Поиск

Меню 22.10.2020

Сніданок   

Риба смажена / каша рисова / батон з маслом / кава на молоці / яблуко  

Обід   

Суп  вермешельовий з м’ясом курки / картопля тушкована  з м’ясом курки/ ікра морковна /  хліб / кисіль із сухофруктів   

 Вечеря

молочна пшоняна каша / пиріжок з повидлом / батон / чай

Охтирської міської ради Сумської області
 • Форми та методи роботи з дітьми в реалізації завдань Освітньої лінії «Дитина у природному довкіллі»
  ba84ec8f2498

  Форми та методи роботи з дітьми дошкільного віку в ДНЗ з дошкільниками

       Збагачення уявлень вихованців ДНЗ про живі організми і природне середовище, багатоманітність явищ природи, причинно-наслідкові зв’язки у природному довкіллі та взаємозв’язок природних умов, рослинного і тваринного світу, позитивний і негативний вплив людської діяльності на стан природи реалізується в дошкільному закладі через різні виді діяльності: заняття, ігри, пошково-дослідницьку діяльність, спостереження, трудову діяльність, екскурсії, бесіди, проектну діяльність та в повсякденному житті.

        Особливу увагу педагоги закладу повинні приділяти створенню розвивального середовища, яке б сприяло розвитку в дошкільників природничої компетентності, вмінню спостерігати, аналізувати, цікавитись, берегти, турбуватись, передавати враження, розвивати у вихованців творчі здібності.

         Пошуково-дослідницька діяльність в природі набуває особливого значення.

  З цією метою в кожній віковій групі дитячого садка мають бути створені

   та обладнані природничі центри, оснащення яких відповідає програмовим, віковим та особистісним вимогам дошкільників. Мешканцями центрів є кімнатні рослини, різноманітні тварини. Діти з задоволенням спостерігають за їх життям, радіють їх зростанню та відповідально ними опікуються.

       Календарі природи, розташовані в природничих осередках, повинні  відповідати віку дітей та вимогам програми. Завдяки їм діти слідкують за перебігом пір року, днів тижнів та діб, помічають результати довготривалих спостережень за сезонними змінами, наприклад, зміни в тривалості дня, відлітанні та прильоті птахів тощо.

        Система організації дослідницької діяльності, повинна передбачати дослідження вихованцями живої і неживої природи через короткотривалі та довготривалі досліди.

       Активізуючи пізнавальну діяльність дітей через залучення вихованців до дослідів, педагоги дитячого садка розвивають в них спостережливість, логічне мислення, формують пізнавальний інтерес до природи, усвідомлення причинно-наслідкових зв’язків, активно підтримують їх прагнення самостійно висловлювати свої судження і робити висновки.

       Щоденне планування та проведення спостережень в ранкові години, на прогулянці в першу та другу половину дня сприяють збагаченню дитячих уявлень про сезонні зміни в природі, погодні умови, встановленню зв’язків між природними явищами і погодою, між діяльністю людей та станом природи. Спостереження, які є складовою навчальних екскурсій, забезпечують безпосередній контакт дітей з об’єктами природи, в наслідок якого в дошкільників формуються реалістичні уявлення про об’єкти і явища природи та зв’язки між ними.

        Екскурсії в природу роблять життя вихованців цікавішим, допомагають краще орієнтуватися в довкіллі. Завдяки  зеленій території дошкільного навчального закладу розвиваються пізнавальні процеси та екологічна культура дошкільників.

          Цільові прогулянки,  проводяться на території ДНЗ не тільки з пізнавальною, а й з пізнавально-практичною метою — збирання ягід, для підгодовування птахів узимку, збирання плодів, листя дерев та кущів для організації ручної праці, самостійної художньої діяльності, реалізації проектної діяльності – гербарії, поробки з природничого матеріалу тощо.

        Добре озеленена територія дитячого садка,   квітники, куточок лісу, городні ділянки  забезпечують оптимальні умови для проведення спостережень, дослідницької роботи, цільових прогулянок та організації трудової діяльності з дітьми.

        Вивченню та збагаченню знань дітей про лікарські властивості рослин, їх вирощування, догляду за ними сприяє створена на території дитячого садка валеологічна стежина, де діти мають можливість не тільки спостерігати за ростом лікарських рослин, вдихати їх цілющі пахощі, але й доглядати за ними, висаджувати, розсаджувати, поливати тощо.

        Зважаючи на те, що провідною діяльністю в дошкільному віці є гра, педагоги повинні подбати про забезпечення навчально-виховного процесу різними видами ігор, в яких малюки збагачують та закріплюють уявлення про взаємозв’язки і взаємозалежності у природі, практичні навички дбайливого ставлення до тварин і рослин.

       Відтворенню та усвідомленню знань про природу сприяють різноманітні інтелектуальні, рухливі ігри, екологічні завдання, проблемні ситуації, кросворди, екологічні акції тощо.

  Види педагогічної діяльності та форми роботи з дітьми в днз види педагогічної діяльності та форми роботи з дітьми в днз нетрадиційні форми роботи з дітьми в днз

 • Вимоги до мовлення вихователя
     Культура мовлення є обов’язковим елементом загальної культури людини. Не випадково вважається, що мовлення людини – її візитна картка, оскільки від того, наскільки грамотно людина висловлює свої думки, залежить її успіх не лише у повсякденному спілкуванні, але й у професійній діяльності. Особливо актуальне це твердження щодо мовлення педагога, який працює з дітьми дошкільного віку.

  14445099111tpduh82

     Один з провідних напрямів діяльності вихователя дитячого садка – формування усного мовлення та навичок мовленнєвого спілкування, що спирається на володіння рідною літературною мовою.

      Одним з основних механізмів оволодіння дітьми рідною мовою є наслідування. У дослідженнях основоположників методики розвитку мовлення дітей дошкільного віку Єлизавети Тихєєвої та Фелікса Сохіна наголошується, що діти вчаться говорити завдяки слуху та здатності наслідувати. Дошкільники говорять те, що чують, оскільки внутрішні організми мовлення у дитини утворюються лише під впливом систематично організованого мовлення дорослих.

    До мовлення педагога дошкільного закладу сьогодні ставляться високі вимоги, і проблема підвищення культури мовлення вихователя розглядається у контексті підвищення якості дошкільної освіти.

     Без сумніву, якість мовлення вихователів є надзвичайно важливим аспектом мовленнєвої роботи з дітьми. Адже дошкільники, наслідуючи оточення, переймають не лише всі тонкощі правильної вимови, інтонації, граматичної будови речень, але й ті недоліки, які є в мовленні дорослих. А отже, від культури мовлення вихователя залежить культура мовлення дітей.

    Трапляється, що у зверненнях до дітей педагоги вживають суржик, жаргонізми, просторічні вислови, елементи молодіжного сленгу. Відтак, діти змушені сприймати запропоновану їм культуру мовлення і стрімко вбирають у себе позитивні і негативні способи спілкування, мовленнєвої поведінки, моральні установки людей свого найближчого оточення.

   

  default

     Тому так важливо формувати культуру мовлення насамперед самих педагогів, зокрема у процесі пошуку кожною людиною власних смислів у будь-якому знанні.. Отже, збагативши мовлення вихователя, маємо шанс створити висококультурне мовленнєве середовище для дітей.

    У сучасних дослідженнях проблем підвищення культури мовлення педагога виділяють компоненти його професійного мовлення і вимоги до нього.

  До компонентів професійного мовлення педагога відносяться:

  ·                     якість мовного оформлення мовлення;

  ·                     ціннісно-особистісні установки педагога;

  ·                     комунікативна компетентність;

  ·                     чіткий відбір інформації для створення вислову;

  ·                     орієнтація на процес безпосередньої комунікації.

  Серед вимог до мовлення педагога дошкільного закладу виділяють:

     правильність — відповідність мовлення мовним нормам. Педагогу необхідно знати і виконувати у спілкуванні з дітьми основні норми рідної мови: орфоепічні норми (правила літературної вимови), а також норми утворення і зміни слів;

     точність — відповідність змісту мовлення та інформації, яка лежить у його основі. Педагогу слід звернути особливу увагу на семантичний (смисловий) аспект мовлення, що сприяє формуванню у дітей навичок точності слововживання;

     логічність — вираження у смислових зв’язках компонентів мовлення і відносин між частинами та компонентами думки. Педагогу слід враховувати, що саме у дошкільному віці закладаються уявлення про структурні компоненти зв’язного вислову, формуються навички використання різних способів внутрішньо-текстових зв’язків;

     чистота — відсутність у мовленні елементів, невластивих літературній мові. Усунення із активного мовлення нелітературної лексики — одне із завдань мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку. Тому, зважаючи на те, що у цьому віці провідним механізмом мовленнєвого розвитку є наслідування, педагогу необхідно піклуватися про чистоту власного мовлення: неприпустимо використовувати слова-паразити, діалектні, жаргонні слова;

     виразність — особливість мовлення, що допомагає захоплювати увагу і створювати атмосферу емоційного співпереживання. Виразність мовлення педагога є потужним засобом впливу на дитину. Володіння педагогом різними засобами виразності мовлення (інтонація, темп мовлення, сила, висота голосу тощо) сприяє не лише формуванню довільності виразності мовлення дитини, але й повнішому усвідомленню дитиною змісту мовлення дорослого, формуванню вміння виражати своє ставлення до предмета розмови;

     багатство — уміння використовувати всі мовні одиниці з метою оптимального вираження інформації. Педагогу слід враховувати, що в дошкільному віці формуються основи лексичного запасу дитини, тому багатий лексикон самого педагога сприяє не лише розширенню словарного запасу дитини, але й допомагає сформувати у неї навички точності слововживання, виразності й образності мовлення;

     доцільність — вживання у мовленні одиниць, відповідних ситуації та умовам спілкування;

     невербальні засоби спілкування — уміння педагога не лише говорити з дитиною, але й чути її.

     Безумовно, знання педагогом дошкільного закладу зазначених вимог, їх дотримання і постійне вдосконалення свого мовлення — це запорука успішності роботи з мовленнєвого розвитку дітей у дошкільному закладі.

     Маючи намір допомогти вам увиразнити своє мовлення фразеологізмами, прислів’ями, приказками, я пропоную вам рефлексивну вправу: потрібно замислитися над змістом наведеного вислову і прислухатися до вічуттів, які він викликає, а також описати свої переживання. Ця робота допоможе вам не лише розкрити багатство особистого світу , творче сприйняття навколишнього світу, пробудити уяву, фантазію, але й спонукатиме використати свій життєвий досвід, активізувати чуттєве сприйняття і, найголовніше, підкаже, як розв’язати те чи інше життєве питання.

 • Мовленнєвий етикет

       Мовлення — особлива форма діяльності дитини, особливий результат її зусиль в освоєнні життєвого простору. Наслідуючи способи мовленнєвого спілкування того середовища, яке його оточує, маля сприймає та переймає їх як єдино правильні й незмінні. Варіативність виникає на виході дитини з родинного оточення в інше середовище, коли з’являється потреба в спілкуванні з іншими дітьми, дорослими, що й стає початком набуття життєвого досвіду.
  Пріоритетними для розвитку дитини є спілкування, мовленнєвотворча діяльність, обговорення, роздуми вголос без страху помилитися чи висловитися врозріз з думкою дорослого. Визнаючи, що підмурівком для виникнення власної позиції дитини є її життєвий досвід, логічно припустити, що кожна дитина набуває та реалізує його по-своєму. Оцінімо цей шлях, не завжди нами спланований та передбачуваний за формою чи змістом, який проте, є здобутком самої дитини. Спробуємо збагатити досвід малюка такими способами й формами мовленнєвої взаємодії, які б набували варіативності залежно від тривалості контактів, змісту діяльності, кількісної та статевої характеристик дитячого угруповання, інших чинників. Продуктивною формою мовленнєвого розвитку дітей є вільна й самостійна діяльність у спеціально організованому середовищі, де педагог надає кожному вихованцеві право вибору: де, коли, скільки часу і з ким йому діяти. Відтак у кожному «фрагменті» мовленнєвої активності дитини розвиваються, час від часу міняючись ролями — то домінуючи, то стаючи тлом для інших, — усі лінгвістичні компоненти.

  Мовленнєвий етикет.

   1. Привітання

       Мовленнєве: здрастуйте; добрий день; добридень; вітаю вас; радий бачити вас; моє шанування; доброго здоров’я; привіт; здоровенькі були; здорові з неділею; здорові будьте з празником; здрастуйте вам у хату; моє шанування; як ся маєте? Слава Ісусу; Бог на поміч; дай, Боже, розуму.

       Немовленнєве: віднаходження партнера поглядом серед гурту (на відстані); радісна, відкрита або стримана усмішка; приязний погляд в очі; кивок головою; легкий уклін; вираз приємного подиву з піднятими вгору бро¬вами та усміхненим обличчям; помахи рукою; дотик; рукостискання; розкриті назустріч руки для обіймів; обійми; поцілунки; захоплений або жартівливий погляд і подовжений вдих для промовляння вітальної фрази.

  2. Прощання

       Мовленнєве: до побачення; до зустрічі; до завтра; до вечора; прощавайте; на все добре; бувайте; бувайте здорові; всього найкращого; всього доброго; ще побачимося; хай вам щастить; ходіть здорові; на добраніч; я з вами не прощаюсь; я з вами ненадовго прощаюсь; ми скоро побачимося; побачимося; не забувайте; бувай здорова від припічка до порога.

       Немовленнєве: усмішка з відтінком суму, надії; жартівливий чи приязний погляд; кивок головою; довгий погляд з відтінком суму; легкий уклін; дотик; рукостискання; обійми; поцілунки; помахи рукою (на відстані).

  3. Прохання

       Мовленнєве: прошу; дуже прошу вас; я прошу тебе; я хочу тебе попрохати; можна тебе попросити; можливо, ти..; чи не будете ви заперечувати..; з вашого дозволу; будь ласка; будьте ласкаві; будьте люб’язні; коли ваша ласка; не відмовте.

      Немовленнєве: приязна усмішка; дещо напружений вираз обличчя; приязно-прохальний погляд в очі; прикладання руки до грудей; складання долонь на рівні грудей; легкий уклін; кивок головою.

  4. Прохання вибачити

       Мовленнєве: вибач; вибачайте; вибачте, що турбую; даруйте; пробачте; даруйте мені; прошу; простіть; дозвольте мені вибачитися перед вами; я маю (повинен) вибачитися перед вами; я хочу попросити у вас вибачення; прошу вибачити; прошу пробачення; перепрошую.

      Немовленнєве: усмішка з відтінком прикрості; погляд провини; прохальний погляд в очі; запитальний погляд із піднятими бровами; прикладання руки до грудей; складання долонь на рівні грудей; легкий уклін; кивок головою; дотик; погладжування партнера по руці, плечу.

  5. Подяка

       Мовленнєва: дякую; дуже дякую вам; дуже й дуже дякую; щиро вдячний; сердечне дякую; красно дякую; безмежно вдячний вам; велика й сердечна подяка; перекажіть мою сердечну вдячність; від щирого серця скла¬даю вам за те подяку; висловлюю щиру вдячність; не надякуюся вам; ви не уявляєте, як я вдячний вам; дякую, ви такі уважні до мене; не знаю, як віддячити вам; щиро вдячний і зворушений вашою турботою; вдячний вам; спасибі; це дуже люб’язно з вашого боку; я вам дуже зобов’язаний; я ваш боржник; я вам віддячу.

      Немовленнєва: відкрита усмішка; захоплений, вдячний чи запитальний погляд із піднятими бровами; похитування головою; легкий уклін; кивок головою; рукостискання; обійми; прикладання руки до грудей; складання долонь на рівні грудей.

  6.Відмова

      Мовленнєва: на превеликий жаль; не можу; аж ніяк не можу; мені дуже шкода; із задоволенням, але..; шкодую, але, на жаль.!; охоче, але..; мені незручно відмовляти, але..; я радий би, але..; прошу вибачити; вибачте, але..; даруйте; мені прикро; змушений відмовити.

      Немовленнєва: кількаразове похитування головою з боку у бік (заперечливий рух); піднімання брів; примружування очей; здивований погляд; стенання плечима; заперечливі помахи рукою, вказівним пальцем; простягання долонь у напрямку до співрозмовника; прикладання руки до грудей; складання долонь на рівні грудей.

