичок під час заняття  «Водичко, водичко умий лялі личко», «Одягнемо ляльку на прогулянку».

          У дітей 4 – року життя майже сформовані вміння та навички самостійно збиратися на прогулянку; 

  11111111111111

   

       А діти молодшого віку 5-року життя та старшого віку під час обслуговування свідомо докладають зусиль,прагнучи побачити кінцевий результат своєї праці.

        Господарсько-побутова праця спрямована на дотримання чистоти і порядку в приміщенні,яка сприяє вихованню в дітей бережливого, заощадливого ставлення до речей, прагнення їх раціонально використовувати, уміння помічати  безлад і готовність його усувати.

       Праця в природі  передбачає трудову діяльність з об’єктами природи в куточку живої природи, на майданчику. Догляд за рослинами  та тваринами , піклування про птахів, прибирання на майданчику.

        Як ми бачимо, праця в природі створює сприятливі умови для емоційно-ціннісного,соціального-морального,пізнавального розвитку дітей, збагачує рухову сферу,а праця,організована на свіжому повітрі, загартовує організм, зміцнює нервову систему.

         Художня праця має особливе значення для морального і креативного розвитку дітей.

         Малята у художній праці прекрасне створювати вчаться.  Адже виготовлення різних виробів, дає дітям змогу проявляти винахідливість,кмітливість, фантазію, розвивати конструкторські  та художні здібності.

         Форми організації дитячої праці в дошкільному закладі є:

  доручення;

  Доручення— значить зобов’язати дитину виконати завдання, що може бути пов’язаним із самообслуговуванням та обслуговуванням колективу ровесників. Повсякденне життя з постійною зміною режимних процесів, необхідність організації різних видів діяльності протягом дня вимагають від кожної дитини певної самостійності: уміння обслужити себе, підготуватися до заняття і т. д. Кожному малюкові вихователь повинен підбирає посильне завдання, що може бути корисним, тому всі трудові доручення можна поділити за змістом на такі групи:

  —  доручення,  пов’язані з організацією занять;

  — доручення, пов’язані з ігровою діяльністю;

  — доручення побутові;

    Чергування:

           У дитячому садку застосовують три види чергувань: по їдальні, по куточку живої природи, по заняттях. Кожне з цих чергувань має свою виховну цінність. Чергування по їдальні привчає дітей піклуватися про товаришів (треба всім своєчасно подати обід), допомагає набути ті навички, які потрібні їм в організації свого побуту.

  2222222

   

   

           У процесі чергування по куточку живої природи діти набувають корисні знання про ріст і розвиток рослин і тварин, навчаються доглядати їх. Чергування по заняттю  найбільше сприяє підготовці дітей до школи, бо саме на заняттях у старших вихованців формуються перші навички навчальної праці. Слід зазначити, що це єдиний вид чергувань, який із перших днів і систематично організовує школа. Послідовність у роботі дитячого садка і школи щодо цих чергувань є запорукою успіху у вихованні у дітей позитивного ставлення до праці.

       Колективна праця, як ніяка інша форма організації трудової діяльності, привчає дітей до розподілу праці, до відповідальності кожного з них і колективу в цілому за доручену справу.

         Вихователь у різних видах праці створює необхідні умови, які сприяють колективному вихованню дітей.

         Важливо привчати дошкільників до самостійного оцінювання своєї праці і праці товаришів. Для цього необхідно проводити бесіди, обговорення, оцінювання діяльності.

          Якщо правильно буде організована колективна праця, то вона сприятиме вихованню у дошкільників моральних якостей.

          Водночас слід відзначити прагнення малюків до самостійності де вона прагне наслідувати певні  трудові дії у своїй ігровій діяльності. 

           У ДНЗ « Сонечко» була організована робота з батьками де діти разом зі своїми батьками взяли участь у майстер-класі  «Кулінарне змагання». Завдяки цьому заходу у дітей старшого дошкільного віку сформувалися кулінарні навички, Цей захід сприяв підвищенню емоційного контакту під час виготовлення смачного торта, а завдяки  спільній співпраці вихователів  старших груп та батьків …..

  3333333333333

  22222222222222222222

  5555555

  444444444444444

   

   

         Також у ДНЗ пройшов семінар-практикум з метою підвищення фахового рівня професійної компетентності педагогів. А на закінчення тематичного вивчення відбулася педагогічна рада на тему: «Формування предметно-практичної компетенції дошкільників».

         Така форма роботи дає можливість охопити основні види дитячої праці, забезпечити різноманітність трудових завдань, залучати дітей змалку до активної участі в посильній праці.

   

  3333333333

   

           Саме систематичне залучення дітей дошкільного віку до різних видів і форм організації посильної праці у відповідних віку межах їхньої предметно- практичної діяльності сприяє створенню у них «Враження серйозної праці, без якої життя людини не може бути  ні гідним, ні щасливим», як зазначав Костянтин Ушинський.

   

   

   

 • СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

   

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ

   

  ГОЛОВИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ

  ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

   

  11.04.2018                     м.Суми                         № 235-ОД

   

  Про видачу ліцензій на освітню

  діяльність закладів освіти

   

  Відповідно до статтей 6, 22, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 43 підпункту 6 пункту 3 розділу ХІІ Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про освіту», Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 р. № 609 «Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»:

  1. Видати ліцензію на освітню діяльність закладам дошкільної освіти Сумської області відповідно до додатка 1.

  2. Видати ліцензію на освітню діяльність закладам загальної середньої освіти Сумської області відповідно до додатка 2.

  3. Видати ліцензію на освітню діяльність закладам дошкільної тазагальної середньої освіти (навчально-виховним комплексам) Сумської області відповідно до додатка 3.

  4. Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації забезпечити розміщення інформації про прийняте рішення щодо видачі ліцензії на освітню діяльність закладам дошкільної і загальної середньої освіти на офіційних веб-сайтах органу ліцензування та Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації.

  5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Сумської обласної державної адміністрації Подопригору М.А.

   

   

  Голова Сумської обласної

  державної адміністрації М.О. Клочко

   

  Додаток 1

  до розпорядження голови

  Сумської обласної

  державної адміністрації

  11.04.2018 № 235-ОД

  Заклад дошкільної освіти

  № з/п Найменування юридичної особи (повна назна відповідно до статуту) Код згідно з ЄДРПОУ Місце знаходження юридичної особи (вулиця, місто (село), район, індекс) Рівень освіти (дошкільна)
  1.  
  Охтирський дошкільний навчальний заклад (ясла — садок) «Сонечко» Охтирської міської ради Сумської області  36467250 пров Лісний, 1,

  м.Охтирка , 42704

  дошкільна

   

   

  Повністю ознайомитися з документом можна за посиланням  http://osvita.sm.gov.ua/images/NAKAZ_2018/ilovepdf_merged_235-ilovepdf-compressed.pdf

   

   

   

   

 •         На виконання плану роботи у дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) «Сонечко» 13 листопада був проведений методичний квест, з метою забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти. До дошкільного навчального закладу завітали вчителі початкових класів та заступник директора з навчально-виховної роботи Охтирської ЗОШ І — ІІІ ст. № 5 ім. Р.К. Рапія. Були переглянуті такі форми роботи: 

   

  • «Веселий потяг» — інтегроване заняття з дітьми групи компенсуючого типу ст. д/в., вихователі Кириченко Н.І., Мединцева Ю.В., показали заняття за парціальною Програмою розвитку «Безмежний світ гри з LEGO» та Програмою «Я у Світі»;
  • «Подарунок ведмедику» — навчання грамоти, ст. д/в., вихователь Капуста І.С., провела відкрите заняття за програмою розвитку «Я у Світі», де продемонструвала знання дітей по знаходженню місця звука в слові, діти ділили слова на склади, складали речення за полосками — зав’язками за допомогою схем;
  • «Вода – чарівниця» — пошуково-дослідницька діяльність, ст. д/в., вихователь Волкова В.М., юні дослідники, виконуючи  свої завдання, зачарували всіх гостей результатом досліду.

          Учасникам методичного квесту було запропоновано  переглянути виставку методичного матеріалу, посібників (лепбуки, дидактичні ігри, рекомендації), та фотовиставку «Мовленнєвий калейдоскоп». Під час перегляду виставки педагоги обмінялися думками  та  обговорили план на  подальшу співпрацю.

   

  Без имени-1

  4584556454545

  1564484545

  54548451145454

  566554

  659544848

   

   

        

 • У дошкільному навчальному закладі (ясла — садок) «Сонечко»

  25 жовтня був проведений День креативності

  «Від радості – до творчості», де були проведені майстер-класи:

  — «Боді-арт» для дітей;

  — «Зачіски з косичками для дівчаток»;

  — «Фітбол – гімнастика»;

  — «Виготовлення дитячого посуду з природного матеріалу»;

  — «Методика Карла Орфа — робота з батьками».

  Рудь. І.О., музичний керівник закладу, познайомила батьків з методикою Карла Орфа, яка сприяє музичним рухам, акторству,

  грі на різних шумових  інструментах, це дає змогу дітям краще  засвоювати музичні здібності.

  Хоменко А.В., інструктор з фізкультури, під час майстер – класу познайомила батьків та дітей з властивостями фітбол  м’яча

  та його вплив на організм дитини.

  Вихователь закладу Нестеренко О.С., провела майстер – клас для

  батьків по боді-арту для створення образів дитячого малюнка на обличчі до свята Хєллоуіна.  

  Викладач ОМЦПО Гайдуковська, Т.М., провела майстер – клас

  разом з батьками та дітьми по виготовленню дитячого посуду з природного матеріалу. Розкрила таємниці по використанню

  природного матеріалу для ігрової діяльності.

  Практичний психолог Толмачова Н.В., створила у дітей піднесений настрій під час проведення майстер-класу по створенню сучасних зачісок з плетіння косичок для дівчаток.    

   

  Яскраві емоції та незабутні враження отримали вихованці та батьки. Творчо та талановито проявили себе педагоги закладу під час

  майстер – класів. Батьки були задоволені та отримали море

  позитиву, висловлювавши слова подяки всім працівникам закладу!

   

  111111111111111111

   

  444444444444

   

  555555555555555

  2222222222222

 • Адміністрація ДНЗ «Сонечко» висловлює щиру подяку депутатам  Охтирської міської ради Петрову Артему Сергійовичу, Теличко Валентині Семенівні  за надання допомоги у придбанні  ноутбуків              (2 шт.) Lenovo IdeaPad 320-15 (80XL0418RA), HP. 

  Адміністрація дитсадка, колектив працівників і батьківський комітет щиро дякують депутату за увагу до проблем закладу і постійне піклування про дітлахів міста!

 •  

     ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

         (ЯСЛА-САДОК) «СОНЕЧКО»

                                                                                          НАКАЗ

  м. Охтирка

   

  27 серпня  2019 року                                                 № 01-03/41

  Про комплектацію груп і  розподіл

  функціональних обов’язків

  на 2019-2020 навчальний рік

   

  Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Статуту ДНЗ та з метою успішної організації навчально – виховного процесу

   

   НАКАЗУЮ:

      1.Організувати з 01 вересня  роботу 10 вікових груп, з них:

  Вікові групи Режим роботи Кількість

   дітей

   

  Вихователі

   

  «Дзвіночок» ранній вік 9 год. 20 Голубович В.Д.

  Михайленко В.А.

  «Малинка» ранній вік 12 год. 20 Черноткач В.Д.

  Карпова І.А.

  «Берізка»

  мол. д/в ( 4 р.ж.)

  9 год 25 Бабій Н.А.

  Обод Ю.О.

  «Чебурашка»

  мол. д/в (4 р.ж.)

  9 год 25 Нестеренко О.С.

  Волкова В.М.

  «Калинка»

  мол. д/в (5 р.ж.)

  9 год 30 Гура Л.М.

  Колесник Л.О.

  «Ромашка»

  мол. д/в (5 р.ж.)

  9 год 30 Дуніна Т.Б.

  Марущенко К.С.

  «Горобинка» 

  ст. д/в. (6 р.ж.)

  9 год 25 Горішня О.О.
  «Волошка»

  ст. д/в (6 р.ж.)

  10,5 год 22 Самарай Т.В.

  Гопка Ю.В.

  «Буратіно»

  ст. д/в (6 р.ж.)

  9 год 21 Савостьян О.А.

  Дядюшка Є.М.

  «Сонечко»

  ст. д/в (6 р.ж.),

  компенсуючого типу

  10.5 год 12 Кириченко Н.І.

  Мединцева Ю.В.

                                              Всього дітей:      230

   

   

  1. Розподілити обов’язки в них наступним чином:
  • «Дзвіночок», група раннього віку, вихователі Михайленко В.А., Голубович В.Д., помічник вихователя Гайдукова Л.І
  • «Малинка», група раннього віку, вихователі Карпова І.А., Черноткач В.Д., помічник вихователя Колодяжна Л.М.
  • «Чебурашка», мол. д/в 4 р.ж., вихователі Волкова В.М., Нестеренко О.С., помічник вихователя Бондаренко Т.І.
  • «Берізка», мол д/в. 4 р.ж., вихователі Бабій Н.А., Обод Ю.О., помічник вихователя Нерсісян І.Ю.
  • «Калинка», мол д/в. 5 р.ж., вихователі Колесник Л.О., Гура Л.М., помічник вихователя Горішня І.П.,
  • «Ромашка», мол. д/в. 5 р.ж., виховаелі Марущенко К.С., Дуніна Т.Б., помічник вихователя Голубович Т.Б.
  • «Волошка», ст. д/в. 6 р.ж., вихователі Самарай Т.В., Гопка Ю.В., помічник вихователя Бабич Р.В.
  • «Горобинка» ст. д/в. 6 р.ж., вихователь Горішня О.О., помічник вихователя Канівець А.Ю.
  • «Буратіно», ст. д/в. 6 р.ж., вихователі Дядюшка Є.М., Савостьян О.А., помічник вихователя Бузіна В.А.
  • «Сонечко», ст. д/в. група компенсуючого типу, вихователі Кириченко Н.І., Мединцева Ю.В., помічник вихователя Кісіль І.М.

   

  1. Ввести в обов’язки вихователів груп дошкільного віку, в разі відсутності спеціалістів, проведення занять з фізкультури, ранкової гімнастики, спортивні свята та розваги.
  2. За практичним психологом Толмачовою Н.В. закріпити всі вікові групи раннього та дошкільного віку.
  3. Закріпити групи за музичними керівниками таким чином:

   

  Рудь І.О. Герасименко О.О.
  «Горобинка» «Ромашка»
  «Берізка» «Малинка»
  «Дзвіночок» «Буратіно»
  «Волошка» «Чебурашка»
  «Сонечко» «Калинка»

  6.Закріпити за інструктором з фізичної культури Швець М.В..  усі групи.

  1. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

   

  Директор

  дошкільного навчального закладу                   Лариса МОЛЧАНОВА

   

   

   

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

  СХВАЛЕНО:педагогічною радоюпротокол № ___1__

  від _28.08.2019

   

   

  ЗАТВЕРДЖУЮ:

  директор ДНЗ  «Сонечко»

  ____________Л. МОЛЧАНОВА

   

   

   

   

    ПЛАН РОБОТИ

  Охтирського дошкільного навчального закладу

  (ясла-садок) «Сонечко»

  Охтирської міської ради

  Сумської області

  на 2019-2020 н.р.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ЗМІСТ

   

  Блок І.                   Аналіз роботи дошкільного навчального закладу (ясла-     

                                  садок) «Сонечко» за 2018-2019 н.р.

  Блок ІІ.                  Завдання

  Блок ІІІ.                 Методична робота з кадрами

  Блок  ІV.                Вивчення стану організації життєдіяльності дітей

  Блок V.                  Організаційно-педагогічна робота

  Блок VI.                 Робота методичного кабінету

  Блок VIІ.               Адміністративно-господарська діяльність

   

  Додатки

   

  • Медико-профілактичні заходи;
  • План забезпечення наступності і перспективності у роботі ДНЗ «Сонечко» і ЗОШ І – ІІІ ст. № 5 Р.К. Рапія;
  • План музичних розваг на 2019 – 2020 н.р.;
  • План фізкультурних свят та розваг на 2019 – 2020 н.р.
  • Проект плану роботи на літній оздоровчий період 2020 – 2021 н.р.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1. Аналіз роботи дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Сонечко» за 2018-2019 н.р.

   

            Робота педагогічного колективу дошкільного навчального закладу «Сонечко» у 2018 — 2019 н. р. базувалася на основних положеннях Закону України «Про дошкільну освіту», Положенні  «Про дошкільний навчальний заклад»,  наказу  « Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами дошкільного навчального закладу у 2018-2019 навчальному році»( від 06.09.2018 № 01-03/44), оновленому Базовому компоненту та за  освітніми програмами: Програма   розвитку дитини дошкільного віку  «Я у Світі», Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» та протягом  навчального року  в  дошкільному закладі використовувалися парціальні програми: Програма розвитку дитини від 2 до 6 років «Безмежний світ гри з лего» та інші навчальні посібники, рекомендовані МОН України для використання у дошкільних навчальних закладах, зокрема в ході організації гурткової роботи – «Цікаві шашки», «Про себе треба знати, про себе треба дбати», «Дитяча хореографія» А.С. Шевчук та  нормативними документами і  розпорядженнями головного управління освіти і науки Сумської облдержадміністрації, власним статутом.

  Рішення про вибір програм схвалено педагогічною радою від 31.08.2018н.р., протокол №1.

  Освітньо-виховний процес здійснювався з використанням інтегрованого методу  та тематично-блочного планування, особистісно– орієнтованої моделі спілкування, що сприяли підвищенню якості освітньо — виховного процесу. ДНЗ «Сонечко» спрямував свої зусилля на створення оптимальних умов для психічного, фізичного розвитку дітей, для повноцінного життя в дошкільному закладі.

  ІІ. Завдання

  ДНЗ «Сонечко»

     Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Сонечко» — заклад комбінованого типу.

   

  Напрям діяльності – фізкультурно-оздоровчий.

         У  дошкільному закладі функціонує 10 груп, з них: 2 групи раннього віку (сенсорного спрямування); 7 груп –дошкільного віку (фізкультурно-оздоровчого напрямку), з них 1 група компенсуючого типу для дітей з вадами мовлення.

           Режим роботи груп:7 груп – 9 год., 2 групи – 10,5год., 1 група -12 год. (ранній вік).

           У дошкільному закладі працюють 54 працівників. У складі педагогічного колективу — 25 педагогів (1 – директор, 1 – вихователь – методист, 18 – вихователів, 1 – вчитель-логопед, 1 – практичний психолог, 2 – інструктора з фізичної культури, 1 – музичний керівник,), медичного персоналу – 2 працівника,  бухгалтера – 2, технічного персоналу — 25 працівників.

  За минулий навчальний рік на курсах при Обласному інституті післядипломної педагогічної освіти  підвищили свою фахову майстерність: вихователі: Волкова В.М., Самарай Т. В., практичний психолог                            Толмачова Н.В.

  За підсумками атестації педагогічних працівників   вихователю – методисту — Нікітченко В.А.  встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», музичному керівнику Рудь І.О. підтвердили кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»,  вихователю Волковій В.М. було встановлено 11 тарифний розряд та вихователю Михайленко В.А. підтвердили раніше присвоєний 11(9) тарифний розряд.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Матеріально-технічна база: у дошкільному навчальному закладі наявні – спортивна зала, музична зала, кабінет практичного психолога, кабінет вчителя-логопеда, методичний кабінет, медичний кабінет, ізолятор, аромокімната, фізіотерапевтичний кабінет, харчоблок, пральня.

  З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, які шляхом самоосвіти опрацьовували протягом навчального року педагоги. Також проведена підписка на періодичні видання: «Дошкільне виховання», «Скарбничка вихователя — методиста», «Палітра педагога», «Дитячий садок», «Дошкільний навчальний заклад», «Практичний психолог», «Вихователь-методист дошкільного закладу», «Практика управління закладом освіти», «Пожежна безпека», «Музичний керівник», « Логопед».

  Методична робота у 2018- 2019 н.р. проводилась відповідно  до пріоритетних завдань закладу з  урахуванням даних діагностики та  анкетування педагогічних працівників.  Зміст та форми методичної роботи  з педагогічними кадрами в закладі  були визначені в ІІІ розділі Річного плану  та  направлені на  підвищення якості дошкільної освіти через реалізацію пріоритетних завдань, визначених педагогічним колективом на 2018-2019 навчальний рік, а саме:

   І. Продовження роботи щодо розв’язання проблеми дошкільного навчального закладу: «Забезпечення якісної освіти дошкільників шляхом формування інноваційної культури педагога як важливого чинника в реалізації Базового компоненту дошкільної освіти, державних вимог до рівня сформованості життєвої компетентності особистості, освіченості, розвиненості й вихованості дошкільників перед вступом їх до школи»:

   1.1. Вдосконалення змісту дошкільної освіти засобами інноваційних технологій, організації освітнього процесу на засадах особистісно зорієнтованої педагогіки співробітництва, інтегративного підходу   до організації дитячої життєдіяльності. 

  1.2. Поглибленої роботи по впровадженню сучасної інноваційної LEGO – технології в освітній процес.

  1.3. Впровадження сучасних технологій соціально-фінансової та економічної освіти дошкільників, системного підходу до охорони життя та зміцнення здоров’я дітей.

  1.4. Організація сучасного освітнього середовища дошкільного навчального закладу.

   1.5 Розширення форм та видів співпраці з родинами, прозорості та відкритості роботи закладу через роботу сайт, створення відкритих груп в соціальній мережі Facebоok.

  Організація методичної роботи з педагогічними кадрами має діагностично-прогностичний характер і базується на аналізі освітньо-виховного процесу, диференціації освітнього рівня, досвіду, професійних запитів кожного педагога, на досягненнях науки, передового педагогічного досвіду кращих педагогів і спрямована на підвищення компетентності та професійної майстерності кожного педагога. Для вирішення цих завдань в дошкільному закладі були проведені масові (педради, педагогічні читання, семінари, семінари-практикуми, консультації), групові (методичні об’єднання та педагогічні студії, школи передового педагогічного досвіду, засідання творчих груп, динамічних груп, наставництво) та індивідуальні (самоосвіта) форми методичної роботи. Спрямовуючи освітньо-виховний процес на виконання головних завдань,  найбільш дієвими виявилися такі інтерактивні форми методичної роботи:проблемний стіл, методичний ринг, диспути, дискусії, педагогічні ради. Для підвищення фахового рівня та педагогічної майстерності педагогічних кадрів у методичному кабінеті створено банк даних про кращий досвід педагогів дитсадка та колег із дошкільних закладів міста.

          З метою підвищення педагогічної майстерності, креативності педагогів, спрямовуючи освітньо-виховний процес на  виконання головних завдань, адміністрацією були сплановані та проведені протягом навчального року такі форми методичної роботи:

  засідання педагогічних рад: «Пріоритетні напрямки роботи в ДНЗ на 2018 – 2019 навчальний рік» (Протокол №1 31.08.2018); «Формування предметно – практичної компетенції дошкільників» (Протокол №2 28.11.2018);

  «Формування навичок соціальної і економічної освіти дошкільників засобами ігрової діяльності» (Протокол №3 27.02.2019); «Результати ефективності вибраних форм і методів організації освітньо-виховної та методичної роботи»  (Протокол №4 29.05.2019).

  Педагогічні ради відзначались актуальністю, науковістю, та доцільністю тематики, інноваційним підходам до їх проведення з використанням інтерактивних форм і методів. Тематика педагогічних рад відповідала ключовим завданням на навчальний рік, передбачені заходи для участі педагогів всіх категорій. Педагоги обмінювалися досвідом своєї роботи, активно включалися до обговорення «за круглим столом», під час ділових ігор, інформували, аналізували, звітували про власні здобутки, ділились власним досвідом роботи, сприяли активізації педагогів до використання різних форм організації занять, стилю спілкування з дітьми, пошуку нових методів.

  Для підвищення рівня освіченості та поінформованості педагогів з питання використання інноваційних методів та  освітніх технологій в роботу з дітьми в ДНЗ «Сонечко» постійно проводяться педагогічні години:

   «Шляхи реалізації наступності в навчанні дошкільників і молодших школярів»,« Ознайомлення педагогів з інноваційними методиками програми

  «Афлотот» ( соціально – економічна освіта дітей від 3-6 років)»,« Розвиток зв’язного мовлення дітей у процесі образотворчої діяльності», «Формування світогляду засобами художнього слова»;« Розвиток математичної компетенції шляхом використання інноваційних технологій з лего- цеглинками»;

  Семінари — практикуми:« Рання профорієнтація дошкільників засобами економічного виховання», « Праця – ефективний  засіб формування предметно – практичної діяльності»  пройшли результативно та з високим рівнем зацікавленості, що сприяло активізації знань педагогів, збагаченню практичного досвіду та розвитку творчого потенціалу.

  Ефективною формою методичної роботи стало проведення колективних переглядів  на тему: «Організація економічного виховання  засобами ігрової діяльності», «Формування предметно – практичної компетенції дошкільників». Під час колективних переглядів  вихователі дошкільного навчального закладу показали стійкі знання вимог Базового компонента дошкільної освіти, програми розвитку дітей дошкільного віку «Я у Світі» та програми  розвитку дитини дошкільного віку « Українське дошкілля».

  Отже, колективні перегляди  показали, що з дітьми проводиться систематична робота. Вихователі мали змогу продемонструвати власний підхід до організації освітньо-виховного процесу.

  На базі дошкільного навчального закладу (ясла-садок)  «Сонечко» протягом року проводилися місцеві відкриті заходи, на яких педагоги закладу презентували діяльність інтегрованого змісту з пріоритетом дослідницько-пошукового, мовленнєвого, казкотерапії, з використанням інтерактивних інноваційних  та освітніх технологій:

   — засідання педагогічної   студії інструкторів з фізичної культури;

  —  засідання школи молодого педагога;

   — засідання педагогічної студії практичних психологів;

   —  засідання педагогічної студії вихователів логопедичних груп;

  — засідання педагогічної студії музичних керівників;

    —    засідання вчителів початкових класів  ЗОШ І- ІІІ ст. № 5 ім. Р.К.Рапія

            Підвищенню професійної компетентності  75% педагогів систематично відвідували засідання педагогічних студій  міста різних категорій з наступним обговоренням на  педагогічних годинах та ООН нарадах при директору  особистих вражень, отриманих рекомендацій.

  У дошкільному навчальному закладі  відбувся перегляд практичної роботи на тему: « ІнтеграціяLEGO – технології в освітньому процесі»  для вихователів проходження курсів, де педагоги змогли переглянути такі форми роботи:

            «Веселі привітання» (ранкова зустріч дітей з використанням лего)                     «З лего – цеглинками вправи виконуємо – рухи вивчаємо» (ранкова гімнастика)  – інструктор з фізичної культури Хоменко А.В.

  « Цікаві завдання від дідуся Всезнайки» (  заняття — підготовка до навчання з грамоти з використанням інноваційної технології лего) –  вихователь групи

  «Берізка» ст. д/в (6р.ж.)  Бабій Н.А. «Диво, диво, дивина – це рідка речовина»                 (інтегроване заняття з пріоритетом пошуково – дослідницької діяльності з використанням лего) – вихователь групи «Чебурашка»  ст. д/в (6р.ж.) Нестеренко О,С. «Панорама педагогічних ідей» ( виставка леп буків, бізібордів, методичні  рекомендації, дидактичні розробки з лего)  — вихователь – методист Нікітченко В.А.. вихователі: Гура Л.М., Колесник Л.О. «Веселий флешмоб – приносить радість всім» — інструктор фізичної культури Хоменко А.В.,провела з вихователями курсів. З метою створення умов для успішної соціально-психологічної адаптації молодих педагогів: Дядюшка Е.М., Савостьян О.А., Марущенко К.С., Волкова В.М., практикується така форма роботи як наставництво.

  Завдяки вмілому управлінню з боку директора Молчанової Л.О. та вихователя-методиста Нікітченко В.А., вихователів — наставників: Кириченко Н.І., Самарай Т.В., Горішня О.О., Колесник Л.О.,  молоді педагоги отримали дієву практичну допомогу з усіх складних питань розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного віку. Чітка, послідовна і водночас гнучка система роботи з молодим педагогом дала змогу успішно розв’язувати завдання підвищення якості педагогічного процесу, сприяла зростанню фахової майстерності.

           З метою поповнення розвивального середовища, розвитку креативності педагогів в 2018-2019 н.р. було організовано та проведено ряд оглядів, конкурсів, виставок: огляд – конкурс  на тему: «Город на підвіконні», конкурс-огляд «Найкращий дидактичний посібник з економічного виховання» де  вихователь Дядюшка Е.М. групи «Буратіно» мол.д/в 5 р.ж. отримала подяку за виготовлення  леп бука «Я та гроші»  також відбулася  презентація методичних посібників, дидактичних ігор  з інноваційної технології лего– цеглинки, де  педагоги ділилися своїми напрацюваннями з колегами, які є дієвими під час реалізації проблемного питання по самоосвіті.

  Батьки вихованців також брали активну участь в діяльності закладу: під час конкурсів, виставок, ярмарків. Завдяки родинам вихованців вікові групи поповнилися спортивним інвентарем .

  Такі заходи як дні відкритих дверей « Ми батьків вітаємо – на заняття всіх чекаємо» та дні родинних інтересів за планом проводилися систематично та були цікавими для батьків і дітей. Негативним моментом є мала кількість батьків, що відвідують ці заходи.

           Проведення вищезазначених методичних заходів допомогло колективу на належному рівні вирішити головні завдання річного плану роботи.

  Але, було виявлено і низку проблем. Це і низький рівень особистої участі деяких педагогів у проведенні методичних заходів, недостатній рівень самоосвіти окремих педагогів, недостатній рівень інноваційної компетентності педагогів.

            Варто відмітити, що  дошкільний навчальний заклад фізкультурно – оздоровчого спрямування, тому педагогами  велика увага приділялася  використанню нетрадиційних оздоровчих технологій та інноваційноїLEGO технології , створенню здоров’язбережувального середовища, проведенню різноманітних спортивних свят та розваг та були розроблені профільні плани:

   «Розвиток фізичних якостей дошкільників за допомогою рухливих і народних ігор» — група «Берізка» старшого  6 -ого року життя; «Спортивно – патріотичні ігри, як засіб патріотичного виховання» — група «Чебурашка» — старшого  6 -ого року життя; «Застосування Су — джок терапії при корекції мовленнєвих порушень у дітей» — група  компенсуючого типу  «Сонечко» старшого 6 -ого року життя; «Використання арт – терапії у роботі з дітьми» — група «Горобинка» мол. д/в 5-ого року життя; «Фізкультхвилинки промовляємо – на занятті відпочиваємо» — група «Буратіно» мол. д/в 5-ого року життя;

  «Пальчиками граємо – дрібну моторику розвиваємо» — група  «Волошка» мол. д/в 5-ого року життя.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Аналіз фізкультурно-оздоровчої та медичної роботи.

   

            Зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей, заохочення їх до  участі в руховій діяльності на заняттях та в повсякденному житті, розвиток вміння грати в колективі, виховання основ здорового способу життя, формування активної життєвої позиції стосовно власного життя та власної безпеки, накопичення знань і навичок безпечної поведінки в різних життєвих ситуаціях – це є одним з пріоритетних завдань колективу дошкільного закладу.

  Контрольне обстеження основних фізичних рухів, проведене інструктором з фізкультури, довело достатній рівень роботи дошкільного навчального закладу з питань збереження та зміцнення здоров’я та фізичного розвитку дошкільників.

  Результати обстеження на кінець навчального року свідчать:

   

  Вік дітей Кількість обстежених % підвищення результатів
  Молодший дошкільний вік

  4 р.ж.

  48 7 %
  Молодший дошкільний вік

  5 р.ж.

  63 11 %
  Старший дошкільний вік 6 р.ж. 58 17 %

   

          В 2018-2019 навчальному році заклад працює поглиблено над  впровадженням інноваційної лего — технології в освітній процес. Було складено план роботи творчою групою.

          Інноваційна лего — технологія  стала стимулюючим чинником у розвитку закладу для всіх педагогів. У всіх вихователів розроблені дидактичні ігри, леп буки «У світі лего».  А інструктор з фізкультури Хоменко А.В. – продовжує  розробляти та впроваджувати смарт зарядку з інноваційної технології  лего , вихователь Кириченко Н.І. веде гурток «Лего — цеглинки».

           Педагогічний колектив з метою удосконалення освітньо-виховного процесу використовував  і освітні технології, а саме:

  гр. раннього віку «Малинка», «Дзвіночок» – сенсорний розвиток, піскотерапія, кольоротерапія;

  гр. «Волошка», «Буратіно» — розвивальні палички Кюїнезера, театралізована діяльність, застосування мнемотехніки

  гр. «Горобинка» — коректурні таблиці Н.Гавриш,

  гр. «Чебурашка», гр. «Берізка» — коректурні таблиці за Н.Гавриш.