 • Професійна орієнтація дошкільників в умовах ДНЗ

  Рекомендації педагогам

  «Професійна орієнтація дошкільників в умовах ДНЗ»

  1. Доцільно використовувати в освітньо-виховній роботі з питань професійної орієнтації малюків багатокомпонентний підхід, який своєю чергою має бути зорієнтований саме на дошкільників:
  • навчання дітей через гру (використання дидактичних, настільних, сюжетно-рольових, рухових, конструктивних ігор, ігрових вправ, етюдів);
  • організацію навчання дітей за проектним методом (планування проекту ознайомлення з певною професією);
  • урізноманітнення форм подання інформації дітям за професіями, тобто підтримання зацікавленості навчальним матеріалом: використання технічних засобів навчання (перегляд слайд-шоу, пізнавальних фільмів і мультфільмів, комп’ютерних навчальних ігор); екскурсії, тематичні бесіди, читання художньої літератури, зустрічі з фахівцями, цікавими людьми, експериментальна діяльність, практичні вправи з реальними інструментами праці, художня діяльність (ліплення, малювання, аплікація, конструювання);моделювання ситуацій тощо. Такий багатогранний підхід до ознайомлення з професіями відкриває дітям світ, який вони поки що не помічають.
  1. Вихователь є провідником інформації, необхідної для особистісного зростання дитини та залучення її до дорослого світу професій. Яку б роботу педагоги не організовували з дітьми з ознайомлення із професіями, головна мета – зацікавити малят, показати естетичну та практичне цінність виготовленої речі; формувати почуття відповідальності за якість своєї праці, бажання порадувати нею інших; виховувати шанобливе ставлення до результатів праці дорослих.
  2. Формування первинного обсягу знань у дошкільників, збагачення дитячого банку енциклопедичними знаннями за певною темою, сприяння розвитку в дітей процесу самопізнання, пробудження зацікавленості професіями своїх батьків, виховання поваги до людей будь-якої професії.
  3. Щоб зацікавити дитину, сформувати в неї особистісну мотивацію, необхідно запропонувати дошкільнику широкий, яскравий вибір наочного й ігрового матеріалу (схематичні таблиці за професіями, картинки, дидактичні ігри, дитячу літературу, розмальовки тощо). Використання в педагогічній роботі саме такого дидактичного матеріалу сприяє підвищенню якості навчання дітей.
  4. Ознайомлювати дітей старшого дошкільного віку із сучасними професіями, такими як: програміст, дизайнер, працівник банку тощо.
  5. Під час ознайомлення дітей з певними професіями обговорювати, які знаряддя праці використовує людина тієї чи іншої професії.
  6. Проводити опитування дітей «Що ти знаєш про…?» для з’ясування рівня знань дітей про професії.
  7. Важливою у процесі профорієнтації і професійна допомога вихователів дитячих закладів батькам у соціалізації дитини. Вона полягає у створенні умов щодо усвідомлення батьками особистісного й соціального значення батьківства, відповідальності родини за сьогодення й майбутнє дитини, у допомозі розвитку батьківських рис (батьківське самовдосконалення), у пізнанні своєї дитини, її здібностей, темпераменту, страхів, у підтриманні під час подолання перешкод у виховному процесі.
 • Набув чинності закон щодо протидії булінгу

  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-19

  http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64402

  19 січня 2019 року набув чинності Закон України від 18.12.2019 року № 2657-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)».

  Так, Закон України «Про освіту» доповнено пунктом, яким передбачено, що булінг (цькування) це діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого.

  Типовими ознаками булінгу (цькування) є:

  • систематичність (повторюваність) діяння;
  • наявність сторін – кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі (за наявності);
  • дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної та/або фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника, та/або спричинення соціальної ізоляції потерпілого.

  Крім цього, внесено відповідні доповнення до статей Закону «Про освіту», які визначають права та обов’язки засновника та керівника закладу освіти, педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу здобувачів освіти та їхніх батьків.

  Зокрема, передбачено обов’язок засновника закладу освіти вживати заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг (цькування), стали його свідками або постраждали від булінгу.

  Керівник закладу освіти має забезпечувати створення у закладі освіти безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування), у тому числі:

  • розглядати заяви про випадки булінгу (цькування) здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та видавати рішення про проведення розслідування;
  • забезпечувати виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування);
  • повідомляти уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України та службі у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти.

  Передбачено також  зобов’язання закладів освіти забезпечувати на своїх веб-сайтах відкритий доступ до правил поведінки здобувача освіти в закладі освіти, плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу, порядку подання та розгляду заяв (з дотриманням конфіденційності) про випадки булінгу від здобувачів освіти, їх батьків.

  Педагогічні працівники:

  мають право на захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю;

  зобов’язані повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб, вживати невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування).

  Зміни щодо протидії булінгу внесено також до спеціальних законів «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про професійну (професійно-технічну) освіту», «Про вищу освіту».

  Запроваджується адміністративна відповідальність за булінг. Так, доповненою статтею 173-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено, що булінг (цькування), що вчиняється стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи або такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого, тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.

  Якщо цькування вчинене групою осіб або повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, то штраф становитиме від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин.

  Також передбачено, що неповідомлення керівником закладу освіти уповноваженим підрозділам органів поліції про випадки булінгу (цькування) учасника освітнього процесу тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням до 20% заробітку.

   

  Що таке булінг?

   Булінг (від англ. to bull — переслідувати) — це агресивна свідома поведінка однієї дитини (або групи) стосовно іншої, що супроводжується регулярним фізичним і психологічним тиском та є гострою проблемою сучасності. Дослідники зазначають, що булінг відрізняється від сварки між дітьми тим, що:

  • він супроводжується реальним фізичним чи психологічним насиллям: жертву висміюють, залякують, б’ють, розповсюджують плітки, оприлюднюють особисту інформацію та фото в соціальних мережах;
  • в ситуації завжди беруть участь три сторони: той, хто переслідує, той, кого переслідують, та ті, хто спостерігають;
  • він негативно впливає на всіх учасників, на їхнє фізичне та психічне здоров’я;
  • може виникати спонтанно, коли несподівано для себе дитина опиняється або в ситуації переслідування, або приєднується до переслідувача;
  • він може повторюватися багато разів.

      Яким буває булінг?

      Цькування може мати різні форми:

  • Фізичний булінг (штовхання, підніжки, бійки, стусани, нанесення тілесних ушкоджень).
  • Вербальне цькування (обзивання чи глузування).
  • Булінг стосунків (relational bullying) — явище соціального вигнання — коли дітей ігнорують, не допускають до ігор та вечірок, або вони стають жертвами чуток чи інших форм публічного приниження.
  • Кібербулінг (приниження за допомогою Інтернету, мобільних телефонів та інших електронних гаджетів).

      Кіберагресори створюють публікації, що принижують гідність жертв, відправляють їм повідомлення з погрозами, викладають фотографії і відео зі знущаннями.

      Інтернет додає булінгу таких ознак:

  • цілодобове втручання в особисте життя (цькування не має часового чи географічного обмеження); необмеженість аудиторії;
  • блискавичність поширення інформації;
  • можливість анонімного переслідування.

       Усі форми булінгу — фізичний, вербальний, кібер та стосунків — мають тенденцію виникати одночасно.

  Чому діти булять?

       Діти-агресори не до кінця розуміють, якої шкоди та страждань вони завдають. Булери вважають смішним знущання над слабшою дитиною. Отримуючи схвалення з боку друзів-спостерігачів, вони відчувають себе сильними та «крутими».

       Деякі діти булять, тому що самі постраждали від насильства (вдома, в спортивній секції, в іншій школі тощо). В таких випадках вони можуть зганяти свій біль через знущання й приниження слабших за себе.

      До того ж, нападаючи на когось, вони захищаються від цькування. Іноді такі діти дуже імпульсивні й не можуть контролювати свій гнів. В таких випадках справа нерідко доходить до фізичного насильства.

      Хто стає жертвою булінгу?

      В групі ризику може опинитися будь-яка дитина, яка вирізняється із загального кола своїх однолітків. Дітей можуть цькувати за:

  • зовнішній вигляд (підґрунтям для глузувань може стати занадто високий або занадто низький зріст, вага тіла, національність, фізичні обмеження);
  • успішність або неуспішність у навчанні;
  • матеріальні можливості;
  • особливості характеру.

      Крім того, жертвою булінгу може стати той, кому складно спілкуватися з однолітками, хто поводиться відлюдкувато чи, навпаки, провокативно.

      Варто зазначити, що сором’язливі та закриті до спілкування діти стають жертвами булінгу в 2 рази частіше.

      Всі ці риси не обов’язково, але можуть призводити до цькування (зазвичай у школі чи в соціальних мережах).

      До чого призводить булінг?

      Особливість цькування в тому, що він негативно впливає на всіх учасників (жертв, агресорів та спостерігачів) та має деструктивні наслідки в їхньому майбутньому житті:

  • Жертви втрачають відчуття безпеки, перебувають у стані безпорадності та страху, втрачають повагу до себе та інтерес до навчання. Булінг провокує тривожні та депресивні розлади, пригнічує імунітет, може призводити до розладів харчової поведінки (анорексія, булімія) та виникнення суїцидальних думок.
  • За даними досліджень у Фінляндії, діти, які стали жертвою переслідувань, у 4 рази більш схильні до суїцидальних настроїв, ніж їхні однолітки, які не були об’єктами булінгу.
  • Агресори частіше за інших потрапляють у ситуації, де проявляється насилля та порушуються закони, мають досвід вживання алкоголю й наркотичних речовин.
  • Спостерігачі часто страждають від відчуття безпорадності, етичного конфлікту, схильні до депресивних станів чи перезбудження, намагаються менше відвідувати школу.

   Дослідники стверджують, що навіть поодинокий випадок булінгу залишає глибокий емоційний слід у психіці дитини.

      Як зрозуміти, що ваша дитина піддається булінгу?

      Зверніть увагу на дев’ять найпоширеніших ознак:

      1. В дитини мало або взагалі немає друзів, з якими вона проводить час.

      2. Боїться ходити до школи або брати участь у заходах з однолітками (гуртки, спорт).

      3. В дитини з’являються зіпсовані речі.

      4. Вона втрачає інтерес до навчання або раптом починає погано вчитися.

      5. Приходить додому сумна, похмура, зі сльозами (або ж такі ознаки з’являються після спілкування в соціальних мережах).

      6. Постійно відмовляється йти до школи, посилаючись на головний біль, біль у животі, погане самопочуття.

      7. Має розлади сну або часті погані сни.

      8. Втрачає апетит, проявляє тривожність, страждає від низької самооцінки.

      9. Дитина наносить собі ушкодження.

      Якщо дитину шантажують у школі, вона може почати просити додаткові грошіна кишенькові витрати, щоб відкупитися від агресора.

      Як запобігати булінгу?

      Швидка та доречна реакція дорослих (батьків і вчителів) на ситуацію булінгу повертає дітям відчуття безпеки та захищеності, демонструє, що насилля не прийнятне. Саме тому, якщо ви стали свідком булінгу:

      1. Негайно втручайтеся та зупиняйте насилля — булінг не можна ігнорувати.

      2. Зберігайте спокій та будьте делікатними, не примушуйте дітей публічно говорити на важкі для них теми.

      3. Займіть нейтральну позицію — обидві сторони конфлікту потребують допомоги, запропонуйте дітям самостійно вирішити конфлікт.

      4. Поясніть, які саме дії є булінгом і чому їх необхідно припинити.

      5. Уникайте в спілкуванні слів «жертва» чи «агресор» для запобігання тавруванню й розподілу ролей

      6. Повідомте керівництво навчального закладу про ситуацію, що склалася, й вимагайте вжити заходів щодо припинення цькування.

      У Європі в складних ситуаціях булінгу застосовують механізм шкільної медіації, коли спеціально підготовлений педагог чи психолог, який не має жодного стосунку до конфлікту, модерує зустрічі між дітьми, їхніми батьками та вчителями. Всі отримують право висловитися, поглянути на ситуацію з різних точок зору.

      В Україні поступово теж запроваджують цю практику. В рамках кампанії #CтопБулінгМіністерство юстиції розробило інформаційні матеріали з рекомендаціями для батьків, як діяти, коли їхня дитина постраждала від булінгу або ж сама стала булером.

   Як допомогти дитині, якщо вона піддається булінгу?

      Діти зазвичай соромляться говорити про те, що стали жертвами булінгу, й схильні звинувачувати себе. Придивіться до поведінки та настрою своєї дитини. Якщо ви помітили ознаки того, що вона стала жертвою булінгу:

  • Зберігайте спокій, будьте терплячими, не потрібно тиснути на дитину.
  • Поговоріть з дитиною, дайте їй зрозуміти, що ви не звинувачуєте її в ситуації, що склалася, готові вислухати й допомогти .
  • Запитайте, яка допомога може знадобитися дитині, запропонуйте свій варіант вирішення ситуації.Це допоможе розробити спільну стратегію змін.
  • Поясніть дитині, до кого вона може звернутися у випадку цькування (психолог, вчителі, керівництво школи, старші учні, батьки інших дітей, охорона).
  • Повідомте керівництво навчального закладу про ситуацію, що склалася, й вимагайте належного її врегулювання.
  • Підтримайте свою дитину в налагодженні стосунків з однолітками та підготуйте її до того, що вирішення проблеми булінгу може зайняти деякий час.
  • У випадку, якщо вирішити ситуацію на рівні школи не вдається, повідомте поліцію. Захистіть свою дитину від цькування!

      «Для батьків дуже важливо вміти попередити або належним чином відреагувати на булінг, з яким стикаються їхні діти. Вони мають бути уважними, спілкуватися та підтримувати своїх дітей», — підкреслює Джованна Барберіс, голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні.

      Як допомогти дитині, якщо вона виявилася агресором?

      Дитині, яка булить інших, увага та допомога потрібна не менше, ніж тій, яка страждає від булінгу:

  • Відверто поговоріть з дитиною про те, що відбувається, з’ясуйте мотивацію її поведінки.
  • Уважно вислухайте дитину, з повагою поставтеся до її слів.
  • Поясніть дитині, що її дії можуть бути визнані насильством, за вчинення якого настає відповідальність.
  • Чітко і наполегливо попросіть дитину припинити таку поведінку, але не погрожуйте обмеженнями й покараннями.
  • Порадьтеся зі шкільним чи дитячим психологом. Адже агресивна поведінка та прояви насильства можуть вказувати на емоційні проблеми вашої дитини та розлади поведінки.

      Пам’ятайте, дитина-агресор не зміниться відразу. Це тривалий процес, який потребує витримки й терпіння.

   

  Більш детальніше про булінг читайте тут:

  https://www.stopbullying.com.ua/

   https://bilyayivka.city/read/card/3080/scho-take-buling-ta-chomu-pro-nogo-treba-znati-vsim-batkam-poyasnyuyut-u-centri-socialnih-sluzhb

  https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D1%86%D1%8C%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F

   

  «Інклюзія в дії»

  Перший етап введення дітей з особливостями психофізичного розвитку до загальноосвітнього простору здійснюється в дошкільному закладі.

  Включення таких дітей у педпроцес дитсадка змі­нює насамперед установки дорослих: у всіх дітей є особливості, а не тільки у дітей з особливи­ми освітніми потребами. Дотепер у педагогічній практиці цим особливостям не завжди приділялася належна увага. Особливості “особливих» дітей не помічати неможливо — доводиться змінювати пед­процес, щоб професійно розв’язувати проблеми їх освіти разом з іншими. Водночас, створюючи спе­ціальні особливі умови для “особливих” дітей, пору­шуємо принцип рівних прав для інших вихованців. Тому маємо навчитися працювати, враховуючи ін­дивідуальні особливості кожного.

  За такого підходу педагогіка змінюється в ці­лому: вона стає інклюзивною, не тільки в тому сен­сі, що “особливі” діти мають бути включені в уже вибудуваний процес трансляції знань, умінь та навичок дітям, які розвиваються нормально, а й у тому, що освіта з урахуванням індивідуальних від­мінностей дітей потребує створення нових форм та способів організації освітнього процесу. Тут потріб­ний постійний творчий пошук, внесок від кожного. До педпроцесу залучаються всі його учасники — педагоги, батьки, діти, адміністрація. Розглянемо основні принципи дошкільної інклюзивної освіти.