  гр.«Калинка» — розвивальні палички Дж.Кюізенера;

  гр. «Сонечко» — мнемо доріжки, біоенергопластика, су – джок терапія;

  гр. «Ромашка» — навчання дітей розповідання за схемами О. Білан, К.Крутій «Казкові лабіринти» В.Воскобовича, лего – цеглинки

  Це дало змогу сприяти покращенню засвоєння освітніх завдань.

           Музичний розвиток здійснювався через заняття з музики, індивідуальну роботу та самостійну музичну діяльність. Діти старшого дошкільного віку ДНЗ активно брали  участь у міському заході, щорічному фестивалі «Веселі нотки». В тісній співпраці з батьками вихованців було організовано у березні  фестиваль «Зорепад талантів», який згуртував вихованців та їх батьків у прагненні показати свої родинні таланти.

  Упродовж   навчального року проводилася цілеспрямована робота  по вивченню, узагальненню, поширенню і впровадженню перспективного педагогічного досвіду. Педагогічний колектив закладу має власні напрацювання, творчі знахідки, що позитивно впливають на ефективність освітнього процесу. Протягом навчального  року вивчалась система роботи вихователя Горішньої О.О.« Веселі хвилинки – лего цеглинки», узагальнили  та поширили передовий педагогічний досвід на останній педраді вихователя Кириченко Н.І. на тему: « Розвиток дрібної моторики рук на формування мовлення дітей» та  вчителя – логопеда Бездрабко Л.М.  посібник « Граємося і вчимося говорити»

          Шляхом активного професійного вдосконалення педагогів залишається самоосвіта: планова робота над індивідуальними проблемами.

          Для якісної реалізації головної задачі з удосконалення форм, змісту та методів роботи щодо розвитку творчої, гармонійно-розвиненої особистості дитини, орієнтуючись на концептуальні положення Базового компонента дошкільної освіти та Програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» в дошкільному закладі у 2018-2019 н.р. було заплановано та проведено два тематичних вивчення та одне комплексне та вибіркове вивчення стану життєдіяльності дітей.

          Тематичне вивчення: «Формування предметно – практичної компетенції дошкільників (листопад 2018р.,«Формування навичок соціальної і економічної освіти дошкільників засобами ігрової діяльності» (лютий 2019р.)( Додаються довідки). В ході перевірки було встановлено, що педагоги вікових груп недостатньо уваги приділяють диференційованому підходу для дітей під час занять.

  Аналіз календарних планів та спостереження за роботою вихователів з дітьми показали, що робота з розвитку мовлення дітей у дошкільному навчальному закладі ведеться постійно, планомірно, на належному рівні.

  Особливе місце в організації роботи з мовленнєвого розвитку дітей відводиться груповим та індивідуальним формам.

  Аналіз планів навчально-виховної роботи показав, що упродовж дня проводяться:

  — індивідуальні заняття, міні — заняття з формування звукової культури мовлення дітей та літературної вимови;

  — бесіди;

  — спостереження;

  — дидактичні, словесні, настільно-друковані та хороводні ігри.

  Освітні завдання плануються з урахуванням умінь дітей і вимог програми.

  Шляхом індивідуальних бесід та переглядів занять було встановлено, що 75% вихователів мають достатній рівень знань щодо організації роботи з освітньої лінії «Мовлення дитини», обізнані щодо сучасних методів та прийомів роботи з дітьми, орієнтуються в інноваційних та освітніх технологіях, які сприяють кращому засвоєнню програмових завдань освітньої лінії «Мовлення дитини».

  У групах дітей 5 та 6 р.ж. робота з мовленнєвого розвитку теж ведеться на належному рівні. Працюючи з дітьми вихователі значну увагу приділяють розвитку зв’язного мовлення, як діалогічного, так і монологічного. Для цього використовують різні форми роботи. Діти вчаться правильно будувати речення, дотримуватися певного порядку слів, послідовно і логічно відповідати на запитання, будувати розповідь, наголошувати у ній на головному, висловлювати свою думку. Широке використання художньої літератури, проведення бесід за змістом прочитаних творів та їх переказ створюють передумови для формування у майбутніх школярів змістовного усного та писемного мовлення, успішного засвоєння знань. Діти декламують вірші на пам’ять, знають багато чистомовок, скоромовок, з радістю виконують ролі під час драматизації.

           Комплексне вивчення «Організація життєдіяльності дітей групи старшого д/в «Берізка»». (квітень 2019р.).

            Під час проведення було виявлено випадки, коли вихователі належним чином не були підготовлені до робочого дня, спостерігалася відсутність календарного  планування на перспективу, переважно вихователями проводилися однотипні фронтальні заняття. Причиною цього стала недостатня організація розвивального середовища.

   У методичному кабінеті наявний банк даних інноваційних технологій, які можна використати з метою розвитку мовленнєвої активності дітей дошкільного віку, зібрана методична література: А.М. Гончаренко «Розвиток мовленнєвої компетентності старших дошкільників», О.І. Білан «Розповідання за ілюстраціями в дошкільних навчальних закладах», А.Богуш, Н.Гавриш «Вчимося розповідати», Гавриш Н.В., Безсонова О.К. «Калейдоскоп інформаційно-ігрової творчості дітей. Методичні рекомендації щодо використання коректурних таблиць». В кабінеті наявний демонстраційний матеріал: А.Богуш, Н.Гавриш «Запрошуємо до розмови», мнемо таблиці по складанню описових розповідей, мнемо таблиці по вивченню віршів напам’ять (програмові вірші для дітей дошкільного віку), мнемо таблиці по відгадуванню загадок, тощо.

           Відповідно до річного плану роботи були проведені моніторингові дослідження рівня засвоєння дітьми старшого дошкільного віку  програмових завдань.

           Результати обстеження рівня розвитку вихованців закладу за минулий навчальний рік свідчить, що педагогічний колектив на достатньому рівні виконує завдання, висунуті  Базовим компонентом дошкільної освіти,  програмою  розвитку дітей дошкільного віку «Я у Світі» та нормативними документами. Моніторинг рівня готовності випускників до школи свідчить про тенденцію до зменшення кількості випускників з низьким рівнем розвитку.

          За результатами дослідження виявлено, що діти в групі «Берізка», «Чебурашка»  100% дітей мають високий рівень,  а діти групи компенсуючого типу «Сонечко» — 66,6 % — високий, 8,3 — середній, 16,6 % — достатній, 8,3% — низький . Причиною низького рівня дітей є  вади мовлення та їхні психологічні процеси.

          Проте одним із пріоритетних напрямків в роботі педагогів зі старшими дошкільниками було формування життєвої компетентності дошкільника, здійснення підготовки дітей до школи, соціалізація дитячої особистості, надання кваліфікованої допомоги дитині у формуванні елементарних навичок навчальної діяльності та адаптації до нових соціальних умов. Належне місце в підготовці дітей до школи займали фронтальні інтегровані, комплексні, тематичні та індивідуальні заняття.  Під час обстеження виявлено, що діти проявляють інтерес до навчання, майже всі легко йдуть на контакт, комунікабельні, легко вступають у відносини з однолітками та дорослими людьми і вільно почувають себе у цьому товаристві. У дітей сформована готовність до прийняття нової соціальної ролі — школяра. Це виражається у серйозному ставленні до школи взагалі і до навчальної діяльності та вчителя, зокрема. 

      Отже, діти-випускники мають добрі потенційні можливості в галузі розвитку пізнавальних процесів, сформовані навички навчальної діяльності. Більшість вихованців мають достатній рівень саморегуляції і самостійності, уміють слухати і виконувати вказівки дорослого, контролювати себе, оцінювати свої відповіді й відповіді однолітків. 

            На виконання Закону України «Про дошкільну освіту», листа                        МОН України від 18.12.2000 «Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку», інструктивного — методичного листа МОН України «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні заклади», «Про здійснення соціально-педагогічного патронату»  протягом 2018-2019 здійснювався соціально-педагогічний патронат над дітьми 3-4 року життя, які проживають в мікрорайоні дошкільного закладу, але не відвідують його. Батьки таких дітей мали змогу отримати  кваліфіковану допомогу спеціалістів закладу  у Консультативному центрі, а для дітей раннього віку у закладі діяв центр «Разом з мамою».

  Педагоги закладу інформували батьків нашого мікрорайону  про можливі форми здобуття їхніми дітьми дошкільної освіти.

  З метою пропагування дошкільної освіти та більш глибокого ознайомлення з дошкільним закладом батьки вихованців  та жителі мікрорайону запрошувалися на свята, розваги, залучалися до організації та проведення виставок та інших форм роботи. Було надано можливість переглянути організацію життєдіяльності дітей, оглянути предметно-ігрове середовище групових кімнат.

  Аналіз результатів корекційної роботи

   

         В групі компенсуючого типу «Сонечко», діти з вадами мовлення,   (вчитель – логопед  Бездрабко Л.М. вихователі: Мединцева Ю.В. Кириченко Н.І. ). Упродовж  навчального року  проводилася  організаційно  корекційна-виховна робота з дітьми, яка  відповідала завданням корекційного навчання та виховання. Значна увага приділялась розвитку дрібної моторики через застосування різноманітного матеріалу,  су — джок  терапії   щодо розвитку дрібної моторики рук, стимуляції мовних зон кори головного мозку для  покращення розумової активності.  Протягом 2018-2019 навчального року групу відвідувало 12 дітей. За витягом  ПМПК з фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення – 10 дітей, з загальним недорозвиненням І рівня – 1 дитина, ІІІ рівня – 1. На кінець навчального року виведено з виправленою мовою п’ятеро   дітей, виведено з покращенням  — п’ятеро   дітей. За висновком ІРЦ залишилось на повторний курс – 2  дитини на 2019-2020 навчальний рік.   З числа обстежених дітей груп «Чебурашка», «Берізка»  старшого дошкільного віку 6р.ж.  — загального розвитку —  2 дітей, які  мають порушення звуковимови, хоча з боку вчителя-логопеда проводилась консультативна і просвітницька робота з батьками цих дітей та індивідуальна робота з дітьми.

            Отже,  з метою подальшого покращення якості корекційної роботи необхідно посилити консультативно-просвітницьку роботу з батьками дітей молодшого дошкільного віку. Залишається актуальним   залучення батьків до присутності на індивідуальних заняттях вчителя-логопеда з дітьми.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Аналіз результатів  взаємодії з сім’єю  та громадськістю

   

         З метою забезпечення наступності  у діяльності ДНЗ і ЗОШ І – ІІІ ступенів №5 ім. Р.К. Рапія, взаємодії  дитячих колективів, організації належної методичної роботи та з метою взаємодії з батьками майбутніх першокласників, у відповідності до Річного  плану роботи. Додатком до Річного плану роботи є План роботи дошкільного навчального закладу  «Сонечко» та ЗОШ І – ІІІ ступенів №5 ім. Р.К. Рапія, що щорічно схвалюється педагогічною радою дошкільного закладу, затверджується директором дошкільного закладу та директором ЗОШІ – ІІІ ступенів №5 ім. Р.К. Рапія,.       

          План передбачає роботу дошкільного закладу по формуванню мотиваційної готовності старших дошкільників до навчання в школі.

  Діти з вихователями  старшого дошкільного віку були активними учасниками свята «День знань».  Для вихованців була організована оглядова екскурсія по школі: знайомство з  шкільною бібліотекою, музеєм, спортзалом, їдальнею.

  З метою якісного проведення підготовки дітей до школи була проведена зустріч вчителів початкових класів та вихователів старшого дошкільного віку  ДНЗ упродовж навчального року.

  Вчителі початкових класів були активними учасниками батьківських зборів у дошкільному закладі.

  Плідною була робота щодо наступності дошкільної ланки з початковою освітою. Вихователі груп старшого дошкільного віку, молодшого дошкільного віку 5 року життя відвідували уроки грамоти та математики у першому класі, а вчителі, в свою чергу, були присутні на заняттях у старших групах «Берізка» вихователь Бабій Н.А., (заняття з логіко – математичного розвитку)

  «Чебурашка» ( вихователь Волкова В.М.)  ( заняття з навчання грамоти) та в  групі компенсуючого типу « Сонечко» вихователі Мединцева Ю.В., Кириченко Н.І. —  бінарне заняття.

  Особливо цікаво та весело проходили спортивні розваги за участю батьків: «Тато, мама, я – спортивна сім’я» (січень), «Шукачі скарбів» (квітень), «Мама і я зі спортом друзі» (тематична спортивна розвага березень).

          Кількісний і якісний аналіз оцінювання методичних заходів, проведених упродовж навчального року, показав, що вони мали науково-методичний характер, сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів, поліпшенню якості володіння різноманітними методами роботи.

            Педагоги закладу достатньо володіють технологією теорії розв’язання винахідницьких завдань, методиками М.Монтессорі, керуються рекомендаціями К.Крутій, З.Плохій, А.Богуш, Н.Гавриш, В.Е.Вільчковський, В.Воскобовича.  Застосовують у щоденній роботі методи та прийоми пошуково-дослідницького характеру, нетрадиційні підходи до оздоровлення, розвитку художньо-мовленнєвої активності малюків.

          В ДНЗ  «Сонечко» організована робота гуртків з  художньо – естетичного напрямку —  вокальний  —  «Джерельце», керівником якої є музичний керівник  Рудь І.О.  Функціонують   гуртки  фізкультурно – спортивного напрямку . Це спортивна секція «Весела аеробіка», під керівництвом  Хоменко А.В. – інструктора з фізичної культури. Вихованцям дошкільного закладу дуже подобається відвідувати  туристичний гурток «Рюкзак», керівник  гуртка Колесник О.В. – вихователь. Залюбки діти грають у шашки з керівником гуртка Мединцевою Ю.В.  Обігравають  улюблені казки «Театральний вернісаж», керівник Дуніна Т.Б.,  розучувати скоромовки, складати речення під час гуртка «Мовні перлини», керівником яких є Бабій Н.А., нетрадиційне малювання завдяки різним предметам дуже гарно виходить у вихованців гр.

  Відповідно до перелічених  гуртків складено плани роботи з дітьми, розробки занять, дібрано наочно-практичний матеріал.

  Кожен керівник гуртка веде журнал відвідування, в якому зазначається список дітей, що відвідують гурток, дата проведення та на кожному занятті гуртка відмічається присутність дітей. Вся документація по гуртковій роботі відповідає номенклатурі справ ДНЗ «Сонечко».

   Багато років поспіль дошкільний заклад тісно співпрацює з ОМПЦО керівник Шведченко Я.С. Гайдуковська Т.М. Семигук О.О.

  Аналізуючи вищесказане робимо висновок, що гурткова робота на протязі навчального року велась на належному рівні.

        Отже, кількісний і якісний аналіз оцінювання методичних заходів, проведених  упродовж навчального року показав, що всі вони носили науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів. Можна зробити оцінку виконання запланованих методичних заходів, які виконано на 84%. Аналіз якості виконання запланованих заходів показав принципову обґрунтованість, доцільність використання інтерактивних форм та природність їх застосування у методичній роботі з педагогами. Причини часткового невиконання запланованих заходів: недостатній рівень особистої участі педагогів у проведенні певних заходів, недостатня професійна компетентність педагогів у деяких питаннях. Слід зазначити малу активність педагогів у висвітленні  кращого досвіду роботи на сторінках професійних видань. Тому дані чинники слід врахувати при складанні плану роботи на наступний навчальний рік.

  У 2019-2020н.р. продовжувати роботу щодо формування здорового способу життя, збереження і зміцнення здоров’я дітей. Більше уваги приділяти формуванню мотиваційної та вольової підготовки дітей до школи, формувати вміння встановлювати емоційне спілкування з дорослими, однолітками, розвивати вміння відтворювати знання в життєво-практичних ситуаціях

  На сьогодні в дошкільному закладі є ще ряд невирішених проблем: У результаті аналізу роботи закладу за минулий рік щодо мовленнєвого розвитку дошкільників, художньо – естетичного розвитку, продовжити впроваджувати соціальну – фінансову освіту дошкільників,  аналізу перспективних та календарних планів, спостереження та аналіз освітньої роботи з дітьми дошкільного віку було з’ясовано, що педагоги недостатньо володіють методикою формування граматичної компетенції дошкільників, не повною мірою обізнані щодо використання потенційних можливостей різних видів і типів занять щодо реалізації завдань освітньої лінії «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», недостатньо використовують дидактичний матеріал у формуванні знань про навколишній світ.

  Слід активізувати пошук інтерактивних технологій для підвищення рівня педагогічної культури батьків з питань формування організації художньої творчості дітей дошкільного віку.

  Неналежним чином поставлена робота, спрямована на правове виховання дошкільників. Актуальним є питання організації ігрової діяльності та залучення дошкільників до предметно-практичної діяльності. Не повною мірою вирішується проблема формування розвивального середовища для організації процесу соціалізації дітей дошкільного віку. Потребує вдосконалення якість роботи педагогів щодо творчого підходу до керівництва самостійною та організованою творчою художньою діяльністю дітей, розвитку творчості дитини у грі, використання ігрової діяльності як засобу формування гендерних якостей дошкільника.

  Колектив дошкільного закладу налаштований на працю в режимі розвитку, відновлення, впровадження сенсорно-пізнавального розвитку з використанням інноваційної  лего – технології та поглиблено удосконалювати знання з  соціальної – економічної освіти.

  Враховуючи аналіз освітньої і методичної роботи у 2019-2020н.р., педагогічний колектив буде спрямовувати свою діяльність на розв’язання пріоритетних завдань.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ІІ. Проблема

  над якою працює ДНЗ у 2019 – 2020 н.р.:

   

  «Формування   сенсорно – пізнавальної компетенції дітей дошкільного віку, шляхом впровадження засобів  інноваційної лего – технології в освітній процес» 

   

  Напрям діяльності закладу – фізкультурно-оздоровчий.

   

   

  Завдання на 2019 – 2020 навчальний рік

   

  1. Удосконалювати роботу щодо усвідомлення вихованцями норм і правил   здорового способу шляхом застосування сучасних методик формування у дошкільників здоров’язбережувальної компетентності.
  2. Створення умов формування сенсорно – пізнавальної компетентності дітей дошкільного віку засобами інноваційної лего – технології в освітньому процесі.
  3. Продовжувати удосконалювати поглиблену роботу з інноваційної LEGO – технології в освітньому процесі.
  4. Розпочати роботу по впровадженню сучасних технологій соціально-фінансової освіти дошкільників – сучасний погляд» ( за освітньою програмою « Афлотот».
  5. Забезпечити наступність у роботі закладу та початкової школи в умовах використання основних засад концепції «Нова українська школа»
  6. Сприяти розширенню форм та видів співпраці з родинами, прозорості та відкритості роботи закладу через роботу веб-сайту, створення відкритих груп в соціальній мережі Facebоok.

   

   

  Шляхи реалізації завдань:

   

  • Використання інноваційної технології;
  • Взаємодія з батьками;
  • Особистісно-орієнтований підхід до кожного вихованця;
  • Блочно-тематичне планування освітнього процесу;
  • Забезпечення наступності дошкільної та початкової ланок освіти
  • Здійснення моніторингу якості надання освітніх послуг.

   

   

   

   

   

   

   

                                          На літній період 2020 н.р.:

   

  Мета: оздоровлення дитячого організму та забезпечення позитивного емоційного стану дітей в літній період зусиллями працівників ДНЗ і батьків вихованців

   

  Завдання:

                     

  • Охопити системним оздоровленням дітей дошкільного закладу шляхом використання різноманітних засобів та форм загартування.
  • Продовжувати здійснювати мовленнєвий розвиток дітей засобами ігрової діяльності дітей.
  • Продовжувати організовувати самостійну художню діяльність дітей як засіб розвитку творчих здібностей.

   

   

  Шляхи реалізації завдань:

   

   

  • оптимізації рухового режиму;
  • розширення та поповнення розвивального середовища ДНЗ відповідно до вимог безпеки;
  • використання ігор з піском та водою;
  • самостійна ігрова та художня діяльність дітей;
  • просвіта батьків з питань оздоровлення і розвитку дітей

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  III. Методична робота з кадрами

   

  № з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальні

  виконавці

  Інформаційне забезпечення
  3.1                                Підвищення педагогічної майстерності

  З метою підвищення теоретичного рівня та фахової майстерності педагогів:

  3.1.1

   

  Забезпечити виконання  програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі». упродовж

  року

  педагоги дошкільного закладу  
  3.1.2 Направити на курси підвищення  кваліфікації вихователів:БездрабкоЛ.М.

  Кириченко Н.І.,  Гура Л.М.. Мединцева Ю.В.

   

  згідно з графіком

   

  вихователь –методист

   

  перспективний план курсової перепідготовки

  3.1.3 Підвищення професійної кваліфікації  шляхом навчання у вищому навчальному закладі без відриву від виробництва  

  упродовж

  року

    надання консультативної допомоги
  3.1.4 Проводити інструктивно-інформаційні наради по ознайомленню з державними документами, наказами, розпорядженнями,

  рекомендаціями, листами; огляд новинок методичної літератури.

   

  упродовж

  року

   

  директор,

  вихователь-методист

   

  план роботи

  на місяць

  3.1.5 Забезпечити участь кожного педагога у різних формах методичної роботи в ДНЗ і в місті  

  згідно з графіком

   

  вихователь –методист

  екран  індивідуальної участі педагогів у методичній роботі
  3.1.6 Реалізовувати систему активних форм роботи з кадрами: майстер-класи,  колективні перегляди, взаємо відвідування, декади, обмін досвідом, тренінгові заняття.  

   

  упродовж

  року

   

   

  директор,

  вихователь-методист

   

   

  річна циклограма роботи

  3.1.7 Забезпечити організаційний та методичний супровід  самоосвіти педагогів:

  — педагогічний аналіз  опрацьованої педагогами в межах самоосвіти методичної літератури;

  упродовж

  року згідно з графіком

  директор,

  вихователь-методист

  місячний план роботи
  3.1.8 Провести засідання “Хвилями океану педагогічних новинок ”

  ( обмін думками, ідеями внаслідок самостійного опрацювання індивідуальних тем самоосвіти упродовж поточного навчального року)

   

  упродовж року згідно з графіком

   

  директор,

  вихователь-методист

   

  зошит із самоосвіти

  Атестація педагогічних працівників
  3.1.9 З метою активізації творчої діяльності, стимулювання неперервної фахової освіти, відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» продовжити проведення атестації педагогічних працівників:

  Самарай Т.В., Горішня О.О.

  — вивчити систему роботи педагогів,

  професійної майстерності».

  — видати  наказ по ДНЗ за результатами атестації та ознайомити з ним які атестуються.

  упродовж року

   

   

   

   

   

   

  до 15 березня 2020

   

  лютий 2020

   

  до 5 квітня 2020

  директор,

  вихователь-методист

   

   

   

   

   

   

  вихователь-методист

  плани, заходи, накази, протоколи, атестаційні листи

   

   

   

   

   

  наказ

                                 З метою професійного становлення молодих спеціалістів
  3.1.10 Призначити наставників до молодих педагогів:

  Марущенко К.С. —

  наставник  Кириченко Н.І.,

    Дядюшка Е.М. —

  наставник Самарай Т.В.,

  Савостьян О.А.-

  наставник Горішня О.О.

  до 05.09 2019 директор,

  вихователь-методист

  наказ
  3.1.11 Здійснювати індивідуальне консультування  молодих педагогів. упродовж року директор,

  вихователь-методист

   
  3.2                                         Засідання педагогічної ради
  3.2.1 Засідання пед. ради № 1

  Про пріоритетні напрямки роботи ДНЗ на  2019-2020 навчальний  рік:

  1. Про підсумки літньої оздоровчої кампанії.

    Обговорення Листа МОН України «Щодо організації діяльності закладів  освіти, що  забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному році»  (від 02.07.2019

  № 1/ 9- 419)

  Про «Перелік навчальної літератури, рекомендованої МОН для використання у закладах освіти» : Лист МОН від 10.06.2019 № 1/9-365

  Про  затвердження освітньої програми (додаткових комплексних, парціальних) для організації освітньо- виховної роботи у 2019/2020 н.р. 

   Про обговорення  і схвалення  проекти    планів роботи на 2019 – 2020 н.р.:

  — вихователя – методиста,

  —  практичного психолога,

   — вчителя-логопеда,

  —  інструктора   з фізичної культури,

  — музичного керівника,

   — керівників гуртків   

   Про  схвалення  Плану роботи зі школою з урахуванням  рекомендацій щодо забезпечення наступності в умовах впровадження нового Державного стандарту початкової освіти  та модернізації форм і змісту роботи відповідно до Концепції НУШ   

   Затвердження складу педагогічної ради,  вибори секретаря педагогічної ради

   

   

   

   

   

  29.08.2019

   

   

   

   

   

  директор,

  вихователь-методист

   

   

   

   

   

   

  план, протокол

  3.2.2 Засідання пед. ради № 2

  Про  шляхи вдосконалення

  сенсорно-пізнавальної та

  математичної компетенцій

  дошкільників засобами інноваційної  лего  технології

  ( тематична)

  •Про виконання рішень попередньої педагогічної ради (інформація);

   • Про формування сенсорно — пізнавальної компетентності дітей засобами LEGO конструктора.

  Про лего – конструктор  як універсальна  іграшка  для розвитку креативності дошкільників.

  Про взаємодію з родинами вихованців  щодо впровадження  LEGO технології в освітній процес. (з досвіду роботи) Презентація дидактичних ігор, леп буків  з використанням лего – технології в сенсорно – пізнавальному просторі» Про стан реалізації завдань інноваційної LEGO – технології в   сенсорно – пізнавальному просторі.

  листопад  

   

   

   

   

   

   

  директор

   

   

  вихователь — методист

   

   

  вихователі:

  Самарай Т.В.

  Гура Л.М.

  Голубович В.Д.

   

   

  Горішня О.О.

   

  вихователь –методист,

   вихователі усіх груп

  вихователь — методист

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  доповідь

   

   

   

   

  доповідь

   

   

   

   

  доповідь

   

   

   

   

   

   

  Довідка

   

  3.2.3 Засідання пед. ради № 3

  Про формування у дошкільників здоров’язбережувальної компетентності

   Про виконання рішень попередньої педагогічної ради (інформація)

   Про актуальність проблеми формування у дошкільників здоров’язбережувальної компетентності  у дошкільному навчальному закладі

   Репрезентація методичного посібника Т.Андрющенко «Формування  здоров’язбережувальної компетентності у дітей старшого дошкільного віку»   Про формування життєвих навичок, що сприяють фізичному здоров’ю (з досвіду)

  Аналіз стану освітньої

  роботи з формування у

  дошкільників

  здоров’язбережувальної

  компетентності

  · Аналіз захворювання  та

  харчування дітей за 2019рік.

   

  березень 2020

   

   

   

   

   

   

   

  вихователь-методист

   

   

   

  директор, вихователь – методист, вихователі

  вихователі, практичний психолог.

   

   

   

   

   

   

   

  сестри медичні старші

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3.2.4 Засідання пед. ради № 4

  Про результати ефективності вибраних форм і методів організації освітньо-виховної та методичної роботи

  ·         Аналіз освітньо-виховної та методичної роботи ДНЗ.

  ·         Виконання програми розвитку дитини дошкільного віку « Я у Світі».

  ·         Готовність дітей старших груп до шкільного навчання.

  ·         Робота закладу у літній оздоровчий період 2019 (презентація плану).

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  травень 2020

   

   

   

   

  директор

   

  вихователь-методист

   

  практичний психолог,

   інструктор з фізкультури,

  сестра медична старша

   
  3.3                                                   Консультації
  3.3.1 «Організація ранкового прийому дітей  раннього та дошкільного віку в закладі дошкільної освіти

  Консультація психолога: Секрети розвивальної роботи з дітьми раннього віку

   

  вересень

   

  вихователь-методист 

   

   

  практичний психолог

  інформаційний матеріал, методично-практичні рекомендації поради
  3.3.2 Проведення занять з мовленнєвого спілкування з дітьми раннього та  дошкільного віку.  

  жовтень

   

  вихователь-методист

   

  =/=

  3.3.3 Поєднання казки з лего – технології  у роботі  практичного психолога листопад вихователь-методист =/=
  3.3.4 Екологічна освіта дошкільників засобами театральної діяльності грудень Нікітченко В.А. вихователь – методист =/=
  3.3.5 «Створення розвивального середовища для розвитку художньо-естетичних здібностей дітей дошкільного віку» січень Нікітченко В.А. вихователь – методист =/=
  3.3.6 Оптимізація підготовки до прогулянки в групах раннього та дошкільного віку закладу дошкільної освіти» лютий Нікітченко В.А. вихователь – методист =/=
  3.3.7  Використання лего – технології у здоров’язбережувальній технології. березень =/= =/=
  3.3.8 Особливості організації та проведення рухливих ігор у групах раннього та дошкільного віку»  

  квітень

  =/= =/=
  3.3.9 Формування навичок безпеки життєдіяльності у дошкільників травень =/= =/=
   3.4                                                    Педагогічні години
  3.4.1 Педагогічні читання до дня народження В.О. Сухомлинського «Формування в дітей дошкільного віку уявлення про щастя, як вищої моральної цінності через використання літературної та педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського»  

  28.09.2019

  вихователь-методист, вихователі інформаційно практичний матеріал
  3.4.2 Інтегрований підхід до освіти в контексті забезпечення наступності та НУШ

  брифінг «Основні шляхи формування навичок граматично правильного мовлення»

  жовтень вихователь-методист, вихователі, вчитель початкових класів. інформаційно практичний матеріал
  3.4.3 Самоосвіта  як одна з форм підвищення кваліфікації педагогів грудень вихователь-методист, вихователі, вчитель початкових класів. інформаційно практичний матеріал
  3.4.4 Формування художньо-естетичних здібностей дітей засобами продуктивних видів діяльності  

  січень

  вихователь-методист, вихователі інформаційно практичний матеріал
  3.4.5 Інтерактивний захід-самопрезентація педагогів ДНЗ, які атестуються

  «Дослідницька лабораторія вихователів»

   

  лютий

  вихователь-методист, музичні керівники інформаційно практичний матеріал
  3.4.6 Методи та прийоми в роботі з дошкільниками, Фінансова освіта: інноваційний підхід (Афлотот) квітень вихователь-методист, вихователі інформаційно практичний матеріал
  3.5                                                  Семінари-практикуми
  3.5.1  «Інтеграція спадщини Сухомлинського В.О. у сучасний освітній простір закладу дошкільної освіти»

   

  вересень вихователь-методист, вихователі, практичний психолог практичний матеріал
  3.5.2 «Розвиток особистості дитини засобами LEGO- конструювання »  ( з освітньої лінії «Дитина в сенсорно  пізнавальному просторі»)  

  листопад

  вихователь-методист, вихователі, практичний психолог практичний матеріал
  3.5.3 Семінар-практикум «Інтелектуальна карта як засіб символізації і систематизації інформації»: 

   

  Лютий вихователь-методист, вихователі, практичний психолог практичний матеріал
  3.5.4 Семінар у формі «Круглого столу»: «Забезпечення наступності дошкільної та початкової школи  в умовах впровадження Державного стандарту початкової школи»: (обговорення основних принципів наступності, шляхів модернізації форм і змісту роботи з дітьми відповідно до Концепції нової української школи)  квітень практичний психолог, вихователі

  вихователь-методист

  практичний матеріал
  3.6                                                  Творчі групи
  3.6.1  Продовжувати роботу творчої групи  на тему:

  «Реалізація завдань економічного виховання дошкільників в повсякденному житті»

  Марущенко К.С., Дядюшка Е.М., Бабій Н.А.

  упродовж року директор,  вихователь-методист, члени творчої групи:  
  3.6.2 «Моделювання педагогічного досвіду  щодо інтеграції LEGO-технологій в освітній процес»

  Гура Л.М.,Кириченко Н.І. Волкова В.М. Колесник Л.О.,

  Динамічна група «Складання перспективного тематичного плану з реалізації завдань освітньої лінії «Дитина в  сенсорно – пізнавальному просторі» відповідно лексичних тем»

  Творча лабораторія «Створення умов для розвитку здоров’язбережувальних технологій»

  упродовж року директор,  вихователь-методист, члени творчої групи:  
  3.7                          Колективний перегляд педагогічного процесу
  3.7.1  Перегляд  панорами колективних занять: «Використання ефективних форм та методів роботи  з  використанням лего – технології    в сенсорно – пізнавальному  просторі з дітьми раннього віку»

   

   

  «Логіко – математичний розвиток дошкільників засобами лего – технології  в освітньому процесі»

   

  листопад

   

  ранній вік,

  вихователі:

  Голубович В.Д.

  Карпова І.А.

   

   

   

   

  мол. вік ( 4 – 5р.ж )

  вихователі:

   Дуніна Т.Б.

   Гура Л.М.

    Бабій Н.А.

  Волкова В.М.

   

  старший дошкільний вік

  вихователі:

  Самарай Т.В.

  Савостьян О.А.

  Горішня О.О.

   

  конспекти занять

   

   

   

   

   

   

  конспекти занять

  3.7.2 Організація різних форм роботи з дітьми, спрямованих на  здоров’язбережувальних технологій дошкільного віку».  

  Березень

  вихователі всіх вікових груп,

   інструктор з фізкультури – Швець М.В.,

  музичний керівник –  Рудь І.О.

   

  конспекти занять

  3.7.3 “Мій педагогічний досвід!”

  (виставка узагальнених матеріалів, педагогів,  що атестуються).

   

  Лютий

  вихователі,       що атестуються конспекти занять
  3.7.4 Колективний перегляд-звіт гурткової роботи квітень-травень керівники гуртків  
  3.8                           Перспективний педагогічний досвід
  3.8.1 Вивчити досвід роботи   на тему : «Лего – цеглинки – веселі хвилинки» — вихователя Горішня О.О. упродовж року вихователь-методист матеріали діловий щоденник

  аналіз

  навчально-виховного процесу

  3.8.2 Узагальнити досвід роботи на тему:

  « Використання інноваційних оздоровчих технологій на заняттях з фізкультури» — інструктор з фізкультури Хоменко А.В.

  упродовж року директор, вихователь-методист матеріали діловий щоденник

  аналіз

  навчально-виховного процесу

  3.8.3 Поширити досвід  роботи на тему:

  « Су – джок  допомагає, пальчики  і мову розвиває» —вихователя

  Кириченко Н.І.

  упродовж року директор, вихователь-методист матеріали діловий щоденник

  аналіз

  навчально-виховного процесу

  3.9                                  Інноваційні і освітні   технології
  3.9.1  Продовжувати спрямовувати роботу колективу на загальне впровадження інноваційної лего – технології за програмою «Безмежний Світ гри з лего» в практичну діяльність.

  Впроваджувати освітні технології :

  -Технологія розвитку логічного мислення

  Х. Кюїзенера»;

   — Методика використання коректурних карт» Н.Гавриш

  Технологія інтегрованого навчання, виховання (розвиваючі кубики О.О.Нікітіни).

  упродовж року директор, вихователь-методист система роботи
  3.9.2. Технологія гри з піском, піскоанімація та кольоротерапія

  Мнемотехніка

  Використання системи «Елементарного музикування» К.Орфа в освітньому процесі дошкільного закладу

  упродовж року вихователь-методист, вихователі план поетапного впровадження
  3. 10                       Проведення психолого– педагогічних консиліумів
  3.10.1 Психічний розвиток дітей 4р.ж., Адаптація дітей при переході із групи в групу жовтень

  2019

  практичний психолог, вихователі  
  3.10.2 Про адаптацію дітей

  раннього дошкільного віку до умов дошкільного закладу

   

  листопад 2019 практичний психолог, вихователі  
  3.10.3 Готовність дітей 6 р.ж. до навчання у школі лютий  2020. практичний психолог, вихователі  
  3.11                                        Конкурси, виставки
  3.11.1 Конкурс малюнків за сюжетами творів В.О.Сухомлинського:

  «Казка казкою, а в ній наука»

  вересень

   

  директор,

  вихователь-методист

  положення

  інформація до

  пед години

  3.11.2 Конкурс « Листяні малюнки на асфальті» 29.10.2019

   

   

   

   

  директор,

  вихователь-методист, вихователі ДНЗ

  положення,

  інформація

  3.11.3 Конкурс

  «Про птахів подбали малюки – годівнички на всі смаки»

  Огляд  — конкурсу  на тему:

  « Майбутні інженери  шукачі, конструктори й відкривачі»

  23.11.2019

   

   

   

  14.11.2019

  вихователі ДНЗ положення

  інформація

  3.11.4 Конкурс « Моє краще заняття» лютий 2020 вихователі ДНЗ положення,

  інформація

  3.11.5 Конкурс «Город на підвіконні»

   

  березень 2020 вихователі ДНЗ положення,

  інформація

  3.11.6 Виставка творчих робіт дітей та батьків:

  «Яскраві барви осені»

  ( квіткові композиції)

  « Ялинкове диво»

  « Вмілі рученята наших пап для мам»

   «Великодній кошик нам дарує свято»

  Виставка робіт гурткової роботи. « Наші ручки творять диво»

   

   

  17.10.2019

   

  23.11.2019

  05.03.2020

  вихователі ДНЗ інформація
  3.11.7 Виставка дитячих малюнків:

  — «Тихо ходить осінь – чарівниця  в кольорові барви одягає сади і поля» ;

  — «Про свою безпеку дбаєш –інших теж оберігаєш!»

  — «Я люблю свою країну»;

  «Всесвітній день Землі»

  —  «Намалюй листівку мамі»»;

  — «Чарівний дивосвіт Шевченківської поезії»
  «Літо зустрічаємо, радісно малюємо».

   

   

   

   

  Упродовж року

   

   

  Дядюшка Е.М.

   
  3.11.8 Фото вернісаж « Маля щасливе – світиться неначе…

  Плекаймо сонце усмішок дитячих»

  Фото-виставка  « Змалку патріотів слід плекати-до народної культури прилучати».

  Залучити педагогів закладу

  до участі у міській  виставці

  « Зимовий вернісаж»

  (різдвяно-новорічних композицій)

  16.10.2019

   

   

   

   

   

   

   

   

  14.11.2019

  вихователі ДНЗ  
  3.11.9 Конкурс підготовки майданчиків до літнього періоду «Стрічаймо разом літо, цікаве й розмаїте!» травень

   

  вихователі всіх вікових груп

   

   
  3.12                                            Тематичні тижні
  3.12.1  Тиждень безпеки руху.

  Увага! Діти на дорозі

  Тематичний тиждень за творами В. Сухомлинського «Людина починається з добра»
  вересень 2019

  02.09. 2019- 06.09.2019

   

  24.09.2019 —

  27.09. 2019

  директор, вихователь-методист наказ, заходи
  3.12.2 Тиждень патріотичного виховання «Моя країна – Україна»

  Олімпійський тиждень

  вересень 2019 директор, вихователь-методист вихователі, фізкерівник  

  наказ, заходи

  3.12.3 Тиждень безпеки, День цивільної оборони жовтень  2019

  квітень 2020

  директор,  вихователь-методист, інструктор з фізкультури наказ, заходи
  3.12.4 Тиждень толерантності листопад 2019 практичний психолог заходи
  3.12.5 Тиждень сучасного заняття грудень 2019 вихователь -методист заходи
  3.12.6 Тиждень української мови лютий 2020 вихователь-методист, вихователі заходи
  3.12.7 Шевченківські дні

  Світ дошкілля

  Тиждень української дитячої книги (02.04. — Міжнародний день дитячої книги)

   

   

   

  березень 2020

   

   

  квітень

  вихователь-методист, вихователі, пр. психолог заходи
                                      Підвищення педагогічної майстерності
  3.13.1 Участь у роботі педагогічних студій, семінарів міста, конференціях, міських заходах згідно з планом роботи відділу освіти директор, вихователь-методист  
  3.13.2 Ознайомлення педагогів з інноваційними лего – технологіями  методиками та методикою освітніх технологій 1 раз на квартал вихователь-методист  
  3.13.3 Обговорення педагогічної преси по мірі надходження вихователь-методист  
  3.13.4 Співбесіди по ознайомленню з нормативними документами, науково-методичною літературою по мірі надходження вихователь-методист  
  3.13.5 Забезпечити охоплення дітей дошкільного віку дошкільною освітою постійно вихователь-методист, вихователі  
  3.13.6 1) Забезпечити роботу з молодими спеціалістами;

  2) Призначити наставників для молодих вихователів:

  —          Самарай Т.В. —

  Дядюшка Е.М. 

  Кириченко Н.І.-

  —          Марущенко К.С.

  —          Горішня О.О.-

  Савостьян О.А.

  3) Провести анкетування молодих вихователів з метою виявлення рівня професійної майстерності і теоретичних знань;

  4) Провести тест-самооцінку на визначення стилю взаємодії з дітьми;

  5) Анкетування вихователів «Як я ставлюсь до своїх обов’язків»;

  6) Провести консультації:

  — оптимальність блочно-тематичного планування для організації особистісно-орієнтованого освітнього процесу;

  — рідний дім – центр просторового буття  дитини;

  — ключові позиції освітніх проектів з циклу «Плекаємо патріотів змалку»;

  — забезпечення диференційованого підходу до процесу фізичного виховання;

  — формуємо у дошкільників здоров’язбережувальну компетентність;

  — особливості використання дидактичних ігор та вправ у освітньому процесі (дидактичні вправи з використанням лего — технології);

   — види занять з мовленнєвого розвитку  з використанням  освітньої  та інноваційної  лего — технології

  — форми роботи з логіко-математичного розвитку з використанням лего — технології;

  —  розробити  літературні  проекти за творами  для дітей В.Сухомлинського.

  — предметне розвивальне середовище як чинник всебічного розвитку дитини.

  вересень 2019

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  листопад 2019

   

   

  лютий 2020

   

   

   

  березень 2020

   

   

  вересень 2019

   

   

   

  жовтень 2019

  листопад 2019

   

   

  грудень 2020

   

  січень 2020

   

   

  лютий 2020

   

   

  лютий 2020

   

  березень 2020

  квітень 2020

  травень 2020

  вихователь-методист

  наказ до 10.09.2019

   

   

   

   

   

  вихователь-методист

   

   

  вихователь-методист

   

  вихователь-методист

  вихователь-методист

  вихователь-методист, вихователі груп раннього віку

  вихователь-методист

   

  вихователь-методист

  вихователь-методист

  вихователь-методист

   

   

  вихователь-методист

   

  вихователь-методист

   

  вихователь-методист

  вихователь-методист

   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

            ІV.  Вивчення стану організації життєдіяльності дітей

   

  4.1                                        Моніторингове вивчення
  4.1.1 Провести моніторингове дослідження розвитку компетентності дітей дошкільного віку за освітніми лінями Базового компонента відповідно до змісту Програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» жовтень 2019

  квітень 2020

  вихователь-методист, вихователі діагностичні картки
  4.1                                           Тематичне вивчення
  4.1.2 Аналіз  створення умов для впровадження LEGO-технології в освітній процес.

  Аналіз стану освітньої

  роботи з формування у

  дошкільників

  здоров’язбережувальної

  компетентності.

  листопад

   

   

  березень

  директор,  вихователь-методист наказ,

  довідка

   

  наказ,

  довідка

  4.2                                            Комплексне вивчення
  4.2.2 Організація життєдіяльності дітей раннього віку  групи «Малинка»  

  листопад

  2019

  директор, вихователь-методист практичний психолог, сестра медична старша наказ,

  довідка

  4.2.3 Організація життєдіяльності дітей  6 – року  життя   дошкільного віку групи «Волошка» квітень 2020 директор,  вихователь-методист практичний психолог, сестра медична старша наказ,

  довідка

  4.3                                                Вибіркове    вивчення
  4.3.1 Якість впровадження рішень педагогічної ради згідно визначених термінів директор, вихователь-методист інформація
  4.3.2 Аналіз змісту та якості календарного планування листопад вихователь-методист інформація, рекомендації
  4.3.3 Використання інноваційних освітніх технологій в освітньому процесі січень вихователь-методист інформація, рекомендації
  4.3.4 Проведення свят і розваг з дітьми листопад, грудень, квітень,  травень директор,  вихователь-методист інформація, рекомендації
  4.3.5 Медико-педагогічний контроль занять з фізичної культури 2 рази на рік директор, вихователь-методист,

  сестра медична старша

  інформація
  4.3.6 Якість проведення Днів здоров`я

   

  1раз на місяць директор, вихователь-методист інформація до відома
  4.4                                           Оперативне вивчення
  4.4.1 Готовність педагогів до роботи упродовж року директор, вихователь-методист інформація, рекомендації
  4.4.2 Удоскалення  методів  та прийомів  мовленнєвого  спілкування  в роботі з дітьми лютий директор,  вихователь-методист інформація
  4.4.3 Сучасні підходи  до екологічного виховання січень директор,  вихователь-методист інформація, рекомендації
  4.4.4 Якість організації та проведення ранкової гімнастики. 1 раз на місяць директор,

  вихователь-методист, сестра медична старша

  рекомендації
  4.4.5 Співпраця наставників з молодими педагогами упродовж року директор,  вихователь-методист до відома
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                              V. Організаційно-педагогічна робота

   

  5.1.1 Організовувати освітньо-виховний процес згідно листа МОН України від 02.07.2019 №1/9 — 419 упродовж року директор,  вихователь-методист орієнтовний розподіл занять

  (додаток )

  5.1.2 Здійснювати освітньо – виховний процес через організацію тематично-блочного планування та різні типи та види занять. упродовж року вихователь-методист,

  педагоги

  тематично-блочне планування
  5.1.3 Організувати освітньо-виховну роботу на період канікул в дошкільному закладі.   педагоги ДНЗ заходи
  5.1.4 Організувати роботу гуртків за авторськими програмами та варіативною складовою Програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» упродовж року керівники гуртків  
  5.2.                              Взаємодія дошкільного закладу з сім’єю

  З метою пропагування освітньої діяльності закладу

  5.2.1 Надавати батькам інформацію про умови перебування дітей в ДНЗ, через інформаційні стенди з фотоматеріалами, буклети, інтернет-сайтДНЗ щоквартально директор, вихователь-методист  
  5.2.2 Оформити наочні консультативні матеріали для батьків відповідно до річних завдань із основних напрямів роботи

   

  упродовж року директор,  вихователь-методист інформаційні стенди
  5.2.3 Організовувати перегляд різних форм роботи з дітьми: 

  Днів відкритих дверей    «Цікавий світ з лего»

  «Дитячий садок відкриваємо – радісно Вас вітаємо» 

  жовтень 2019

   

   

   

  квітень 2020

   

   

   

  педагоги закладу

   
  5.2.4 Продовжити роботу консультативних центрів для батьків:

  — «Разом з мамою» (ранній вік),

  —          з питань виховання і розвитку дітей дошкільного віку;

  упродовж року директор,  вихователь-методист план, графік роботи
  5.2.5 Загальні батьківські збори:

  Про пріоритетні напрямки

  роботи дошкільного закладу в новому навчальному році;

  — Дитяча істерика: чому

  виникає і як її подолати;

  — Вплив розвитку дрібної

  моторики на формування

  мовлення дошкільників

  — Звіт і вибори батьківського

  комітету

   Про підсумки роботи

  колективу та аналіз

  методичної роботи за

  навчальний рік 2019 / 2020

  — Про взаємодію батьків та

  педагогічного колективу ДНЗ

  — Про роль батьків в

  формуванні навичок особистої

  гігієни дітей дошкільного віку

  — Про роботу ДНЗ в літній

  період.

  Звіт директора про свою діяльність у 2019-2020 навчальному році перед педагогічним колективом та батьківською громадою.

   

  вересень

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  травень

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  серпень

   

  директор

   

   

  практичний

  психолог

   

  вчитель — 

  логопед

   

  голова

  батьківського

  комітету

   

   

   

   

   

   

  вихователь-методист

   

   

   

  директор, вихователь-методист

   

   

  протокол зборів

  5.2.7 1.      Молодший дошкільний вік

  2.       (4 р.ж.)

  3.      Поради практичного психолога «Виховання без образ або що хвилює маленьку дитину»

  4.      Показники вікового розвитку (за чинною  програмою  «Я у Світі»)

  5.      Гра – універсальний спосіб виховання і навчання дитини.

  Екологічне виховання дошкільників у роботі з батьками вдома.

   

   

   

  вересень

   

   

   

   

  січень

  травень

   

   

   

   

   

  вихователі

  практичний психолог

   

   

   

   

   

   

   

  протоколи зборів

   

  5.2.8 Молодший дошкільний вік

  (5р. ж.)

  Особливості психологічного і фізичного розвитку малят 5 –го року життя.

  Завдання освітнього процесу на 2019-2020 н.р.

  «Покоління Z: психологічні особливості сучасних дітей»

  Розвиток  мовленнєвої творчості дітей під час роботи з казкою.

  Організація будівельно-конструктивної  лего —  гри вдома, її значення в інтелектуальному розвитку малюка.

  Гартуємо тіло і дух! Сучасні підходи до фізичного виховання та оздоровлення дошкільнят у дитячому садку та сім’ї.

   

   

  вересень

   

   

   

   

   

   

  січень

   

   

   

  травень

   

   

  вихователі,

  практичний психолог, вчителі логопеди

   

   

   

   

   

  протоколи зборів

  5.2.9 Старший дошкільний вік

  ( 6 р. ж.)

  Показники вікового розвитку (за чинною  програмою  «Я у Світі»)

   Завдання ДНЗ і сім’ї у підготовці дітей до школи.

   Мовленнєва компетентність дітей її значення подальшої успішності дитини.

  « Діти, інтернет, мобільний  зв’язок»

     Які вони – майбутні школяри.

    Про готовність дітей до навчання у школі «Портрет випускника»

  Тест « Чи готова дитина до школи?»

   

   

  вересень

   

   

   

   

   

  січень

   

   

   

   

  травень

   

   

   

   

  вихователі

   

   

   

   

  вихователі,

  практичний психолог,

   

  вихователі,

  практичний психолог,

  вчитель — логопед

   

   

   

  протоколи зборів

  5.3.            Взаємодія дошкільного закладу з установами, організаціями
  5.3.1 З метою підвищення  якості організації перспективності, наступності у роботі дошкільного закладу і ЗОШ №5 затвердити план та угоду про співпрацю вересень директор, вихователь-методист план. угода

   

  5.3.2 З метою забезпечення результативності у співпраці ДНЗ і ЗОШ №5 продовжити діяльність  базового дошкільного навчального упродовж року вихователь-методист  

  план

   

  5.3.3 Здійснювати соціально-педагогічний патронат сімей з дітьми, які не відвідують дошкільний заклад з різних причин упродовж року директор,  вихователь-методист, закріплені педагоги наказ
  5.3.4 Співробітництво з міським краєзнавчим музеєм: екскурсії дітей до музею та на тематичні виставки. упродовж року директор, вихователь-методист  
  5.3.5 Співробітництво з міською дитячою бібліотекою: екскурсії дітей старшого дошкільного віку. упродовж року директор, вихователь-методист  
  5.3.6 Співробітництво з пожежною частиною: екскурсії дітей до пожежної частини, виступи-консультації працівників пожежної частини перед вихованцями та батьками дошкільного закладу.

   

   

   

   

  упродовж року директор,  вихователь-методист  
  VI. Робота методичного кабінету

   

  6.1.1 Підготувати проекти наказів:

  —          «Про організацію методичної роботи в ДНЗ»;

  —          «Про організацію гурткової роботи»;

  —          «Про наставництво»;

  —          «Про проведення тижня безпеки»;

  —          «Про стан дотримання педагогами інструкцій з ділової документації»;

  —           «Про присвоєння кваліфікаційної категорії»;

  —          «Проведення Дня відкритих дверей»;

  —          «Про підготовку літнього-оздоровчого періоду»;

   

  —          «Про підсумки методичної роботи»;

  —          «Про результати оглядів-конкурсів»;

  —          «Про підготовку проведення педагогічної ради»;

  —          «Про результати проведення комплексних, тематичних перевірок»;

   

  вересень

   

   

   

  вересень

   

  вересень

   

   

  жовтень

   

   

  березень

   

  вересень, квітень

   

  травень

   

  травень

  травень

   

  на протязі року

  на протязі року

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  вихователь-методист

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  проекти наказів

  6.1.2 Підготувати аналітичні довідки щодо вивчення освітньо-виховної роботи упродовж року

   

  вихователь-методист

   

  довідки

   

  6.1.3 Формування картотеки методичної літератури та фахових видань. упродовж року вихователь-методист картотека
  6.1.4 Передплата періодичних педагогічних видань на  І півріччя 2019року  

  листопад

   

  вихователь-методист

   
  6.1.5 Інвентаризація ігрового та спортивного обладнання

   

  до 20.10.2019 вихователь-методист  
  6.1.6 Оформити тематичні куточки: «Матеріали педагогічного досвіду», «На допомогу молодому спеціалісту», «Інноваційні лего- технології в освітньому процесі», «Особиста безпека дитини», «Наші досягнення». упродовж

       року

  вихователь-методист  
  6.1.7 —          Організувати виставку педагогічної та методичної літератури з проблеми:

  —          —   основні концептуальні положення Нової української школи;

  —          — вдосконалення змісту дошкільної освіти формування здоров’язбережувальної компетенції у дітей дошкільного віку;

  —           — вдосконалення сенсорно — пізнавального розвитку дітей дошкільного віку  за Базовим компонентом  дошкільної освіти засобами інноваційної лего  — технології

  січень

   

   

  листопад

   

   

  вихователь-методист

   

  тематичний каталог

  6.1.8 Поповнити картотеку передового педагогічного досвіду

   

  до 01.12.2020 вихователь-методист каталог
  6.1.9 Підготувати  рекомендації:

     — по  плануванню освітньої роботи з дітьми  «Пізнаємо світ разом з LEGO»;

  —  по вивченню та впровадженню ППД;

   

  до 01.11.2020 вихователь- методист рекомендації
               

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  7.1 Підвищення педагогічної майстерності
  1 Участь у роботі педагогічних студій, семінарів міста, конференціях, міських заходах згідно з планом роботи відділу освіти директор, вихователь-методист
  2 Ознайомлення педагогів з інноваційними лего – технологіями  методиками 1 раз на квартал вихователь-методист
  3 Обговорення педагогічної преси по мірі надходження вихователь-методист
  4 Співбесіди по ознайомленню з нормативними документами, науково-методичною літературою по мірі надходження вихователь-методист
  5 Забезпечити охоплення дітей дошкільного віку дошкільною освітою постійно вихователь-методист, вихователі
  6 1) Забезпечити роботу з молодими спеціалістами;

  2) Призначити наставників для молодих вихователів:

  —          Самарай Т.В. —

  Дядюшка Е.М.  

  Кириченко Н.І.-

  —          Марущенко К.С.

  —          Горішня О.О.-

  Савостьян О.А.

  3) Провести анкетування молодих вихователів з метою виявлення рівня професійної майстерності і теоретичних знань;

  4) Провести тест-самооцінку на визначення стилю взаємодії з дітьми;

  5) Анкетування вихователів «Як я ставлюсь до своїх обов’язків»;

  6) Провести консультації:

  — оптимальність блочно-тематичного планування для організації особистісно-орієнтованого освітнього процесу;

  — рідний дім – центр просторового буття  дитини;

  — ключові позиції освітніх проектів з циклу «Плекаємо патріотів змалку»;

  — забезпечення диференційованого підходу до процесу фізичного виховання;

  — формуємо у дошкільників здоров’язбережувальну компетентність;

  — особливості використання дидактичних ігор та вправ у освітньому процесі (дидактичні вправи з використанням лего — технології);

   — види занять з мовленнєвого розвитку  з використанням  освітньої  та інноваційної  лего — технології

  — форми роботи з логіко-математичного розвитку з використанням лего — технології;

  —  розробити  літературні  проекти за творами  для дітей В.Сухомлинського.

  — предметне розвивальне середовище як чинник всебічного розвитку дитини.

  вересень 2019

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  листопад 2019

   

   

  лютий 2020

   

   

   

  березень 2020

   

   

  вересень 2019

   

   

   

  жовтень 2019

  листопад 2019

   

   

  грудень 2020

   

  січень 2020

   

   

  лютий 2020

   

   

  лютий 2020

   

  березень 2020

  квітень 2020

  травень 2020

  вихователь-методист

  наказ до 10.09.2019

   

   

   

   

   

  вихователь-методист

   

   

  вихователь-методист

   

  вихователь-методист

  вихователь-методист

  вихователь-методист, вихователі груп раннього віку

  вихователь-методист

   

  вихователь-методист

  вихователь-методист

  вихователь-методист

   

   

  вихователь-методист

   

  вихователь-методист

   

  вихователь-методист

  вихователь-методист

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  VII. Адміністративно-господарська діяльність

   

  Зміст роботи Термін Відповідальний Дані про зміни
  7.1. СТВОРЕННЯ РОЗВИВАЛЬНОГО ЖИТТЄВОГО ПРОСТОРУ ДИТИНИ
  1 Скласти графік роботи педпрацівників вересень

   

  директор  
  2 Систематичний контроль за виконанням посадових обов’язків обслуговуючим персоналом протягом року директор  
  3 Здійснювати контроль за дотриманням інструкцій з охорони життя і здоров’я 1 раз на квартал директор  
  4 Здійснювати контроль за санітарним станом у групах та на ділянках ДНЗ протягом року ПДК  
  5 Підготовка овочесховища до зими вересень завгосп, комірник  
  6 Закупівля овочів на зиму вересень завгосп, комірник
  7 Провести інвентаризацію ігрового, медичного, спортивного обладнання вересень завгосп

  ст. м/с

  інст. з фіз-ри

  вихователі

  8 Регулярне проведення інвентаризації та списування інвентарю протягом року директор,

  завгосп

  9 Поновити фізкультурний інвентар для проведення занять і фізкультурних заходів протягом року директор,

  завгосп

  10 Поповнити матеріалами сенсорного розвитку групи раннього віку жовтень завгосп

  вихователі

  11   листопад завгосп

  вихователі

  12 Поповнити кабінет практичного психолога методичними посібниками для проведення роботи з обдарованими дітьми(логічні ігри, тести,зошити для самостійної роботи) протягом року завгосп

  практичний психолог

  13 Поточний ремонт приміщень протягом року завгосп

  батьки

  14
  • Засідання Ради ДНЗ „Зміст і форми роботи педагогічної освіти батьків”
  • Вибір представників до складу Ради від педколективу та батьків
  ІV квартал 2020 директор
  7.2. ВИРОБНИЧІ НАРАДИ
  1 Охоплення дітей 5 р. дошкільною освітою та здійснення соціально-педагогічного патронату з дітьми молодшого віку вересень директор
  2 Організація харчування, попередження харчових отруєнь. Профілактика ГРВІ жовтень директор, сестра медична старша
  3 Результати перевірки дотримання санітарно-гігієнічних норм та техніки безпеки на робочих місцях листопад директор
  4 Підготовка до новорічних ранків грудень директор
  5 Виконання правил внутрішнього трудового розпорядку

  Виконання плану адміністративно-господарської роботи

  квітень директор, завгосп
  6 Завдання працівників на період літньої оздоровчої компанії та вимоги до кожного працівника травень директор, завгосп
  7 Виконання інструкції з охорон життя і здоров’я дітей, техніки безпеки та протипожежної безпеки травень директор, завгосп
  8 Творчий звіт керівника ДНЗ червень директор
  7.3. ІНСТРУКТАЖІ
  1 Ознайомлення з посадовими інструкціями
  2 Інструктаж з охорони життя та здоров’я дітей протягом року директор
  3 Інструктаж з охорони прав дитини протягом року директор
  4 Затвердження графіку роботи персоналу серпень директор
  5 Створити комісію з організації харчування в ДНЗ у складі завідуючої, ст. м/с, вихователь-методист, представник з батьківського комітету серпень директор

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Додатки

   

   

   

   

   

    СХВАЛЕНО:                                                     ЗАТВЕРДЖУЮ:

  педагогічною радою                                         директор ДНЗ «Сонечко»

  від 30.08.2019                                                    ________ Л. МОЛЧАНОВА

  протокол № 1                                                

   

   

  Додаток

  до річного плану

   

  Медико-профілактичні заходи

   

  Зміст роботи Термін Відповідальний Дані про зміни
  ПРОФІЛАКТИЧНА РОБОТА
  1 Проведення антропометричних вимірювань дітей 2рази на рік ст. м/с
  2 Здійснювати контроль за веденням листка здоров’я постійно ст. м/с
  3 Проведення оглядів дітей лікарями-спеціалістами постійно ст. м/с
  4 Своєчасне здійснення ізоляції хворих дітей до приходу батьків постійно ст. м/с
  5 Проведення диспансеризації дітей, які мали хронічні захворювання    
  6 Проведення профілактичних щеплень та діагностичної проби R-Манту згідно плану ст. м/с
  7 Проведення загартовуючих заходів у вікових групах постійно ст. м/с
  8 Своєчасне проведення диспансеризації дітей, що ідуть до школи постійно ст. м/с
  9 Лікарський контроль за навантаженням на фізкультурних заняттях з розвитку рухів та гігієнічними умовами проведення всього навчально-виховного процесу постійно ст. м/с
  10 Перевірка якості приготування їжі щоденно ст. м/с
  11 Контроль за зберіганням та строками реалізації продуктів, що швидко псуються постійно ст. м/с
  12 Проведення аромасеансів в аромакімнаті під час спалахів ГРВІ та грипу згідно плану ст. м/с
  ЛІКУВАЛЬНА РОБОТА
  1 Обстеження дітей та співробітників на ентеробіоз та гельмінтоз з наступною дегельмінтизацією ізольованих 1 раз на рік ст. м/с
  2 Проведення консультацій дітей у лікарів-спеціалістів за потребою ст. м/с
  3 Проводити аналіз захворюваності постійно, щомісяця ст. м/с
  4 Надання медичної допомоги дітям, що захворіли постійно ст. м/с
  5 Доліковування дітей після хвороби у фізкабінеті постійно ст. м/с
  6 Складання лікувально-профілактичних заходів для дітей, що знаходяться на «Д» обліку 2 рази на рік

   

  ст. м/с
  ПРОТИЕПІДЕМІЧНІ ЗАХОДИ
  1 Складання плану профілактичних щеплень на рік та суворий контроль за його виконанням 1 раз на місяць ст. м/с
  2 Контроль за санітарно-гігієнічним та хлорним режимом згідно з інструкцією.

  Постійний контроль за зберіганням та використанням дезинфекційних та миючих засобів

  постійно ст. м/с
  3 Проведення протиепідемічних та загартовуючих заходів щодо боротьби з грипом та іншими респіраторними захворюваннями постійно ст. м/с
  4 Суворий контроль за строками проходження персоналом медогляду постійно ст. м/с
  5 Огляд дітей на педикульоз, сифіліс та коросту 1 раз на 10 днів ст. м/с
  6 Контроль по групах за прийманням дітей вранці постійно вихователь ст. м/с
  7 На час карантину контроль за дотриманням ізоляції груп у приміщенні та на ігрових майданчиках постійно ст. м/с
  8 Суворий контроль за приходом до дитячого садка дітей, які перенесли кишкові інфекції. Прийом дитини тільки за наявності в неї відповідної документації із СЕС та довідки про проведення лікування постійно ст. м/с
  САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНА РОБОТА
  1 Контроль за санітарним станом приміщень, ігрових майданчиків постійно ст. м/с
  2 Контроль за повітряно-температур-ним режимом, аерацією приміщень щоденно ст. м/с
  3 Контроль за виконанням правил особистої гігієни постійно ст. м/с
  4 Контроль за своєчасною зміною постільної білизни, рушників, серветок постійно ст. м/с
  5 Контроль за проведенням генерального прибирання та розподілом обов’язків серед технічного персоналу двічі на місяць ст. м/с
  6 Контроль за пранням білизни,   миття та дезінфекції посуду по групах згідно Інструкції   ст. м/с
  САНІТАРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА РОБОТА
  1 Проведення засідань для батьків «Школа молодих батьків» 1 раз на місяць ст. м/с
  2 Випуск 30 бюлетенів з різноманітною тематикою. Постійне обновлення матеріалів на стенді «В гостях у Айболита» за показниками ст. м/с
  3 Повідомлення персоналу та батьків про наявність просвітницької літератури з профілактики різних інфекційних захворювань постійно ст. м/с
  4 Проведення «санмінімумів» для працівників дошкільного закладу 1 раз у 2 ріки ст. м/с
  ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА
  1 Брати участь в нарадах та заняттях в дитячій поліклініці постійно ст. м/с
  2 Здійснювати правильне ведення всієї обов’язкової медичної документації за встановленою формою постійно ст. м/с
  3 Суворий контроль за дотриманням режиму дня в дитячому закладі постійно  
  4 Складання графіка загартовуючих заходів для кожної вікової групи 2 рази на рік ст. м/с
  5 Постійне поновлення аптечки необхідними ліками та медичними інструментами постійно ст. м/с
  6 Своєчасне оформлення документації на дітей, що перебувають на лікуванні у фізичному кабінеті постійно ст. м/с
  7 Участь у батьківських зборах 1 раз на квартал ст. м/с вихователі
  8 Прийом дітей-новачків до ДНЗ за наявності всієї необхідної документації постійно ст. м/с

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  СХВАЛЕНО:

  педагогічною радою ДНЗ

  від 30.08.2019

  Протокол № 1

   

   

  ЗАТВЕРДЖУЮ:

  директор

  ДНЗ «Сонечко»

   ____Л.МОЛЧАНОВА

   

   

  СХВАЛЕНО

  педагогічною радою ЗОШ

  від 30.08.2019

  протокол № 1

   

   

  ЗАТВЕРДЖУЮ:

  директор

  ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5

   ____Г.ШИШКОВА

   

   

  План

  забезпечення наступності і перспективності

  у роботі ДНЗ «Сонечко» і

  ЗОШ   І – ІІІ ступенів № 5 ім. Р.К. Рапія

   

          З метою забезпечення  наступності у діяльності ДНЗ і школи, взаємодії дитячих  колективів, організації належної методичної роботи та з метою взаємодії з батьками майбутніх першокласників, провести наступні форми роботи :

  № п/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальні за виконання
  1 Ознайомлення вихователів  старших груп з навчальними програмами 1 класів вересень вихователі старших груп
  2 Ознайомити вчителів з програмою розвитку дитини дошкільного віку                          «Я у Світі» вересень вчителі

  вихователі старших груп

  3 Провести зустріч вчителів перших класів з вихователями дошкільного закладу з метою якісного проведення підготовки дітей до школи жовтень вихователі старших груп
  4 Запросити вчителів, батьків та вихователів на семінар практичного психолога ДНЗ «У перший клас! Не поквапитися і не запізнитися» листопад практичний психолог
  5 З метою охоплення усіх дітей дошкільною освітою:

  • вести облік дітей дошкільного віку,              які проживають у мікрорайоні ДНЗ;
  • організувати виставку дитячих посібників, які використовуються у роботі з дітьми у старших групах.
   