  Принципи дошкільної інклюзивної освіти

  • Принцип індивідуального підходу пе­редбачає вибір форм, методів і засобів на­вчання та виховання з урахуванням індивіду­альних освітніх потреб кожної дитини в групі. Індивідуальні програми розвитку ґрунтуються на діагностиці функціонального стану дитини й припускають вироблення індивідуальної стра­тегії розвитку конкретного вихованця. Індиві­дуальний підхід передбачає не тільки увагу до потреб дитини, але й надає їй самій можли­вості реалізувати свою індивідуальність.
  • Принцип підтримки самостійної актив­ності дитини. Реалізація цього принципу дає змогу формувати соціально активну особис­тість, яка є суб’єктом свого розвитку та соці­ально значущої діяльності. Якщо активність — цілком прерогатива дорослих, формується так звана “навчена безпорадність” — феномен, коли дитина очікує зовнішньої ініціативи, сама лишаючись пасивною. Це стосується і батьків дітей з особливими потребами. Батьки мо­жуть сподіватися на допомогу або активно до­магатися пільг від держави, ігноруючи власні можливості участі у соціальному житті.
  • Принцип активного залучення в освітній процес усіх його учасників передбачає створен­ня умов для розуміння та прийняття одне одного з метою досягнення плідної взаємодії на гуманіс­тичній основі. Інклюзія — активне включення дітей, батьків і фахівців у спільну діяльність.
  • Принцип міждисциплінарного підходу. Різ­номанітність індивідуальних характеристик дітей диктує необхідність комплексного, міждисциплі­нарного підходу до методів та засобів виховання й навчання. Фахівці (вихователь, логопед, соціальний педагог, психолог, дефектолог, за участю старшого вихователя), що працюють у групі, регулярно здій­снюють діагностику дітей та складають в результаті обговорення освітній план дій, розрахований як на конкретну дитину, так і на групу в цілому.
  • Принцип варіативності в організації проце­сів навчання і виховання. Включення в інклюзив­ну групу дітей з різними особливостями розвитку передбачає наявність варіативного розвиваль- ного середовища, тобто відповідних розвиваль- них та дидактичних посібників, засобів навчання, безбар’єрного середовища, варіативної методич­ної бази та здатність педагога до застосування різ­номанітних методів і засобів роботи як загальної (дошкільної), так і спеціальної педагогіки.
  • Принцип партнерської взаємодії із сім’єю. Завдання фахівця — встановити довірчі партнерські взаємини з рідними дитини, домовитися про спіль­ні дії, уважно ставити
 • Міфи та факти

  коронавірусної інфекції

  Коронавірус: рекомендації та поради 

 • Граємо з дітьми вдома

          Все життя дитини пов’язане з грою. Що менша вона, то більше часу має виділятися для ігор. Діти ще не вміють самостійно гратися, у них малий життєвий досвід і досвід поводження з іграшками. Протягом всього дошкільного віку їм треба пройти довгий шлях розвитку ігрової діяльності. Дітей треба вчити гратися. Для того, щоб правильно і цікаво організувати ігри, важливо викликати у дітей життєрадісний настрій, активну поведінку: вчити гратися з іграшками, дбайливо до них ставитися, помічати їх привабливість та красу, виховувати бажання гратися разом, прагнути до спілкування, співчуття, доброзичливого ставлення одне до одного. 
          Для розвитку радісних, цінних у виховному значенні ігор дітям слід давати різні іграшки, посібники. Ігри належить супроводжувати казками, віршиками, потішками, примовлянками тощо. 
          Сподіваємось, що ігри, запропоновані нами, допоможуть цікаво і не без користі провести вільний час, поєднати хатню роботу із спілкуванням з дитиною і, навіть, зробити прогулянку не тільки цікавою, але й корисною. 
          Колись було те, що геть-чисто зникло зараз, — дитяче співтовариство. Що принципово — це були різновікові дитячі компанії. Зразки і сюжети переходили від старших до молодших, яких спочатку брали в гру на другорядні ролі, а потім вони самі починали «задавати тон». Самовідтворювальна система, субкультура, яка не потребувала опори ззовні. А тепер на подвір’ях дітей практично немає. 
          Але все можна компенсувати, можна знайти нові форми дитячого життя, щоб не втратити дитинства, яке ми сьогодні просто щосили витискуємо. 
          Тож грайте з дітьми, або дозволяйте їм гратися за своїм бажанням. Грайтеся з задоволенням і розумом. 

   
  Великодні мультфільми

   
   
   
   
   
  Сірники, ватяні палички, ґудзики, жолуді, каштани 

          Коли дитина грається з дрібними предметами (звісно, під наглядом дорослих!), то розвивається не тільки дрібна моторика, а й просторове мислення, уява, тактильна чутливість. 

          Із сірників, ватяних паличок, жолудів, каштанів і ґудзиків можна викладати різні малюнки, як довільно, так і за схемою. Причому всі ці предмети можна поєднати в одному малюнку. Починати доречно з простих геометричних фігур — квадрата, трикутника, ромба, сонечка, поступово ускладнюючи ігри. Із сірників і ватяних паличок добре виходять зірки, їжачки, машинки, ялиночки, будь-які фігури, що містять багато прямих ліній. Спочатку малюнок викладає мама, адже малюка необхідно зацікавити. Потім «твір» можна робити разом. 
          Навіть найменшим діткам буде корисно перебирати ґудзики — виймати з коробочки і складати назад, нанизувати ґудзички на мотузочок і робити намиста й браслети. Тільки при цьому мама повинна бути дуже уважною: раптом малюк потягне іграшку до рота! Якщо дитина зовсім мала і є небезпека, що вона проковтне дрібні деталі, то слід нанизати ґудзики різних кольорів і розмірів на жорстку міцну волосінь. Така іграшка може бути і брязкальцем, і матеріалом для лічби, і наочним посібником для вивчення кольору, лічби і розміру. 
  Ігри з сірниками

          Усі батьки люблять повторювати: «Сірники для дітей — не іграшка!» Правильно, звісно, адже діти можуть ненавмисне що-небудь підпалити. 

          Але якщо поряд перебуватимуть мама або тато, то сірники можуть виявитися навіть хорошою іграшкою. Так уважає тато. Сьогодні він грає «у сірники» з дитиною. Пропонуємо ось яке завдання. 

   

                                     Утримай сірники

          Покладіть на стіл п’ять сірників і спробуйте взяти один із них великими пальцями. 
          Тепер підніміть другий сірник двома вказівними пальцями. 
          Тепер третій — двома середніми пальцями. Потім четвертий — двома безіменними. 
          І, нарешті, п’ятий — двома мізинцями. Хто упустив сірник, залишає гру! 

  Сірникова картинка

          Кожній дитині видайте сірники (скільки бажаєте — коробку, коробку на двох, коробку на всіх тощо). За командою учасники починають викладати із сірників . картинку на тему, задану ведучим. Це може бути своє ім’я, прізвище, зображення якої-небудь тварини, смішного сюжету («Тато спить», «Автоперегони», «Троє поросят» тощо). Виграє той, хто упорався швидше при простіших завданнях), або той, у кого вийшла найоригінальніша сірникова картинка (складніші завдання). 

   

                                                                                          Скільки сірників 

          Візьміть сірникову коробку і покладіть у неї два сірники. Потрясіть коробку і запитайте у дітей, як вони вважають, скільки сірників зараз лежить у коробці. Діти також можуть потрясти коробку, потримати її в руках. Але відкривати коробку може тільки ведучий. Отже, тепер ви відкриваєте коробку і даєте дітям можливість перерахувати сірники. Перемагає той, хто назвав максимально близьку до правильної кількість. 
          Тепер можете ускладнити завдання: відвернувшись від дітей, додайте декілька сірників. Нехай діти знову відгадують їх кількість. 

   

  Сірникові коробки 

          Сірникові коробки (чим більше, тим краще) можна використовувати в різних іграх. На чотирьох або шести кришках, так само як і на внутрішніх коробочках, намалюйте однакові геометричні фігури: квадрат, круг, ромб, трикутник. Перемішайте кришки і внутрішні коробки. Попросіть малюка знайти і скласти коробочки. 
          

   
                                      Де мій ґудзичок? 

          Якщо сірникових коробок у вас багато, можна їх склеїти в декілька рядів, як ящики в комоді. Іграшкове цуценя принесло з собою ґудзик (монету, фішку, скріпку та ін.) і хоче покласти його в ящик. Воно кладе іграшку в один із ящиків і розмовляє з малюком, розповідаючи про себе. Потім запитує малюка, у якому з ящиків його ґудзик. Місце, куди цуценя кладе ґудзичок, постійно змінюється. Тривалість розмови постійно збільшується. Це завдання відмінно тренує зорову пам’ять і увагу дитини. 

   

  Ложки, чашки, миски, сковорідки 

          Маленькі діти дуже хочуть гратися на кухні. А батькам це спричиняє певні незручності. Хоча якщо до процесу поставитися розумно, то з дитячої цікавості можна отримати багато користі. Ось, наприклад, усім відомо, що потрібно розвивати тактильне сприйняття. І батьки купують іграшки з різною фактурою поверхні. Потрібно навчати дитину понять «великий — маленький»? А на кухні для цього є стільки можливостей! Різноманітні різні поверхні (гладкі ложки, ополоники, полумиски, миски і шорстка сковорода), і вивчення співвідношень «великий — маленький» (цікаво, скільки ложок вміститься в миску, і чому туди не вміститься ополоник). А як весело стукати ополоником по каструлі або кришкою об кришку! 
          Тісто цілком можна використовувати як замінник пластиліну, адже це чудовий матеріал для ліплення! Воно легко мнеться, менше брудниться, і не буде нічого страшного, якщо дитина випадково проковтне шматочок. Тонкий пласт розкоченого тіста може використовуватися як основа для картини з будь-якого підручного матеріалу — ґудзиків, жолудів, сірників, круп, мотузок, ниток, дроту, насінинок, гілочок тощо. Розминання тіста — цікаве і корисне заняття для малюка. 
          Крупи, сіль, кава, макарони також знадобляться для «кухонної школи». Дрібну крупу (наприклад, манну) і сіль можна використовувати для пальчикового малювання. Для цього необхідно висипати крупу на піднос рівним шаром. Намалюйте що-небудь самі, покажіть дитині, як це цікаво. Проведіть пальчиком по крупі. Вийде яскрава контрастна лінія. Потім візьміть пальчик дитини. Нехай малюк сам намалює декілька хаотичних ліній. Коли дитина освоїться, можна переходити до малювання узорів. Спочатку малює мама, потім пробує малюк. Малювати можна все що завгодно: хаотичні лінії, будиночки, круги, огорожі, хмари, спіралі, личка, літери або цифри. 
          Крупну крупу (наприклад, гречку-ядрицю), горох, квасолю, кавові зернятка можна використовувати для викладання картинок, так само як і з сірників, ґудзиків і ватяних паличок. Можна використати їх і для аплікацій. Пересипати всі ці продукти найцікавіше у прозорий посуд, для того щоб було видно. 


                                                         Демонстрація мод

          Перед початком зимового (весняного, літнього, осіннього) сезону влаштуйте з дитиною демонстрацію мод. Нехай малюк спробує самостійно застібати ґудзики, кнопки і «блискавки». Підготуйте місце для демонстрації, розстеливши червоний рушник, на якому «модель» демонструватиме обновки. Решта членів сім’ї можуть клацати фотоапаратами, зображаючи репортерів модних журналів. 

   

                                                           Сім’я Пробочкіних 

          Приготуйте темно-зелені пробки, шматочки дроту, ватяні кульки, фломастери або маркери. Змайструйте разом із дитиною із перелічених предметів кумедних персонажів сімейство Пробочкіних: маму, тата і дітей. 

   

        Відбитки 

          Візьміть аркуш паперу і прикріпіть його краї скетчем до плоскої поверхні. Покладіть під аркуш дрібний плоский предмет — монету, ключ або брелок. Нехай малюк легенько проводить олівцем по паперу, щоб на поверхні аркуша з’явився відбиток захованого предмета. 

   

  Шарфики для ляльок 

          З клаптиків тканини або старих дитячих речей можна виготовити шарфики для ляльок і м’яких іграшок, щоб вони не замерзли взимку. 

  Намиста зі скріпок 

          Запропонуйте дитині пакетик різноколірних скріпок і покажіть, як їх з’єднати разом, щоб вийшло симпатичне намисто або браслет. 

   

  Великі «Хрестики-нулики»

          Можна грати в цю гру не тільки на папері. А де? На столі, якщо у вас клейонка в клітинку. На підлозі, якщо там укладена квадратиками плитка. Хрестики і нулики можна не малювати, а домовитися з малюком, що гратимете ви каштанами і камінчиками, ґудзичками і шишками. Будь-яка гра, навіть якщо вона набридла, після додавання яких-небудь нових деталей знову зацікавить дітей. 

   

  Лабіринт 

          На підлозі за допомогою крейди або мотузка обмежте траси, по яких ітимуть діти. Для маленьких дітей завдання буде простим — пройти по лабіринту і не наступити на мотузок або лінію. Для дітей старшого віку завдання можна ускладнити. Дітей об’єднати у пари. Тому гравцеві, який проходитиме лабіринт, зав’язати очі, а його напарник повинен подавати чіткі команди — куди повернути, де зупинитися. 

                                   Стрибки по цифрах

          На картонках намалюйте великі цифри і розкладіть їх на підлозі на такій відстані, щоб дитина могла перестрибнути від однієї до іншої. Попросіть дитину стрибнути, наприклад, на цифру 2, потім на цифру 7, потім на 1, потім на 4 тощо. Завдання можуть бути будь-якими: стрибати по порядку, стрибати тільки по парних числах, складати, наприклад, подумки 2 і 1, стрибати на цифру 3. До речі, у цю гру можна грати і на вулиці, тільки цифри тоді пишіть крейдою на асфальті. 

   
 • Вперше до дитячого садка

          «Уперше до дитячого садка!» — скільки хвилювань та сумнівів пов’язано із цим у кожній родині. Та й для дошкільного закладу прийняття нових вихованців — подія надзвичайно важлива.
          Адаптація у дитячому садку — це процес пристосування дитини до нових умов та розпорядку дня, до вихователів і дитячого колективу, до форм співіснування, відмінних від тих, що існують у родині. 
   
  На те, як легко та швидко малюк адаптується, впливають:

              — рівень психічного та фізичного розвитку;
              — сформованість навичок самообслуговування;

              — загартованість організму;

              — розвиненість навичок спілкування з дорослими та однолітками.
          Ускладнити процес адаптації може несприятлива атмосфера в сім’ї,  зокрема неправильне домашнє виховання, конфлікти між батьками, їхній низький культурний та освітній рівень, зловживання алкоголем.
          Для адаптації важливою є навіть стать дитини — зазвичай, хлопчики адаптуються важче.
          Незвичність оточення, велика кількість нових вражень та вимог у дошкільному закладі зазвичай нервують дитину та призводять до стресу. 
  Щоб запобігти стресовим станам дитини скористайтеся нашими порадами:
             1. Сформуйте у себе позитивне ставлення до дитячого садка, налаштуйте себе на те, що дитині
   тут буде добре, її буде доглянуто, оточено увагою, вона отримає підтримку.
              2. Уникайте будь-яких негативних розмов у сім’ї про дитячий садок у присутності дитини, оскільки вони можуть сформувати у неї негативне ставлення до відвідування дитячого садка.
              3. Створіть спокійний, безконфліктний клімат у сім’ї.
              4. Заздалегідь потурбуйтеся про те, щоб розпорядок дня дитини вдома був наближеним до розпорядку дня у дитячому садку.
              5. Ознайомтеся з режимом харчування та меню у дитячому садку.
              6. Навчайте дитину їсти неперетерті страви, пити з чашки, привчайте тримати ложку.
              7. Відучіть дитину від підгузників. Виховуйте у неї потребу проситися до туалету.
              8. Учіть дитину впізнавати свої речі: білизну, одяг, взуття, носовичок.
              9. Учіть гратися іграшками. Скажімо, ляльку можна годувати, колисати, гойдати; пірамідку — збирати, розбирати.
              10. Привчайте дитину після гри класти іграшки на місце.
              11. Пограйтеся удома у дитячий садок з ляльками: погодуйте їх, почитайте казку, поведіть на прогулянку, покладіть спати.
              12. Виховуйте у дитини позитивний настрій та бажання спілкуватися з іншими дітьми.
              13. Підготуйте для малюка індивідуальні речі: взуття та одяг для групи, 2-3 комплекти змінної білизни, чешки для музичних занять, носовичок.
              14. Проконтролюйте, аби початок відвідування дитячого садка не збігався з епікризними термінами: 1 рік 3 місяці, 1 рік 6 місяців, 1 рік 9 місяців, 2 роки, 2 роки 3 місяці, 2 роки 6 місяців, 2 роки    9 місяців, 3 роки.
              15. Дайте дитині до дитячого садка улюблену іграшку.
   