  червень

   

   

   

  травень

   

   

  вихователь-методист

  вихователі

   

  вихователь-методист

  вихователі

  6 Організувати взаємо відвідування занять в д/з та ЗОШ

   

   

  протягом року вихователь-методист

  вихователі

   

   

   

  РОБОТА З ДІТЬМИ
  1 Участь дітей старших груп у святкуванні свята Першого дзвоника вересень вихователі старших груп
  2 Екскурсія дітей старших груп до шкільної бібліотеки, по школі, до шкільного музею згідно річного плану вихователі старших груп
  3 Спільна участь учнів 1-х класів та дітей старших груп в розвагах, святах, виставках,Днях здоров’я протягом року музичний керівник

  інструктор з фізичного виховання

  вихователі

  4 Читання літературних творів про школу, бесіди, розгляд ілюстрацій протягом року вихователі старших груп
  5    Творчі ігри про школу протягом року вихователі старших груп
  6 Облаштувати сюжетно-рольову гру «Школа» жовтень вихователі старших груп
  РОБОТА З БАТЬКАМИ
  1 Участь батьків у спільних святах та розвагах протягом року вихователі

  інструктор з фізичного виховання

  2 Провести анкетування «Чи готова моя дитина до навчання в школі». грудень вихователі

  груп

  3 Оформити куточки майбутнього першокласника до 01.09.2018 вихователі старших груп
  4 Проводити бесіди, консультації для батьків з метою допомогти батькам в підготовці дітей до школи:

  — Поради батькам майбутнього першокласника;

  — Вольова готовність до навчання в школі;

  — Фізіологічний розвиток та шкільна успішність;

  — Як визначити рівень розумової готовності дітей до школи.

  згідно річного плану вихователі старших груп, практичний

  психолог

   

   СХВАЛЕНО:                                                     ЗАТВЕРДЖУЮ:

  педагогічною радою                                         директор ДНЗ «Сонечко»

  від 28.08.2019                                                    ________ Л. МОЛЧАНОВА

  протокол № 1                                                

   

   

   

   

  План музичних розваг ДНЗ «Сонечко»

  на 2019-2020 рік

  ВЕРЕСЕНЬ
  1 «Українські малюки  йдуть в садочок залюбки» 2 6 р.ж Рудь І.О.

  «Горобинка»

  2  «Колобок» — настільний театр 6 ран.в. Рудь І.О.

  «Дзвіночок»                

  3  «Як їжачок Фру-фру осінь шукав» 13 4р.ж Рудь  І.О.     

   «Чебурашка»

  4 «Тварини в музиці» 20 5р.ж. Рудь І.О.

   «Калинка»

  5 «День дошкільника» 27 6 р.ж Рудь І.О                 «Горобинка»
  ЖОВТЕНЬ
  1   «Веселий поїзд» 4 ран.в Рудь І.О.

   «Малинка»                    

  2 «Гостинці від яблуньки» 11 4р.ж Рудь І.О.

   «Берізка»                

  3 «Подорж казковим потягом» 18 5.р.ж Рудь І.О.

  «Ромашка»

  4  «Осінь –радісна пора» тематичне свято 21-25 4-6р.ж Рудь. І.О.
  ЛИСТОПАД
  1 «Осінньої пори пригоди дітвори 1 4р.ж Рудь І.О.

  «Чебурашка»                           

  2  «Ріпка» — настільний театр 8 ран.в Рудь І.О.

  «Дзвіночок»                

  3  «Які мультики тут сховалися» 15 5р.ж Рудь І.О.     

   «Калинка»

  4 «День осіннього іменинника» 22 6 р.ж. Рудь І.О.

   «Горобинка»                    

  5 « В мене є багато друзів» 29 ран. в Рудь І.О.

   «Малинка»                

  ГРУДЕНЬ
  1 «Кухарчуку допоможіть» 6 5р.ж Рудь І.О.

   «Ромашка»              

  2  «Іграшковий магазин» 13 4р.ж Рудь І.О.          

   «Чебурашка»                   

  3 Свято Новорічної ялинки 20 ран.в Рудь І.О.

  «Дзвіночок», «Малинка»

  4 Свято новорічної ялинки

   

   

  23-27 4-6

  р.ж

  Рудь І.О.
  СІЧЕНЬ
  1  «Книгу погортаємо — малюнки обіграємо» 5 ран.в Рудь І.О.

  «Дзвіночок»                            

  2 Розвага «Щедрий вечір» 11 6р.ж Рудь І.О.

   «Сонечко»              

  3 «Різдвяна рукавичка» — лялькова вистава 19 4 р.ж Рудь І.О.

  «Берізка»

  4 «День народження Баби Яги» 26 5 р.ж Рудь І.О.

  «Калинка»           

  ЛЮТИЙ
  1  «Сніговик» лялькова вистава  2 4р.ж Рудь І.О.

  «Чебурашка»                             

  2 «Мово рідна, слово рідне» 8 6р.ж Рудь І.О.

  «Сонечко»                          

  3  «Теремок»  — настільний театр 16 ран.в Рудь І.О.

  «Малинка»                                             

  4 «Щедра масляна» 23 5р.ж Рудь  І.О           

   «Калинка»                     

  БЕРЕЗЕНЬ
  1  «Пташок викликаю з далекого краю» 2 4р.ж. Рудь І.О.

  «Берізка»

  2 «Для мами – квіти світу» — святкові ранки 5,6 4-6р.ж Рудь І.О.
  3 «Мультики нас розважають» 18 6р.ж Рудь І.О.         

  «Сонечко»                       

  4 «Вперед, коти, юрбою-тримайте хвіст  трубою» 22 5 р.ж Рудь І.О.

   «Калинка»                 

  5 «Подаруночки від сонечка» 30 ран.в Рудь І.О.

  «Дзвіночок»                 

  КВІТЕНЬ
  1 «Бібікагонки» 6 4р.ж Рудь І.О..    

  «Чебурашка»                      

  2 «Пасхальне лото» 13 5р.ж Рудь І.О.        

  «Ромашка»                 

  3  «Всі хустинки гарні дуже» 20 ран.в Рудь І.О.

  «Малинка»                     

  4 Міжнародний день землі (темат. свято) 26 6р.ж Рудь І.О.

  «Сонечко»              

  ТРАВЕНЬ
  1 «Нечемний вовчик» лялькова вистава 4 5р.ж Рудь І.О.

  «Калинка»         

  2 «Сюрпризи від лісових звірят» 11 ран.в Рудь І.О.

  «Малинка»              

  3 День весняного іменинника 18 4 р.ж. Рудь І.О.

  «Берізка»                 

  4 Випускні ранки «Прощавай садок дитячий» 26 6р.ж Рудь І.О.

   

   

   

   

 •  

  В дошкільному закладі з 10.09.2018 по 14.09.2018 проходив «Олімпійський тиждень 2018 року», з метою формування у дошкільнят стійкого інтересу до занять фізичними  вправами, ознайомлення з різновидами видів спорту, ініціативи до здорового способу життя, залучення дітей до активного способу життя, на початку тижня вихователі провели заняття у своїх групах, де розповіли дітям про фізкультуру та спорт, загартовування, оздоровлення та безпосередньо, про Олімпійські ігри.

   Було розроблено  план заходів:

           —  День рухливий ігор 10.09.2018 з групами  мол. д/в. (4 р.ж.);

            —  «У спортивну гру грай – себе оздоровляй» 11.09.2018 з усіма  віковими  групами;

            —  Екскурсія до міні-музею «М’яча» 12.09.2018 з усіма  віковими  групами;

            —  Конкурс малюнків «З фізкультурою ми дружимо» 13.09.2018 з групами  мол. д/в. (5 р.ж.);

            — Майстер-клас «Футбол», «Карате», «Спортивно-бальні танці» (флешмоб). 14.09.2018 з групами  ст. д/в. (6 р.ж.);

             Брали участь 112 дітей дошкільного віку.  

   

  Без имени-1

  Без имени-12

  Без имени-123

   

   

   

   

   

 • 28.08.2018 у дошкільному навчальному закладі відбувся 

  День моря. « Море-дивовижний дім». 

  Діти грали в цікаві ігри, малювали на асвальті малюнки,

  в ігри з піском. 

   — Пароплав, пароплав, 
  Де ти плавав, де бував?
  —    Нещодавно в теплім краї 
  Я на якорі стояв.

  —    Пароплав, пароплав,
  Ти й на полюс запливав?
  —    Запитайте в мене краще, 
  Скільки бур я подолав.

  —    Пароплав, пароплав, 
  Скільки ж бур ти подолав?
  —    Запитайте в мене краще, 
  Як я в морі сумував.

  —    Пароплав, пароплав,
  А за ким ти сумував?
  —    За оцим причалом, звідки 
  Я мандрівку починав.

  2222

  Без имени-1

 •  

  СХВАЛЕНО:                                                       ЗАТВЕРДЖУЮ:

  педагогічною радою                                        директор ДНЗ «Сонечко»

  від 28.08.2019                                                    ________ Л. МОЛЧАНОВА

  протокол № 1

   

   

                                                                                                               

   

                                                                               

   

   

  Освітня програма

  Охтирського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Сонечко» Охтирської міської ради Сумської області  

  на 2019-2020 н.р.

   

   

   

   

   

  ЗМІСТ

  Вступ_______________________________________________________ 3

  І. Проблема та завдання над яким працюватиме Охтирський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Сонечко» у 2019-2020 н.р. _________6

  І.І. Наступність ДНЗ та ЗОШ № 5 І-ІІІ ступенів ___________________ 7

  ІІ. Комплектування дошкільного навчального закладу _____________ 8

  ІІІ. Режим роботи дошкільного навчального закладу ______________ 10

  ІV. Учасники освітньо-виховного процесу, їх права та обов’язки____ 11

  1. V. Кадрове забезпечення ______________________________________15

  VІ. Організація навчально-виховного процесу ___________________  17

  VІІ. Головні завдання ДНЗ «Сонечко» __________________________ 18

  VІІІ. Принципи взаємодії педагогів з дітьми _____________________ 19

  ІХ. Напрямок роботи ДНЗ: фізкультурно-оздоровчий _____________ 20

  Х. Напрямок роботи ДНЗ «Сонечко» ___________________________ 22

  ХІ. Освітні лінії ДНЗ  ________________________________________ 23

  ХІІ. Особливості організації освітнього  процесу та застосованих у ньому педагогічних технологій ______________________________________30

  ХІІІ. Портрет випускника_____________________________________ 37

  ХV. Моніторинг ____________________________________________ 40

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ВСТУП

  Освітня програма закладу дошкільної освіти «Сонечко» розроблена на основі Базового компонента дошкільної освіти та програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», парціальних програм,  нормативних актів, що визначають єдиний комплекс освітніх компонентів для досягнення вихованцями  результатів навчання.

  Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Сонечко» Охтирської міської ради Сумської області (далі дошкільний заклад) загального розвитку з групами для дітей віком від одного до шести (семи) років заснований у 1971 році. Дошкільний навчальний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту«, «Про дошкільну освіту«, іншими законодавчими актами, актами Президента України, Кабінету Міністрів, наказами МОН України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Положенням про дошкільний навчальний заклад та власним статутом.

  Дошкільний заклад забезпечує догляд за дітьми, розвиток, виховання і навчання відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти, схваленого рішенням Колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 04.05.2012, протокол № 5/2-2 та затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.05.2012 № 615.

  Юридична адреса дошкільного навчального закладу:

  42700, Сумська область, м.Охтирка

  пров.  Лісний, 1,

  електронна адреса: dnz.sonechko@meta.ua

  Засновником дошкільного навчального закладу є Охтирська міська рада. Засновник або уповноважений ним орган здійснює фінансування дошкільного навчального закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей

  Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Сонечко» є юридичною особою, має власне майно, діє від свого імені, може отримувати майнові та інші немайнові права, має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, ідентифікаційний код та реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства.

  Дошкільний навчальний заклад комбінованого типу. Форма власності – комунальна.

  Головною метою дошкільного навчального закладу є задоволення потреб громадян у догляді, оздоровленні та навчанні дітей дошкільного віку, у забезпеченні умов для здобуття дошкільної освіти

  Головними завданнями дошкільного навчального закладу є:

  — збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини;

  — виховання любові до України, шанобливого ставлення до родини та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

  — формування життєвокомпетентної особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;

  — виконання вимог Базового компоненту дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації;

  — здійснення соціально-педагогічного патронату у сім’ї з метою підготовки дітей дошкільного віку до шкільного життя.

  Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти, який передбачає:

  — набуття різних видів компетенцій дитиною дошкільного віку;

  -формування особистісної культури дитини, її активної життєдіяльності;

  — виховання елементів природо доцільного світогляду, розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;

  — утвердження ціннісного ставлення до практичної та

  духовної діяльності людини;

  — засвоєння дитиною культури мовлення та спілкування, розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей.

  Дошкільний навчальний заклад самостійно приймає рішення, передбачені чинним законодавством, Положенням та цим Статутом і здійснює діяльність в межах своєї компетентності:

  — матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу, обладнання приміщень у відповідності з державними та місцевими нормами і вимогами у межах виділених асигнувань;

  — здійснює залучення додаткових фінансових коштів і матеріальних ресурсів, надання платних послуг;

  — звітність перед засновником або уповноваженим ним органом про надходження та використання коштів;

  — підбір та розстановку педагогічних кадрів, допоміжного персоналу;

  — внесення пропозицій до формування штатного розпису та кошторису;

  — визначення ставок заробітної плати згідно з тарифікацією;

  — встановлення надбавок доплат у межах виділеного фонду оплати праці.

  Дошкільний навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

  — реалізацію головних завдань, визначених Законом України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» та Положенням по дошкільний навчальний заклад;

  — забезпечення рівня дошкільного виховання в обсязі державних вимог;

  — дотримання фінансової дисципліни;

  — забезпечення рівня дошкільної освіти відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти.

  Порядок ведення діловодства у дошкільному навчальному закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, якому підпорядкований дошкільний заклад.

   

  Взаємовідносини між дошкільним навчальним закладом та юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  І. ПРОБЛЕМА ТА ЗАВДАННЯ НАД ЯКИМ  ПРАЦЮВАТИМЕ ОХТИРСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ

  ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) «СОНЕЧКО» У 2019-2020 Н.Р.

   

  ПРОБЛЕМА:

   

  «Формування   сенсорно – пізнавальної компетенції дітей дошкільного віку, шляхом впровадження засобів  інноваційної лего – технології в освітній процес» 

   

  ЗАВДАННЯ:

   

  1. Удосконалювати роботу  щодо усвідомлення вихованцями норм і правил   здорового способу шляхом застосування сучасних методик формування у дошкільників здоров’язбережувальної компетентності.
  2. Створення умов формування сенсорно – пізнавальної компетентності дітей дошкільного віку засобами інноваційної лего – технології в освітньому процесі.
  3. Продовжувати удосконалювати поглиблену роботу з інноваційної LEGO – технології в освітньому процесі.
  4. Розпочати роботу по впровадженню сучасних технологій соціально-фінансової освіти дошкільників – сучасний погляд» ( за освітньою програмою « Афлотот».
  5. Забезпечити наступність у роботі закладу та початкової школи в умовах використання основних засад концепції «Нова українська школа»
  6. Сприяти розширенню форм та видів співпраці з родинами, прозорості та відкритості роботи закладу через роботу веб-сайту, створення відкритих груп в соціальній мережі Facebоok.

   

  Шляхи реалізації завдань:

  • Використання інноваційної технології;
  • Взаємодія з батьками;
  • Особистісно-орієнтований підхід до кожного вихованця;
  • Блочно-тематичне планування освітнього процесу;
  • Забезпечення наступності дошкільної та початкової ланок освіти
  • Здійснення моніторингу якості надання освітніх послуг.

   

   

   

   

   

  І.І. Наступність ДНЗ ТА ЗОШ № 5 І-ІІІ ступенів

  Планами наступності передбачено зміст роботи на навчальний рік за такими напрямками роботи:

   

  • створення психолого-педагогічних умов, що забезпечують сприятливий перебіг процесу адаптації першокласників до шкільного навчання (природність переходу з дитячого саду в школу);
  • поліпшення підготовки до навчання в школі 5-6 річних дітей;
  • поглиблення інтересу до життя в школі;
  • надання допомоги сім’ї в новій ситуації, що виникає при підготовці до навчання в школі і при вступі дитини до школи.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1. II. КОМПЛЕКТУВАННЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

   

  Порядок комплектування дошкільного навчального закладу визначається засновником спільно із директором (завідувачем). Діти можуть виховуватися у закладі в режимі повного чи короткотривалого перебування.

  Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється директором (завідувачем) протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження, та наявної реєстрації в електронній черзі на сайті ISUO.

  Групи у дошкільному навчальному закладі комплектуються за віковими (одновікові, або з різницею у віці), сімейними (родинними) ознаками. Групи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів з урахуванням побажань батьків або осіб, які їх замінюють.

  У дошкільному навчальному закладі функціонують групи з режимом перебування дітей – 9 годин, 10,5 годин та 12 годин.

  У дошкільному навчальному закладі комплектуються групи за віковим принципом:

  — група раннього віку від 1 року 6 місяців до 3-х років;

  — група молодшого дошкільного віку від 3 до 4 років;

  — група молодшого дошкільного віку від 4 до 5 років;

  — група старшого дошкільного віку від 5до 6 (7)років;

  — різновікова група від 2 років 6 місяців до 6 (7) років.

   

  Групи комплектуються за нормативною наповнюваністю:

  — для дітей віком від 1року 6 місяців до 3-х років – до 15 осіб;

  — для дітей віком від 3-х до 6-ти років – до 20 осіб;

  — різновікова – до 15-ти осіб;

  — з короткотривалим перебуванням – до 10-ти осіб;

  у літній період до 15-ти осіб.

  Засновником може бути встановлена менша наповнюваність груп дітьми у дошкільному навчальному закладі.

  Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої здійснюється наприкінці літнього періоду (серпень), формування новостворених груп здійснюється за рішенням засновника.

   За дитиною зберігається місце в дошкільному навчальному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, реабілітації, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).

   

  Відрахування дитини з дошкільного навчального закладу здійснюється:

  — на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у дошкільному навчальному закладі;- за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють; — у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.

  Термін повідомлення батьків або осіб, які їх замінюють про відрахування дитини – не менш як за 10 календарних днів.

  Дошкільний навчальний заклад здійснює соціально-педагогічний патронат сім’ї з метою забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, але не відвідують дошкільних закладів, та надання консультаційної допомоги сім’ї

  Для  надання всебічної допомоги сім’ї у розвитку, вихованні та навчанні дітей на базі дошкільного закладу може діяти консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім’ї; з метою сприяння соціалізації дітей раннього віку, забезпечення взаємодії між дошкільним навчальним закладом та батьками, соціальної і медичної підтримки дітей і батьків або осіб, які їх замінюють у дошкільному навчальному закладі створюється консультаційний центр «Разом з мамою» для дітей раннього віку, які не відвідують дошкільний заклад.

  У дошкільному навчальному закладі можуть бути створені групи компенсуючого типу та інклюзивні. Для прийому дітей до груп компенсуючого типу та інклюзивних додатково подається витяг з протоколу психолого-медико-педагогічної консультації.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  III. РЕЖИМ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

   

  Режим роботи дошкільного навчального закладу – п’ятиденний.

  Вихідні дні – субота, неділя та святкові дні.

  Режим роботи груп:

  з 700 до 1900 – 12-ти годинний;

  з 715 до 1745 – 10,5 годинний;

  з 730 до 1630 – 9-ти годинний.

  з 730 до 1800 – 10,5-ти годинний.

  Короткотривалі групи передбачають роботу до 3-х – 3,5 годин.

  У святкові та вихідні дні, виходячи з потреб батьків, можуть бути організовані чергові групи.

  У робочі дні працює чергова група з 700 до 730 та з 1700 до1900 .

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1. IV. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ,

  ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

  Учасниками оствітньо-виховного процесу дошкільного навчального закладу є:

  — діти дошкільного віку, вихованці;

  — директор (завідувач);

  — вихователь-методист;

  — вихователі;

  — інструктор з фізкультури;

  — керівники музичні;

  — керівники гуртків;

  — практичний психолог;

  — вчитель – логопед;

  — помічники вихователів;

  — медичні працівники;

  — батьки або особи, які їх замінюють;

  — представники підприємств, установ, які беруть участь у навчально-виховній роботі;

  — фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти за наявності ліцензії.

  Формою морального заохочення учасників навчально-виховного процесу є:

  — подяки, грамоти, преміювання;

  — знак «Відмінник освіти України», державні нагороди.

  Права батьків або осіб, які їх замінюють:

  — обирати дошкільний навчальний заклад та форму здобуття дитиною дошкільної освіти;

  — обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування дошкільного навчального закладу;

  — звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання своїх дітей;

  — захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах, у суді;

  — брати участь у поліпшенні навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу, надавати благодійну батьківську допомогу;

  — заслуховувати звіти завідуючого та вихователів дошкільного навчального закладу про роботу дошкільного навчального закладу;

  — у дошкільному навчальному закладі можуть бути створені батьківські комітети, які є добровільними громадськими формуваннями, створеними на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов’язків своїх дітей під час організації їх життєдіяльності у дошкільному навчальному закладі;

  — у своїй діяльності батьківські комітети керуються Конституцією України, Законами України «Про освіту», що набрав чинності 28.09.2017 року, «Про дошкільну  освіту», «Про об’єднання громадян», Конвенцією ООН «Про права дитини», «Положенням про дошкільний навчальний заклад», Статутом дошкільного навчального закладу, «Положенням про батьківський комітет»  та іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти і міжнародного законодавства з прав дитини.

  Батьки або особи, які їх замінюють зобов’язані:

  — виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;

  — постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей;

  — виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної і мов інших національностей, до народних традицій і звичаїв;

  — своєчасно вносити плату за утримання дитини в дошкільному навчальному закладі у встановленому порядку;

  — своєчасно сповіщати дошкільний навчальний заклад про можливу відсутність або хворобу дитини;

  — у разі відсутності дитини у дошкільному навчальному закладі  через хворобу надавати медичну довідку;

  — сприяти забезпеченню дошкільної освіти у дошкільному навчальному закладі чи сім’ї.

  Батьки несуть відповідальність за збереження життя, здоров’я, людської гідності дитини.

  Педагогічні працівники дошкільного навчального закладу повинні бути особами з високими моральними якостями, які мають відповідну вищу педагогічну освіту, а також фізичний і психічний стан, який дозволяє виконувати професійні обов’язки.

  Педагогічні працівники приймаються на роботу директором (завідувачем) дошкільного навчального закладу, можливий прийом працівників на роботу за контрактом та на умові строкового договору.

  Педагогічні працівники мають право:

  — на вільний вибір, розробку та застосування методик виховання і навчання дітей за погодженням з педагогічною радою дошкільного навчального закладу;

  — підвищення кваліфікації у вищих навчальних закладах шляхом курсової перепідготовки не рідше одного разу на п’ять років;

  — вимагати від завідуючого дошкільним навчальним закладом створення умов для здійснення навчально-виховного процесу;

  — на захист професійної честі, гідності;

  — одержувати компенсацію при втраті роботи у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці, встановлені законодавством України.

   

  Педагогічні працівники зобов’язані:

   

  — виконувати вимоги освітньої програми, дотримуючись принципу академічної доброчесності та досягти результатів розвитку, передбачених стандартом освіти – Базовим компонентом дошкільної освіти України.;

  • дотримуватись Статуту дошкільного навчального закладу, посадової (робочої) інструкції, правил внутрішнього трудового розпорядку, умов трудової угоди  чи контракту;

  — співпрацювати із сім’єю вихованця дошкільного навчального закладу з питань навчання і виховання дітей;

  — сприяти задоволенню запитів батьків на додаткові послуги;

  — постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальний культурний рівень;

  — не рідше одного разу на п’ять років проходити курси  підвищення кваліфікації відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників;

  — проходити чергову атестацію один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників;

  — за результатами атестації педагогічних працівників дошкільного навчального закладу визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, присвоюється (приймається рішення про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії) кваліфікаційна категорія, може бути присвоєне (приймається рішення про відповідність раніше присвоєному педагогічному званню) педагогічне звання вихователям – «Вихователь-методист», а вихователям-методистам – «Старший вихователь»;

  — забезпечувати умови для засвоєння вихованцями чинних програм на рівні обов’язкових вимог щодо змісту, рівня та обсягу освіти, сприяти розвитку здібностей дітей;

  — дотримуватись педагогічної етики, моралі, поважати гідність дитини;

  — відволікання працівників від професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків передбачених чинним законодавством.

  Працівники несуть відповідальність за життя, фізичне і психічне здоров’я кожної дитини згідно з чинним законодавством.

  Педагогічне навантаження педагогічного працівника дошкільного навчального закладу становить

  — вихователя – 30 годин;

  — вихователя групи компенсуючого типу – 25 годин;

  — вихователя-методиста – 36 годин;

  — керівника музичного – 24 години;

  — інструктора з фізкультури – 30 годин;

  — практичного психолога – 40 годин;

  — вчителя -логопеда – 20 годин

  — керівника гуртка – 18 годин на тиждень, що відповідає тарифній ставці.

  У межах штатного розпису можуть бути введені інші посади спеціалістів.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1. V. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

   

     «Буратіно»

  ст. д/в 6 р.ж.

     «Горобинка»

  ст. д/в 6 р.ж.

     «Берізка»

  мол. д/в 4 р.ж.

     «Чебурашка»

  мол. д/в 4 р.ж.

     «Калинка»

  мол. д/в 5 р.ж.

     «Ромашка»

  мол. д/в 5 р.ж.

     «Сонечко»

  ст. д/в 6 р.ж.

  Педагоги – 25

  Освіта:

  Вища – 18  –

  72 %

  Середня спеціальна – 7

  –  28 %

   

       Спеціалісти:

  — музкерівник — 1

  — інструктор з фізичної

  культури –2

  — вчитель –  логопед – 1

  — практичний психолог — 1

   

  «Малинка»

  ранній вік

   

  «Дзвіночок» ранній вік

   

  «Волошка»

  ст. д/в 6 р.ж.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  За перспективним планом курсової перепідготовки

   та атестації педагогічних працівників у 2019-2020 н.р.

  проходитимуть курсову перепідготовку наступні  працівники

   

  № з/п ПІБ педагога Посада Освіта Попередня атестація Примітка
  1 Кириченко Наталія Іванівна Вихователь Середньо-спеціальна 2016 Очно-дистанційна форма
  2 Мединцева Юлія Володимирівна Вихователь Вища 2017 Очно-дистанційна форма
  3 Гура Людмила Миколаївна Вихователь Вища 2017 Очно-дистанційна форма
  4 Бездрабко Лідія Миколаївна Вчитель – логопед Вища 2016 Очно-дистанційна форма
  5 Швець Марина Василівна Інструктор з фізкультури Вища 2015 Очно-дистанційна форма

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  VІ. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

   

  Навчально-виховний процес у дошкільному навчальному закладі реалізується згідно з чинними програмами розвитку виховання і навчання дітей, а також комплексними та парціальними програмами, рекомендованими (схваленими) Міністерством освіти і науки України.

  Навчальний рік у дошкільному навчальному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня. З 1 червня по 31 серпня у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

  Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти та реалізується згідно з чинними програмами та навчально-методичними посібниками, затвердженими в установленому порядку МОН України. Дошкільний навчальний заклад для здійснення навчально-виховного процесу має право вибору освітніх програм: комплексної як основної та додаткових парціальних для поглибленої освітньої роботи за певними профілями.

  Дошкільний навчальний заклад працює в україномовному режимі відповідно до Конституції України і Закону України «Про засади державної мовної політики».

  У дошкільному закладі можуть бути розроблені власні новації, участь в апробації нових методик, технологій, підходів відповідно до офіційних експериментальних досліджень науковців, і запозичення та впровадження у власну практику уже розроблених, апробованих і рекомендованих педагогічних новацій.

  Під час організації навчально-виховного процесу можуть впроваджуватися інноваційні освітні технології та методики: елементи методики М.Монтессорі, С.Русової, М.Зайцева, М.Єфіменка, ТРВЗ та інші.

  З метою розвитку творчої особистості дитини в дошкільному навчальному закладі можуть бути організовані додаткові освітні послуги (на платній та безоплатній основі) у формі гуртків різного спрямування: музичного, інтелектуального, спортивного, художньо-творчого, філологічного тощо

  Педагогічний персонал дошкільного навчального закладу здійснює соціально-педагогічний патронат, взаємодіє з сім’єю з метою підготовки дітей до шкільного життя .

  У дошкільному закладі діє група компенсуючого типу для дітей з мовленнєвими вадами.

  Для здійснення корекційної роботи у дошкільному закладі працює вчитель – логопед , який має вищу дефектологічну освіту.

   

   

   

   

                VII. ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ ДНЗ «СОНЕЧКО»

  Формувати трудове виховання в процесі організованої й самостійної предметно – практичної діяльності дітей

   

   

   

   

   

   

   

  Формувати вміння дитини оперувати знаннями про способи збереження свого здоровя 
  Зміцнювати фізичне, психічне, духовне здоров‘я дітей з раннього віку

   

   

  Формувати духовні цінності особистості (толерантність , чемність, співчуття)

   

  Забезпечити рівні стартові можливості для подальшого успішного шкільного навчання всім дітям старшого дошкільного віку

   

  Підвищувати якість дошкільної освіти

   

   

   

   

   

  Головні завдання ДНЗ „Сонечко”

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  VIII. ПРИНЦИПИ ВЗАЄМОДІЇ ПЕДАГОГІВ З ДІТЬМИ

   

  • Доброзичливе, уважне і лагідне відношення до кожної дитини.
  • Повага особистості дитини, його прав, гідності.
  • Встановлення з кожним вихованцем довірливих взаємовідносин.
  • Формування у дітей позитивного відношення до ровесників, схвалення проявів у дітей співчуття, співпереживання.
  • Створення кожній дитині атмосфери емоційного комфорту.
  • Звернення до кожної дитини тільки на ім’я, підкреслюючи при цьому його гідність.
  • Відмічати будь-які позитивні досягнення дитини, не порівнювати їх з досягненнями інших дітей.
  • Розуміння ситуації, в яких дитина може досягнути успіхів, допомогти йому самоствердитися.
  • Несхвалення відносяться тільки до окремих дій дитини, але не адресуються на його особистість.
  • Частіше використовуй схвалення, чим осудження і заборону.
  • Не допускай, щоб твій голос домінував над голосами дітей.
  • Не допустимі негативні дисциплінарні методи, які залякують, ображають, принижують дітей.
  • Дитячий садок – друга домівка дитини, зробіть все, що йому було в цьому домі тепло і затишно.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1. IX. НАПРЯМОК РОБОТИ ДНЗ: ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧИЙ

   

  Організація освітньої роботи в закладі протягом 2019/2020 навчального року буде здійснюватися відповідно до Статуту за пріоритетним напрямком:   фізкультурно-оздоровчий.

   

   

  Профільне спрямування:

   

  — група «Ромашка»  мол. д/в 5 р.ж. – «Розвиток фізичних якостей дошкільників за допомогою рухливих і народних ігор»;

  — група «Калинка» мол. д/в. 5 р.ж. – «Спортивно-патріотичні ігри, як засіб патріотичного виховання»;

  — група «Буратіно» ст. д/в. 6 р.ж. — «Фізкультхвилинки промовляємо – на занятті відпочиваємо»;

  — група «Волошка» ст. д/в. 6 р.ж. – «Лего-цеглинками граємо – дрібну моторику розвиваємо»;

  — група «Горобинка» ст. д/в. 6 р.ж. – «Використання арт – терапії у роботі з дітьми»;

  — група «Сонечко» ст. д/в. 6 р.ж. – «Су-джок допомагає, мовлення і пальчики розвиває».

   

   

                                   Основні освітні завдання:

  • Спонукати дітей свідомо ставитися до власного здоров’я, зміцнювати його, загартовувати свій організм;
  • Формувати потребу в щоденній руховій активності;
  • Сприяти підвищенню довільності рухових дій, самоконтролю дотримання правил безпеки, здатності орієнтуватися у просторі;
  • Розвивати фізичні якості (швидкість, спритність, загальну витривалість, гнучкість, силу);
  • Розширювати уявлення про здоров’я та фізичний розвиток людини, вправляти в умінні розпізнавати ознаки здоров’я й нездужання;
  • Вправляти в умінні дотримуватися правил безпеки організму та рухової активності у приміщенні та за його межами;
  • Зміцнювати рухові навички та забезпечувати якість виконання основних рухів, загально розвивальних вправ, спортивних ігор та ігрових вправ, вправ спортивного характеру;
  • Удосконалювати навички дотримання санітарно-гігієнічних норм догляду за тілом, проведення загартовувальних процедур.

   

   

   

  Форми роботи:

  • Дотримання режиму дня, комплексної системи оздоровлення.
  • Проведення занять з плавання з використанням ігрових методів та прийомів.
  • Спортивні свята та розваги.
  • Прогулянки-походи за межі ДНЗ.
  • Робота гуртків у ДНЗ:
  • «Дельфінятко» ( навчання плаванню).
  • «Весела аеробіка» (аеробіка),
  • «Крок до зірок» (хореографія),
  • «Рюкзачок» (туристичний),
  • «Веселі цеглинки» (конструювання).
  • Дні здоров’я.
  • Полівітамінізація.
  • Аромотерапія (використання ефірних масел).
  • «Доріжка здоров’я» (постійно).
  • Загартовуючи заходи на основі традиційних та нетрадиційних методів загартування (постійно).
  • Робота «Школа сприяння здоров`ю».
  • Туристичні походи за межі закладу.
  • Тематичні тижні ОБЖД (щокварталу).
  • Літній душ.

   

  Очікувані результати:

   

  • Усвідомлюють важливість рухової діяльності для здоров’я та самопочуття;
  • Намагаються дотримуватися правил безпечної поведінки під час рухливих та спортивних ігор;
  • Вдосконалюють власні рухові вміння, виявляють при цьому наполегливість, спроможність мобілізуватися, спланувати діяльність;
  • Розмірковують та аргументують позитивність впливу фізичних занять на стан здоров’я та розвиток організму, встановлюють причинно-наслідкові зв’язки;

   

   

  Х. НАПРЯМОК РОБОТИ ДНЗ «СОНЕЧКО»

  Впровадження інноваційних технологій Лего-конструктора через усі види діяльності дітей

   

  Впровадження особистісно-орієнтованого освітнього процесу

   

  Формування у дітей самосвідомості,  навичок здорового способу життя та здоров‘язберігаючих функцій

   

  Тісна співпраця з родинами вихованців у розвитку потенціалу кожної дитини

   

  Забезпечення дитині почуття захищеності, оптимістичного світосприйняття

   

  Забезпечення психологічного комфорту, соціальної захищеності педагога

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Напрямки роботи ДНЗ „Сонечко”

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                             ХІ. ОСВІТНІ ЛІНІЇ ДНЗ

  «Особистість дитини»

  Спрямована на:

  • Створення належних умов для реалізації дитиною свого природного потенціалу (фізичного, психологічного).
  • Формування здорової, життєдайної, компетентної особистості, розуміння дитиною краси тіла людини, його цілісності й гармонійності.
  • Диференціація та індивідуалізація навчально-виховного процесу, заснована на вивченні психофізіологічних особливостей дитини, врахування її задатків, нахилів, здібностей.
  • Розробку та впровадження єдиної комплексної системи оздоровлення дітей.
  • Проведення ранкової гімнастики, гімнастики після сну, занять з фізичної культури із використанням ігрових комплексів, нетрадиційних форм та методів.

   

  Форми роботи:

   

  • Проведення сюжетних фізкультурних занять з використанням нетрадиційного обладнання.
  • Проведення занять з плавання з використанням ігрових методів та прийомів.
  • Спортивні свята (один раз на квартал) та розваги (щомісяця).
  • Прогулянки-походи за межі ДНЗ (щотижня).
  • Робота гуртків: «Рюкзачок» (туристичний); «Весела акробатика».
  • День здоров’я (перший день кожного місяця) та тиждень здоров’я (один раз на квартал).
  • Доліковування та оздоровлення дітей у фізіотерапевтичному кабінеті.
  • Проходження реабілітації після перенесених захворювань дітьми в оздоровчій групі (постійно).
  • Оздоровчі заняття (в літний період).
  • «Доріжка здоров» (постійно).
  • Загартовуючи заходи на основі традиційних та нетрадиційних методів загартування (постійно).
  • Робота «Школа здорової родини» (щомісяця).
  • Інтегровані заняття з реалізацією завдань валеології, пожежної безпеки, вуличного руху, ОБЖД.
  • Туристичні походи за межі закладу.
  • Тематичні тижні ОБЖД (щокварталу).

   

  «Дитина у світі культури»

   

  • Закладати основи компетентності дитини, що передбачає формування цілісної картини світу як життєвого орієнтира .
  • Розширювати та поглиблювати досвід, завдяки якому дитина розв’язує проблеми, виявляє гнучкість, діє адекватно та ефективно, досягає успіху в різних видах діяльності.
  • Закладати основи для формування первинного цілісного, реалістичного, наукового образу навколишнього предметного світу та себе в ньому.
  • Сприяти формуванню готовності працювати, якісно виконувати предметно – практичні дії та трудові доручення.
  • Розширювати уявлення про існування різних установ соціального призначення, закладів освіти, промислових виробництв, знання в галузі мистецтва.
  • Диференціювати навчально-виховний процес відповідно до індивідуальних вподобань, потенціалів та потреб кожної дитини, виявлення талантів та створення найсприятливіших умов для їх розвитку, самовираження й самореалізації особистості.
  • Формувати працелюбність як базову особистісну якість.

   

  Форми роботи:

   

   

  • Фестивалі родинної творчості.
  • Зустрічі з народними умільцями.
  • Нетрадиційні методи малювання, аплікації.
  • Художня праця.
  • Виставки з використанням фото-, фіто- та кольоро- дизайну.
  • Свята, розваги, конкурси.
  • Театралізовані дійства, вистави.
  • Досліди, експерименти, проблемні ситуації.
  • Ігри різного типу (розвивальні, дидактичні, настільно-друковані, сюжетно-рольові).

   

   

   

   

  «Дитина у природному довкіллі»

   

  Спрямована на:

   

  • Формувати екологічну свідомість, основи екологічного світогляду         та екологічної культури в природному довкіллі.
  • Розвивати та підтримувати стійкий інтерес до природи, її об’єктів, станів, явищ.
  • Формувати цілісний погляд на природу як живий організм.
  • Розширювати уявлення про природу планети Земля, її клімат, ландшафт, водойми.
  • Формувати елементарні уявлення про взаємозв’язки та взаємозалежність живих організмів із середовищем проживання.
  • Розширювати уявлення про життєдіяльність людини в природному довкіллі, її позитивний та негативний вплив на природу.
  • Виховувати естетичні та моральні почуття до рідного краю.

   

  Форми роботи:

   

  • Цілеспрямоване спостереження.
  • Заняття.
  • Екскурсії, екологічні стежини.
  • Виконання творчих та дослідницьких завдань.
  • Ігри — драматизації, сюжетно рольові, режисерські ігри.
  • Праця, усі види праці.
  • Малювання за задумом.
  • Психогімнастика.
  • Народознавство.
  • Творчі ігри з піском та водою.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  «Мовлення дитини»

   

  Спрямована на:

   

  • Дотримання україномовного режиму у дитячому садку та сім’ї, як обов’язкової умови формування мовленнєвої компетентності дитини.
  • Мовленнєвий розвиток дітей дошкільного віку спрямувати на: оволодіння рідною мовою як засобом спілкування.
  • Засвоєння навичок різномовної літературної української мови та вмінь, практично їх використовувати відповідно до ситуації спілкування.
  • Орієнтування, формування комунікативної компетенції на розвиток культури мовленнєвого спілкування, мовленнєвого етикету та етичних норм спілкування.
  • Ознайомлення з розмаїттям фольклору, що впливає на емоційну сферу дитини, допомагає відтворити картини світу в традиційних для народного світогляду формах: казках, прислів’ях, приказках, забавлянках, колисанках, потішках, мирилках.
  • Формування усіх сторін мовлення і розумової готовності дитини до шкільного навчання які відповідають рівням мовленнєвого і психічного розвитку дитини.

   

  Форми роботи:

   

  • Заняття (різні види мовленнєвих занять).
  • Бесіди.
  • Створення ситуацій.
  • Розв’язання проблемних ситуацій.
  • Робота з картиною.
  • Міркування.
  • Обговорення.
  • Ігри різного типу (кросворди, шаради, ребуси тощо).
  • Словесні вправи.
  • Створення сценаріїв за міні-оповіданнями, міні-віршами, поєднання переказу з малюванням, спостереженням, руховою активністю.
  • Ігри-драматизації.

   

   

   

   

   

   

   

  «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»

   

  Спрямована на:

   

  • Розвиток пізнавальних процесів (сприймання, пам’ять, мислення, увага), які сприяють орієнтації дитини в навколишньому світі.
  • Розвиток пізнавальних здібностей дитини, здатність аналізувати, робити умовиводи, узагальнення, висувати припущення, обґрунтовувати власну думку, формулювати оцінні судження.
  • Навчати називати ознаки предметів, що використовуються дитиною в діяльності, порівнювати, виявляти схожість та відмінність, встановлювати прості зв’язки між явищами та предметами, розвивати схематичне мислення.
  • Використання завдань логіко-математичного змісту, як вагомого фактору інтелектуального розвитку дитини, формування її пізнавальних і творчих здібностей.
  • Розвиток психічних процесів, мислитель них операцій, розвиток здібностей до конструювання та моделювання.
  • Формування мотиваційних основ екологічної свідомості дитини дошкільного віку.
  • Пізнання дитиною природи, людини, взаємодії людини з природою і суспільством, що сприяє формуванню її як здорової, самовдосконалюючої цілісної особистості.

   

  Форми роботи:

   

  • Заняття (логіко-математична діяльність, грамота, художня література).
  • Гра, різні види ігор.
  • Праця.
  • Експериментально-пошукова діяльність.
  • Спостереження.
  • Використання в роботі з дітьми інтерактивних форм роботи: вікторини, бліц-ігри, КВК, брейн-ринг, тощо.
  • Екологічні стежини, прогулянки-походи, туристичні походи.
  • Трудові десанти.
  • Робота гуртка «Розумничок» (інтелектуальний).
  • Навчання гри в шахи.

   

   

   

   

  «Дитина в соціумі»

   

  Спрямована на:

   

  • Створення сприятливих умов для становлення соціальної компетентності дитини; розвиток в неї соціальних емоцій та мотивів (співчуття, спів радість, бажання допомогти товаришу).
  • Навчання орієнтуватися у реальних соціальних умовах життя, пристосування до незвичних вимог.
  • Збагачення досвідом спілкуванням з людьми різного віку, спорідненості, статевої належності, емоційного ставлення.
  • Спонукати керуватися в спільній діяльності груповими інтересами, обмежувати свої надмірні домагання, відстоювати виправдану позицію.
  • Допомогу посісти належне місце в колі однолітків.
  • Розширення уявлень дошкільника про авторитет та людські чесноти.
  • Спонукати орієнтуватися на совість як внутрішню етичну інстанцію, уникати демонстрації свого «Я», агресивних проявів поведінки, розуміти інших та рахуватися з чужою точкою зору, бути справедливим, уникати конфліктів.

   

  Форми роботи:

   

  • Заняття.
  • Читання художньої літератури.
  • Бесіди.
  • Моделювання та розгляд проблемних ситуацій.
  • Робота з картиною.
  • Спілкування.
  • Самостійна діяльність.
  • Гра, всі види ігор.
  • Театралізація.
  • Індивідуальна робота.
  • Уроки мислення в природі за В. Сухомлинським.

   

   

   

   

   

   

  «Діяльність дитини»

   

  Спрямована на:

   

  • Спонукати дітей до відображення у ігровій діяльності різних сторін життя, особливості взаємовідносин дорослих, уточнення своїх знань про навколишню дійсність.
  • Розвивати особисті якості дитини та стимулювати психічні процеси, котрі лежать в основі успішного оволодіння навчальною програмою через ігрову діяльність.
  • Розвивати творчі здібності, уяву, фантазію, психічні функції, пов’язані з мовною діяльністю.
  • Спонукати дітей до вільної, необмеженої умовами, неповторної, з непередбаченим закінченням, з можливими змінами в процесі гри, вигаданої, творчої діяльності дитини.
  • Створювати ігровими засобами такі ситуації, щоб діти відчули й зрозуміли, що потрібно їм для їхнього особистого й суспільного життя.

   

  Форми роботи:

   

  • Використання різних видів ігор:
  • сюжетно-рольові ігри;
  • ігри-драматизації;
  • ігри-ісценізації;
  • дидактичні ігри;
  • рухливі ігри;
  • народні ігри.
  • Робота гуртків:
  • «Крок до зірок» (хореографічний);
  • «Рюкзачок» (туристичний);
  • «Весела акробатика;
  • «Веселі цеглинки»;
  • «Джерельце» (вокальний);
  • «Вимовляйчик» (виразне читання);
  • «Театральний вернісаж» (театралізована діяльність);
  • «Цікаві шашки»;
  • «Розумничок» (інтелектуальний).
  • Робота профільних групи:
  • Групи сенсорного розвитку («Дзвіночок», «Малинка»  — ранній вік);
  • Групи оздоровчого напрямку («Волошка», «Буратіно», «Чебурашка», «Ромашка», «Берізка», «Калинка», «Сонечко»)
  • Свята та розваги.

  ХІІ. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ТА ЗАСТОСОВАНИХ У НЬОМУ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

  Освітній процес в ЗДО будується на відповідному програмно – методичному  забезпеченні та представляє єдиний комплекс освітніх компонентів для досягнення вихованцями результатів навчання, визначених Базовим компонентом дошкільної освіти, освітніми програмами, рекомендованих Міністерством освіти і науки України.

  1. 1. Комплексні програми:

  — Програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» у 2-х частинах Аксьонова О.П., Аніщук А.М., Артемова Л.В. (та інші..) наук. Кер. О.Л. Кононко – Київ: ТОВ «МЦФЕР – Україна», 2014.

  — Програма «Українське дошкілля» О. І. Білан, Л. М. Возна, О. Л. Максименко та ін.

  Адміністрацією закладу розроблено необхідні концептуальні, нормативні, методичні матеріали, які забезпечують якість роботи закладу: Статут, програмно-методичне забезпечення для реалізації завдань державних стандартів та для надання  додаткових освітніх послуг:

  -парціальна програма з театралізованої діяльності для дітей старшого дошкільного віку «Грайлик», «Цікаві шашки», «Дитяча хореографія», «Про себе треба знати, про себе треба дбати» (програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку), «Безмежний світ гри з Лего- цеглинками» ;

  — «Соціально-фінансова програма «Афлатот»;

  — орієнтовне перспективне планування для дітей  фізкультурно-оздоровчої роботи.

  На основі цих документів буде здійснюватися цілеспрямований поступовий розвиток  закладу дошкільної освіти як цілісної системи; планування щорічних головних завдань діяльності, аналіз досягнення поточних результатів.

  Форми організації освітнього процесу такі:

  — колективна, індивідуально  — групова,  індивідуальна;

  — типи занять – інтегровані, фронтальні, групові, індивідуально-групові, індивідуальні.

  — розподіл фронтальних,  індивідуально–групових занять на тиждень проводився згідно обсягу навантаження на одну дитину.

  Тривалість фронтальних занять становить:

  — у групі раннього віку (3-й рік життя) – до 10 хвилин

  — у молодшій групі (4-й рік життя)  — не більше 15 хвилин;

  — у середній групі (5-й рік життя)  – 20 хвилин;

  — у старшій групі (6-й, 7-й рік життя)  – 25 хвилин.

  Тривалість перерв між заняттями становить не менше 10 хвилин.

  1. Гранично допустиме навчальне навантаження на дитину

  у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності

  Орієнтовні
  види діяльності
  за освітніми лініями
  Орієнтовна кількість  занять  на тиждень

   по віковим групам

   Раннього
  віку
  (від 1  до
  2 років)
  Перша
  молодша
  (від 2 до 3  років)
  Друга
  молодша
  (від 3  до 4  років)
  Середня
  (від 4  до 5 років)
  Старша
  (від 5 до 6 (7)
  років)
  Ознайомлення із соціумом 1 1 2 2 3
  Ознайомлення із природним довкіллям 1 1 1 1 2
  Художньо-продуктивна діяльність

  (музична, образотворча, театральна та інша)

  3 4 4 5 5
  Сенсорний розвиток 2 2
  Логіко-математичний розвиток 1 1 2
  Розвиток мовлення  і культура мовленнєвого спілкування 2 2 3 3 3
  *Здоровя та фізичний розвиток 2 2 3 3 3
  Загальна кількість занять

  на тиждень

  9 10 11 12 15
  Додаткові освітні послуги за вибором батьків 3 4 5
  Максимальна кількість занять на тиждень 9 10 14 16 20
  **Максимально
  допустиме  навчальне навантаження на тиждень
  на   дитину (в  астрономічних  годинах)
  1,3 1,4 3,5 5,3 8,3

  Години, передбачені для фізкультурних занять (плавання), не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального   навантаження  дітей,  але обов’язково фінансуються.

  Навчальне навантаження: тривалість проведення занять — спеціально організованих форм освітнього процесу, що відповідають віковим можливостям вихованців згідно санітарного законодавства.

  Безпосередньо  освітня діяльність в групах планується як в першій так і в другій половині дня відповідно до розкладу занять на тиждень.  В другій половині дня плануються заняття з художньо-продуктивної діяльності. Весь освітній процес організується диференційовано з урахуванням віку і індивідуальних особливостей дітей.

  У  закладі дошкільної освіти «Сонечко»  планування та організація життєдіяльності здійснюється за режимними моментами з урахуванням освітніх ліній розвитку, які базуються на інтегрованому підході до організації життєдіяльності дітей, що забезпечує змістовну цілісність, системність, послідовність, ускладнення та повторення програмного матеріалу.

  Тип заняття обирає вихователь відповідно до теми та мети.

  Рівномірно розподіляються види активності за основними видами діяльності протягом дня в залежності від бажань та інтересу дітей. Крім спеціально організованої навчально-виховної зайнятості передбачається самостійна діяльність дітей: ігри (дидактичні, сюжетно-рольові, рухливі, театралізовані, ігри з піском та водою  та ін.); спостереження; пошуково-дослідницька діяльність; самостійна художня діяльність тощо. Згідно з планом вихователя здійснюється індивідуальна робота з дітьми.

  1. Фізичне виховання дітей передбачає проведення:

  — ранкової гімнастики;

  — гімнастики пробудження;

  — занять фізичною культурою;

  — рухливих ігор та ігор спортивного характеру;

  — загартування;

  — фізкультурних хвилинок під час занять;

  — фізкультурних пауз між заняттями;

  — фізкультурних комплексів під час денної прогулянки (пішохідний перехід);

  — оздоровчих заходів з використанням арт-терапевтичних технологій.

  Організоване навчання у формі фізкультурних занять проводиться з дворічного віку. Тривалість занять для дітей наступна:

  — у віці від 2 до 3 років – 15 хвилин;

  — від 3 до 4 років —  до 20 хвилин;

  — від 4 до 5 років – 20-25 хвилин;

  — від 5 до 6 (7) років – 25-30 хвилин.

  1. В освітньому процесі враховано використання інноваційних педагогічних технологій, а саме:
  № з/п Інноваційні педагогічні технології ПІП педагога

  вікова група

  1 Система

  М. Монтессорі

  Черноткач В.Д., Голубович В.Д., Карпова І.А., Михайленко В.А. вихователі груп дітей раннього віку
  2 Система музичного виховання К.Орфа Рудь і.О., муз. керівник
  3 Палички Кюізенера Колесник Л.О., вихователь мол. д/в. 5 р.ж.,   Самарай Т.В., ст. д/в 6 р.ж.
  4 Розвивальні ігри  В. Воскобовича Дуніна Т.Б., вихователь мол. д/в 5 р.ж.,
  5 Оздоровча Суджок технологія Група компенсуючого типу. Мединцева Ю.В., Кириченко Н.І. вихователі ст. д/в. 6 р.ж.
  6 ТРВЗ Колесник Л.О., вихователь мол. д/в. 5 р.ж.
  7 «Методика використання коректурних карт»

  Н. Гавриш

  Горішня О.О., вихователь ст. д/в. 6 р.ж., Гопка Ю.В., вихователь ст. д/в. 6 р.ж., Бабій Н.А., вихователь мол. д/в 4 р.ж., Нестеренко О.С., вихователь мол. д/в 4 р.ж., Гура Л.М. вихователь мол д/в 5 р.ж.
  8 Технологія гри з піском, піскоанімація Карпова І.А., вихователь групи раннього віку
  9 Кольоротерапія Михайленко В.А., вихователь раннього віку
  10 Казкотерапія Голубович В.Д., вихователь групи раннього віку
  11 Біоенергопластика

  Н.С. Жукова, Є.М. Мастюкова, Т.В. Філігова, Р.І. Белякова, М.О. Ричкова

  Кириченко Н.І.. Мединцева Ю.В., вихователі групи комп. типу ст. д/в 6 р.ж., Бездрабко  Л. М., вчитель – логопед ДНЗ
  12 Гудзикотерапія С.Л. Рубінштейн Кириченко Н.І.. Мединцева Ю.В., вихователі групи комп. типу ст. д/в 6 р.ж., Бездрабко  Л. М., вчитель – логопед ДНЗ
  13 Мнемотехніка С.Л. Рубінштейн, А.М. Лєушина, Л.В. Ельконіна , Л.С. Виготський Кириченко Н.І.. Мединцева Ю.В., вихователі групи комп. типу ст. д/в 6 р.ж., Бездрабко  Л. М., вчитель – логопед ДНЗ
  14 Фітболгімнастика, смарт — зарядка з лего. Хоменко А.В., Швець М.В., інструктори з фізкультури

   

  1. Планування роботи

   

  При організації роботи ДНЗ «Сонечко» всі працівники керуються планом роботи закладу на 2019-2020 навчальний рік, який розглядається на педагогічній раді та схвалюється нею, затверджується керівником закладу.

  Форма планування освітньої діяльності – за освітніми лініями (Базовий компонент дошкільної освіти України).

  Вихователі планують роботу з дітьми використовуючи 2 види планів: перспективний та календарний. Кожна група планує роботу з дітьми враховуючи їх вікові особливості та завдання програми «Я у Світі» (програми «Впевнений старт» — група «Веселка»)

  Перспективний план розробляється на 2 тижні/ 1 місяць наперед. В ньому зазначається:

  — тема блоку та теми тижнів;

  — мета освітньої діяльності за темою блоку (на місяць);

  — комплекси вправ ранкової гімнастики та гімнастики після денного сну;

  — орієнтовний розподіл занять на тиждень;

  — робота з батьками на місяць;

  — потижневий розподіл форм та методів роботи з0 дітьми за освітніми лініями (при плануванні визначаються теми днів згідно з темою тижня);

  — примітка для зазначення змін у плануванні тощо.

  Перспективні плани ДНЗ «Сонечко» мають систему умовних позначок для зручності планування, які зазначені на зворотному боці плану.

  Календарні плани складаються вихователями на свою зміну (І чи ІІ половину дня). У цих планах зазначаються:

  — тема блоку / тижня / дня;

  — дата;

  — І чи ІІ половина дня;

  — форми роботи та методи роботи визначені перспективним планом роботи у поширеному вигляді в порядку проведення;

  — освітня лінія  на полях проти зазначених форми чи методу роботи.

   

  Музичний керівник планує роботу за перспективно-календарним планом, в якому містяться дата, вид заняття, види музичної діяльності на занятті, етапи вивчення музичного репертуару. Кожна група має власний план музичного розвитку дітей. Плани складаються музичним керівником на місяць вперед.

  Інструктор з фізкультури планує роботу за декількома планами:

  — перспективним, в якому зазначено всі основні рухи, якими повинні оволодіти діти за рік з визначеними термінами їх вивчення, розвитку та вдосконалення;

  — перспективним, в якому зазначено всі рухливі ігри, які будуть використовуватися протягом року для конкретної групи із зазначенням термінами використання;

  Ці плани складаються  інструктором з фізкультури на рік.

  — календарним, в якому міститься конспект заняття у формі таблиці, що визначає послідовність фізичної діяльності на занятті з визначеними термінами роботи над конкретним рухом, грою тощо. Ці плани складаються інструктором з фізичної культури на місяць вперед.

  Форма написання планів затверджено педагогічною радою від 30.08.2019 № 1.

  Музичний керівник та інструктор з фізкультури складають перспективні плани свят та розваг на рік, які затверджуються директором закладу, схвалюється педагогічною радою.

  Перспективні плани роботи з дітьми , перспективно-календарний план музичного розвитку та календарний план фізичного розвитку  погоджується вихователем-методистом кожного місяця.

   

  1. Планування роботи з батькам

  Протягом 2019-2020 н.р. в закладі діє перспективний план роботи з батьками, для батьків вихованців всіх вікових груп. План розглядається на педагогічній раді як додаток до річного плану та схвалюється до використання. Планом визначено форми роботи з батьками згідно з планом  роботи ДНЗ «Сонечко» на 2019-2020 навчальний рік. Відповідно до загального плану роботи  з батьками вихователі складають план роботи з батьками для кожної вікової групи на рік та затверджуються директором ДНЗ.

  Щомісяця у перспективному плані роботи з дітьми вихователі зазначають форми роботи з батьками  на вказаний місяць відповідно до складаного плану на рік у відповідній графі. Таким чином плануючи роботу з батьками вихователі здійснюють її систематично та у повному обсязі.

   

   

   

   

  1. Розвивальне середовище ДНЗ

  Потужним чинником дитячого розвитку є соціокультурне оточення. Кожна дитина у своєму розвитку зазнає безсумнівний вплив сім’ї, її побуту, культурних уподобань, форми зайнятості старших і змісту сімейних дозвіл.

  В ДНЗ «Сонечко» велика увага звертається на організацію роботи з батьками вихованців у розрізі вивчення їх національної приналежності, культурних  вподобань, залучення до спільного дозвілля з дітьми в ДНЗ, надання практичних порад щодо розвитку та виховання дітей тощо.

  Всі педагоги, які працюють з дітьми, розмовляють українською мовою, володіють знанням про культурну ауру рідного краю, міста, що дає свій відбиток на спілкування з дітьми, організацію освітньої діяльності.

  Запланована робота по взаємодії з іншими соціальними закладами:

  — ЗОШ № 5 ім. Р. К. Рапія,  як забезпечення наступності між дошкільною та початковою ланками освіти;

  — краєзнавчий музей, міська бібліотека тощо – ознайомлення з соціумом.

  Предметно-розвивальне середовище в ДНЗ відповідає вимогам. Створення сприятливого для розвитку оточення в закладі включає в себе розумну і красиву організацію простору і його елементів: дитячі іграшки, дитячі меблі, дитячі книжки, дитячі малюнки тощо. Дітям доступні всі функціональні елементи простору закладу, що спонукає їх до активної предметно-практичної діяльності, прояву творчості, креативності. В групових кімнатах простір поділено на окремі осередки, які пов’язані між собою. Наповнення осередків перед початком навчального року  змінено  згідно з віковими особливостями дітей конкретної групи. Пов’язано це з тим, що  матеріали, складність та доступність їх утримання повинні відповідати сьогоднішнім закономірностям та особливостям розвитку дітей даного конкретного віку і врахувати ті особливості зон розвитку, які характерні знову ж таки сьогодні кожній окремій дитині.

  Компоненти розвиваючого предметного середовища в ДНЗ включають не тільки групові приміщення, а й інший функціональний простір – музично-спортивний зал, прогулянкові майданчики, інші структурні компоненти (поляна казок, куточок  космосу , метеомайданчик тощо).

   

   

   

   

   

   

  ХІІІ. ПОРТРЕТ ВИПУСКНИКА

   

  1. Психологічний розвиток:

   

  • має зрілі мозкові структури та функції;
  • характерною є відносно стабільність та рухливість нервової системи;
  • проявляє достатню рухову активність;
  • проявляє умілість рук, практичну вправність;
  • здорова, не має хронічних хвороб;
  • володіє основними гігієнічними навичками;
  • знає свою статеву належність, усвідомлює її незмінність, розуміє, чим відрізняється від представників протилежної статі;
  • володіє основами безпеки життєдіяльності;
  • працездатна, утомлюється лише після чималого навантаження;
  • користується як провідною правою/лівою рукою;
  • не заїкається і не має інших невротичних проявів.

   

  1. Інтелектуальний розвиток:

   

  • володіє елементарною системою знань про основні предмети і явища навколишнього світу та саму себе, а також деякими простими поняттями;
  • уміє концентрувати увагу, виконує вимоги за інструкцією дорослого;
  • диференційовано сприймає різноманітну інформацію (візуальну, аудіальну, тактильну);
  • здійснює елементарні операції аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, класифікації;
  • усвідомлює основні зв’язки між явищами;
  • має розвинене логічне запам’ятовування – добре запам’ятовує і відтворює;
  • встановлює логічну послідовність дій;
  • відтворює зразок на вимогу;
  • робить припущення, висуває гіпотези, виявляє елементи креативності;
  • розрізняє звуки мовлення, зіставляє їх з буквами, синтезує звуки у слова; знаходить потрібні слова для вираження думки, використовує складні речення;
  • диференціює числа, додає і віднімає у межах 10, визначає найпростіші зміни цифрових рядів;
  • розрізняє реальне й уявне, зовнішнє і внутрішнє;
  • знає деякі основи початкових наукових знань.

   

   

   

   

  1. Мотиваційний розвиток:
  • хоче йти до школи;
  • вирізняється високою допитливістю – розвинена пізнавальна мотивація;
  • може поступитися «хочу» заради «необхідно», відмовитися від бажаного на користь соціально важливого;
  • має сформовану мотивацію досягнення, прагне досягти успіху;
  • свідомо й відповідально ставиться до майбутнього шкільного життя;
  • зацікавлено ставиться до спілкування з новими дорослими та однолітками;
  • у соціально прийнятий спосіб само реалізується, самостверджується;
  • має сформовану первинну систему матеріальних і духовних потреб.

  Емоційний розвиток:

  • переживає глибоко, виражає почуття щиро, яскраво;
  • сприйнятлива, диференціює емоційно-смисловий характер зовнішніх впливів, чутлива до нього;
  • знає основні емоції, особливості їх вираження мімікою, жестами, діями, тональністю голосу;
  • адекватно виражає свої ставлення, настрій, стан;
  • утримується від імпульсивних реакцій, негативних емоцій;
  • чутлива до значущих людей, виявляє чуйність, намагається бути суголосною стану та настрою інших;
  • оптимістично ставиться до проблем і складностей, має сформоване почуття гумору;
  • володіє елементарною емоційною культурою, самовиражається у соціально-прийнятий спосіб.

  Розвиток вольової сфери:

  • свідомо приймає та утримує мету, діє цілеспрямовано;
  • концентрує увагу на завданні, певний час не відволікається;
  • мобілізує себе на розв’язання завдань;
  • розраховує на власні сили, розмірковує і поводиться самостійно;
  • звертається по допомогу лише у разі об’єктивної необхідності;
  • конструктивно розв’язує проблеми, долає труднощі;
  • доводить розпочате до кінця;
  • може відстояти власну думку;
  • визнає свої помилки;
  • дотримується своїх обіцянок.