   
 • Профілактичні щеплення

          Дискусії навколо необхідності профілактичних щеплень, часу їх проведення, можливих побічних ефектів вакцин точаться не один рік. Існують дві точки зору щодо доцільності вакцинації дітей та молоді: медики відстоюють обов’язкові профілактичні щеплення, а батьки не хочуть ризикувати здоров’ям дітей, оскільки побічні ефекти вакцинації можуть бути серйозними.
  Профілактичні щеплення у дитини на момент вступу до дитячого садка можуть бути не зроблені з різних причин. Найчастіше — це відмова батьків від таких заходів профілактики, але причиною може бути і відсутність вакцини у необхідний момент, і медичні протипоказання. Чи можна прийняти дитину без профілактичних щеплень до дошкільного закладу?
          Щоб упорядкувати таке спірне питання, як профілактичні щеплення при прийнятті дитини до дошкільного навчального закладу, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 25 травня 2011 р. видало лист «Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу» № 1/9-389, в якому було надано відповідні роз’яснення. Згідно зі статтею 53 Конституції України кожен має право на освіту. Держава забезпечує доступність дошкільної  освіти в державних і комунальних навчальних закладах. Згідно з рішенням Конституційного Суду України від 4 березня 2004 р. № 5-рп/2004 доступність освіти як конституційна гарантія реалізації права на освіту означає, що нікому не може бути відмовлено у праві на освіту і держава має створити можливості для реалізації цього права. 
          Відповідно до пункту 6 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305, прийняття дитини до дошкільного навчального закладу здійснюється керівником на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної картки про стан здоров’я дитини, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження. 
          Довідка за формою № 026/о (наказ МОЗ «Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)» від 27 грудня 1999 р. № 302) видається на підставі даних медичного огляду дитини, якщо відсутні медичні протипоказання для її перебування у цьому закладі, а також якщо їй проведено профілактичні щеплення згідно з календарем щеплень і вона не перебувала в контакті з хворими на інфекційні хвороби або бактеріоносіями. 
          Наразі, згідно зі статтею 12 Закону України «Про охорону дитинства» від 26 квітня 2001 р. № 2402-ІП батьки несуть відповідальність за стан здоров’я дитини, її фізичний розвиток. 
          Відповідно до статті 12 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 6 квітня 2000 р. № 1645-Ш медичні працівники, які проводять профілактичні щеплення, зобов’язані надавати об’єктивну інформацію особам, яким проводять щеплення, або їхнім законним представникам про ефективність профілактичних щеплень і можливі ускладнення після вакцинації . Особам, що не досягли п’ятнадцятирічного віку, профілактичні щеплення проводяться за згодою їхніх об’єктивно інформованих батьків, які мають право відмовитися від щеплень за відсутності повної об’єктивної інформації про вплив щеплень на стан здоров’я і подальші наслідки. 
          Питання щодо відвідування дошкільного навчального закладу дітьми, батьки яких відмовляються від щеплень, вирішує лікарсько-консультативна комісія, як це передбачено пунктом 6 розділу І Примірного положення про підготовку дітей на педіатричній дільниці до відвідування дошкільного та шкільного загальноосвітнього навчального закладу (наказ МОЗ від 29 листопада 2002 р. № 434). 
          З огляду на наведені вище нормативи приймати рішення про можливість відвідування дитиною дошкільного закладу мають саме медичні установи. І за наявності відповідних медичних довідок встановленого зразка з висновком лікаря, в яких зазначено, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, керівник дошкільного закладу зобов’язаний прийняти дитину до дитячого садка. У свою чергу батькам, які використовують право відмовитися від щеплень, слід пам’ятати, що відмова від вакцинації є також певним ризиком для здоров’я дитини, адже профілактичні щеплення сприяють формуванню імунітету.

   
 • Адаптація дитини до умов дитячого садка

         

  Питання про те, віддавати дитину до дитячого садка чи ні, чимало сучасних родин вирішують позитивно. Однак, не всі батьки знають, як полегшити й оптимізувати складний період адаптації дитини до нових умов. І не всі батьки зважають на те, що перебіг цього процесу залежить від їхньої позиції.

          Від того, як пройде звикання дошкільника до нових умов, залежить його фізичний і психічний розвиток, подальша життєдіяльність у дитячому садку і родині. На жаль, нерідко цей процес протікає важко і болісно. Дитина може відмовлятися від їжі, сну, спілкування з однолітками й дорослими,  у  неї з’являються небажані звички.
          Негативна емоційна реакція батьків на поведінку дитини в цей період часто ускладнює ситуацію. Не знаючи, як правильно реагувати на дитячі вередування і сльози, як ліпше вчинити, мама з татом не можуть допомогти своєму малюку.
          Для кожної родини гострий період адаптації є індивідуальним. Він може мати різну тривалість. Психологи розрізняють три ймовірні варіанти перебігу цього періоду:
          — легка адаптація — поведінка дитини нормалізується протягом 10-15 днів;
          — адаптація середньої важкості — протягом місяця;
          — важка адаптація — триває від 2 до 6 місяців.
          З рекомендаціями щодо підготовки дитини до умов дошкільного закладу Ви маєте нагоду ознайомитись на сторінці сестри медичної старшої.
          Ми ж зупинимося на прийомах, які полегшують дитині ранкові прощення.
          1. Навчіться прощатися з дитиною швидко. Не затягуйте розставання. Інакше малюк відчує Ваше занепокоєння і йому буде складніше заспокоїтися.
          2. Покладіть малюку до кишені яку-небудь пам’ятну річ, що нагадуватиме про Вас і про те, як сильно Ви його любите.
          3. Ніколи не намагайтеся «вислизнути» непомітно від дитини, якщо хочете, щоб вона довіряла Вам.
          4. Вигадайте забавний ритуал прощання, строго дотримуйтеся його, наприклад, завжди цілуйте дитину в щічку, а потім ніжно потріться носиками, або що-небудь подібне.
          5. Не намагайтеся підкупити дитину, щоб вона залишалася у дитячому садку за нову іграшку.
          6. Чітко дайте дитині зрозуміти, що хоч би які  істерики вона влаштовувала, їй все одно доведеться йти до дитячого садка. Якщо Ви хоч раз піддастеся дитині, надалі Вам буде вже набагато складніше впоратися з її вередуваннями й слізьми.
   
   
 • Поради для вашої родини,

  як безпечно насолоджуватися часом

  на свіжому повітрі.

   

   

  Проводити час на свіжому повітрі – улюблене заняття як дорослих, так і дітей. Але з продовженням пандемії COVID-19 батьки повинні вирішувати, як насолоджуватися перебуванням на вулиці, дбаючи про здоров’я своєї сім’ї. Вважайте цей текст вашою «шпаргалкою» для безпечніших розваг на дворі!

  Топ запитань про коронавірус

  Чи може COVID-19 поширюватися на відкритому повітрі?

  На жаль, так. COVID-19 може поширюватися де завгодно, де ви можете мати тісний контакт із зараженою людиною. Пам’ятайте, що вірус поширюється в основному через респіраторні краплі, які виділяються від зараженої людини під час кашлю, чхання, розмови чи співу і які потім потрапляють у рот, ніс або очі людям, які знаходяться поруч. Крім того, можлива також передача вірусу через повітря на короткій відстані, особливо в погано провітрюваних та переповнених приміщеннях. Люди також можуть заразитися, торкаючись рота, носа або очей, після торкання поверхонь, заражених вірусом.

  Виходячи з цього та того, що ми знаємо про вірус, ризик зараження вважається набагато меншим на відкритому повітрі порівняно із закритими приміщеннями, але важливо також дотримуватися профілактичних заходів – тримати принаймні один метр дистанції один від одного, носити тканинну маску, перебуваючи поруч з іншими, часто мити руки та перевіряти наявність симптомів COVID-19 перед виходом на вулицю.

  Як моя сім’я може безпечно проводити час на дворі разом?

  Залишатися фізично активними – один із найкращих способів, як кожен член сім’ї може підтримувати розум та тіло здоровими. Дотримуючись деяких ключових порад, ви можете допомогти своїй родині мінімізувати ризик контакту з вірусом COVID-19:

  • Плануючи піші прогулянки, намагайтеся уникати часу пік та людних місць, також обирайте менш навантажені маршрути, де це можливо.
  • Подумайте про те, щоб взяти з собою дезінфікуючий засіб для рук, який містить щонайменше 60 відсотків спирту, дезінфікуючі серветки, додаткові тканинні маски та пакет, що закривається, для зберігання маски, коли вона не використовується (наприклад, під час їжі чи пиття).
  • Перш ніж виходити з дому, переконайтесь, що всі члени сім’ї почуваються добре і не мають симптомів.
  • Нагадуйте один одному дотримуватися основних профілактичних заходів під час перебування на вулиці, наприклад, триматися принаймні на відстані одного метра від інших, носити тканинну маску, коли поруч з людьми поза домом, не торкатись свого обличчя (очей, носа, рота) або поверхні маски, а також часто мити або дезінфікувати руки.
  • Якщо ви вирішили їсти на вулиці, принесіть власну їжу та посуд. Якщо це неможливо, виберіть найбільш безпечний варіант – наприклад, взяти їжу з собою, замість їсти всередині закладу. Не забувайте мити або дезінфікувати руки перед їжею.
  • Прийшовши додому, не забудьте спочатку вимити руки з милом і водою принаймні 20 секунд.

  > Читайте також: Усе, що вам потрібно знати про миття рук для захисту від коронавірусу (COVID-19)

   

  Чи безпечно нашій родині проводити час у вузькій групі близьких друзів? Як вирішити, з ким безпечно проводити час разом, а з ким ні?

  Кожна сім’я повинна ухвалювати рішення, зважаючи на свою ситуації. Ось кілька ключових факторів, на які слід звернути увагу:

  • Будьте в курсі рівня передачі COVID-19 у вашій громаді. Загалом, чим вища швидкість передачі – тим вищий ризик потенційного зараження в громадських місцях.
  • Якщо ви живете з людьми з підвищеним ризиком розвитку важкого захворювання на COVID-19 (старші члени сім’ї, бабусі та дідусі, члени родини з хронічними захворюваннями), уся родина повинна вжити додаткових заходів безпеки, щоб захистити їх. Це може включати обмеження контактів ваших дітей з іншими людьми (включаючи дитячі свята) або, якщо це важко (наприклад, коли діти повертаються до школи), тримати вашу дитину окремо від тих членів сім’ї, коли це можливо.
  • Будь-яке особисте спілкування найкраще коротко проводити на відкритому повітрі. Зустрічайтеся дуже маленькими групами з тими ж самими членами родини або друзями, які, ви впевнені, також дотримуються щоденних профілактичних заходів.

  Повідомляйте про свої рішення дітям і знайдіть час, щоб пояснити їм, чому ви ухвалили це рішення і чому воно є важливим. Яким би не було ваше рішення – важливо підтримувати відкрите спілкування зі своїми дітьми. Заохочуйте їх ділитися будь-якими проблемами та бути чесними, якщо вони не дотримувались правил. Це особливо важливо для дітей старшого віку та підлітків, які можуть бути більш схильними ризикувати або відчувати тиск однолітків у спілкуванні. Намагайтеся направляти та перенаправляти їх за допомогою науки (те, що ми знаємо, чого не знаємо), а також із співпереживання та співчуття.

 • Алгоритм реагування на доведені випадки булінгу

  Порядок реагування

  на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти

  та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)

   

  1.    У день подання заяви видається наказ по закладу освіти про проведення розслідування із визначенням уповноважених осіб.

  2.    Створюється комісія з розгляду випадків булінгу (цькування) (далі – Комісія) зі складу педагогічних працівників (у тому числі психолог, соціальний педагог), батьків постраждалого та булера, керівника закладу освіти та скликається засідання.

  3.    Комісія протягом 10 днів проводить розслідування та приймає відповідне рішення:

  —        якщо Комісія визнає, що це був булінг (цькування), а не одноразовий конфлікт чи сварка, тобто відповідні дії носять системний характер, про це повідомляються уповноважені підрозділи органів Національної поліції України (ювенальна превенція) та Служба у справах дітей;

  —        якщо Комісія не кваліфікує випадок як булінг (цькування), а постраждалий не згоден з цим, то він може одразу звернутись до органів Національної поліції  України із заявою.

  4.    Рішення Комісії реєструються в окремому журналі, зберігаються в паперовому вигляді з оригіналами підписів усіх членів Комісії.

  5.    Кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), за наявності — спостерігачі зобов’язані виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти.

   

  Стаття 173-4. Булінг (цькування) учасника освітнього процесу(Кодекс України про адміністративні правопорушення)

  Булінг (цькування), тобто діяння учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи або такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого, —

  тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.

  Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене групою осіб або повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, —

  тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин.

  Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене малолітніми або неповнолітніми особами віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років, —

  тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.

  Діяння, передбачене частиною другою цієї статті, вчинене малолітньою або неповнолітньою особою віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років, —

  тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин.

   

  Штрафи, які передбачено за знущання

  -Моральне чи фізичне насильство, агресія – 340-850 грн.

  -Дії з особливою жорстокістю, повторне порушення – 850-1700 грн.

  -Приховування вчителем факту цькування – 1700-3400 грн, або виправні роботи строком до одного місяця з відрахуванням до 20 % заробітку.

   

  Якщо правопорушення вчинили неповнолітні до 16 років, штраф сплачуватимуть батьки.

 • Порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу (цькування) у закладі освіти

  1. Заяву про випадки булінгу у закладі освіти має право подати будь-який учасник освітнього процесу.

  2. Заява подається керівнику закладу освіти відповідно до Закону України «Про звернення громадян».

  3. Здобувач освіти, який став свідком булінгу у школі, зобов’язаний повідомити про це вчителя, вихователя, психолога або безпосередньо керівника закладу освіти .

  4. Педагог або інший працівник закладу освіти, який став свідком булінгу або отримав повідомлення про факт булінгу від здобувача освіти, який був свідком або учасником булінгу, зобов’язаний повідомити керівника закладу освіти про цей факт.

  5. Керівник закладу освіти має розглянути звернення.

  6. Керівник закладу освіти створює комісію з розгляду випадків булінгу, яка з’ясовує обставини булінгу.

  7. Якщо випадок цькування був єдиноразовим, питання з налагодження мікроклімату в дитячому середовищі та розв’язання конфлікту вирішується у межах закладу освіти учасниками освітнього процесу.

  8. Якщо комісія визнала, що це був булінг, а не одноразовий конфлікт, то керівник закладу освіти повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та Службу у справах дітей.

  9. Здобувач освіти може звернутись на гарячу лінію ГО «Ла Страда — Україна» з протидії насильству в сім’ї або із захисту прав дітей; до соціальної служби з питань сім’ї, дітей та молоді; Національної поліції України; Центру надання безоплатної правової допомоги. Після отримання звернення дитини, відповідна особа або орган інформує керівника закладу освіти у письмовій формі про випадок булінгу. Керівник закладу освіти має розглянути таке звернення та з’ясувати всі обставини булінгу.

 •     План заходів

  « Про проведення тижня в ДНЗ « Сонечко»»

  на тему: « Як допомогти дитині справитися з булінгом»

  з  15.04.2019 по 19.04.2019

                                           

  Заходи Відповідальний Термін виконання
  З кадрами
  1  Вибрати ініціативну групу

   

  вихователь – методист,вихователі,  практичний психолог До 15.04.2019
  2 Організувати  виставку літератури на тему

  « Булінг в житті дошкільнят»  в методичному кабінеті

  вихователь – методист До 15.04.2019
  3  Провести кіно тренінг  « Як не зашкодити собі та іншим? » практичний психолог 16 .04 2019

  З дітьми

  1 Бесіди  на тему:  « Я дитина мала, захистіть мене від зла»,    « Я  і моя родина », « Як тебе звати», « Добро починається з казки», « Поважай своє ім’я і  імена  своїх товаришів »

  Заняття «  Дружбу   поважаємо, малих жаліємо, не ображаємо», « Квітка дружби»

  ихователі раннього віку

  вихователі мол. д/в.4 р.ж.,  5р.ж., ст. д/в. 6 р.ж.