   

   

   

   

   

  1. Соціальний розвиток:

   

  • приймає соціальний статус школяра, усвідомлює його важливість;
  • відкрита контактам, комунікабельна;
  • прихильно, доброзичливо ставиться до рідних, знайомих, товаришів;
  • уміє налагоджувати взаємодію, працювати в команді;
  • узгоджує індивідуальні інтереси з груповими;
  • реалізує основні моральні принципи, прагне дотримуватися в поведінці та діяльності соціальних норм і правил;
  • намагається уникати конфліктів, дружелюбно розв’язує спірні питання, може дійти згоди, домовитися;
  • орієнтується у поведінці на вимогу дорослого та на совість як внутрішню етичну інстанцію;
  • усвідомлює межі схвалювальної і соціально неприйнятої поведінки;
  • має більш-менш адекватну самооцінку;
  • поважає себе та інших;
  • має сформований абрис дитячого світогляду, елементарну систему ставлень.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1. XV. МОНІТОРИНГ

   

   

  Моніторинг якості освіти у відповідності до моделі випускника. Основні показники реалізації освітньої програми

  Мета моніторингу — виявлення ступеня відповідності результатів діяльності ЗДО «Сонечко»  стандартам і вимогам дошкільної освіти.

  Завдання моніторингу :

  • безперервно спостерігати за динамікою розвитку ЗДО, своєчасно виявляти зміни і ті фактори, які викликають ці зміни;
  • здійснювати тактичне і стратегічне прогнозування розвитку найважливіших процесів у закладі дошкільної освіти;
  • підвищувати мотивацію співробітників в галузі забезпечення якості освітніх послуг;

  (Моніторинг проводиться за кваліметричною моделлю та за Херсонською моделлю, фіксувався у картках результатів  основних компетенцій, а також відповідно до річного плану роботи дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Сонечко» на 2017-2018 навчальний рік, з метою вивчення стану реалізації завдань Базового компонента дошкільної освіти відповідно до Програми «Я у світі», наказу по ДНЗ  «Сонечко» від 02.04.2018 № 01-03/18 «Про проведення моніторингового дослідження

  розвитку компетенцій дітей за освітніми лініями Базового компоненту відповідно до Програми «Я у Світі».

    № з.п. Заходи Мета Термін виконання
  1. Педагогічна діагностика (обстеження) особливості розвитку дітей Вивчення рівня розвитку дітей за освітніми лініями у групах загального розвитку та групі компенсуючого типу      Жовтень
  Виявлення рівня реалізації завдань програми ІІ половина квітня
  Визначення рівня шкільної зрілості в старших групах
  2. Проведення підсумкових занять, індивідуальних бесід з дошкільниками Визначення рівня розвитку дітей, їх обізнаності. 1 раз на квартал
  3. Аналіз планів освітньої роботи з дітьми Виявлення стану виконання державних вимог дошкільної освіти щотижнево
  4. Анкетування, тестування педагогів, батьків Отримання різноманітного емпіричного матеріалу про необхідні аспекти діяльності педагогів, батьків За потребою, протягом року
  5. Педагогічна діагностика професійної діяльності педагогів. Визначення рівня професійної  компетентності педагогів Вересень, квітень
  6. Моніторинг стану здоров’я дітей Визначення груп здоров’я за підсумками поглибленого медичного огляду Вересень, квітень
  7. Моніторинг стану захворюваності дітей  та відвідування ДНЗ Визначення індексу здоров’я дошкільників 1 раз на місяць, 1 раз на квартал
  8. Моніторинг фізичного розвитку дітей Виявлення ефективності розвитку фізичних якостей дітей Вересень, квітень
  9. Педагогічний аналіз діяльності ЗДО за навчальний рік Виявлення недоліків та прогнозування вирішення проблем травень, серпень

   

               Основні показники реалізації освітньої програми

  Виконання освітньої програми дасть змогу:

  — удосконалити організацію освітнього процесу в закладі з метою  забезпечення ефективної реалізації завдань державного стандарту;

  — забезпечити формування у дітей дошкільного віку мотивації до навчальної діяльності та саморозвитку;

  — створити умови для якісного соціально-емоційного розвитку дитини дошкільного віку як запоруки  успішної самореалізації на наступному етапі життя в початковій ланці школи;

  — забезпечити компетентнісний підхід до навчально-виховного процесу;

  — розширити спектр додаткових освітніх послуг;

  — забезпечити збереження психічного здоров`я дітей раннього дитинства;

  — задовольнити освітньо-культурні потреби здобувачів освіти;

  — удосконалити систему підвищення професійної майстерності педагогів,  надаючи пріоритет самоосвіті;

  — упровадження в освітню практику сучасних інформаційних і комунікаційних технологій;

  — упровадження ефективних технологій співпраці з батьками в практиці психолого-педагогічного партнерства.

 • Адміністрація ДНЗ «Сонечко» висловлює щиру подяку депутату Сумської обласної ради Юрію Меєровичу (фракція «Відродження»),  за подаровану промислову м’ясорубку МІМ — 300. 

   

  • Потужність, кВт: 1,5
   
  • Напруга, В: 220
   
  • Система ножів: Total Unger
   
  • Продуктивність, кг/год: 300
   
  • Матеріал корпусу: нержавіюча сталь
   
  • Ширина, мм: 600
   
  • Глибина, мм: 440
   
  • Висота, мм: 395
   
  • Вага, кг: 35

   

  Адміністрація дитсадка, колектив працівників і батьківський комітет щиро дякують депутату за увагу до проблем закладу і постійне піклування про дітлахів міста.

   

  2154545

 • 12.07.2018 на базі ДНЗ «Сонечко» відбувся звіт керівника закладу Молчанової Л.О., де директор (завідувач) ДНЗ «Сонечко» Молчанова Л.О. звідувала перед батьками дітей та працівниками закладу про проведену роботу за 2017*2018 н.р.

  ЗВІТ

  ДИРЕКТОРА (ЗАВІДУВАЧА) ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО

  ЗАКЛАДУ (ЯСЛА-САДОК) «СОНЕЧКО»  МОЛЧАНОВОЇ  Л.О.

  12.07.2018

   1. Персональний внесок керівника у підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у навчальному закладі.

  1.1. Вжиті завідуючим дошкільного закладу заходи щодо охоплення навчанням дітей 5ти річного віку.

          Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

  — Конституції України, — Закону України «Про освіту», — Закону України «Про дошкільну освіту», — «Положення про дошкільний навчальний заклад», — Базового компоненту дошкільної освіти України — Закону України «Про охорону праці» — Закону України «Про цівільну оборону» — Закону України «Про дорожній рух» — Закону України «Про відпустки» — Закону України «Про мови» — Державного стандарту – «Базового компоненту дошкільної освіти»,

       А також, відповідно власного Статуту, Програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» та річного плану роботи.

          Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

           Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості , розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні. Безпосереднє керівництво дошкільним закладом здійснюю я, директор, згідно з Статутом.

          Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Сонечко» Охтирської міської ради Сумської області знаходиться за адресою: провулок Лісний, 1, комунальної форми власності. Навчання та виховання в дошкільному закладі ведеться українською мовою. У закладі функціонує 10 вікових груп, із них:  2 групи раннього віку, 8 груп дошкільних, в них виховується 260 дітей. Дошкільний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем та має наступний режим роботи груп: 1 група – 12 ти годинна, 2 групи – 10.5 годин, 7 груп мають 9-ти годинний режим роботи.

  На виконання Закону України «Про дошкільну освіту», листа                        МОН України від 18.12.2000 «Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку», інструктивно -методичного листа МОН України «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні заклади», «Про здійснення соціально-педагогічного патронату» протягом 2017-2018 здійснювався соціально-педагогічний патронат над дітьми  3 — 4 року життя – 7 чоловік та діти старшого дошкільного віку – 3 дитини, які проживають в мікрорайоні дошкільного закладу, але не відвідують його. Батьки таких дітей мали змогу отримати  кваліфіковану допомогу спеціалістів закладу  у Консультативному центрі, а для дітей раннього віку у закладі діяв центр «Разом з мамою».

  Педагоги закладу інформували батьків нашого мікрорайону  про можливі форми здобуття їхніми дітьми дошкільної освіти. З метою пропагування дошкільної освіти та більш глибокого ознайомлення з дошкільним закладом батьки вихованців  та жителі мікрорайону запрошувалися на свята, розваги, залучалися до організації та проведення виставок та інших форм роботи. Було надано можливість переглянути організацію життєдіяльності дітей, оглянути предметно-ігрове середовище групових кімнат. Діти 5ти річного віку 100% охоплені різними формами здобуття дошкільної освіти.

  1. 2. Створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес.

  Планування роботи в дошкільному закладі здійснювалось відповідно до інструктивно-методичних листів, за рекомендованою програмою розвитку дитини дошкільного віку « Я у Світі». Вся робота дошкільного закладу здійснювалася згідно з  річним планом. Для ефективної навчально – виховної роботи впроваджувалися  інноваційні педагогічні технології.  Для забезпечення системного підходу до реалізації завдань дошкільної освіти в ДНЗ функціонує методичний кабінет, який є осередком для педагогів та батьків, наявний кабінет практичного психолога, вчителя-логопеда.

  Вихователі користуються сучасними науковими розробками, авторськими програмами, методиками, розробками свят та розваг, матеріалами з досвіду роботи кращих педагогів, періодичними педагогічними виданнями «Дошкільне виховання», «Палітра педагога», комплект «Зразковий дошкільний заклад» та ін.

  Педагогам надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фахової майстерності: самоосвіта, взаємо відвідування методичних заходів, участь в засіданнях педагогічних студій міста, колективні перегляди, використання кращого досвіду вихователів дошкільного закладу, проходження курсів підвищення кваліфікації на базі СОІППО.

  Протягом 2017-2018 н.р. педагогами закладу впроваджувалися  новітні технології:

  гр. раннього віку «Малинка»,   «Дзвіночок» – сенсорний розвиток, піскотерапія; логічні блоки З.Дьєнеша;

  гр. «Волошка», «Буратіно» — розвивальні палички Кюїнезера, театралізована діяльність, застосування Мнемотехніки Г.Чепурного;

  гр. «Горобинка» — коректурні таблиці Н.Гавриш, елементи методики М.Зайцева;

  гр. «Чебурашка», гр. «Берізка» — коректурні таблиці за Н.Гавриш, «Квадрат Вскубовича», В.Воскобович

  гр.«Калинка» — розвивальні палички Дж.Кюізенера;

  гр. «Сонечко» — мнемодоріжки, біоенергопластика, су – джок терапія;

  гр. «Ромашка» — навчання дітей розповідання за схемами О. Білан, К.Крутій «Казкові лабіринти» В.Воскубовича, елементи лего – конструктора.

  Це дало змогу сприяти покращенню засвоєння освітніх завдань.

  1.3. Організація різних форм виховної роботи.

  Об’єктивною потребою у 2017/2018 н.р. стала організація гурткової роботи, які були організовані відповідно до запитів батьків та нахилів дітей. 

   В закладі працювало 10 гуртків, де займалося 164 дитини. Це гуртки

  «Крок до зірок» (хореографічний), «Джерельце» (вокальний),  «Весела акробатика», «Цікаві шашки», «Рюкзачок» (туристичний), «Театральний вернісаж». «Мовні перлинки», «Кольорові долоньки», «Художня творчість» (викладач міського центру позашкільної освіти).

       Відповідно до річного плану роботи закладу протягом року  вивчався стан гурткової роботи у ДНЗ з метою оцінки її ефективності та впливу на розвиток творчого потенціалу дітей дошкільного віку.

     Заняття в гуртках проводяться відповідно до програмно-методичного забезпечення, яке визначено у робочому навчальному плані на 2017/2018 н.р. Керівники гуртків використовують парціальні програми та авторські. Перевірялися питання охоплення дітей  гуртковою робо­тою, активність їх під час проведення занять, результативність ро­боти гуртків (проведення виставок, участь в оглядах, творчих звітах тощо).

            Педагоги приймали активну участь в конкурсах « Мій міні-музей» та  найкращий дидактичний посібник з мовленнєвого розвитку, презентували напрацьовані матеріали протягом року. Завдяки зусиллям вихователів в групах поповнені осередки для сюжетно-рольових ігор, обладнання для трудової діяльності, атрибути до рухливих ігор. Для прояву творчих здібностей вихованців у групах діють куточки СХД, які систематично поповнюються цікавими, нетрадиційними матеріалами для самостійної художньої діяльності.

  Батьки вихованців також брали активну участь в діяльності закладу: під час конкурсів, виставок, ярмарків. Завдяки родинам вихованців вікові групи поповнилися спортивним інвентарем .

          Практичним психологом Толмачовою Н.В. були підготовлені діти екскурсоводи у міні-музеях, які проводили екскурсії для педагогів та дітей. 

         Відповідно до річного плану роботи, з метою підвищення рівня обізнаності, поінформованості працівників, дітей та батьків з питань безпеки життєдіяльності у дошкільному закладі проводилися тижні безпеки дитини   та         

         День цивільного захисту з практичним відпрацюванням дій з евакуації на випадок виникнення надзвичайної ситуації. В рамках цього тижня була проведена зустріч вихованців з працівниками пожежної частини.

        Стало традицією 9 травня вшановувати загиблих ветеранів війни покладанням  квітів біля військової частини А — 0563. Вихованці старших груп відвідали музей Великої Вітчизняної війни в ЗОШ № 5.

        З великим піднесенням у дошкільному закладі пройшов Кольоровий тиждень,  тиждень «Гра – джерело розвитку дошкільників».

        17 травня  у дошкільному закладі було проведено День відкритих дверей, де батьки мали змогу відвідати і переглянути організацію життєдіяльності дітей у всіх вікових групах, стати активними учасниками спортивної розваги.

         Дошкільний заклад – фізкультурно-оздоровчого спрямування. Всі дошкільні групи дошкільного закладу мають профільне спрямування:

  — група «Чебурашка» Спортивно –патріотичні ігри, як засіб патріотичного виховання,

  —  група «Берізка» Розвиток фізичних якостей дошкільників за допомогою  рухливих і народних ігор»,

  — група «Ромашка» «Фізкультхвилинки промовляємо –  на занятті відпочиваємо»,

  — група «Калинка» «Використання арт-терапії у роботі з дітьми»,

  — група «Сонечко» «Застосування Су-джок терапії при корекції мовленнєвих порушень у дітей».

          Проблеми фізичного розвитку дошкільнят, зміцнення та збереження їхнього здоров’я ніколи не втрачають своєї актуальності. Особливо це стосується умов сьогодення, оскільки в умовах активного впровадження комп’ютерних технологій різко знизилась рухова активність дітей, як наслідок підвищився відсоток дітей з ослабленим здоров’ям. Саме тому, відповідно до Законів України «Про дошкільну освіту», «Про фізичну культуру і спорт», Базового компоненту дошкільної освіти фізичне виховання дошкільнят є обов’язковою складовою повноцінного розвитку дітей й спрямоване насамперед на охорону та зміцнення їх психічного та фізичного здоров’я, підвищення захисних сил організму, виховання стійкого інтересу до рухової активності, звички до здорового способу життя, формування життєво-необхідних рухових умінь, навичок та фізичних якостей (швидкість, спритність, витривалість, гнучкість), формування культури здоров’я. Обов’язковими в системі фізкультурно-оздоровчої роботи є піші переходи.

  Дитячий туризм організовуємо в різні пори року. Влітку – як піші переходи, а в зимовий період на лижах, санчатах.  Походи мають гнучку структуру. Вони містять ігрові і сюрпризні моменти, бесіди, дидактичні та рухливі ігри, естафети тощо. Під час походу влаштовуємо дітям зустрічі з різними персонажами. Зазвичай сезонними персонажами є золота або сумна Осінь, весела Зимонька, спекотне Літо, а ще на дітей обов’язково чекають зустрічі з казковими героями. Це дітей стимулює, зацікавлює. Особливо цікаво проходять туристичні походи разом з батьками.

  2. Вжиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально- технічної бази закладу.

        Приміщення дошкільного закладу та його територія відповідають санітарно-гігієнічним нормам. Особлива увага приділяється охороні праці та безпеці життєдіяльності дітей та працівників. Призначеною наказом по ДНЗ комісією, щоденно здійснюється огляд приміщень та території, за результатами складається акт обстеження. На початку навчального року та літнього періоду здійснюється випробування спортивного обладнання на міцність у спортивній залі та на спортивному майданчику, перевірка на справність обладнання на харчоблоці та пральні. 1 раз на квартал проводиться перевірка виконання Інструкції з ОЖЗД, за результатами видається наказ по ДНЗ. 1 раз на  квартал відповідальною особою проводяться інструктажі з охорони праці та пожежної безпеки. При вступі на роботу всі працівники проходять вступний інструктаж  та інструктаж на робочому місці під підпис.

  Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу є одним із провідних напрямків роботи директора(завідувача) ДНЗ. До початку навчального року батьками та працівниками ДНЗ було пофарбовано ігрове обладнання на ігрових майданчиках.  За бюджетні кошти було придбано та постелено лінолеум у групах «Берізка», «Чебурашка». У групах «Дзвіночок», «Чебурашка» встановлені кухонні блоки. На харчоблоці та на пральні встановлені електричні водонагрівачі. Здійснено ремонт цоколю старого корпусу. За бюджетні кошти замінено підлогу у музичній залі.

   З метою дотримання правил безпеки  та охорони праці було проведено повірку та перезарядку 16 вогнегасників.

   Також за бюджетні кошти придбавалися пральний порошок, чистячі  та миючи засоби, дезактин, мило туалетне та господарче, туалетний папір, серветки, медикаменти, офісний папір, файли та ін.. Для виконання поточних ремонтів обладнання було придбано цемент, церезит, цвяхи, шурупи різних розмірів, клей, вапно та ін.

  Депутатом Сумської обласної  ради  Мєєровичем Ю.М. виділено 20000 грн на придбання промислової електричної м’ясорубки на харчоблок»

  Кастелянкою Турчиною Т.І. були пошиті костюми клоунів.

  3. Вжиті заходи щодо забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки.

  Дошкільний заклад укомплектовано педагогічним та обслуговуючим персоналом відповідно до Типових штатів.

  Педагогічний колектив закладу складає 26 осіб.

  Повну вищу освіту мають 17 педагогів. (65%)

  У 2017 – 2018 н. р. було проатестовано 3 педагогічних працівники :  вихователі Дорохіна Н.Є., Дуніна Т.Б. підтвердили 11 тарифний розряд, а вихователь Бабій Н.Є. підтвердила кваліфікаційну категорію «спеціаліст».

  Фаховий рівень педагогічних кадрів забезпечується безперервною системою підвищення кваліфікації кадрів на рівні дошкільного закладу, шляхом відвідувань педагогами методичних об’єднань педагогічних працівників системи дошкільної освіти міста, курсів підвищення кваліфікації кадрів.

  4. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров‘я дітей та педагогічних працівників. Забезпечення організації харчування та медичного обслуговування дітей та працівників.

  Харчування вихованців здійснюється відповідно до Інструкції з організації харчування дітей в дошкільних навчальних закладах. Діти отримують 3-х разове харчування. Сестрою медичною з дієтичного харчування складається меню-розкладка з урахуванням примірного перспективного меню та картотеки страв.

  Вартість харчування на день складає близько 30 грн. В літній оздоровчий період вартість харчування збільшується на 10 %. Оплата за харчування: 40% — бюджетні кошти, 60% — батьківська плата.

  Діти пільгових категорій одержують безкоштовне харчування (малозабезпечені, діти-інваліди), на 50 % звільнені від плати за харчування діти з багатодітних сімей .Директор(завідувач), медичні сестри та вихователі тримають на постійному контролі оплату за харчування дітей. Щомісячно проводиться аналіз виконання норм харчування. 

  Виконання норм харчування за навчальний рік складає:

  М’ясо – 81 %, овочі – 96%,  риба -95% , фрукти – 50%, соки – 100%, масло – 100%, сир кисломолочний – 100%, сметана -100%,  молоко -83%, сир твердий – 98%, крупи – 100%, яйця – 74 %.

   Вихователями усіх вікових груп ведеться планомірна робота щодо формування навичок культури харчування у дітей. Адміністрація постійно контролює якість страв та харчування дітей на групах. За результатами контролю проводяться індивідуальні бесіди, видаються накази та заслуховуються питання про харчування на нарадах при директору(завідувачу). Контроль за якістю харчування, сан.-гіг. станом ДНЗ ведеться і з боку СЕС, про що свідчать акти перевірок. Пропозиції, вказані в актах виконуються згідно з зазначеними термінами.

  Медичне обслуговування вихованців дошкільного закладу здійснюється медичними сестрами. У закладі діє фізіотерапевтичний кабінет для доліковування дітей після хвороб, у ньому працює тубус –кварц, електрофорез, УВЧ, лампа солюкс, інгалятор.

  На «Д» обліку – 30 чол.

  Основну групу по фізкультурі мають 220 дітей, підготовчу – 9, спеціальну – немає.

  Середня відвідуваність – 149 (65%) дітей.

  Випадків інфекційних захворювань: скарлатина – 3, ротовірусна інфекція – 4, дерматомікоз – 1.

  Випадків травматизму не було.

  Санітарно-освітня робота серед батьків проводиться через бюлетені, бесіди, консультації. Розроблені заходи, спрямовані на адаптацію прибулих дітей.

  Працівники закладу 2 рази на рік проходять медичні огляди.

  5. Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм.

  З метою збереження життя і охорони здоров‘я дітей, навчання безпечної поведінки проводяться   місячники та тижні безпеки дитини. Двічі на рік, до оздоровчого періоду та початку навчального року проводилося випробування спортивного  та нестандартного обладнання на території закладу.

  Відповідно до Закону України «Про охорону праці» з 24. 04. по 28.04. було проведено весняний тиждень безпеки життєдіяльності,  практичне відпрацювання  з працівниками та дітьми на випадок виникнення пожежі .

  6. Надання соціальної підтримки та допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавлених батьківського піклування , дітям з малозабезпечених сімей.

  На початку навчального року було складено соціальний паспорт сімей пільгових категорій. На підставі підтверджуючих документів було видано наказ про забезпечення цих дітей пільгами в оплаті за харчування.

  7. Моральне та матеріальне стимулювання працівників, організація їх відпочинку та оздоровлення.

  З метою морального стимулювання кращі педагоги та обслуговуючий персонал за успіхи в роботі були нагороджені грамотами відділу освіти та подяками адміністрації закладу на серпневій конференції педагогічних працівників, до дня Дошкілля, до дня вчителя.

  8. Залучення педагогічної та батьківської громадськості дошкільного закладу до управління його діяльністю; співпраця з громадськими організаціями.

  У дошкільному закладі діє рада ДНЗ. На засіданнях розглядалися питання освітньо-виховної роботи, поліпшення умов перебування дітей в ДНЗ, питання звернення за спонсорською допомогою до підприємств та організацій, звітування про використання залучених коштів, щодо організації харчування дітей.

  Вихованці нашого закладу традиційно беруть участь у міських заходах: фестиваль дитячої творчості «Веселі нотки».

  9. Дисциплінарна практика та аналіз звернення громадян з питань діяльності навчального закладу. Реагування керівника на зауваження та пропозиції, викладені батьківським комітетом, радою, батьками, представниками інших органів громадського самоврядування.

  Директором (завідувачем )щотижня ведеться прийом громадян з питань діяльності навчального закладу, розглядаються пропозиції, зауваження, прохання викладені батьками, радою, батьківським комітетом та доводяться до відома громадян прийняті рішення.

  Протягом 2017-2018 навчального року надійшло 19 звернень на особистому прийомі,   15 – для реєстрації дітей в чергу до ДНЗ,   1 – на проходження педагогічної практики, 3 – на влаштування на роботу.

  Всі звернення розглядаються вчасно відповідно до встановленого законодавством терміну.

  Адміністрація ДНЗ  1 раз в півріччя проводить узагальнення звернень громадян. Питання щодо звернень громадян розглядались на виробничій нараді та загальних зборах колективу.

  Роботу дошкільного закладу  щодо забезпечення своєчасного, кваліфікованого, повного розгляду звернень громадян вважаємо задовільною.

  Серед працівників ДНЗ проводиться робота по ознайомленню зі змінами в законодавстві , що регулює роботу зі зверненнями громадян

  Залучення батьківської громадськості навчального закладу до співпраці; співпраця з громадськими організаціями

         Колектив дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Сонечко» налаштований на подальшу діяльність в режимі розвитку, відновлення, впровадження інновацій. Майбутнє своє колектив закладу вбачає у розширенні спектру надання освітніх послуг дітям дошкільного віку.

       Одним із пріоритетних напрямків діяльності у наступному навчальному році залишиться дотримання педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважання гідності дитини та її батьків; забезпечення емоційного комфорту, захисту дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які школять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства.

   

  1468441611211212121

 • З 18.06.2018 по 22.06.2018 у дошкільному закладі пройшов кольоровий тиждень 

  Кольори зцілюють нас, змінюють наш настрій і внутрішній стан, заспокоюють і змушують діяти, розпалюють творчу думку або пристрасть, допомагають зосередитися. Колір впливає на підсвідомість не менш сильно, ніж сказане слово.Тому в ДНЗ «Сонечко» для вихованців організували та провели кольоровий тиждень.

  Розпочали з понеділка — зеленого дня. Відтак вівторок присвятили червоному кольору, середу — жовтому, а четвер — синьому. Ці кольори для проведення заходу обрали невипадково. Здебільшого саме їх діти дошкільного віку вважають своїми улюбленими.

  У п’ятницю ж улаштували різноколірний день. Перед початком кольорового тижня педагоги підготували необхідне обладнання. Насамперед подбали про колірне оформлення інтер’єру групової кімнати — повітряні кульки, листочки, стрічки, квіти, паперові серветки тощо. У пригоді стали також площинні геометричні фігури, ілюстрації.

  Під час прикрашання групової кімнати зробили акцент на натуральних природних об’єктах: листі, квітах, овочах, фруктах. Діти приносили свої кульки та стрічки кольору дня тижня. Жвавий інтерес у дошкільників викликало їхнє вбрання, адже всі вони мали елементи одягу однакового забарвлення.

  Для пізнавального розвитку впродовж кожного дня кольорового тижня вихователі у роботі з дітьми використовували дидактичні та словесні ігри, вправи, бесіди.Різнобарвний день був насиченим на події: для дітей влаштовували розваги, ігри, сюрпризні моменти.Кольоровий тиждень провели весело, цікаво та невимушено.

  546848лишпао

  ораквудлшб

  рпаксвеирл

  ропаеквош

 •  

  Про проведення заходів

  до Міжнародного дня захисту дітей

  у дошкільному закладі

   

           На виконання наказу відділу освіти Охтирської міської ради від 23.05.2018 № 257, з метою організації змістовного дозвілля дітей у дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) «Сонечко» було розроблено план заходів по проведенню Міжнародного дня захисту дітей, затверджених наказом по ДНЗ від 25.05.2018 № 01-03/26.

            Було проведено ряд заходів:

  — Конкурс малюнку на асфальті «Діти єднають Україну»;

  — Конкурс «Міняю віршик на кульку»;

  — Велопробіг дітей груп дошкільного віку на велосипедах та самокатах;

  — Розвага «Перші кроки»;

  — Шашковий турнір «Ми шашкісти-оптимісти»;

  — Дитяча дискотека – заряд позитиву.

   

  Бажаємо вам, дорогі діти, вашим батькам, дідусям та бабусям міцного здоров’я, щастя, добра та сімейного затишку. 
  Нехай здійсняться всі ваші мрії та задуми!

   

   

  5154+251656+

  41564566

 • Його мета — зберегти споконвічні народні традиції створення та носіння етнічного вишитого одягу та вкрай важливе саме сьогодні, адже показує, що українці єдині, а отже, незборимі.17 травня наш народ величає українську вишиванку. Вся велика садкова родина в якій об’єдналися діти, батьки та працівники ДНЗ «Сонечко»  долучилися до святкування Всеукраїнського Дня вишитої сорочки. Було організовано та проведено цікаве свято за участю дітей та дорослих нашого закладу. Діти у барвистих вишиванках звеличували та прославляли українські традиції та національний одяг. Вихованці закладу читали вірші, співали українських пісень, водили гаївки, хороводи.

  2164545

  545464654554545

 • З метою  гідного вшанування подвигу переможців нацизму у Другій світовій війні, ветеранів війни, учасників українського визвольного руху, жертв нацистських переслідувань, увічнення пам’яті загиблих у Другій світовій війні, а також утвердження патріотизму та національної гідності, консолідації суспільства у дошкільному розроблено план заходів із відзначення у дошкільному закладі у 2018 році Дня пам’яті та примирення і 73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, затверджені наказом по ДНЗ від 24.04.2018 № 01-04/41:

  • Організовано покладання квітів до пам’ятного знаку загиблим у роки II світової війни біля військової частини А- 0563;
  • З дітьми старшого віку організована екскурсія до музею Великої вітчизняної війни у ЗОШ № 5;
  • Проведено спортивну розвагу «Щоб солдатом справжнім стати, спорт потрібно поважати» з дітьми старшого дошкільного віку,
  • Педагогами закладу проведено з дітьми бесіди, розгляд ілюстрацій, фотокарток, читання художньої літератури на патріотичну тематику;
  • Оформлена виставка листівок на патріотичну тематику.

  Проведення тематичного дня сприяло вихованню в дітей дошкільного віку патріотичних почуттів, шанобливого ставлення до воїнів-визволителів, пам’яті про героїчне минуле нашого народу!

   

  Без имени-1

   

   

   

 • Фестиваль «Зорепад талантів» 

   

        Згідно річного плану роботи дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Сонечко» Охтирської міської ради  пройшов  26.04.2018  фестиваль-огляд  «Зорепад талантів» за участю  обдарованих дітей, який підготувала  музичний керівник Рудь Інна Олександрівна та  провела вихователь Волкова Вікторія Михайлівна та діти старшого дошкільного віку групи «Ромашка» Лозов’ягіна Єва, Акименко Назар.

         Для участі у фестивалі  виявили бажання чимало дітей та батьків. Таланти демонстрували у наступних номінаціях: «Вокал», «Хореографія», «Футбол», «Дзюдо», «Декламування», «Вмілі рученята». Учасники фестивалю розповідали гуморески, декламували вірші, виконували танці та гімнастичні номера, спортивні. Родзинкою свята став виступ вихователів подарувавши танець «Мері Попенс».

          У нашому дошкільному закладі  виховуються справжні таланти, серед яких є майбутні поети, музиканти, актори, співаки, спортсмени, гумористи, хореографи, диктори.

         Сьогоднішній день запам’ятався усім, заходи були цікавими, змістовними. Діти та батьки, вихователі  спробували створити чарівний світ, в якому вічно процвітає   добро, розуміння, світло і любов.  А вкінці фестивалю учасники  отримали дипломи та подарунки, які вручила директор (завідувач) Молчанова Лариса Олексіївна, та побажала у майбутньому стати  учасникам фестивалю гордістю свого садочка!

  Дуже сподіваємося, що нам це вдалося!

   

  56651дтлдж

  54546455235

   

   

   

 • Відповідно до наказу відділу освіти Охтирської міської ради від 20.04.2018 № 184 «Про проведення Тижня охорони праці та Дня охорони праці», На виконання Указу Президента України від 18 серпня 2006 року № 685/2006 «Про День охорони праці», з метою впровадження ефективних методів роботи, забезпечення безпеки професійної діяльності та запобігання виробничого і побутового травматизму, травматизму серед учасників освітнього процесу, досягнення нормативів безпеки і санітарно-гігієнічних умов праці та наказу по ДНЗ (ясла-садок) «Сонечко» від 20.04.2018 № 01-04/40 «Про проведення Тижня охорони праці та Дня  охорони праці у дошкільному навчальному закладі». Для цього було сплановано та проведено ряд заходів:      

   

  — виданий наказ по ДНЗ від 20.04.2018 № 01-04/40 «Про проведення Тижня охорони праці та Дня  охорони праці у дошкільному навчальному закладі»;       

  — створено  комісію по проведенню Тижня охорони праці. 23.04.2018;

  — відпрацьовано план евакуації із приміщення всіх працівників та дітей при оголошенні пожежа  (36 дорослих та 164 дитини). 25.04.2018;

  — проведено виробничу нараду від 27.04.2018 № 3 за участю працівників з метою підсумків Всесвітньої акції з охорони праці;

  — поновлені куточки, стенди з охорони праці присвячених Всесвітньому дню охорони праці. 24.04.2018;

  — переглянуті інструкції та інші нормативні акти з охорони праці.                                                                                     23.04.2018;

  — перевірено:

  — відповідальність умов праці вимогам гігієни та виробничої санітарії;

  — рівень професійної підготовки і навичок з питань охорони праці;

  — стан виробничих приміщень і території, робочих місць, відповідальність їх вимогам нормативних актів з питань охорони праці;

  — справність робочого інструменту;

  — своєчасність проведення медоглядів. 25.04.2018;

        — проведені комплексні обстеження стану безпеки життєдіяльності та охорони праці у ДНЗ. 23.04.2018;

  — проведено з дітьми: виставка малюнків «Охорона праці очима дітей», спортивна розвага «Бережімо життя», перегляд слайдів на тему: «Діти та вогонь», «Обережно дорога!», бесіди: «Не порушуй правила», «Безпечний відпочинок біля водойм», «Отруйні гриби та квіти», інтегровані заняття: «Небезпечні предмети»,  сюжетно-рольові ігри: «Юні пожежники», «Швидка допомога», «Фіто аптека»,  вікторина: «Школа екстремальних ситуацій».                                                                                    Протягом тижня;

  — проведено з батьками: консультації: «На вулиці не тільки гра, на вулиці можлива небезпека», «Дитина і побут», «Дитячі пустощі з вогнем та їх наслідки», виготовлено пам’ятки: «Як убезпечити дитину вдома?», «Запобіжні заходи в період активності кліщів». Протягом тижня.