  15.04.2019
  2      Ігри з лего: « В лего граємо, про дружбу не забуваємо,  сердечка доброти викладаємо» вихователі мол. д/в 5р.ж., ст. д/в. 6 р.ж 16.04.2019
  3 Дидактичні ігри « Емоції та почуття», « Я не повинен…», « Назви лагідно», « У пошуках скарбів   ввічливості», вихователі груп раннього віку   протягом тижня
  4   Обігравання ситуаці  «Зберігай спокій і обійди ситуацію» вихователі мол. д/в. 5 р.ж., ст. д/в. 6 р.ж. 16.04.2019
  5 Лялькова вистава « Хай знає кожна дитина мала про те, що  на  світі є дружба  » вихователі груп мол. д/в. 6 р.ж 17.04.2019
  6   Конкурс  малюнків  на асфальті « Дружба нас єднає» вихователі мол. д/в.4 р.ж.,  5р.ж., ст. д/в. 6 р.ж 18.04.2019
  7  Cюжетно — рольові ігри « Бібліотека» ,

   «  Сім’я »», « Школа»

  вихователі мол. д/в. -5 р.ж., ст. д/в. 6 р.ж. 19.04.2019

  З батьками

  1 Виготовлення пам’ятки на тему:  «Як я можу допомогти своїй дитині справитися із булінгом?

   

  вихователі усіх вікових груп 18.04.2019
  2 Круглий стіл з батьками  на тему:  «Моя дитина є жертвою булінгу. Що мені робити?»

   

  практичний психолог, вихователі ст. д /в 6 р.ж. 19.04.2019

  Вихователь – методист                                     В. Нікітченко

 • Правила поведінки здобувача освіти в ЗДО базуються на законах України, наказах Міністерства освіти і науки України та рішеннях органів місцевого самоврядування, Статуті закладу.

  Здобувачі освіти в ЗДО, вихованці, повинні дотримуватись таких правил:

  -Приходити вчасно в дитячий садок.

  -Вітатися з усіма працівниками ЗДО.

  -У всьому слухатися вихователя.

  -Якщо щось болить, то обов’язково про це сказати вихователю.

  -Берегти іграшки, майно та книги.

  -На прогулянці не бруднити одяг.

  -В групі голосно не кричати та не бігати.

  -Не ходити в  вологому одязі.

  -Не ображати дітей зі своєї групи.

  -Слідкувати за станом свого одягу.

  -Мати особисті носові хустинки.

  -Дотримуватися вимог безпеки.

  -Акуратно вішати одяг в свою шафку.

   

 • Прийом дітей до дошкільного закладу здійснюється керівником упродовж календарного  року  у відповідності до ст. 34  Закону  України  «Про  освіту»,  ст. 36  Закону  України  «Про  дошкільну освіту»,  п. 6  Положення  про  дошкільний  навчальний  заклад,  листа Міністерства освіти і науки України «Про дотримання порядку прийому дитини до  дошкільного  навчального  закладу»  №1/9-389  від  25.05.2011р.:  на  підставі  заяви  батьків  або  осіб,  які  їх замінюють,  медичної  картки  про  стан  здоров’я  дитини,  з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, свідоцтва  про  народження та через електронний запис до дошкільного навчального закладу.
  Під час прийому дитини до дошкільного навчального закладу, директор ДНЗ знайомить батьків із Статутом дошкільного навчального закладу, режимом  роботи,  програмою виховання і навчання дітей, санітарними правилами, організацією дитячого харчування, організацією надання  додаткових освітніх послуг. При прийомі дитини проводиться запис у Журналі обліку дітей, оформляється медична картка дитини.

  Покрокова інструкція запису дитини до дошкільного навчального закладу

  Уніфікована система електронної реєстрації дітей дошкільного віку – система реєстрації, що створюється за єдиними правилами та вимогами і містить інформацію персональних даних дітей дошкільного віку, які стоять на черзі на зарахування, зараховані та відвідують дошкільний навчальний заклад.
  Система електронної реєстрації дітей дошкільного віку створюється з дотриманням основних засад:
  –         Законність, пріоритет права на дошкільну освіту;
  –         Достовірність відомостей;
  –         Постійність;
  –         Публічний характер;
  –         Поновлювальність відомостей;
  –         Захищеність.
  Інформація при занесенні до електронної реєстрації дітей має включати такі дані:
  1. Повна назва одного дошкільного навчального закладу, що обрали батьки або особи, що їх замінюють;
  2. Прізвище, ім’я, по батькові дитини;
  3. Дата народження дитини (число, місяць, рік), або кількість повних років станом на 1 вересня;
  4. Бажаний рік зарахування до дошкільного навчального закладу;
  5. Прізвище, ім’я, по батькові батьків (мама або тато), або осіб, що їх замінюють, контактний телефон, е-mail (за наявності).
  6. При наявності пільг зазначити документи, що їх підтверджують.

  УВАГА!

  –       Дані необхідно вносити українською мовою, згідно з свідоцтвом про народження дитини.
  –       Подавати заявку можна лише в один дошкільний навчальний заклад.
  –       Для підтвердження інформації, зазначеної в заяві, необхідно протягом 10 днів з подання заяви звернутися до дошкільного навчального закладу з оригіналом (копією) свідоцтва про народження дитини, документа, що підтверджує наявність пільг, або прикріпити до заяви скан-копії вище вказаних документів, натиснувши кнопку «Вибрати файл».
  –       Заява буде відхилена у разі невідповідності її за змістом оригіналам документів.
   

  Подання заявки на вступ до дошкільного навчального закладу.

  Занесення інформації про дитину. 

  Порядок кроків Покрокові дії Зміст запису
  1 Зайти в Інтернет, у розділі «Пошук» написати «Електронна реєстрація дітей в дошкільні навчальні заклади»  
  2 Натиснути кнопку «Реєстрація» Пройти шлях реєстрації
  3 Обрати логін та пароль (самостійно), вказати свою електронну адресу  
  4 Обрати поле «Населений пункт» Вибрати свій населений пункт (м. Охтирка)
  5 Обрати поле «ДНЗ» Вибрати бажаний дошкільний навчальний заклад
  6 Обрати поле «Бажаний рік зарахування» Вказати рік зарахування дитини у дошкільний навчальний заклад
  7 Натиснути кнопку «Докладніше» Можна проглянути всю інформацію про дошкільний навчальний заклад
  8 Натиснути кнопку «Подати заявку на вступ» Подати заявку на зарахування дитини в бажаний дошкільний навчальний заклад
  9 Натиснути кнопку «Нова заявка». Поля, виділені напівжирним, обов’язкові для заповнення Внести інформацію про дитину
  10 Обрати поле «Тип» Внести дані про батьків, вибрати чиї дані будуть вноситися (мама, тато або опікун), вказати прізвище, ім’я, по батькові, адресу проживання та реєстрації, контактний телефон
  11  Обрати поле «Диспансерний облік» Зробити запис, якщо дитина перебуває на диспансерному обліку
  12 Обрати закладку «Пільги» Якщо дитина має право на пільги при зарахуванні до дошкільного навчального закладу (перелік категорій пільг), зазначте «так» та вкажіть документ, що підтверджує право на пільги та прикріпіть  його скан-копію.
  13 Після занесення усіх даних натисніть кнопку «Зберегти»  
  14 Закладка «Мої заявки» Стежте за статусом Вашої заявки та ходом електронної черги

  Шановні батьки!

  При відсутності  у Вас доступу до мережі Інтернет записати дитину до дошкільного навчального закладу, здійснити електронну реєстрацію дитини до дошкільного навчального закладу можна безпосередньо у дошкільному навчальному закладі, який Ви обрали за бажанням. При собі необхідно мати свідоцтво про народження дитини, паспорт.
   
 • 6 липня в дошкільному навчальному закладі (ясла — садок)   «Сонечко » пройшло святкування Дня Івана Купала в кожній віковій групі по черзі, який організували: музичний керівник – Герасименко О.О., вихователь  Обод Ю.О.,  —  Літо; практичний психолог Толмачова Н.В. – Баба Яга. Відбулося справжнє  свято, в якому брали участь герої Баба Яга та Літо. Разом з ведучою діточки показали свою кмітливість, відгадуючи загадки . Баба Яга організувала   стрибки через «багаття», літали на «мітлі». Веселі, пустотливі герої  з дошкільнятами   співали пісні, грали в гру «Чарівний вінок»,  дівчатка танцювали таночок  з віночками, хлопчики грали в оркестрі, декламували вірші про літо.    

   

  11111111111111111

  222222222222222

  333333333333

  444444444444

  5555555555555

   

  Отже, герої свята  запалили у дітей веселий і радісний настрій на все Красне літечко!                 

   

 • На  виконання Указу Президента України від 22 червня 2020  року  № 323/1994 «Про День молоді», листа Сумської обласної державної адміністрації від 24.06.2020 № 01 – 45/6219 « Про заходи  з відзначення Дня Конституції України та Дня молоді», враховуючи провідну роль Основного Закону України для розвитку правової системи держави.

          У дошкільному навчальному закладі (ясла – садок) «Сонечко», був проведений  День Конституції України   26.06.2020 н.р. Для цього було  розроблено

         План заходів та проведено ряд заходів:

  з кадрами, з дітьми, з батьками:

        — видано наказ  від 24.06.2020 № 01-03/20 «Про заходи з відзначення Дня Конституції України та Дня молоді»;

        — проведено заходи щодо популяризації державних символів України. – вихователь – методист Валентина Нікітченко;

        — вжито заходів  із забезпеченням благоустрою закладу, впорядкування пам’ятників, пам’ятних знаків,  з нагоди відзначення 24 –ї річниці Конституції України;

        — вивішено  Державний Прапор України  на будинку дошкільного навчального закладу.

   

  Вихователі провели бесіди з дітьми на тему:

   

  — «Моя славна Україна»,

  — «День Конституції України», « Символи України».

  —  відбувся  конкурс з дошкільниками «Малюємо словом Україну».

  —  в лего граємо, символи України  називаємо.

  — проведені  спортивні змагання до Дня Конституції України.  – Швець М.В. – інструктор з фізкультури;

   

  Проведена робота з батьками через онлайн

   на тему: «Плекати громадянина змалку»

   

  — проведення заходів    щодо відзначення в дошкільному навчальному закладі 24 – ї річниці Конституції України висвітлено на сайті;

  — весело та цікаво пройшов День Конституції України у нашому садочку.

   

  106299238_1199008767110875_3419000831286588432_n

  DSC_2593

  DSC_2614

   

   

  DSC_2658

 • Літо для дошкільнят – це час для реалізації мрій, активних ігор, появи нових друзів. Для працівників дошкільного навчального закладу літо – це відповідальна пора. Адже необхідно створити належні умови , щоб реалізувались дитячі мрії, з’явились нові яскраві враження, малюки зміцніли, засмагли, відпочили , а ще — дізналися багато нового

  Тому діяльність дошкільного навчального закладу у літній період спрямовується на організацію змістовного , різноманітного буття з метою оздоровлення дітей, забезпечення їхнього активного відпочинку, закріплення, уточнення, розширення запасу набутих упродовж навчального року знань через різні види дитячої діяльності: рухової, ігрової, пізнавальної, комунікативно–мовленнєвої, художньої, предметно – практичної тощо.

  104479660_2994222444019209_4138088041909322917_n

  20200609_095233

  20200609_111822

  104654136_938877339883406_2075189866935392716_n

  104122439_643763009815878_1675538674148856948_n

  104097520_257867512307984_2315474096971930238_n

   

   

 • У садочку «Сонечко» діточок як у віночку

  Хлопчики й дівчатка
  Зростають дошкільнята
  З Днем Захисту дітей ми Вас батьки вітаємо 
  Діткам Вашим здоров’я ,
  Посмішок яскравих бажаємо
  Нехай зростають дошкільнята .
  Тоді будуть щасливі мама й тато!
 • Шановні батьки вихованців ДНЗ «Сонечко», Законом України «Про освіту» визначено, що кожна людина має право на забезпечення безпечних і нешкідливих умов навчання, праці і виховання. Тому одним з пріоритетних завдань нашого дошкільного закладу є забезпечення умов для збереження та зміцнення здоров’я дітей, особливо, в умовах карантину.
  Всі працівники нашого дошкільного закладу дуже скучили за своїми маленькими «сонечками», але безпека і здоров’я дітей та працівників – головний пріоритет. Поки чекаємо на зустріч. Під час карантину у нас була змога провести ремонтні роботи за бюджетні кошти, а саме
  6
  3
  14
  15
  19
   А також підходе завершення ремонт нашого, довгоочикуваного даху
  8
  (проводимо дезінфекцію, генеральні прибирання, комплектацію миючими засобами та засобами індивідуального захисту), звертаємось до батьків з проханням: більш детально, та доступно розповісти дітям про коронавірус: перейти за посиланням та разом подивитись мультики (серія коротких мультфільмів про правила особистої гігієни, зокрема про миття рук, умивання, миття посуду тощо) bit.ly/36gJjbi
  На вході до нашого дитячого садка буде облаштовано місце для обробки рук спиртовмісним антисептиком, тож не забувайте нагадувати діткам про важливість дезінфекції рук. Вашій дитині в ігровій формі буде проведено температурний скринінг (вимірювання температури безконтактним термометром). Покажіть дітям його зображення https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01t7tSrto2ylXOec6ZVOsBeUy4Vfw:1590336475304&source=univ&tbm=isch&q=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80&sa=X&ved=2ahUKEwi24ruF8czpAhXQysQBHcZUC7EQsAR6BAgJEAE, пограйте вдома в вимірювання температури ляльці, татусеві. Звертаємось до вас з проханням: не приносити іграшки з дому до садочка.
  Просимо батьків, які супроводжують дітей до дитячого садочка, виконувати всі наші рекомендації, бути в масці, тримати дистанцію з педагогами та іншими батьками, не збиратися групами для обговорення нагальних питань, зв’язуватися з працівниками закладу за телефоном.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 • 2222

 • 111

 • Щодо організації роботи закладів дошкільної освіти під час карантину

  Лист МОН № 1/9-219 від 23.04.20 року

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

  № 1/9-219 від 23 квітня 2020 року

  Керівникам департаментів (управлінь)
  освіти і науки обласних, Київської міської
  державних адміністрацій

  Керівникам обласних інститутів
  післядипломної педагогічної освіти

  Керівникам закладів дошкільної освіти

  Щодо організації роботи
  закладів дошкільної освіти
  під час карантину

  Шановні колеги!

  У зв’язку з епідеміологічною ситуацією, що склалася в Україні, з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (СОVID-19) всім учасникам освітнього процесу необхідно дотримуватися протиепідеміологічних вимог і рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо особливостей організації освітнього процесу в закладах освіти під час карантину.

  Згідно із частиною першою статті 26 Закону України «Про освіту» керівник закладу освіти здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти.

  У зв’язку із зазначеним та керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (із змінами), наказом МОН від 16.03.2020 за № 406 «Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу СОVID-19», керівникам закладів дошкільної освіти необхідно було видати накази про встановлення режиму роботи працівників закладу (як педагогічних, так і непедагогічних), встановивши заходи з виконання працівниками освітньо-педагогічної, методичної та іншої роботи, що відповідає професійним обов’язкам працівників, визначити особливості провадження освітнього процесу та збереження систем життєзабезпечення (охоронного режиму).

  В межах робочого часу, визначеного графіком, працівники закладу мають виконувати свої професійні обов’язки, організовувати та проводити, за розпорядженням керівника, освітній процес, складати або корегувати плани професійного розвитку та самоосвіти, розробляти конспекти занять відповідно до освітньої програми тощо.

  В умовах карантину варто налагодити тісну взаємодію із батьками вихованців. Зокрема, пропонуємо розробити рекомендації та проводити консультації з батьками вихованців щодо організації освітньої діяльності вдома, розпорядку дня, харчування дитини тощо. Зазначену комунікацію можна організувати за допомогою онлайн-конференцій, спілкування у групах в соціальних мережах, мобільних додатках, за допомогою електронної пошти тощо.

  Крім того, слід розглянути можливість проведення онлайн-занять з дітьми за допомогою дистанційних технологій в режимі реального часу або надсилати їх запис батькам вихованців чи розміщувати на вебсайті закладу освіти.

  При цьому наголошуємо, що Міністерством освіти і науки створено окремий ресурс «Вчимо і навчаємось на карантині: зміни в системі освіти», який містить перелік ресурсів із вправами та завданнями для дітей дошкільного віку, поради батькам дітей, рекомендації для занять та іншу корисну інформацію. Ознайомитись із матеріалами можна за посиланням http://mon-covid19.info/dytiachi-sadky.

  Також звертаємо вашу увагу, що діяльність закладу дошкільної освіти регламентується планом роботи, який складається, як правило, на навчальний рік (з 1 вересня до 31 травня) та оздоровчий період (1 червня до 31 серпня).

  Якщо у зв’язку із епідеміологічною ситуацією в Україні термін дії карантину буде змінено, фактична тривалість навчального року продовжуватись не буде.

  Також просимо утриматися від масових заходів, пов’язаних із закінченням навчального року.

  Про умови та оплату праці працівників закладів освіти в умовах карантину повідомлялося у спільному листі Міністерства освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України від 17.03.2020 за № 1/9-162/02-5/202.

  Просимо довести зазначену інформацію до відома органів управління освітою, педагогів, батьків дітей дошкільного віку.

   

  З повагою   

  Т. в. о.    Міністра     Любомира  Мандзій

 • 100680493_687105225460248_8255143600673783808_o

 • Дитячі ігри в домашніх умовах

  Карантин не дозволяє дітям грати на вулиці? Вони рвуться на свіже повітря, а ви не знаєте, як їх зупинити? Якщо ви опинились у подібній ситуації, розважте малюків запропонованими у статті захоплюючими та цікавими іграми, призначеними для закритих приміщень, і ваші діти годинами не захочуть виходити з дому.

  Музейна статуя

  Завмираємо в позі статуї й непомітно змінюємось!

  Діти збираються в одній кімнаті під назвою «музей». Одна дитина стає ведучим, виходить із кімнати, рахує до двадцяти й повертається.
  У цей час гравці приймають різні пози й завмирають, як музейні статуї. Входить ведучий, оглядає музейні експонати й поводиться так, як турист.
  «Статуї» намагаються змінити своє положення непомітно для ведучого. Якщо ведучий зауважує рух «статуї», вона оживає і стає туристом.
  Продовжуйте гру, доки не залишиться одна «статуя». Гравець-«статуя», який залишився останнім, стає ведучим у наступному раунді.
  Абракадабра

  Гра на уважність.

  Одна людина ховає певний предмет, а решта гравців виходять в іншу кімнату.
  Той, хто ховає, бере шматочок тканини й ховає його в кімнаті так, щоб її маленький фрагмент залишався на видному місці, визирав звідки-небудь.
  Решта гравців входять у кімнату й шукають захований шматочок тканини. Правило каже, що гравці нічого не можуть чіпати руками, а тільки шукати очима.
  Після того як гравець побачив тканину, він вигукує «Абракадабра» й не каже нікому, де вона захована.
  Решта гравців продовжують шукати шматочок тканини й теж вигукують «Абракадабра», коли знаходять його.
  Усі гравці повинні знайти шматочок тканини, а той, хто знайшов першим, буде ховати в наступному раунді.
  Як змінилося слово?

  Це кумедна гра, кінець якої непередбачуваний.

  Спочатку діти сідають на підлогу в коло.
  Перший гравець придумує яке-небудь випадкове слово, наприклад, «олівець».
  Потім перший гравець шепоче це слово на вухо другому гравцю, який сидить праворуч від нього.
  Другий гравець повинен придумати інше слово, пов’язане з вихідним словом. У даному випадку це може бути слово «точилка». Другий гравець повинен прошепотіти це нове слово на вухо наступному гравцю, який сидить праворуч.
  Таким чином, усі діти придумують нові слова по черзі, доки ця черга не дійде до останнього гравця в колі. Наприкінці діти дуже здивуються, як змінилось вихідне слово.
  Таким же чином можна попросити останнього гравця вгадати вихідне слово на основі всіх пов’язаних з ним слів, які придумали учасники.
  Віраж

  Цікава швидка гра з автомобілями й гонками.

  Діти сідають у коло на підлозі. Вибирають одного гравця, який починає гру.
  Початковий гравець вимовляє слово «Віраж» сусіду праворуч або ліворуч.
  Той у свою чергу вимовляє слово «Віраж» своєму сусіду праворуч або ліворуч. Крім того, гравець може негайно видати звук, з яким гальмує машина. У цьому випадку черга повертається до попереднього учасника.
  Гра просувається вперед і назад, доки черга не дійде до всіх учасників.
  Правило гри передбачає, що всі звуки учасники видають зі щільно зімкнутими губами. У разі, якщо гравець розімкнув губи й показав зуби, він виходить із гри.
  Легко, легше не буває

  У цій легкій грі треба лише плескати в долоні!

  Перед тим як розпочати цю гру, приберіть усі перешкоди з підлоги в кімнаті.
  Одна дитина призначається «слухачем» і виходить на середину кімнати із зав’язаними очима.
  Інший гравець називається «рахівником» і сидить з ручкою й аркушем паперу.
  Ще один учасник проходить у будь-яку частину кімнати і плескає в долоні.
  «Слухач» слухає хлопки та вказує напрямок, звідки вони донеслись.
  Якщо «слухач» вказує неправильний напрямок, «рахівник» ставить на аркуші паперу знак «Х» навпроти його імені. Якщо «слухач» указує потрібний напрямок, «рахівник» на аркуші паперу ставить «галочку» навпроти його імені.
  Гравець, який плескає, має десять спроб і виконує хлопки в долоні в різних частинах кімнати. Потім гра стає складнішою.
  Тепер «слухач» намагається визначити напрямок оплесків не тільки із зав’язаними очима, а й закривши рукою одне вухо.
  Кожний учасник повинен побувати в ролі «слухача», «рахівника» й того, хто плескає.
  Кольорова кімната

  Ваші діти в цій веселій грі знайдуть у приміщенні всі кольори веселки.

  Усі діти стають у коло, а один учасник – ведучий стає в центр кола.
  Ведучий в центрі кола називає будь-який колір на свій розсуд.
  Решта гравців, які стоять у колі, розбігаються по всій кімнаті. Їх завдання швидше за всіх знайти в кімнаті предмет такого ж кольору, який загадав ведучий.
  Перемагає той учасник, який швидше за всіх знайде предмет потрібного кольору. Він стає ведучим у наступному турі.
  Полювання на скарби

  Діти шукають скарб безпосередньо в кімнаті!

  Одна дитина ховає скарб, який інші повинні знайти. Скарб не повинен бути занадто маленького розміру, адже його важливо знайти. З іншого боку, скарб не повинен бути занадто великим, щоб його пошуки потребували певних зусиль.
  Учасник, який ховає скарб, повинен намалювати на папері карту дому та відзначити буквою «Х» ту частину, де заховано скарб.
  Решта гравців вирушають на пошуки кладу з допомогою карти. Щоби було ще веселіше, нехай карта буде в учасника, який заховав скарб, і той, хто захоче звіритися з картою, повинен буде для цього повернутись до початку маршруту.
  Учасник, який знайде скарб швидше за всіх, ховає його в наступному раунді.
  Знайди кісточку

  Ще одна кумедна гра.

  Для цієї гри дітям знадобиться іграшкова собача кістка.
  Учасник, який починає гру, сідає на стілець із зав’язаними очима.
  Усі інші гравці сідають у ряд позаду нього.
  Одного гравця вибирають ведучим. Він каже: «Собачка, собачка, де твоя кісточка?».
  При цьому один з учасників виходить з ряду, бере кісточку у гравця із зав’язаними очима й ховає її в будь-якому місці кімнати.
  Учасник із зав’язаними очима знімає пов’язку й шукає кісточку.
  Якщо дитина не може знайти кістку, вона намагається вгадати гравця, який взяв її. Якщо учасник угадав того, хто взяв у нього кістку, то вони міняються місцями: той, хто сховав кістку, сідає на стілець із зав’язаними очима, а його опонент переходить у ряд до інших учасників.
  Якщо учасник не вгадав, хто взяв у нього кістку, він виходить із гри, а інші продовжують без нього.
  Качка й гусак

  У цій веселій грі ваша дитина навчиться швидко бігати й реагувати.

  Діти всі, крім одного, сідають у коло обличчям до центра зі схрещеними ногами.
  Гравець, який не сидить у колі, називається «гусак».
  «Гусак» ходить по колу й торкається рукою голови кожного учасника, кажучи при цьому слово «качка».
  У будь-який момент «гусак» може торкнутися чергового учасника і сказати слово «гусак», а не «качка».
  При цьому той, кого щойно назвали «гусаком», піднімається й біжить за старим «гусаком».
  Завдання старого «гусака» – пробігти по колу, щоб його не наздогнав новий «гусак», і зайняти його місце в колі. Якщо все-таки новий «гусак» наздогнав старого, перш ніж той оббіг коло і зайняв порожнє місце, новий «гусак» сідає на своє колишнє місце, а старий продовжує водити.
  Якщо новий «гусак» не наздогнав старого, водить новий «гусак».
  Гомінкий дзвіночок

  У цій грі діти відчують всю принадність дзвону дзвіночка.

  Для гри дітям знадобиться іграшковий дзвіночок або що-небудь подібне.
  Один з дітей стає «охоронцем дзвіночка». Цей учасник ховає дзвіночок від інших.
  Усі інші гравці будуть «шукачами дзвіночка». Їх завдання – знайти захований дзвіночок.
  «Шукачі дзвіночка» виходять з кімнати, а «охоронець дзвіночка» ретельно ховає його, після чого «шукачі дзвіночка» повертаються й беруться до пошуку.
  Учасник, який першим знаходить дзвіночок, дзвонить у нього, щоби повідомити про свою перемогу, і стає «охоронцем дзвіночка» у наступному раунді. Якщо ніхто не може знайти дзвіночок, «охоронець дзвіночка» показує місце схованки, і гра починається спочатку.

 • ЩО НЕОБХІДНО РОБИТИ ЯКЩО ДИТИНА СТИКНУЛАСЯ ІЗ СТРЕСОМ ПІД ЧАС СПАЛАХУ КОРОНАВІРУСУ

  Спокійно та зрозуміло розповідайте дітям про ситуацію.
  Уникайте спекуляцій та поширення чуток або неперевіреної інформації в присутності дітей.

              Діти можуть реагувати на складну та неспокійну ситуацію по-різному:
  ☑ виказувати надмірну залежність від батьків чи педагогів;
  ☑ відчувати занепокоєння, ставати замкнутими,
  ☑ почуватися сердитими або надто збудженими;
  ☑ бачити кошмари у вісні;
  ☑ піддаватися частим змінам настрою;
  ☑ мати епізоди нетримання сечі тощо.

  Діти зазвичай відчувають полегшення, якщо можуть висловити своє відчуття тривоги в безпечному і сприятливому середовищі та отримати підтримку і розуміння. Кожна дитина виражає емоції по-своєму. Іноді залучення до творчих активностей, наприклад, ігрових завдань та малювання, можуть допомогти дитині розкритися. Допомагайте дітям знаходити позитивні способи висловлення тривожних відчуттів: гніву, страху, смутку.

  Піклуйтеся про те, щоб дитина відчувала в цей час підвищену турботу. Діти потребують набагато більше уваги та любові дорослих під час кризових ситуацій.
  Пам’ятайте, що діти часто копіюють емоційні реакції дорослого, який є для них авторитетом. Тому те, як дорослі реагують на кризу, дуже важливо.

  Необхідно, щоб самі дорослі добре керували своїми емоціями  та залишалися спокійними, прислухалися до проблем дітей, говорили з ними в доброзичливому тоні та заспокоювали їх. Залежно від віку дитини, заохочуйте батьків чи опікунів частіше обіймати дітей та повторювати дітям, що вони їх люблять і пишаються ними. Тоді діти почуватимуться краще і безпечніше.

  Створюйте для дітей більше можливостей гратися та відпочивати.

  Максимально уникайте розлуки дітей з їх рідними. Якщо дитину потрібно відокремити  від батьків або опікунів,  –  упевніться, що буде надана відповідна альтернативна допомога та соціальний працівника  бо інша відповідальна особа, яка регулярно слідкуватиме за дитиною. Надайте дитині можливість  регулярно контактувати з батьками та родиною (наприклад, по телефону, за допомогою відеодзвінків). Дитина має бути забезпечена всіма заходами захисту та безпеки.

  Дотримуйтесь  регулярних щоденних процедур і розпорядку дня та допомагайте створювати нові рутинні правила в нових обставинах, включаючи навчання, гру та відпочинок.  Якщо можливо,  забезпечуйте відвідування закладів освіти, можливості для навчання чи іншої щоденної діяльності, яка не загрожує дітям та не суперечить заходам, які впроваджує система охорони здоров’я. Діти мають продовжувати відвідувати школу, якщо це незагрожує їх здоров’ю.

  Чесно розкажіть дітям про те, що відбувається, та як зменшити ризик зараження і залишатися в безпеці, зрозумілими для дитини словами, залежно від віку та особливостей особистості. При цьому намагайтеся робити це спокійно. Продемонструйте дітям, як вони можуть захистити себе (наприклад, покажіть, що мається на увазі підпоняттям «ефективне» миття рук).

  Надання підтримки дорослим, вихователям, які займаються з дітьми під час ізоляціїв дома або на карантині – теж надзвичайно важлива складова. Під час заняття з дітьми вони повинні ознайомити їх з інформацією про вірус, а також підтримувати активність дітей.

  Це можна робити у вигляді:

  • ритмічних ігор;
  • миття рук в  ігровій формі;
  • перетворення прибирання та дезінфекції будинку у веселу гру;
  • малювання вірусів, мікробів,  які потім будуть розфарбовані дітьми;
  • ознайомлення дітей із захисними індивідуальними засобами, щоб вони не лякалися, якщо необхідно буде їх використовувати;
  • в цікавій формі показати, як організм захищається від вірусів.

 • ПОРАДИ БАТЬКАМ ВІД ПСИХОЛОГА

  “ЯК ДІЯТИ В УМОВАХ КАРАНТИНУ?”

  84

  • Коли діти через карантин залишаються вдома, складіть список важливих справ та ігор, які можуть замінити сидіння біля телевізора та комп’ютера. Доручіть дитині місію – допомогти своїй сім’ї.
  • Ситуація, що склалася – відмінний привід для переходу на більш здорове харчування. Обмежте вживання солодощів, печива, різних соків. Ці продукти дають прилив енергії, яку дитина не може використати в квартирі, а також велика кількість солодкого послаблює організм та утворює ідеальне середовище для інфекцій та грибків. Скажіть дитині, що це профілактика хвороби.
  • Виділяйте кожен день по декілька хвилин для концентрації на чомусь приємному (спогади про радісні події, чудові місця). Дайте собі можливість відчути це задоволення.
  • Кожен день намагайтесь приділяти увагу фізичним вправам, хоча б по 15 хвилин. Ваш організм вам віддячить, бо віруси бояться сильних людей.
  • Думайте позитивно і пам’ятайте, що з новими проблемами приходять нові можливості і рішення!
   БЕРЕЖІТЬ СВОЄ ЗДОРОВ’Я І ВСІЄЇ РОДИНИ!

   

 • Карантин без стресу: поради батькам

  Дайте час на адаптацію

  Коли ми зіштовхуємося з новими умовами, нам всім необхідний час, аби звикнути. І перші півтора два тижні карантину — адаптація до нових умов. Якщо діти почали поводитись гірше, якщо ви зриваєтеся, відчуваєте, що все виходить з під контролю – це нормально. Дайте час собі та оточуючим на адаптацію. При цьому нагадуйте собі – «ми гарні батьки», що б в цей час вдома не відбувалось, який би ґвалт не стояв, треба говорити собі – «я гарний батько/мати, я впораюсь, я дорослий. Насправді, зараз всі намагаються впоратись з панікою, і це не може не позначуватись на батьківській самооцінці. Це складно, але вона має бути непохитною. Перше, що необхідно прийняти, що неможливо все тримати під контролем, друге – що ми найкращі батьки для своїх дітей будь-що, третє — домовлятись з дітьми.