  6466632111

  655451645

   

   

 •  

  Інформація 

  про проведення фестивалю – огляду «Світ дошкілля»

  фахової майстерності педагогів дошкільного навчального закладу «Сонечко»

   

   

  В період з 16.04.2018 по 25.04.2018 був розроблений та затверджений план заходів. За час проведення фестивалю – огляду  були проведені заходи спрямовані на всебічний та фізичний розвиток дошкільників, а саме:

   

  — 16.04.2018 – був день інтелектуальних ігор «Що? Де? Коли?», що ці ігри з правилами мотивують дітей до розв’язання інтелектуальних завдань, сприяють розвитку довільної уваги, що є важливим чинником успішного навчання у майбутньому та позитивно впливають на фізичний розвиток дітей.   

  — 17.04.2018 – була проведена спортивно-музична розвага з залученням батьків на тему: «Щаслива сім’я – здорова дитина»;

  — 18.04.2018 – проходив день рухливих ігор у групах раннього віку. Діти протязі усього дня, як у групі, та занятті, так і на вулиці виконували ігри різного характеру.

  — 18.04.2018 – був проведений день спортивних ігор: настільний теніс, бадмінтон, футбол, городки у групах молодшого дошкільного віку, старшого дошкільного віку:

  — 19.04.2018 – проходила розвага для дітей молодшого дошкільного віку «В’язочка українських народних ігор, під час якої діти ознайомилися з особливістю  українських народних ігор та усі мали змогу у них пограти так як народні  ігри сприяють  вихованню моральних якостей – чесності, сміливості, мужності.

  — 20.04.2018 – у групі старшого дошкільного віку «Сонечко» пройшла розвага «Граючись — розвиваємось». Під час цієї розваги діти показали свої театральні здібності, вміння допомагати один одному. Це їх більше згрупувало, та укріпилися дружні стосунки.

  — 23.04.2018 – день сюжетно-рольових ігор у групах молодшого дошкільного віку та старшого дошкільного віку. Діти усвідомлюючи, що гра —  несправжнє життя, малюки тим часом по справжньому переживають свої ролі, відверто виявляють своє ставлення до життя, своєї думки та почуття, сприймають гру як важливу справу.   

  — 24.04.2018 – день конструктивно-будівельних ігор «Лего-конструктор – веселі хвилинки» у групах молодшого та старшого дошкільного віку.  За допомогою цих творчих ігор спрямовує  увагу дітей на різні види будівництва, що сприяють набуттю конструкторських навичок, організації та зближенню дітей, залучення їх до трудової діяльності.

  — 25.04.2018 – були проведені ігри — драматизації у групах молодшого дошкільного віку 5 р. ж., у групах старшого дошкільного віку 6 р. ж. Вони  допомагають дітям глибше зрозуміти ідею твору, відчути його художню цілісність, сприяють розвиткові виразності мови і рухів.

  — 25.04 була проведена сюжетно – відображувана гра в ранньому віці. За допомогою сюжетно-образних іграшок діти навчають слідом за дорослим відтворювати життєві ситуації.

   25.04.2018  у садочку було висвітлення фото дітей з батьками у вигляді фотосушки «Грають наші малюки в різні ігри залюбки»;

   

   

   

  Вихователь – методист                                   В.А. Нікітченко   

   

   

  91563

  3154566

  3164816

  21544458

  15551222

   

   

 • Відповідно до річного плану роботи дошкільного навчального закладу (ясла — садок)  «Сонечко» відбувся колективний перегляд заняття вихователя Колесник Людмили Олексіївни на тему: «Палички Кюізенера як засобу пізнання логіки і математики у дошкільному віці». Під час заняття діти виконували завдання з кольоровими паличками, та надали змогу вихователям переконатися в тому, що для дітей це унікальна ігрова методика,  що сприяє ефективному засвоєнню елементарних математичних знань та вмінь.  Переглянувши заняття вихователі дізналися, що кожний колір паличок позначає відповідну цифру, завдяки чому діти усвідомлено засвоюють навчальний матеріал. При цьому у дітей розвиваються логіко-математичні здібності, орієнтування в часі, просторові відношення, креативність, вміння аналізувати, узагальнювати та абстрактно і  логічно мислити.

  Вихователь-методист Валентина Анатоліївна Нікітченко підкреслила важливість впровадження інноваційної технології в освітньо-виховний  процес.

  Колесник Людмила Олексіївна провела цікаво, пізнавально, використовуючи наочний матеріал, ІКТ. Всі педагоги побажали Людмилі Олексіївні творчої наснаги!

  Без имени-1

 • З метою долучення дитини до світу мистецтва, розширення її культурного й національного світогляду, формування життєвої компетентності в кожній групі нашого дитячого садку створено міні – музеї: «В країні Динозаврії», «Народна іграшка», «Веселі гудзики», «Посуд», «Рослинки-здоровинки», «Веселі ложки», «Світ часу», «М’ячі», «Птахи».

  Міні-музеї – це куточки, що оформлені відповідно до певної теми і містять, окрім „музейних експонатів”, дитячі роботи, створені малюками до і після відвідування класичних музеїв.
  Важлива особливість міні-музеїв – це участь малюків у їх створенні. Діти разом з дорослими обговорюють тематику, приносять з дому різноманітні експонати, деякі виготовляють своїми руками.
  Дошкільнята знову і знову поринають у світ мистецтва, переглядаючи музейні експонати, повторно отримують позитивні враження.
  У класичних музеях не можна торкатися експонатів руками, а в міні-музеях не просто можна, а навіть потрібно!
  Дитина має можливість брати вироби у руки, розглядати їх, обстежувати тактильно, а також переставляти на інше місце, створювати власну експозицію. У звичайному музеї дитина – лише пасивний спостерігач, а тут вона – співавтор.
  Зміст, оформлення і призначення міні-музеїв відповідають віку дітей.

  Завдання міні – музеїв:

  • збагачення розвивального середовища груп;
  • формування в дітей уявлення про справжній музей;
  • розвиток творчого мислення;
  • поглиблення знань дітей про декоративно – прикладне мистецтво, звичаї, традиції; обереги рідного краю.
  • формування освіченої та розвиненої особистості та сприяння вихованню в неї патріотизму, любові до України, поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей українського народу.
  Міні – музеї є складовою системи навчально – виховної роботи в дошкільному закладі.

   44444444444444

  666666666666666666

   

 • 02.02.2018 на базі ДНЗ «Сонечко» відбулося засідання педагогічної студії вихователів логопедичних груп, на якому був перегляд заняття у групі компенсуючого типу «Сонечко»  ст. д/в. 6 р.ж. на тему: «Ігрова діяльність як засіб формування комунікативних навичок старших дошкільників у спілкуванні». На занятті  були присутні вихователі логопедичних груп дошкільних закладів міста. Потім була презентована вистака дидактичних ігор, спрямованих на розвиток мовленнєвих здібностей дітей. Вихователі обмінювалися досвідом та думками, а також презентували свої ігри. 

  44444 222222 333333 1111111 

   

   

 • Відділ освіти Охтирської міської ради

   

  Матеріальна база закладу:

  Дошкільний навчальний заклад „Сонечко” розпочав свою діяльність у 1971 році.

  У закладі функціонує 10 груп, де виховується 262  дитини.

  Діє група компенсуючого типу для дітей з вадами мови.

  Функціонують кабінети:

  • Фізіотерапевтичний
  • Психологічного   розвантаження
  • Логопедичний
  • Арома – кімната

  Наявні спортивна та музична зали, басейн, пральня та харчоблок, які на 100 % забезпечені обладнанням. Дошкільний заклад забезпечений централізованим водопостачанням та водовідведенням.

  У всіх вікових групах створені належні умови для забезпечення навчально — виховного процесу. 

 • Структура та органи управління

  дошкільного навчального закладу

  Struktura-DNZ

   

   

   

  Система управлінської діяльності

   

 • ОПЛАТА ДИТЯЧИЙ САДОК ЧЕРЕЗ САЙТ

   

  З цього року платники мають можливість сплачувати через наш сайт картками будь — яких банків країни та обирати один з обслуговуючих державних банків — Приват Банк або ОщадБанк.
  Нагадуємо, що у Вас є можливість переглядати реєстри платежів та окремі квитанції в особистому кабінеті Вашого закладу. Якщо Ви ще не маєте такого доступу то Вам треба зареєструватись на нашому сайті та надіслати нам свій реєстраційний мейл на адресу: info@edupay.com.ua.
  Також повідомляємо, що на нашому сайті реалізована можливість залучення додаткових коштів на цільові потреби закладу з можливістю відслідкування зібраної суми навіть на загальному рахунку райво.
  Всі функції нашого сайту для навчальних закладів країни та відділів освіти безкоштовні на весь час користування сервісом!
  Якщо у Вас є питання, щодо роботи EduPay будемо раді Вам відповісти.
   
  Техпідтримка Української освітньої платіжної платформи EduPay edupay.com.ua info@edupay.com.ua +38 044 355 0 665
 • ПОСИЛАННЯ на відділ освіти                               

       Придбання товарів, робіт, послуг дошкільним навчальним  закладом  «Сонечко» у 2019 році

  № п/п Найменування товарів, робіт,  послуг    Одиниця

  вимірювання

   Кількість  Вартість

         за   одиницю

   Сума Підтверджу-вальний

  документ

  Примітка
  1 Порошок для прання дитячий. 

  «Ушастий нянь» 

     9 кг 360 грн. 1800 грн.   накладна від 15.02.2018  
  Мило рідке     500 мл  10  26 грн.  260 грн.  накладна від 15.02.2018  
  3 Мило дитяче      200 8 грн. 1600 грн. накладна від 15.02.2018
  4 Мило господарче    200 200 8 грн. 1600 грн. накладна від 15.02.2018
  5  Шурупи  № 16    16 1000  0,12 грн.  120 грн.  накладна від 15.02.2018  
  6 Шурупи № 25   25 1000 0,15 грн. 150 грн. накладна від 15.02.2018
  7 Шурупи № 35   35 1000 0,155 грн. 155 грн. накладна від 15.02.2018
  8 Шурупи № 45   45 1000 0,18 грн. 180 грн. накладна від 15.02.2018
  9 Шурупи № 55   55 1000 0,22.5 грн.  225 грн. накладна від 15.02.2018
  10 Ізолента      10 15 грн. 150 грн. накладна від 15.02.2018
  11 Лента фум     10 35 грн. 350 грн. накладна від 15.02.2018
  12 Клей «Дракон»    800 мл. 5 80 грн. 400 грн. накладна від 15.02.2018
   13  Бойлер AQUA VERSO ER-100     2740 грн.  2740 грн.  рахунок фактура № ФОП-000061 від 21.03.2018 
   14 Бойлер ETALON ER-100       1 2790 грн.  2790 грн.  рахунок фактура № ФОП-000061 від 21.03.2018
   15 Подводка для води нержав. 150 смГ/Г       50 грн.  100 грн.   рахунок фактура № ФОП-000061 від 21.03.2018
   16 Подводка для води  гумомова 50 см В/В       25 грн.  150 грн.  рахунок фактура № ФОП-000061 від 21.03.2018  
  17 Шланг для подвода води в сместитель 40 см     4 25 грн. 100 грн. рахунок фактура № ФОП-000061 від 21.03.2018
  18 Кран Преміум усил. 1/1 г/ш     6 60 грн. 360 грн. рахунок фактура № ФОП-000061 від 21.03.2018
  19 Арматура с боковим подводом, кнопка одинарна Псков      5 135 грн.  675 грн. рахунок фактура № ФОП-000061 від 21.03.2018
  20 Р4154-7 Кран на одну воду      6 130 грн. 780 грн. рахунок фактура № ФОП-000061 від 21.03.2018
  21 Р5907 Змішувач для кухні однорукий d-40      2 350 грн. 700 грн. рахунок фактура № ФОП-000061 від 21.03.2018
  22 Т-1050 Сифон для умивальника 1 1/4″ 40  40*50     5 55 грн. 275 грн. рахунок фактура № ФОП-000061 від 21.03.2018
  23 Дозатор для мила     2 75 грн. 150 грн. рахунок фактура № ФОП -000061 від 21.03.1018
   24 Дезактин пор. банка 1 кг       9 249.58 грн  2246.25 грн  видаткова накладна № РН-0000003 від  13.04.2018 
   25 Емаль біла      2,8 135 грн.  540 грн  ЧП Євдокимов В.О. 29.05.2018
  26 Емаль сіра     2,8 2 120 грн. 240 грн. ЧП Євдокимов В.О. 29.05.2018
  27 ПФ 266 червоно —  коричнева    2,8 2 120 грн. 240 грн. ЧП Євдокимов В.О. 29.05.2018
  28  ПФ жовто-коричнева    2,8  2 120 грн. 240 грн. ЧП Євдокимов В.О. 29.05.2018
  29 Краска голуба   0,9 15 50 грн. 750 грн. ЧП Євдокимов В.О. 29.05.2018
  30 Краска червона   0,9 11 55 грн. 605 грн. ЧП Євдокимов В.О. 29.05.2018
   31 Краска зелена   0,9 11 53 грн. 583 грн. ЧП Євдокимов В.О. 29.05.2018
  32 Краска жовта    0,9 11 53 грн. 583 грн. ЧП Євдокимов В.О. 29.05.2018
  33 Краска фіолетова    0,9 11 53 грн. 583 грн. ЧП Євдокимов В.О. 29.05.2018
  34 Краска синя    0,9 11 53 грн. 583 грн. ЧП Євдокимов В.О. 29.05.2018
  35 Водоемульсионка   14 кг. 1 305 грн. 305 грн. ЧП Євдокимов В.О. 29.05.2018
  36 Церозит СТ 117   75 3 310 грн. 930 грн. ЧП Євдокимов В.О. 29.05.2018
  37 Цемент   50 кг. 3 130 грн. 1320 грн. ЧП Євдокимов В.О. 29.05.2018
   38  

  Повірка  термоперетворювачів.

  2. Повірка лічильників тепло-водо мережі.

     шт  2

   

  2

   1100 грн. 1100 грн.  Договір № 31, акт виконаних робіт. 
   39 М’ясорубка МИМ-300 (Виробництва Україна) (Габарити: 440*600395мм, Виробництва потужність: 300 кг/год, Вага 33 кг, 1,5 кВт, 380 В)      шт 19000 грн.  19000 грн.   Видаткова накладна № 631  ПРИДБАНО ЗА КОШТИ  ДЕПУТАТА ОБЛАСНОЇ РАДИ МЕЄРОВИЧА Ю.М.
   40 Вимикач автоматичний 380 Вт     шт 350 грн. 350 грн.  Рахунок № 61 від04.07.2018 
   41 Вимикач автоматичний      шт  1  270 грн.  270 грн.  Рахунок № 61 від04.07.2018   
   42 Електродвигун 

  (у витяжку) 

     шт  1000 грн.   1000 грн  Рахунок № 15 від 13.07.2018  
   43 Позачергова технічна перевірка приладів засобів обліку      шт  2  271,82 грн  271,82 грн  Рахунок № 448   
   44  Багор пожежний     шт  2  170 грн  340 грн Рахунок № 468 від 21.08.2018   
   45  Відро пожежне    шт   2  200 грн 400 грн   Рахунок № 468 від 21.08.2018   
   46 Лом пожежний     шт   2  170 грн  340 грн  Рахунок № 468 від 21.08.2018   
   47  Лопата пожежна совкова   шт   2  170 грн  340 грн  Рахунок № 468 від 21.08.2018   
   48  Лопата пожежна штикова   шт   2  170 грн  340 грн  Рахунок № 468 від 21.08.2018   
   49 Сокира пожежна      шт  2 330 грн  660 грн   Рахунок № 468 від 21.08.2018   
   50  Вогнегасник ВП5 (3)    шт  2  410 грн 820 грн   Рахунок № 468 від 21.08.2018   
   51  Кошма пожежна     шт  1  320 грн  320 грн  Рахунок № 468 від 21.08.2018   
  52 Двері металеві протипожежні    шт  2 74470 грн. 14920 грн Рахунок № 410 від 10.08.2018
   53  Ноутбук Lenovo IdeaPad 320-15 (80XL0418RA)   шт  8000 грн.   8000 грн.  Рахунок № ММ-0000521 від 24.10.2018
   54 Провід ПРППМ 2х0,9    м.   150 787.50   945 грн.  Рахунок № Е -00001578
   55 Замок врізний АРЕСТ 2600    шт  680 грн.   2440 грн.   
   56 Ціліндр АVERS    шт  170 грн.   850 грн.  
  57 Сковорода чугунна     шт  550 грн.  2750 грн.   
  58 Утюги    шт 2 690 грн. 1380 грн.   
   59  Лампа світлодіодна    шт  60   60 грн. 3600 грн.    
  60 Мило хозяйське    шт 100 8 грн. 800 грн.  
   61 Мило рідке      шт 10   20 грн.  200 грн.  
  62 Чистяще    шт 200 15 грн 3000 грн.  
  63 Миюче    шт 200 18 грн. 3600 грн.  
  64 Перехідник М20 х 1,5    шт 2 35,57 грн. 85,37 грн. Накладна № ТД — 00028747
  65 Кран трьохходовий литий з фланцем    шт 6 140 грн. 1008 грн. Накладна № ТД — 00028747
  66 Термометр ТТЖ -М    шт 5 40 грн. 240 грн. Накладна № ТД — 00028747
   67 Ксероксний папір Grustal PRO-80    шт 50 92 грн 4600 грн Рахунок-фактура № Пс-1153  
  68 Плівка для ламенування — 80 мк.   шт 700 2,5 грн. 1750 грн Рахунок-фактура № Пс-1153  
  69 Папка-швидкозшивач (чорна)   шт 40 3,5 грн. 140 грн. Рахунок-фактура № Пс-1153  
  70 Файл А-4   шт 2000 0,45 грн 900 грн Рахунок-фактура № Пс-1153  
  71 Папка швидкозшивач (зелена)   шт 30 3,5 грн 105 грн Рахунок-фактура № Пс-1153  
  72 Папка-швидкозшивач (синя)   шт 30 3,5 грн 105 грн Рахунок-фактура № Пс-1153  
  73 Салфетки   шт 250 7 грн 1750 грн Накладна  
  74 Туалетний папір   шт 300 8 грн 2400 грн  Накладна  
  75 Мило дитяче   шт 500 10 грн 5000 грн Накладна  
  76 Пральний порошок «Ушастий нань»   шт 4 417,3 грн 1669,20 грн Накладна  
  77 Багатофункціональний пристрій Епсон Л -382   шт 1 5000 грн 5000 грн Рахунок — фактура № НІІ-000431  
  78 Засіб КЗІ «SecureToken-337-r»   шт 3 965 грн 2895 грн Рахунок — фактура №СВ28/11-11  
  79 Стандартний пакет обслуговування ПЗ «МЕДОК»   послуги 1 2144 грн 2144 грн Рахунок — фактура №СВ28/11-10  
  80 Провід ВВП 2х6 кв   м 35 47,95 грн 1678,25 грн Накладна  
  81 AMD Athlon II x2 3.0GHz/2MB/2000MHz s AMZ tray   шт 1 850 грн 850 грн Рахунок-фактура № ММ-0000621  
  82 Система охолодження процесора Cooling Q8   шт 1 160 грн 160 грн Рахунок-фактура № ММ-0000621  
  83 MB ASRock Socket AM3+   шт 1 1740 грн 1740 грн Рахунок-фактура № ММ-0000621  
  84 DDR3 4 Gb 1333-MHz   шт 1 930 грн 930 грн Рахунок-фактура № ММ-0000621  
  85 Жесткий диск 3,5 500gb   шт 1 1030 грн 1030 грн Рахунок-фактура № ММ-0000621  
  86 DVD +/- RW LG   шт 1 450 грн 450 грн Рахунок-фактура № ММ-0000621  
  87 Корпус Frime 400W   шт 1 820 грн 820 грн Рахунок-фактура № ММ-0000621  
  88 Монітор Philips   шт 1 3580 грн 3580 грн Рахунок-фактура № ММ-0000626  
  89 Миша SVEN   шт 1 290 грн 290 грн Рахунок-фактура № ММ-0000626  
  90 Клавіатура REAL-EL   шт 1 480 грн 480 грн Рахунок-фактура № ММ-0000626  
  91 Мережевий фільтр -подовжувач   шт 1 275 грн 275 грн Рахунок-фактура № ММ-0000626  
  92 Акустична система  Genius   шт 1 770 грн 770 грн Рахунок-фактура № ММ-0000626  
  93 Кабель USB 2,0   шт 1 45 грн 45 грн Рахунок-фактура № ММ-0000626  
  94 МФУ Canon MF 3010   шт 1 5950 грн 5950 грн Рахунок-фактура № ММ-0000623  
  95 WiFi роутер topolink N 300 RT   шт 1 510 грн 510 грн Рахунок-фактура № ММ-0000461  
  96 Роботи по підключенню до мережі Інтернет згідно Договору № 1218-74   послуги 1 1125 грн 1125 грн Рахунок-фактура № ММ-0000460  
  97 Медикаменти відповідно до Типового положення   шт 35   2977,68 грн Рахунок №и РН- 0000009  
  98 Тонометр Dr Frei A — 20 механічний   шт 1 433,13 433,13 грн Рахунок №  РН- 0000009 Прана-фарм  
  99 Ефірні масла   шт 8   241,53 грн Рахунок № РН — 0000008 Прана-фарм  
  100 Хлорантоин пор. 1 кг   шт 14 262,54 грн 3675,56 грн Рахунок № РН — 0000007 Прана-фарм  
   101 Пральник порошок «Ушастий нянь» 9 кг.    шт  417,30 грн  3338,40 грн.  ЧП Євдокімов   
   102 Шафа     шт  2250 грн.  2250 грн.   ФОП Дика В.М.    
   103 Викрутка     шт   3 50 грн.  150 грн.     
   104 Викрутка    шт   1 80 грн.  80 грн.     
  105 Тестер шт 1 202 грн. 202 грн.
  106 Саморізи  № 25 1000  0,25 грн. 250 грн.
  107 Петля меблева  шт 50 20 грн. 1000 грн.
  108 Клей «Дракон»  1 л шт 2 80 грн. 160 грн.
  109 Клей «Глобус» шт 10 20 грн. 200 грн.
  110 Клей — гель  шт 5 20 грн. 100 грн.
  111 Сілікон  шт 66 грн. 264 грн.
   112  Шпаклівка   шт   2 145 грн.  290 грн.     
  113 Вапно  кг. 20  8 грн. 160 грн.
  114 Відбілювач Парус 450 гр. шт 20 45 грн. 900 грн.
  115 Білизна  шт 20 10 грн. 5296 грн.
   116 Кастрюля алюмінева    шт  40 л.  1501 грн.  1501 грн.  
  117 Кісточки № 75 шт 5 10 грн. 50 грн.
  118 Кісточки № 40  шт 5 6 грн. 30 грн. 
  119 Кісточка лакра  шт 1 45 грн. 45 грн. 
  120 Пісок    куб. м.  8.000 250 грн. 2000 грн.   
   121 Технічне обслуговування пожежних кран — комплектів      шт. 300 грн.  900 грн.   
  122 Фарба ПФ «Зебра» (різнокольорова)   шт. 111   7989,70 грн.    
  123 Автоматичний вимикач АВ 3002/3Н 80А   шт. 1 1542.00 грн. 1542.00 грн.    
  124 Щит Е- 3 кДЕ Днепр   шт. 1 378.00 грн. 378.00 грн.    
  125 Плитка стенна, юнітаз, крани, умивальник, гофра, юнітаз    шт. 210+90+ 220+1790

  +950+86+

  690+125 грн.

  7821.00 грн.    
  126 Металопластикові двері   шт 1 2760 грн. 2760 грн.    
  127 Миючий засіб   шт. 200 20 грн. 4000 грн.    
  128 Чистячий засіб   шт. 100 20.10 грн 2010 грн.    
  129 Туалетний папір   шт. 300 5,10 грн. 1530 грн.    
  130 Серветки   уп. 6 6 грн. 1200 грн.    
   131  Пральний порошок

  «Ушастий янь» 

    уп.  410 грн.  2870 грн. 
  132 Мило господарче  шт. 200 8,05 грн. 1610 грн.
  133 Мило рідке  шт. 20 21,20 грн. 424 грн.
  134 Мило дитяче шт. 252 8,15 грн. 2053,80 грн.
  135 Шпаклівка шт. 2 145 грн. 290 грн.
  136 Цемент  шт. 8 85 грн.  680 грн.
  137 Шпаклбовка по дереву  шт. 5 30 грн. 150 грн.
  138 Сітка шт. 4 8 грн. 32 грн
  139 Вапно  шт. 4 40 грн. 160 грн
  140 Фарба різнокольорова  шт. 8 489 грн 489 грн
  141 Крани  шт. 12 935 грн. 935 грн.
  142 Замок  шт. 1 195 грн. 195 грн.
  143 Миючий засіб   шт. 200 20 грн. 4000 грн.
   144 Чистячий засіб   шт. 100 20,10 грн. 2010 грн.
  145 Туалетний папір  шт. 300 5,10 грн. 1530 грн.
  146 Серветки  шт. 200 6 грн. 1200 грн.
  147 Щорічне навчання з ПТЕТУ і мереж  люд. 1 300 грн. 300 грн.
  148 Перезарядка та ремонт вогнегасників шт. 4200 грн.
  149 Технічне обслуговування пожежних кран комплектів  шт. 3 300 грн. 900 грн.
  150 Послуги з перевірки пожежних гідрантів шт. 1 1589,12 грн. 1589,12 грн.
  151 Канцтовари для ДНЗ  шт.  13052 грн 13052 грн.
  152 Водоемульсіонка  шт. 1 170 грн. 170 грн.
  153 Кісточки  шт. 2 15 грн. 30 грн.
  154 Валік  шт. 1 35 грн. 35 грн.
  155 Фарба  шт.  2 180 грн.  360 грн.
  156 Дюбіля  шт. 10  10 грн. 100 грн.
  157 Грунтовка  1 уп. 1 25 грн. 25 грн.
  158  Розетка  1 45 грн.1 45 грн.
  159 Ножи кухонні  шт. 6 55+35 грн. 250 грн.
  160 Рукавиці  шт. 2 25 грн. 50 грн.
  161 Каструля алюмінева шт. 2 1250 грн. 2500 грн.
  162 Відро  шт. 5 301,20 грн. 1506 грн.
  163 Відро нерж. шт. 5 343,50 грн. 1717,50 грн.
  164 Колби для очистки води  шт. 2 250 грн. 500 грн.
  165 Фільтр  шт. 4 45 грн. 180 грн.
  166 Точилка для ножа  шт. 1 150 грн. 150 грн.
  167 Електрочайник  шт. 1 285 грн. 285 грн.
  168 Ножниці для риби  шт. 1 120 грн. 120 грн.
  169 Ножниці для риби  шт. 1 140 грн. 140 грн.
  170 Клей  шт. 2 30 грн. 60 грн.

   

 • 1

  2

 •  

   

   

  28.11.2017 р.  на базі ДНЗ «Сонечко» відбулося засідання педагогічної студія вихователів дошкільних навчальних  закладів міста.

  Педагоги ДНЗ «Сонечко» ділилися з колегами досвідом  роботи щодо використання  здоров’язбережувальних   технологій в освітньому процесі.

  Гості мали змогу переглянути бінарне заняття з дітьми середнього віку на тему: «Показ моди». (вихователь Бабій Н.А., практичний психолог Толмачова Н.В.).

  Вихователь групи старшого дошкільного віку Дуніна Т.Б. показала інтегроване заняття на тему: «Зустріч з динозавром»  (діти виконували завдання, щоб допомогти Динозаврику повернути скарб на свій острів Логозаврія). А потім стали маленькими дослідниками та зробивши дослід вони дізналися, як відбувається виверження вулкана.

  Вихователь – методист Нікітченко В.А. презентувала роботу вихователів  щодо використання здоров’збережувальних технологій в освітньому процесі. Колегам було запропоновано  переглянути виставку матеріалів «Здоров’язбережувальні  технології» в кінці  семінару – практикуму  під час методичної хвилинки педагоги обмінялися  думками та досвідом роботи між вихователями.

   

  111 248455

   

   

 • УВАГА!

  З метою попередження домашнього насильства, запобігання торгівлі людьми, захисту прав і інтересів дитини доводимо інформацію про функціонування Національних «гарячих ліній» Громадської організації «Ла Страда-Україна»:

  1. Національна дитяча «гаряча» лінія, що працює за безкоштовним номером 0 800 500 225 (зі стаціонарного телефону) та безкоштовним коротким номером 116 111 (з мобільних). Лінія працює у робочі дні з 12.00 до 20.00, у суботу – з 12.00 до 16.00.
  2. Національна «гаряча» лінія з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації, що працює за безкоштовним номером 0 800 500 335 (зі стаціонарного номеру) та безкоштовним коротким номером 386 (з мобільних). Лінія працює цілодобово.

  З 25 листопада 2017 року лінія переходить на загальноєвропейський номер 116 123, що є безкоштовним з усіх мобільних телефонів.

 • Відділ освіти Охтирської міської ради

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  РІШЕННЯМ МІСЬКОЇ РАДИ

                                                              VІІ СКЛИКАННЯ

                                                              09.11.2018 № 1347-МР

                                      

     

   

  Статут

  Охтирського дошкільного навчального

  закладу (ясла-садок) «Сонечко»

  Охтирської міської ради

  Сумської області

  (нова редакція)

  I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

   Повна назва «Охтирський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Сонечко» Охтирської міської ради Сумської області», скорочена назва «ДНЗ «Сонечко» (далі ДНЗ або Заклад).

  Форма власності: комунальна.

  Тип закладу: комбінований з групами для дітей віком від одного до  шести (семи) років.

  Мова навчання: українська.

  Освітній рівень: дошкільна освіта.

  Юридична адреса ДНЗ: Сумська область, місто Охтирка, провулок Лісний, будинок 1, поштовий індекс 42704.

  Заклад є юридичною особою, має печатку, штамп, код ЄДРПОУ, бланк зі своєю назвою, має реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби, самостійний баланс. Розрахунково-касове обслуговування Закладу здійснюється через органи Державної казначейської служби, в якому відкриті реєстраційні рахунки.

  • Засновником (власником) ДНЗ є Охтирська міська рада (далі- Засновник).
  • Органом, до сфери управління якого входить Заклад є виконавчий комітет Охтирської міської ради (далі — Представник засновника).
  • Уповноваженим органом Засновника з питань освітньої діяльності закладів освіти міста Охтирки та в межах повноважень, визначених законами та установчими документами, є відділ освіти Охтирської міської ради (далі – Уповноважений орган), який здійснює координацію діяльності Закладу.
  • Організаційно-правовий статус – комунальна, бюджетна установа, заклад освіти.
  • ДНЗ підлягає державній реєстрації.
  • ДНЗ здійснює свою освітню діяльність відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», інших законів та підзаконних нормативно-правових актів, Статуту, рішень Охтирської міської ради та її виконавчого комітету, наказів відділу освіти Охтирської міської ради.
  • ДНЗ несе відповідальність за своїми зобов’язаннями відповідно до чинного законодавства України. Заклад не несе відповідальності за зобов’язаннями Засновника. Засновник не несе відповідальності за зобов’язаннями закладу.
  • ДНЗ здійснює свою діяльність, спрямовану на досягнення освітніх, економічних, соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.
  • Навчання та виховання в Закладі здійснюється державною мовою.
  • Головною метою Закладу є задоволення потреб громадян у догляді, оздоровленні та навчанні дітей дошкільного віку, у забезпеченні умов для здобуття дошкільної освіти.
  • Головними завданнями ДНЗ є:

  — збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини;

  — виховання любові до України, шанобливого ставлення до родини та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

  — формування життєвокомпетентної особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;

  — виконання вимог Базового компоненту дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації;

  — здійснення соціально-педагогічного патронату у сім’ї з метою підготовки дітей дошкільного віку до шкільного життя.

  1.14. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти, який передбачає:

  — набуття різних видів компетенцій дитиною дошкільного віку;

  — формування особистісної культури дитини, її активної життєдіяльності;

  — виховання елементів природодоцільного світогляду, розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;

  — утвердження ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини;

  — засвоєння дитиною культури мовлення та спілкування, розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей.