  Слабкі сторони

  Наступне, що можна зробити, після періоду адаптації — поспостерігайте за своїми родинами і виявіть, де є слабкі місця. Якщо в родині є слабкі теми, то зараз вони вийдуть на поверхню. «Слабка тема», наприклад, це невміння озвучувати свої потреби, або доносити їх не як потребу, а як претензію, або невміння реагувати на агресію, або взагалі нерозуміння, чим займатись разом. Вам треба з’ясувати ці місця, щоб потім шукати методи корекції.

  Розповідайте дітям про загрози

  Говоріть з дітьми, коли самі спокійні, коли маєте відповіді. Розкажіть, що зараз в усьому світі шукають засіб, вакцину, можливість запобігти вірусу. Час від часу у світі бувають такі захворювання і вже не раз люди знаходили засоби боротьби. Зробіть кілька разів акцент на тому, що ми у безпеці, що ми невразливі, що карантин – це не покарання і не канікули. Це час, коли ми бережемося і бережемо інших. Поясніть чому потрібно носити маски. Звичайно, треба подавати це в ігровій формі – вдягати маску на дитину, на себе, розмальовувати їх, гратися.

  Взаємодопомога

  Зараз діти, так само, як і ми, перебувають у напрузі. Вони відчувають загальну тривогу від невизначеності, від напруги батьків, від зміни звичного режиму та обмежень. До цього додаються хвилювання про ДПА/ЗНО – поки немає розуміння щодо цього питання, від цього напруга посилюється. Тобто, зараз діти, особливо старші, потребують батьківської підтримки, вони очікують від батьків психологічної допомоги. Ідеально, якщо батьки намагаються бути в контакті зі станом дитини і її почуттями, чесно говорять про те, що з нами відбувається. Треба просто сказати: “Якби мені зараз було потрібно вчитися вдома, я би, мабуть, на все забив. Мені самому складно зараз зібрати себе в купу. Давай допоможемо одне одному – наприклад, разом складемо розклад на день. Я потребую твоєї допомоги”.

  Дітей не потрібно розважати

  Важливо пам’ятати, що дітей не потрібно увесь час розважати. Головне правило карантину – дорослі знаходьте час на себе та свої захоплення. Треба дати дітям можливість усвідомити, як це – бути з батьками так довго. Тому що діти до цього теж не звикли. Треба поспостерігати, що буде проявлятись у стосунках. І треба дати дітям понудьгувати – нехай вони скучать за школою, навчанням зокрема. Цей карантин можна перетворити на джерело більшої близькості. А близькість – це коли ми заново дивимось на своїх дітей, бачимо їх з інших боків і, може, ми побудуємо нові комфортні кордони для кожного у родині.

  Ситуація, в якій ми опинились, вимагає стійкості, а її ніде взяти, окрім в собі. Дозволяйте собі хоча б дві хвилина паузи, такого собі детоксу, щоб відновити сили. Обмежуйте час в соцмережах. Зробити собі список гарячих телефонів і телефонів людей, яким довіряєте. Приділяйте час заняттям, які приносять радість. І пам’ятайте: ми дітям не потрібні 24 години на добу, їм треба побути самим, без нас, ми не аніматори в їхньому житті. Треба дати дітям можливість самим організувати себе. Налаштуйтеся, що ми вийдемо з карантину більш близькими та адаптованими до життя.

   

   

  Психологічне здоров’я під час карантину:

   поради від психолога

   

  Уся сім’я разом – ідилія! Але, мабуть, не тоді коли родина змушена дотримуватися суворого карантину в режимі 24 на 7 в одному приміщенні. Заради збереження фізичного, випробуванню піддається психічне здоров’я.

  Життя за розкладом

  У ситуації, коли ви не можете впливати на зовнішній світ, організуйте свій внутрішній. В умовах невизначеності дуже корисно коли партнери не просто домовляються між собою про розподіл часу і обов’язків, але й фіксують це на аркуші. Особливо це важливо, коли хтось працює з дому, і йому необхідно зосередитися на виконанні завдань. Так само це корисно для дітей – коли вчимося, а коли розважаємося. Життя у замкнутому просторі мимоволі повертає сім’ї у ситуацію, коли уся сімейна робота, приготування їжі і виховання дітей (уроки) лягає на жінку. Спробуйте змінити цю ситуацію, справедливо поділити обов’язки, залучаючи до хатньої роботи усіх членів родини. Це позитивно вплине на усю сім’ю.

  Зарядка – так, піжамі – ні

  Дуже важливі фізичні навантаження. В мережі інтернет чимало відео із заняттями, розрахованими на різний рівень фізичної підготовки. Вони допомагають боротися зі стресом. Зарядка, медитація – домашні клопоти можуть почекати пів години. Крім того необхідно дбати про свій зовнішній вигляд. Не переходьте на «піжамну форму», коли дистанційно працюєте – одягайтеся так, наче ви йдете на роботу.

  Фільтр на інформацію

  Дуже важливо отримувати перевірену інформацію. Шквал повідомлень про смерті, кадри спочатку із Китаю, потім із Італії, смакування жахливими подробицями – це не додає впевненості у завтрашньому дні. У людей прокидається базовий страх смерті. Боротися із цим можна лише ретельним фільтром інформації. Черпайте її тільки з перевірених джерел. Не довіряйте «експерту бабі Галі», яка чула, що хтось розповідав, що все дуже погано. Обмежте перегляд соцмереж, а ще краще, видаліть додатки зі смартфону, якщо вони заважають вам підтримувати спокій та рівновагу.

  Серіали в задоволення

  У час, коли діють суворі обмеження, а вас не покидає тривога, звідки брати гроші та чим годувати сім’ю, дозвольте собі насолоджуватися дрібничками та приємними моментами. Шоколад, комп’ютерні ігри. Те, через що ви собі раніше докоряли. Зараз саме час перестати себе «гризти». Згадайте про свої хобі. Подивіться мультфільм з дітьми та пограйте в їхніх персонажів. Шиття захисних масок для родини може перетворитися на дизайнерську колекцію, яка гідно прикрасить ваш Instagram. А спільний перегляд улюбленого серіалу надасть відчуття стабільності та єдності родини. У мережі багато оптимістичних фільмів, які мають справжній терапевтичний ефект.

  Подзвоніть рідним

  Підтримувати контакт із рідними наразі нескладно завдяки телефонам і месенджерам. Розмови з рідними і близькими допомагають зняти частину напруги. Не соромтеся попросити про допомогу, і будьте готові підтримати інших. Якщо не можете самі, то зверніться у заклади. Вкажіть, кому потрібна допомога, наприклад, у придбанні продуктів харчування, ліків. Можливо, це ваші знайомі, чи рідні, які живуть на іншому краю міста, і ви не можете їх відвідувати. Люди старшого віку, які не опанували комп’ютер та смартфон, опиняються не просто на карантині, а у соціальному вакуумі. Тож дуже важливо, щоб про таких людей знали. Є фонди та благодійні організації, які прийдуть на допомогу.

  Домашня конфліктологія

  Карантин – це лакмусовий папірець стосунків у сім’ї. Адже зараз усі конфлікти загострюються. До карантину всі члени сім’ї займалися своїми справами. Діти – в садочку і школі, батьки – на роботі. Тому нерідко з колегами по роботі часу проводилося навіть більше, ніж з партнером. Карантин змусив подружжя знову опинитися віч-на-віч в умовах обмеженого простору і побачити партнера з іншого боку. За таких умов не варто починати з’ясовувати стосунки – відкладіть це на пізніше. Будьте гнучкі та приймайте зважені рішення.    

  Карантин закінчиться

  Раніше чи пізніше карантин і криза, спричинена ним, закінчиться. Найважливіше, як ми її переживемо, чи не вийдемо спустошеними і розбитими. У наших силах зробити все, щоб зберегти психологічне здоров’я своє та своїх рідних.

   

  БУДЬТЕ ЗДОРОВІ  ТА НАМАГАЙТЕСЯ ДОТРИМУВАТИСЯ  ПРОСТИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ!

   

   

   

   

   

 • БУЛІНГ У ДИТЯЧОМУ САДКУ — МІФ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ

   

  загружено

   

   

  Чи замислювалися ви, де беруть витоки комплекс жертви або потреба агресії стосовно інших. Мало хто з батьків знає про булінг чи стикається з цим явищем в дитячому садку. Чому і як дитина дошкільного віку стає жертвою булінгу? Дізнайтеся з пам’ятки, що означає цей термін, хто може спровокувати булінг та як змінюється поведінка дитини

  ЯКІ ВИДИ

  Булінг (від англ. to bull — переслідувати) — свідома агресивна поведінка однієї дитини або групи дітей стосовно іншої.

  Булінг може проявлятися як тиск:

  • психологічний;
  • фізичний.

  Часто діти застосовують і фізичний, і психологічний тиск на жертву. Наприклад, образи, приниження, ігнорування, непоступливість, погрози, побиття під час ігор.

  ХТО ПРОВОКУЄ

  Булінг серед дітей старшого дошкільного віку можуть спровокувати дорослі. Діти старшого дошкільного віку одразу сприймають ставлення авторитетних дорослих до інших і беруть це ставлення за зразок. Вони починають цькувати дитину чи дітей, якщо:

  • педагог або помічник вихователя —

  – зневажливо ставиться до дитини, яка часто плаче або невпевнена в собі;
  – ігнорує скаргу дитини на те, що її образили однолітки;

  – глузує із зовнішнього вигляду дитини;

  – образливо висловлюється про дитину чи її батьків;

  – проявляє огиду щодо фізичної або фізіологічної особливостей дитини;

  • батьки або члени сім’ї —

  – б’ють та ображають дитину вдома;

  – принижують дитину у присутності інших дітей;

  – проявляють сліпу любов та виконують усі забаганки дитини;

  – ставляться до своєї дитини як до неповноцінної особистості, жаліють (неповна родина, дитина хвора або має відхилення в розвитку).

  Усі діти потребують підтримки дорослих — батьків, вихователів, практичного психолога та соціального педагога. Саме вони мають допомогти дітям налагодити партнерські взаємини з однолітками у групі

  ЯК МІНЯЄТЬСЯ ПОВЕДІНКА ДИТИНИ

  Дитина-жертва булінгу поводиться незвично. Якщо раніше вона охоче відвідувала дитячий садок, то тепер така дитина:

  • вдома —
   – не хоче одягатися вранці;

  – шукає собі будь-яку справу вдома, аби не йти до дитячого садка;

  – просить батьків забрати її із дитячого садка раніше;

  – плаче, вигадує хворобу або в неї дійсно підвищується температура тіла, починають боліти голова, живіт;

  – не контактує з однолітками у дворі;

  – грає наодинці в парку;

  в дитячому садку —

  – не бере участь у сюжетно-рольових та рухливих іграх, спільній самостійній художній діяльності тощо;

  – усамітнюється при будь-якій нагоді;

  – часто губить свої іграшки або речі;

  – бруднить чи псує одяг;

  – грає поламаними іграшками;

  – відмовляється на користь іншої дитини від головної ролі в театрілізації чи грі;

  – не має друзів у групі.

   

   

  image (1)

 • 50 обов'язкових завдань для дошкільника на карантин

  Практичні завдання, що допоможуть дитині підготуватися до вивчення предметів у школі

  50 обов’язкових завдань для дошкільника на карантин

  Проект «Розвиток дитини» пропонує батькам, вихователям та вчителям п’ятдесят розвивальних завдань та розмальовок для розвитку навичок аналітичного, логічного, творчого мислення, довільної уваги, зорової пам’яті, дрібної моторики та загальної ерудиції.

  Виконання запропонованих завдань сприятиме формуванню у дітей позитивного ставлення до навчання, вихованню впевненості у собі та своїх освітніх можливостях, що є важливою запорукою всебічного розвитку дитини та впевненого засвоєння нею шкільної програми в подальшому.

  Вивчаємо дні тижня. Це завдання навчить дитину розрізняти дні тижня та пов’язувати їх із такими поняттями, як «вчора», «сьогодні», «завтра». Під час виконання завдання дитина вчитиметься орієнтуватись у часі, розвиватиме увагу, пам’ять та творче мислення.

  Який малюнок наступний. Цей комплект завдань є відмінним помічником у розвитку логічного мислення дитини, адже під час його виконання вона використовуватиме такі логічні прийоми, як аналіз, синтез, порівняння тощо, визначатиме певні принципи та робитиме обґрунтовані умовиводи.

        

  Вивчаємо місяці й пори року. Це завдання допоможе дитині вивчити правильну послідовність місяців року та запам’ятати, які з них належать до календарних весни, літа, осені й зими, а також запам’ятати, за яким порядком змінюють одна одну різні пори року.

  Читаємо по складах: завдання. У цьому комплекті завдань застосовується комплексний підхід до навчання читання, адже завдання ілюструє слово, що поділено на склади. Виконання завдання вимагатиме від дитини залучення логіки, зорової пам’яті та просторового уявлення.

  Тренуємо логіку: «Житла тварин». Це завдання призначене для маленьких дітей. Воно дозволить потренувати логічне мислення, покращити навички мовлення, збагатити словниковий запас, а також сприятиме розвитку дрібної моторики.

  Тренуємо пам’ять. Цей комплект завдань стане одним із засобів тренування зорової пам’яті вашої дитини, а також познайомить її із різноманітними предметами навколишнього світу.

  Знайди пару (розвиваємо логіку). Цей комплект завдань покликане сприяти розвитку логічного та абстрактного мислення дитини, а також її уваги та пам’яті. У завданні надано десять малюнків із зображенням різних предметів, розташованих у два стовпчики, але безсистемно. Дитині необхідно з’єднати їх таким чином, аби утворилося п’ять пар.

  Домалюй відсутні частини малюнка. Цей комплект завдань допоможе дитині розвинути спостережливість і кмітливість, логічне та творче мислення, уміння робити умовиводи (індуктивні та дедуктивні) й ретельно аналізувати сюжетні елементи запропонованого зображення.

  Вивчаємо різні погодні явища. Це завдання дозволить познайомити дитину із різними погодними явищами, потренувати її уяву, фантазію й асоціативне мислення, а також дрібну моторику та вміння підбирати потрібні кольори.

  Тренуємо логіку: «Дороги й транспорт». Це завдання дозволить потренувати логічне мислення, покращити навички мовлення та збагатити словниковий запас, а також сприятиме розвитку дрібної моторики.

  Вивчаємо чотири частини доби (хлопчик). Це завдання допоможе дитині краще зрозуміти таку одиницю вимірювання часу, як доба та її загальноприйнятий поділ на чотири частини – ранок, день, вечір, ніч, дасть можливість повторити, скільком годинам вона дорівнює, та порозмовляти про щоденні події в житті дитини, що відбуваються в кожній з її частин.

  Навчальна розмальовка «У пошуках цифр». Це завдання допоможе дитині вивчити цифри від 0 до 9-ти в цікавій і творчій формі. Для цього їй пропонується малюнок, на якому «заховалися» цифри, при цьому кожна цифра слугує елементом зображення.

  Знайди схожі предмети. Цей комплект завдань допоможе навчити дитину робити логічні висновки. Дитині необхідно уважно проаналізувати властивості та належність намальованих предметів до певної категорії та вибрати серед них ті, що мають щось спільне або іншим чином пов’язані між собою, пояснивши при цьому хід власних думок.

  Кошик з одягом: будуємо словосполучення та розмальовуємо. Це завдання допоможе дитині розвинути навички читання та навчитися правильно будувати словосполучення іменників з прикметниками. Дитині пропонується поєднати назви одягу з відповідними кольорами, а потім розмалювати зображення предметів одягу у вибрані кольори.

  Навчальна розмальовка: цифри. Цей комплект завдань допоможе дитині в незвичній і цікавій формі навчитись писати цифри. Оскільки кожне завдання має форму розмальовки, у якій цифри слугують важливим елементом зображення, дитина сприйматиме навчання як приємне заняття.

  Водоспад доброти: здійснюємо добрі вчинки. Це завдання посилить мотивацію дитини робити добрі справи, виховуватиме в ній бажання допомагати іншим та доброзичливість. Це завдання – чудова можливість навчитися ставити перед собою цілі та досягати їх.

  «Пара без пари»: тренуємо увагу. Цей комплект завдань допоможе дитині потренувати увагу та зорову пам’ять. У ньому даються 20 однакових фігур з різним орнаментом. Виконуючи завдання, дитина краще запам’ятає таку геометричну фігуру, як коло, та познайомиться з різними формами, зможе покращити дрібну моторику й зорово-моторну координацію.