    1.15. Заклад самостійно приймає рішення, передбачені чинним законодавством, та цим Статутом.

      1.16. Заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

  — реалізацію головних завдань, визначених Законом України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» , Положенням про дошкільний навчальний заклад та іншими законодавчими документами, які не суперечать чинному законодавству;

  — забезпечення рівня дошкільного виховання в обсязі державних вимог;

  — безпечні умови освітньої діяльності;

  — дотримання фінансової дисципліни;

  — прозорість та інформаційну відкритість;

  — збереження матеріально-технічної бази;

  дотримання правил пожежної безпеки, санітарних норм та охорони праці;

  — забезпечення рівня дошкільної освіти відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти.

      1.17. Порядок ведення діловодства у ДНЗ визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, якому підпорядкований заклад.

      1.18.  Взаємовідносини між ДНЗ та юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

   II. КОМПЛЕКТУВАННЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

   

  2.1. Порядок комплектування ДНЗ визначається Засновником спільно з директором. Діти можуть виховуватися у закладі в режимі повного чи короткотривалого перебування.

  2.2. Прийом дітей до Закладу здійснюється директором протягом календарного року згідно з чинним законодавством.

          2.3. У закладі функціонує логопедична група для надання спеціалізованої допомоги дітям з мовленнєвими вадами. Комплектація спеціальної групи здійснюється директором протягом навчального року відповідно до чинного законодавства.

  2.4. Групи у Закладі комплектуються за віковими ознаками, відповідно до нормативів наповнюваності, Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, з урахуванням побажань батьків або осіб, які їх замінюють.

  2.5. У Закладі функціонують групи з режимом перебування дітей – 9 годин, 10,5 годин та 12 годин.

  2.6. У Закладі комплектуються групи за віковим принципом:

  — група раннього віку від 1року 6 місяців до 3-х років;

  — група молодшого дошкільного віку від 3 до 4 років;

  — група середнього дошкільного віку від 4 до 5 років;

  — група старшого дошкільного віку від 5до 6 (7)років;

  — група компенсуючого типу для дітей з мовленнєвими вадами від 4 років 6   місяців до 6 (7) років;

  інклюзивна група від 3 до 7(8) років.

  2.7. Групи комплектуються за нормативною наповнюваністю:

  — для дітей віком від 1року 6 місяців до 3-х років – до 15 осіб;

  — для дітей віком від 3-х до 6-ти років – до 20 осіб;

  — з короткотривалим перебуванням – до 10-ти осіб;

  — компенсуючого типу для дітей з мовленнєвими вадами – 12 осіб;

  — інклюзивна група – до 15 осіб (з них не більше трьох дітей з особливими освітніми потребами);

  — в оздоровчий період — до 15-ти осіб.

  Може комплектуватися різновікова група – від 2 років 6 місяців до 6 (7) років, кількістю до 15-ти осіб;

  Засновником може бути встановлена менша наповнюваність груп дітьми у Закладі.

  2.8. Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої здійснюється згідно з чинним законодавством.

  За дитиною зберігається місце в ДНЗ у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, реабілітації, на час відпустки батьків (осіб, які їх замінюють), а також у літній оздоровчий період (75 днів).

  2.9. Відрахування дитини із Закладу здійснюється згідно з чинним законодавством.

  2.10. Термін повідомлення батьків або осіб, які їх замінюють про відрахування дитини – не менш як за 10 календарних днів.2.11. Заклад здійснює соціально-педагогічний патронат сім’ї з метою забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, але не відвідують ДНЗ, та надання консультаційної допомоги сім’ї. 2.12. Для  надання всебічної допомоги сім’ї у розвитку, вихованні та навчанні дітей на базі Закладу може діяти консультативний центр для батьків  (осіб, які їх замінюють) і дітей, які виховуються в умовах сім’ї. З метою сприяння соціалізації дітей раннього віку, забезпечення взаємодії між Закладом та батьками, соціальної і медичної підтримки дітей і батьків (осіб, які їх замінюють) у Закладі створюється консультаційний центр «Разом з мамою» для дітей раннього віку, які не відвідують ДНЗ.2.13. У Закладі можуть працювати інклюзивні групи, рішення про відкриття яких приймається Засновником.

   

  IІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

   

  3.1. Навчальний рік у Закладі починається 1 вересня й завершується 31 травня наступного року. Оздоровчий період триває з 1 червня до 31 серпня.

  3.2. Заклад   діє відповідно до освітньої програми, плану роботи, який складається на навчальний рік  та оздоровчий період.

  3.3. Освітню програму, план роботи Закладу схвалює педагогічна рада  закладу, затверджує – директор.

  3.4. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти та реалізується згідно з чинними програмами та навчально-методичними посібниками, затвердженими в установленому порядку Міністерством освіти і науки України. Заклад  для здійснення освітнього процесу має право вибору освітніх програм: комплексної, як основної, та додаткових парціальних для поглибленої освітньої роботи за певними профілями.

  3.5. Заклад працює в україномовному режимі відповідно до Конституції України і Закону України «Про засади державної мовної політики».

  3.6. У Закладі можуть бути розроблені власні новації. Заклад може брати участь в апробації нових методик, технологій, підходів, апробованих і рекомендованих педагогічних новацій.

  3.7. Під час організації освітнього процесу у Закладі можуть впроваджуватися інноваційні освітні технології та методики.

  3.8. З метою розвитку творчої особистості дитини в Закладі можуть бути організовані додаткові освітні послуги (на платній та безоплатній основі) у формі гуртків різного спрямування: музичного, інтелектуального, спортивного, художньо-творчого, філологічного тощо.

  3.9. Режим роботи ДНЗ – п’ятиденний.

  Вихідні дні – субота, неділя та святкові дні.

  Режим роботи груп затверджується Представником засновника.

  Короткотривалі групи передбачають роботу до 3-х – 3,5 годин.

  У святкові та вихідні дні, виходячи з потреб батьків, можуть бути організовані чергові групи.

  У робочі дні працює чергова група з 700 до 800 та з 1700 до1900.

   

  ІV. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

   

  4.1. Учасниками освітнього процесу Закладу є:

  — діти дошкільного віку (вихованці);

  — педагогічні працівники;

  — помічники вихователів;

  — медичні працівники;

  — батьки вихованців ( особи, які їх замінюють);

  — представники підприємств, установ, які беруть участь у освітній роботі.

  4.2. Права батьків (осіб, які їх замінюють):

  — обирати Заклад та форму здобуття дитиною дошкільної освіти;

  — обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування Закладу;

  — звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання своїх дітей;

  — захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах, у суді;

  — брати участь у поліпшенні освітнього процесу та зміцненні матеріально-технічної бази Закладу, надавати добровільну благодійну батьківську допомогу;

  — заслуховувати звіти директора про роботу Закладу;

  — у Закладі можуть бути створені батьківські об’єднання, які є добровільними громадськими формуваннями, створеними на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов’язків своїх дітей під час організації їх життєдіяльності у закладі;

  — у своїй діяльності батьківські об’єднання керуються  Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про об’єднання громадян», Конвенцією ООН «Про права дитини»  цим статутом дошкільного навчального закладу, та іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти і міжнародного законодавства з прав дитини.

  4.3. Батьки (особи, які їх замінюють зобов’язані):

  — виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;

  — постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей;

  — виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної і мов інших національностей, до народних традицій і звичаїв;

  — своєчасно вносити плату за утримання дитини в Закладі у встановленому порядку;

  — своєчасно сповіщати Заклад про можливу відсутність або хворобу дитини;

  — у разі відсутності дитини у Закладі через хворобу надавати медичну довідку;

  — сприяти забезпеченню дошкільної освіти у Закладі.

  Батьки несуть відповідальність за збереження життя, здоров’я, людської гідності дитини.

  4.4. Педагогічні працівники Закладу повинні бути особами з високими моральними якостями, які мають відповідну вищу педагогічну освіту, а також фізичний і психічний стан, який дозволяє виконувати професійні обов’язки.

  Педагогічні працівники приймаються на роботу директором Закладу. Можливий прийом працівників на роботу за контрактом та на умові строкового договору.

  4.5. Педагогічні працівники мають право на:

  — вільний вибір, розробку та застосування методик виховання і навчання дітей за погодженням з педагогічною радою Закладу;

  — підвищення кваліфікації у вищих навчальних закладах шляхом курсової перепідготовки не рідше одного разу на п’ять років;

  — створення умов для здійснення освітнього процесу;

  — захист професійної честі, гідності;

  — одержання компенсації при втраті роботи у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці, встановленими законодавством України.;

  — педагогічні працівники мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством України.

  4.6. Педагогічні працівники зобов’язані:

  — дотримуватись Статуту Закладу, посадової (робочої) інструкції, правил внутрішнього трудового розпорядку, умов трудової угоди чи контракту;

  — співпрацювати з сім’ями вихованців Закладу з питань навчання і виховання дітей;

  — сприяти задоволенню запитів батьків на додаткові послуги;

  — постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальний культурний рівень;

  — не рідше одного разу на п’ять років проходити курси підвищення кваліфікації відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників;

  — проходити чергову атестацію один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників;

  — забезпечувати умови для засвоєння вихованцями чинних програм на рівні обов’язкових вимог щодо змісту, рівня та обсягу освіти, сприяти розвитку здібностей дітей;

  — дотримуватись педагогічної етики, моралі, поважати гідність дитини;

  — виконувати накази директора ДНЗ, органів управління освітою.

  — брати участь у роботі педагогічної ради, педагогічних студій.

   Працівники несуть відповідальність за життя, фізичне і психічне здоров’я кожної дитини згідно з чинним законодавством.

  4.7. Педагогічне навантаження педагогічного працівника Закладу становить:

  — вихователя – 30 годин;

  — вихователя групи компенсую чого типу – 25 годин;

  — вихователя-методиста – 36 годин;

  — керівника музичного – 24 години;

  — інструктора з фізкультури – 30 годин;

  — практичного психолога – 40 годин;

  — вчителя –логопеда – 20 годин;

  — вихователя інклюзивної групи – 25 годин

  асистента вихователя інклюзивної групи – 36 годин;

  — керівника гуртка – 18 годин на тиждень, що відповідає тарифній ставці.

  4.8. Штатний розпис Закладу встановлює Уповноважений орган.

  4.9. Педагогiчнi працівники, якi систематично порушують Статут, правила внутрiшнього розпорядку ДНЗ, не виконують посадових обов’язкiв, умови колективного договору або за ре­зультатами атестацiї не вiдповiдають займанiй посадi, звiльня­ються з роботи вiдповiдно до чинного законодавства.

   V. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ

  ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

   

  5.1. Управління  Закладом у межах повноважень, визначених законами та Статутом, здійснюють:

  — Засновник – Охтирська міська рада через Уповноважений орган;

           — директор ДНЗ;

  — колегіальний орган управління Закладом є педагогічна рада;

  — колегіальний орган громадського самоврядування – загальні збори;

  — інші органи, передбачені спеціальними законами та Статутом.

  5.2. Директор Закладу здійснює безпосереднє керівництво закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність. Він є представником закладу  у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законом.

  5.3. Посаду директора може обіймати особа, яка є громадянином України, має вищу освіту ступеня не нижче магістра та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків. Уповноважена Засновником особа укладає та розриває строковий трудовий договір (контракт) з керівником Закладу, обраним у порядку, встановленому законодавством за результатами конкурсного відбору на підставі рішення конкурсної комісії.

  Положення про конкурс на посаду директора Закладу розробляється та затверджується рішенням Засновника на підставі типового положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

  5.4.  Загальні збори:

  — заслуховують звіт директора Закладу з питань статутної діяльності та дають оцінку професійно-педагогічної діяльності, розглядають питання освітньої, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності Закладу. Дають оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

  — затверджують основні напрямки удосконалення роботи і розвитку Закладу;

  — приймають рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників;

  — вибирають і аналізують програми виховання дітей, розглядають і затверджують методичні напрямки роботи з дітьми.

  5.5. Директор Закладу:

  — несе відповідальність за організацію роботи Закладу;

  — забезпечує реалізацію державної політики в галузі освіти;

  — діє від імені Закладу, представляє його в усіх органах, організаціях, на підприємствах, установах;

  — у межах своєї компетентності видає накази, обов’язкові для виконання працівниками Закладу;

  — приймає на роботу та звільняє працівників Закладу;

  — організовує додаткові послуги, спрямовані на поліпшення догляду, оздоровлення, виховання та навчання дітей;

  затверджує штатний розпис у межах фонду заробітної плати за погодженням з Уповноваженим органом;

  — встановлює доплати, надбавки, премії працівникам Закладу  в межах фонду заробітної плати відповідно до порядку;

  — забезпечує виконання санітарно-гігієнічних, протипожежних вимог та інших вимог щодо охорони життя і здоров’я дітей;

  — створює умови для здійснення освітнього процесу;

  — один раз на п’ять років проходить атестацію керівних кадрів.

  5.6. Громадське самоврядування в Закладі здійснює наглядова (піклувальна) рада  на основі наступних принципів:

  • пріоритету прав і свобод людини і громадянина;
  • верховенства права;
  • взаємної поваги та партнерства;
  • репрезентативності органів громадського самоврядування, громадських об’єднань та інших інститутів громадянського суспільства і правоможності їх представників;
  • обов’язковості розгляду пропозицій сторін;
  • пріоритету узгоджувальних процедур;
  • прозорості, відкритості та гласності;
  • обов’язковості дотримання досягнутих домовленостей;
  • взаємної відповідальності сторін.

  Наглядова (піклувальна) рада Закладу створюється за рішенням Засновника відповідно до спеціальних законів, якими визначається порядок її формування, її відповідальність, перелік і строк повноважень. Наглядова (піклувальна) рада сприяє вирішенню перспективних завдань розвитку Закладу, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійсненню контролю за їх використанням, ефективній взаємодії Закладу  з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, громадськими організаціями, юридичними та фізичними особами.

  Члени наглядової (піклувальної) ради мають право брати участь у роботі колегіальних органів Закладу  з правом дорадчого голосу.

  До складу наглядової (піклувальної) ради Закладу не можуть входити його працівники.

  Наглядова (піклувальна) рада Закладу має право:

  • брати участь у визначенні стратегії розвитку Закладу та контролювати її виконання;
  • сприяти залученню додаткових джерел фінансування;
  • аналізувати та оцінювати діяльність Закладу та її директора;
  • контролювати виконання кошторису та/або бюджету Закладу і вносити відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими для розгляду директором Закладу;
  • вносити міському голові подання про заохочення або клопотати про розірвання строкового трудового договору (контракту) з директором;
  • здійснювати інші права, визначені спеціальними законами.

    5.7. У Закладі постійно діючий колегіальний орган управління – педагогічна рада.

  До складу педагогічної ради  Закладу входять усі педагогічні працівники, медичні працівники. До складу педагогічної ради можуть входити голови батьківських комітетів, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти за наявності ліцензії. На засідання педагогічної ради можуть бути запрошені представники громадських організацій, педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти, батьки (особи, які їх замінюють). Особи, запрошені на засідання педагогічної ради, мають право дорадчого голосу.

  Педагогічна рада:

  — схвалює освітню програму ДНЗ,  оцінює результативність її виконання та виконання Базового компонента дошкільної освіти, хід якісного виконання програм розвитку,  виховання і навчання дітей у кожній віковій групі;

  — формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти;

  — розглядає питання вдосконалення організації освітнього процесу у Закладі;

  — визначає план роботи Закладу та педагогічне навантаження педагогічних працівників;

  — затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;

  — обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи;

  — затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

  заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію;

  — аналізує проведення експериментальної та інноваційної діяльності в Закладі;

  — визначає шляхи співпраці закладу з сім’єю;

  — розглядає питання морального та матеріального заохочення працівників Закладу;

  — розглядає питання щодо відповідальності працівників Закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

  — має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту Закладу та проведення громадської акредитації Закладу;

  — рішення педагогічної ради Закладу вводяться в дію рішенням директора.

  Робота педагогічної ради планується довільно, відповідно до потреб. Кількість засідань педагогічної ради визначається потребами ДНЗ і, як правило, становить не менше чотирьох на рік.

   

   

   

  VI. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ І МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

   

      6.1. У Закладі здійснюється триразове харчування дітей. Натуральний набір продуктів для харчування дітей дошкільного віку визначається спеціально уповноваженими органами охорони здоров’я, фінансів та місцевого самоврядування. Організація та відповідальність за харчування дітей покладається на директора закладу.

  Розмір плати за харчування встановлює Засновник.Від плати за харчування дітей звільняються батьки (особи, які їх замінюють), у сім’ях яких сукупний дохід на кожного члена за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), діти-сироти та діти які залишились без батьківського піклування та інші категорії осіб визначені чинним законодавством. Підставою для звільнення є довідка про призначення такої допомоги, видана органами праці та соціального захисту та іншими уповноваженими органами.

     6.2 Організація безоплатного медичного обслуговування у Закладі забезпечується органом місцевого самоврядування і здійснюється закладами охорони здоров’я (сімейною амбулаторією) відповідно до чинного законодавства України.

     6.3. Управління Держпродспоживслужби в м. Охтирка разом з Уповноваженим органом здійснюють контроль за дотриманням санітарного законодавства у закладі.

    6.4  Заклад охорони здоров’я (сімейна амбулаторія) щорічно забезпечує безоплатний медичний огляд дітей, моніторинг і корекцію стану їх здоров’я, несе відповідальність за дотримання санітарно-гігієнічних норм, за проведення лікувально-профілактичних заходів.

   6.5.  Медичне обслуговування дітей дошкільного віку здійснюється штатним середнім медичним персоналом Закладу у порядку встановленому чинним законодавством.

   

  VІІ. МАТЕРIАЛЬНО-ТЕХНIЧНА БАЗА

  7.1. Матерiально-технiчна база ДНЗ включає будiвлi, споруди, землю, комунiкацiї, обладнання, iншi матерiальнi цiнностi, вартiсть яких вiдображено у балансi Закладу.

  7.2. Заклад використовує майно на правах оперативного управління вiдповiдно до чинного законодавства, рiшення про заснування i Статуту ДНЗ та укладених нею угод.

  7.3. ДНЗ вiдповiдно до чинного законодавства користується земельною ділянкою, iншими природними ресурсами й несе вiдповiдальнiсть за дотримання вимог та норм з їх охорони.

  7.4. Вилучення основних фондiв, оборотних коштiв та iншого майна ДНЗ проводиться лише у випадках, передбачених чинним законо­давством. Збитки, завданi ДНЗ внаслiдок порушення її майнових прав iншими юридичними та фiзичними особами, вiдшкодовуються вiдповiдно до чинного законодавства.

  7.5. Для забезпечення освітнього процесу ДНЗ  використовує групові приміщення, музичну та спортивну зали, медичний та методичний кабінети тощо.  

   

  VIІІ. ФIНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДIЯЛЬНІСТЬ

  8.1. Фiнансово-господарська дiяльнiсть ДНЗ здiйснюється відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» та інших нормативно-правових актів, затвердженого кошторису.

  8.2. Джерелами фінансування є:

  • кошти Засновника;
  • кошти державного бюджету та міського бюджету;
  • кошти юридичних і фізичних осіб, благодійні внески, які надходять на рахунки Закладу та використовуються згідно з чинним законодавством;
  • кошти, отримані за надання платних послуг, перелік яких затверджений в установленому законодавством порядку;
  • добровільні грошові внески і пожертвування підприємств, установ, організацій та окремих громадян, фізичних і юридичних осіб;
  • інші надходження, не заборонені чинним законодавством.

  8.3. Бухгалтерський облік здійснюється самостійно.

  8.4. Порядок ведення діловодства в Закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковується Заклад.

  8.5. Звiтнiсть про дiяльнiсть ДНЗ встановлюється відповiдно до законодавства.

   

  ІX. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ

  ЗАКЛАДУ  ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

   

         9.1. Заклад підпорядковується і підзвітний Засновникові та Уповноваженому ним органу.

        9.2. Державний контроль за діяльністю Закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері освіти, дотримання ліцензійних умов.

      9.3 Основною формою державного нагляду за діяльністю Закладу є інституційний аудит, який проводиться не рідше ніж один раз на десять років відповідно до чинного законодавства та який забезпечує ефективну роботу та сталий розвиток Закладу. Особливості проведення інституційного аудиту на відповідному рівні освіти    визначаються спеціальними законами.

       9.4. Перевірки  з питань, не пов’язаних з освітньою діяльністю Закладу, проводяться відповідним Уповноваженим виконавчим органом міської ради згідно з наданими повноваженнями.

      9.5. Контроль за дотриманням Закладом державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється Засновником та Уповноваженим органом.

      9.6 Контроль, перевірка та ревізія фінансово-господарської діяльності Закладу здійснюється відповідними державними органами згідно з чинним законодавством України та органами, уповноваженими Засновником або представником Засновника.

        9.7 Податкові та інші державні органи, на які законодавчими актами України покладена перевірка окремих сторін діяльності Закладу, можуть здійснювати такі перевірки в межах своєї компетенції.

      9.8. Контроль за дотриманням Закладом державних вимог щодо змісту рівня й обсягу навчання і виховання здійснюється органами місцевого самоврядування, Уповноваженим органом.

     9.9. Зміст, форми, періодичність контролю не пов’язана з освітнім процесом, встановлюється Засновником Закладу.

   

  Х. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

  ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

   

  10.1. Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення, ліквідація чи перепрофілювання (зміна типу) ДНЗ здійснюється на підставі рішення Засновника. При реорганiзацiї права та зобов’язання ДНЗ перехо­дять до правонаступникiв, вiдповiдно до чинного законодавства.

  10.2. При реорганізації Закладу працівникам, які звільняються, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

  10.3.Ліквідація Закладу здійснюється за рішенням Засновника, суду.

  10.4.Ліквідація Закладу здійснюється ліквідаційною комісією, призначеною Засновником, судом. Порядок і термін проведення ліквідації, а також терміни для заяви претензій кредиторів визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію та призначив ліквідаційну комісію.

  10.5. Майно та грошові кошти Закладу, що залишилися після проведення ліквідаційних заходів, передаються Засновнику.

  10.6. Ліквідація Закладу завершується, а Заклад припиняє діяльність з моменту внесення  відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

   

  Секретар міської ради             В. ПОПОВИЧ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Повідомляємо, що з 1 листопада 2016 року змінено номер телефону урядової «гарячої лінії» з 0 800 507 309 на скорочений номер 1545.

  %d1%83%d0%b3%d0%bb

 • Графік прийому громадян

  Вівторок з 16.00 по 17.00

  Середа з 16.00-18.00

        Зразок заяви

                                                                                Директору ДНЗ «Сонечко»

                                                                                     Молчановій Л.О.

                                                                                     ________________________,

                                                                                     прізвище, ім’я, по батькові

                                                                                     __________________________,

                                                                                     статус (учасник війни, інвалід війни,

                                                                                     пенсіонер тощо) який (яка) мешкає за адресою:

                                                                                     (з поштовим індексом)

                                                                                     ___________________________

                                                                                     ___________________________

                                                                                    дом.т. ______________________

                                                                                    моб.т.____________________

   

   

   

  З А Я В А

   1. Викласти суть питання.

  2. Відобразити результати попереднього розгляду, якщо такий був.

  3. Зазначити, яка потрібна допомога.

   

  До звернення можуть бути долучені копії документів, необхідних для розгляду.

   

  «_____» ____________ 20__ р.                                                         ___________

                                                                                                      (підпис)

   

  Звернення подається громадянином особисто або через уповноважену на це особу, чи надсилається поштою.

   Відповідно до ст.8 Закону України „Про звернення громадян” – письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором, а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

   

   

   

  Зразок заяви
                                                                                  Завідуючій ДНЗ «Сонечко»
                                                                                  Молчановій Л.О.
                                                                                  ___________________________
                                                                                  (ПІБ повністю, згідно з паспортом
                                                                                   та за часів навчання/роботи)
                                                                                     ___________________, 19__ р.н.,
                                                                                    який (яка) мешкає за адресою:
                                                                                   (з поштовим індексом)
                                                                                    ___________________________
                                                                                    ___________________________
                                                                                     дом.т. ______________________
                                                                                     моб.т._______________________

  Заява

  Прошу надати архівну довідку про те, що я дійсно працював (-ла) з «__» __________  20__р. по «__» ___________ 20___р.
  в ______________________________________________________ № ____
  (назва закладу на той час)
  на посаді/за спеціальністю ___________________________________________.
  Довідка необхідна для пред’явлення до ______________.

  Копії документів додаю:
  1. Копія паспорта серія ____ № _______.
  2. Копія атестата/диплома (якщо збереглися) серія ____ № _______.
  3. Копія трудової книжки серія ___ № __________.
  4. Копія свідоцтва про народження (при зміні прізвища) серія ___ № __.

  «__» ____________ 20___ р.                                                                    ___________
                                                                                                                                           (підпис)

   

  Зразок заяви
                                                                            Завідуючій ДНЗ «Сонечко»
                                                                            Молчановій Л.О.
                                                                            ___________________________
                                                                            (ПІБ повністю, згідно з паспортом
                                                                             та за часів навчання/роботи)
                                                                            ___________________, 19__ р.н.,
                                                                            який (яка) мешкає за адресою:
                                                                           (з поштовим індексом)
                                                                           ___________________________
                                                                           ___________________________
                                                                           дом.т. ______________________
                                                                           моб.т._______________________

  Заява

  Прошу надати довідку про те, що моя дитина ______________________
  (прізвище, ім’я, дата народження)
  відвідувала (-в) (не відвідувала (-в) заклад з «__» __________ 20__р. по «__» ___________ 20___р.

  Довідка необхідна для пред’явлення до ______________.

  «__» ____________ 20___ р.                                                        ___________
                                                                                                                           (підпис)

 • Аромакімната

  З метою профілактики захворювань дітей на грип та ГРВІ
  у дошкільному закладі проводяться сеанси ароматерапії
  з дітьми дошкільних груп за виключенням дітей
  які мають протипоказання до арома масел.
  Сеанси тривають щоденно від 3 до 8 хвилин,
  використовуються масла лимона, евкаліпта,
  чайного дерева, чебрецю, мандарину.

  IMAG4498 IMAG4502

 • В нашому дошкільному закладі медична сестра:  

   

  1. Надає первинну медичну допомогу дітям, які звертаються з різними скаргами;
  2. Регулярно проводить зважування і вимірювання зросту дітей з відповідним записом в індивідуальні картки;
  3. Організовує обстеження і огляд дітей лікарями;
  4. Призначає профілактичні щеплення дітям згідно плану;
  1. Щоденно оглядає дітей на виявлення педикульозу та організовує огляд дітей на гельмінти;
  2. Контролює виконання санітарно-епідеміологічного режиму в дошкільній установі та виконання повітряного і питного режимів, харчування дітей по групах; 
  1. Контролює своєчасне проходження медоглядів працівниками закладу;
  2. Разом з лікарем і методистом розробляє систему загартування дітей, контролює проведення такої роботи в групах; 
  3. Проводить аналіз захворюваності дітей, накреслює шляхи усунення причин захворюваності дітей.
 • Календар щеплень дитини

  1-й день життя дитини – Гепатит  В

  3-7 день життя дитини —  БЦЖ

  1 місяць життя дитини – Гепатит В

  3 місяці життя дитини –  1 АКДП (кір, дифтерія, правець) + 1 поліоміеліт

  4 місяці життя дитини —   2 АКДП (кір, дифтерія, правець) + 2 поліоміеліт

  5 міс. життя дитини – 3 АКДП (кір, дифтерія, правець) + 3 поліоміеліт

  6 міс. життя дитини – Гепатит В

  12 міс. життя дитини — КПК (кір, паротит, краснуха)

  18 міс. життя дитини – 4 АКДП(кір, дифтерія, правець) +4 поліоміеліт

  6 років життя    — 5 Аа КДП-М + 6 поліоміеліт

  7 років життя – Р- Манту + БЦЖ

  Р – манту (протитуберкульозна)  — 1 раз на рік від народження дитини до 18 років

 • Харчування дітей

  — повноцінне 3-разове харчування;
  — ІІ сніданок – додатково діти отримують свіжі фрукти:

  взимку – яблуко,
  влітку – ягоди.
  Примірне меню на 1 день:

 •   Для чого потрібен психолог 

     Можна сказати, що до психологів всі вже звикли. Ці фахівці допомагають вирішувати особистісні проблеми, проводять психологічне тестування, тренінги, навчальні ефективно спілкуватися і вирішувати конфлікти, складають психологічні портрети і характеристики і багато чого іншого. Але все це стосується, в першу чергу, дорослих людей.

   А чим же займаються дитячі психологи? У яких ситуаціях батькам може бути корисна, а в яких просто необхідна консультація цього фахівця?

      Якщо є якась тривога за свого малюка, візит до психолога допоможе розібратися з ситуацією і з емоційним станом дитини об’єктивно. Виявити причини виникаючих труднощів, якщо вони є. Врешті-решт, адже не вважається чимось негожим відвідувати стоматолога для перевірки і необхідної профілактики. Чомусь про психологів ж іноді зберігається така думка, що візитом до цього фахівці підтверджують свою «ненормальність». Це, звичайно ж, не так: психолог, взагалі, за визначенням, працює тільки з психічно здоровими людьми.

      Інший випадок виникнення необхідності звернутися до дитячого психолога часто співпадає з так званими віковими кризами у розвитку дитини (рік-півтора, три-чотири, шість-сім і підлітковий період). Що відбувається в ці моменти? Віковий криза означає, що в розвитку людини відбувається різкий стрибок, що щось радикально змінюється. Мама й тато ж не встигають звикнути до цих змін, не враховують їх у спілкуванні, використовують виховні прийоми, вже не дієві в нових умовах. Все це накладається на підвищену емоційність дитини, характерну для перехідних періодів.

      Капризи, агресія, впертість дитини — і почуття безпорадності у батьків. Цілком природна реакція — звернутися до фахівця. І це справді може допомогти. Психолог допоможе розібратися в суті виниклих труднощів, підкаже виховні прийоми, а при необхідності позайматися з дитиною, щоб допомогти йому подолати непростий період.

       Що роблять дитячі психологи?

      Отже, ці або якісь інші причини привели вас до думки про звернення до дитячого психолога. У чому ж може полягати його робота?

  • Психодіагностика

     Будь-який психолог володіє досить великим набором психодіагностичних засобів та методик. Їх мета — визначити об’єктивний стан людини, виділити його причини, а також оцінити рівень розвитку тих чи інших психічних процесів (пам’яті, уваги, мислення і т.д.). Якщо для дорослих часто використовуються тестові методики, відомі багатьом, то в арсеналі дитячого психолога звичайно це особливі методики для дітей. Фахівець може попросити вашої дитини щось намалюват. Може пограти з ним в захоплюючу гру — насправді ж за допомогою цих процедур збере необхідні дані.

  • Розвиваючі заняття

      За допомогою розвиваючих психологічних ігор фахівець допоможе розвинути у дитини різні необхідні навички і якості. Увага, пам’ять, посидючість, логічне та образне мислення — в арсеналі дитячого психолога розвиваючі ігри для самих різних віків. Найчастіше, що розвивають психологічні заняття проводяться відразу з групою дітей, і в такому випадку дитина також вчиться спілкуватися з іншими дітьми, сприймати соціальні норми.

  • Корекційно-відновлювальна робота

      За наявності у дитини серйозних емоційних або особистісних труднощів може знадобитися спеціально організована психотерапевтична робота. Це можуть бути заняття на зняття тривожності, страхів, на підвищення самооцінки, на зняття агресивних тенденцій. Дитяча психотерапія може знадобитися, якщо дитина пережив сильний стрес — Втрату близьких, фізичний або психічний насильство і т.п.

      Методи, що застосовуються в дитячій психотерапії, різноманітні. Наприклад, для зовсім маленьких дітей дуже дієвим методом виявляється так звана пісочна терапія (спеціально організовані заняття з піском). Для дітей старшого віку дуже ефективна буває казкотерапія (Заняття з застосуванням спеціальних психотерапевтичних казок як готових, так і складаються в ході взаємодії дитини з психологом). Гра, малюнок, казка — всі знайомі і цікаві для дитини предмети і заняття стають в руках спеціаліста потужним засобом допомоги.

  • Консультування батьків та сімейне консультування

      У психологів є така відома аксіома «Проблеми маленьких дітей — це проблеми батьків». І це насправді так. При уважному розгляді причини всіх дитячих труднощів перебувають у сімейних проблемах і конфліктах, неадекватності стилю виховання і т.д. Тому часто виходить так, що для вирішення проблеми дитини досить батькам самим розібратися в причинах і змінити щось у своїй поведінці, в ситуації, навколишнього дитини.Психолог на консультації допоможе вам побачити себе з боку, об’єктивно оцінити свої методи вихован