  «Дні тижня»: розташовуємо за порядком. Це завдання дасть змогу дитині в цікавій і ненав’язливій формі повторити назви днів тижня та їх порядок. Виконуючи завдання, дитина зможе запам’ятати правопис відповідних слів і порядкові номера днів тижня, розвиватиме навички читання, увагу, пам’ять, а також дрібну моторику та координацію рухів.

  Графомоторні навички: тварини. Цей комплект завдань створено з метою комплексного розвитку дитини, адже його виконання дозволяє набувати й тренувати графомоторні навички, зорово-рухову координацію та розвивати різні функції уваги.

  Скопіюй фігури. Цей комплект завдань допоможе дитині розвинути зорово-моторну координацію, просторове мислення та дрібну моторику. Воно містить шість фігур-зразків (на 6 точок кожна). Дитині пропонується відтворити ці фігури за опорними точками.

  З’єднуємо половинки фруктів та ягід. Цей комплект завдань допоможе дитині збагатити свої знання про фрукти та ягоди, розширити кругозір та збільшити словниковий запас. До того ж виконання завдання сприятиме розвитку уваги, пам’яті, логічного мислення, а також тренуватиме дрібну моторику та зорово-моторну координацію.

  Розповідь у картинках: тренуємо логіку. Цей комплект завдань дозволить розвивати логічне мислення та мовлення дитини, тренуватиме її увагу та розумове зосередження. Пронумерувавши малюнки, бажано в подробицях розповісти зображену історію. Якщо дитина матиме бажання, вона може наостанок все розмалювати.

  Сортуємо за категоріями «зима» і «літо». Це завдання допоможе дитині навчитись аналізувати та сортувати картинки відповідно до певних категорій. Дитині дається 12 різних малюнків, на яких зображені предмети одягу, а також предмети користування в зимовий або літній період. Треба вирізати їх і розсортувати за категоріями «зима» і «літо».

  Знайди риму (українська мова). Чи знає ваша дитина, що таке рима і чи може підібрати риму до певного слова? Цей комплект з 8 завдань допоможе дитині зрозуміти, яким чином римуються слова, і розвинути почуття рими.

  Учимось рахувати до десяти: розмальовка. Це завдання допоможе дитині в цікавій і наочній формі потренувати математичні навички рахунку до десяти та правильного написання цифр. Виконання завдання допоможе дитині зрозуміти співвідношення понять «цифра» та «число», що матиме велике значення при подальшому вивченні математики.

  Рахуємо яблука й тренуємо увагу. Цей комплект завдань допоможе дитині потренувати довільну увагу, навички рахування до десяти й уміння писати відповідні цифри й числа, а також дрібну моторику, зорово-моторну координацію й допоможе повторити основні кольори.

  Веселі гусенички – учимось рахувати до 10-ти. Це миле й симпатичне завдання допоможе дитині в приємних умовах навчитись рахувати до десяти та писати цифри. Дитина повторюватиме та закріплюватиме бажану математичну навичку, тренуючи при цьому дрібну моторику та зорово-моторну координацію.

  Учимо українську абетку за малюнками. Це завдання допоможе дитині в цікавій формі згадати літери української абетки, навчитись визначати перші звуки в словах і писати відповідні літери. Завдання пропонує розглянути різні малюнки тварин і предметів, сказати, хто або що зображено на кожному з них, і написати початкову літеру кожного слова.

  Малюємо за українським алфавітом. Цей комплект завдань допоможе поєднати вивчення українського алфавіту з тренуванням дрібної моторики та зорово-моторної координації під час малювання та розмальовування наданих зображень.

  Невгамовні чоловічки: тренуємо увагу. Це завдання допоможе дитині розвинути навички порівняння, навчитись аналізувати групи зображень та виокремлювати серед них однакові. Виконуючи його, дитина розвиватиме просторове мислення й довільну увагу.

  Знайди схожі предмети. Цей комплект завдань сприяє розвитку логічного мислення та здатності дитини робити узагальнення. За його допомогою батьки можуть познайомити дитину з таким поняттям, як «аналогія», адже, виконуючи кожне завдання, саме за аналогією дитина вчитиметься робити потрібні висновки, основою для яких слугуватиме схожість предметів за певною ознакою.

  Розмальовка «Барвиста закономірність». Це завдання сприятиме розвитку логічного та просторового мислення, а також уваги та дрібної моторики дитини. У завданні пропонуються вісім рядків із квітами, які треба розмалювати, але зробити це треба за певним алгоритмом.

  Розмальовка «Перші літери». Це завдання допоможе дитині пригадати деякі літери української абетки (В, Г, З, М, С, П), усвідомити взаємозв’язки між звуками та літерами. Також дитина потренує зорове та слухове сприйняття, дрібну моторику та уважність.

  Учимо українську абетку за малюнками. Це завдання допоможе дитині в цікавій формі згадати літери української абетки, навчитись визначати перші звуки в словах і писати відповідні літери. У якості додаткового завдання можна запропонувати дитині назвати відсутні літери.

  Збери слово. Цей комплект завдань вдало поєднує в собі елементи гри, головоломки та навчання, й покликаний допомогти дитині набути навичок читання та правопису слів, роблячи це у цікавій формі, із залученням уваги, мислення й трішечки кмітливості.

  Сортуємо на «холодне» і «гаряче». Це завдання створено для дітей, які вчаться аналізувати оточуючий світ і систематизувати отриманні знання про нього. У завданні дванадцять зображень, які треба вирізати та розсортувати за категоріями «холодне» і «гаряче.

  Розвиваємо увагу, шукаючи фруктовий код. Це завдання допоможе дитині навчитися зосереджувати свою увагу на потрібному об’єкті. Дитині необхідно знайти та обвести у рядках зазначену послідовність фруктів. У процесі виконання завдання у дитини формуватиметься стабільна, сконцентрована і стійка увага, розвиватиметься логічне та просторове мислення.

  Орієнтуємось у просторі. Цей комплект завдань допоможе дитині краще орієнтуватись у просторі, визначати місце та положення об’єктів, сприятиме розвитку творчих здібностей. Під час виконання завдання дитина зможе поринути у світ дитячої фантазії, придумати історію про те, що зображено.

  Зима: знайди відмінності та розмалюй. Це завдання-розмальовка допоможе дитині розширити уявлення про зиму та розвинути навички порівняння. Воно містить два малюнки на зимову тематику, що, на перший погляд, нічим не відрізняються. Насправді ж малюнки мають 10 відмінностей, які потрібно відшукати та розмалювати.

  Уважний пастух. Рахуємо та порівнюємоЗавдання допоможе дитині опанувати рахунок до 10, формувати навички порівняльного аналізу, розвивати увагу та кмітливість. Дитині пропонується розглянути та порівняти два схожих малюнки.

  Розмальовка «12 місяців». Це завдання-розмальовка не тільки допоможе потренувати дрібну моторику, увагу, покращити вміння підбирати різні кольори й навіть покращити навички читання, а й познайомить дитину з характерними особливостями кожного місяця, відповідними народними прислів’ями та приказками, а також зі щорічними святами, що припадають на цей місяць.

  Веселе сортування для дітей. Цей комплект завдань покликаний навчити дитину сортування та категоризації, а також розширити її кругозір і збагатити словниковий запас. Кожне завдання пропонує дитині певні категорії, відповідно до яких вона повинна розкласти надані малюнки предметів або живих істот.

  Вчимось визначати погоду. Пропоноване завдання допоможе дитині розвивати елементарні уявлення про природні явища та сезонні зміни в природі. Виконуючи завдання, дитина вчитиметься помічати особливості природних явищ, орієнтуватися у порах року, їх прикметах, характерних ознаках

  Розумний акваріум. Розвиваємо логіку. Пропоноване завдання допоможе дитині розвивати гнучкість, логічність мислення, винахідливість і терпіння. Дитині пропонується домалювати мешканців акваріума в порожніх комірках, відповідно до зазначеного напрямку та кольору.

  Прибираємо галявину, сортуємо сміття. Це завдання допоможе дитині зрозуміти основи екологічного природокористування, усвідомити важливість дотримання правил природоохоронної поведінки. Дитині пропонується допомогти прибрати сміття на лісовій галявині.

  Вивчаємо фразеологізми: порівняння в малюнках. Пропоноване завдання допоможе дитині навчитися вживати фразеологізми, збагатити словниковий запас. Дитині пропонується дописати словосполучення й з’єднати їх із відповідними малюнками.

  Вивчаємо геометричні фігури. Цей комплект завдань допоможе ознайомити дитину з геометричними фігурами, розвиватиме просторову уяву, навички письма, навчить упізнавати елементи геометрії в повсякденному житті.

  Шукаємо предмет без пари: ялинки. Такий комплект завдань допоможе дитині розвинути логічне мислення, увагу й кмітливість, творчі здібності. Дитині пропонується знайти й обвести малюнок, у якого немає пари. Пару для знайденого предмета можна домалювати.

  Написання цифр від «1» до «10». Цей комплект завдань — перший крок до вивчення написання цифр від одного до десяти та рахунку. Завдання також сприяють здобуттю дитиною навичок дрібної моторики.

  Числові лабіринти: цифри та числа від 1 до 20. Цей комплект завдань закріплюватиме знання цифр та чисел. Роздрукуйте завдання і попросіть дитину прокласти шлях лабіринтом цифр. Від кожної цифри до наступної є тільки один правильний напрямок, що необхідно позначити, намалювавши стрілки або замалювавши всі квадратики у порядку від одного до десяти або від одного до двадцяти.

 •  

  У зв’язку із введенням карантину пропонуємо батькам

  добірку корисної інформації.

  Поясніть дитині різницю між канікулами і карантином. Спокійно, не лякаючи,  ознайомте їх із елементарними принципами профілактики захворювання.

  Під час карантину, перебуваючи вдома, ми радимо  звернути увагу на настільні ігри, запропонувати дітям цікаву книгу і подбати про достатню фізичну активність.

  Що можна запропонувати дитині для організації змістовного дозвілля під час карантину:

  1. Читання цікавих книжок.

  Для цього можна скористатися списком дитячої літератури, що пропонує програма розвитку дітей від народження до шести років «Я у Світі», а можна його скласти разом з дитиною.

  2. Ведення читацького записника.

  Важливо використовувати при цьому творчий підхід: ілюструвати події чи зображувати героїв твору, придумувати власну кінцівку чи змінювати  сюжет …

  3. Ведення власного щоденника (в малюнках).

  Це сприятиме розвитку пам’яті, уяви та фантазії.

  4. Створення  власного лепбука, книжки.

  5. Творчі заняття 

  (аплікації, вишивки, виготовлення ляльок-мотанок, вироби з паперу, тканини, глини).

  6. Колаж бажань із вирізок старих журналів.

   7. Цікаві сайти для розвитку дітей.

  http://abetka.ukrlife.org –  дитяча сторінка для маленьких українців: абетки, казки, усмішки, приказки, скоромовки, загадки, лічилки.

  http://kazkar.at.ua –  дитячий сайт: читання слухання улюблених казок.

  http://www.soroka-vorona.info – сайт для дітей та батьків:   для виховання та розвитку дітей.

  8. Дитячий освітній портал для інтерактивного навчання дітей за допомогою цікавих ігрових завдань та задач:  Вчи.юа https://vchy.com.ua/

  9.  Настільні ігри, цікаві задачі, кросвордиінтелектуальні змагання.

  Ну і звичайно – Ваше безпосереднє спілкування з дитиною.

 • 1584043970-654

  ПЕРША

  Інфекція передається переважно повітряно-крапельним шляхом від зараженої людини або через дотик до забруднених поверхонь.

  Що робити: 

  • попросити дітей не підходити ближче ніж на 1 метр до людей, що кашляють, чхають або мають жар;
  • нагадувати дітям про обов’язкове миття рук перед прийомом їжі та після відвідування вбиральні (мити руки потрібно щонайменше 20 секунд або використовувати дезінфекційні засоби для рук);
  • попросити дітей утриматися від прийому їжі з загальних упаковок або посуду (горішки, чіпси, печиво та інші снеки), куди багато людей занурюють руки;
  • просити дітей уникати привітальних обіймів і рукостискань, поки епідеміологічна ситуація не стабілізується;
  • посилити вимоги до вологого прибирання приміщень, очищення та дезінфекції об’єктів, яких торкається велика кількість людей, провітрювати приміщення;
  • важливо уникати місць масового скупчення людей.

  ДРУГА

  Симптоми інфекції: кашель, біль у горлі, риніт, лихоманка, утруднене дихання, сухий кашель, чхання, біль у грудині; у деяких випадках – діарея або кон’юнктивіт. У складних випадках інфекція може викликати пневмонію. У деяких випадках ця хвороба може бути смертельною, однак переважно це відбувається з людьми середнього чи похилого віку, що мають супутні захворювання.

  Що робити:

  • у разі підвищеної температури, дитина має залишитися вдома до повного одужання та одразу отримати консультацію сімейного лікаря.

  ТРЕТЯ

  Як правильно поводити себе в умовах поширення вірусу?

  • мити руки щонайменше 20 секунд або використовувати дезінфекційні засоби для рук;
  • під час кашлю або чхання прикривати рот і ніс паперовою хустинкою, яку потім необхідно викинути; чхати також правильно у згин ліктя;
  • не підходити ближче ніж на 1 метр до людей, що кашляють, чхають або мають жар, уникати будь-якого тісного контакту з ними;
  • не споживати сирих чи недостатньо термічно оброблених продуктів тваринного походження.

  ЧЕТВЕРТА

  Маски не допомагають убезпечити себе від вірусу, вони допомагають лише в тому разі, коли маску носить хвора людина.

  П’ЯТА

  Наразі не існує жодних ліків для лікування чи запобігання коронавірусу. Будь-які пропозиції в інтернеті про вакцини чи ліки – неправда.

  Читайте також “Дистанційне навчання під час карантину: що робити школам, батькам і МОН”

  Нагадаємо, 11 березня уряд запровадив тритижневий карантин у закладах освіти, щоб запобігти поширенню COVID-19.

  МОН дало рекомендації щодо карантину через коронавірус.

 • Діти дошкільного і середнього віку мусять лишатись з дорослим

  Якщо йдеться про дитину дошкільного віку, то вона не може залишатися сама. Так само дитина середнього шкільного віку не може доглядати дошкільнятко. У неї ще не сформована відповідальність, а увага може відволіктись на якусь забавку і буде втрачено контроль за малечею.

  Взагалі малих дітей навіть небезпечно лишати самих. Їм в будь-який момент може стати нудно – і тоді вони можуть взятись до якихось заборонених предметів чи занять.

  Не виключено, що гуртки з невеликою чисельністю дітей будуть працювати, але тут йдеться про дітей вже старших, а що, справді, робити з меншими?

  Єдина адекватна порада у такій ситуації – знайти дорослу людину з числа рідних, чи знайомих, яка могла б доглянути дитину. Або, ще варіант, батьки можуть домовлятись між собою, збирати декількох дітей докупи і доглядати їх по черзі.

   

  Перевірте дітей на відповідальність і залиште їм цікаві завдання

  Якщо ж доведеться залишати вже старшу дитину саму, то тут батьки повинні розуміти, на скільки дитина вміє сама себе зайняти. Якщо у неї ще немає такої здатності, тоді вона ще не підросла і не можна її залишати. Якщо ж вже достатньо розвинута – то в сучасному світі у дітей достатньо розваг. Усі старші діти дуже зраділи цьому карантину.

  Крім того, дитині треба дати якісь завдання (включити пральку, помити посуд, попилесосити, підлити квіти). Навіть, якщо вона не захоче зробити цього, то буде відчувати цей обов’язок і він буде червоною ниткою проходити через її день. До того ж, завдання будуть підштовхувати до того, що діти шукатимуть альтернативні заняття, щоби не виконувати цих обов’язків. У цьому головне, щоби у дітей було відчуття наповненості, значимості дня, відчуття якихось перемог, щоби їх потім похвалили за щось.

  Взагалі, якщо дітей буде обмежено від усіх їхніх звичних занять (садочка, гуртків, прогулянок), то вони відчуватимуть спустошеність, руйнування звичного способу життя. Тому і треба якось планувати кожен їх день, наповнювати завданнями, щоби вони мали такі «реперні точки».

  Важливо дозволяти гуляти дітям на вулиці і спілкуватись з друзями

  Три тижні – це доволі багато, якщо дитину тримати на карантині. Все ж для неї це стрес, бо вона буде переважно перебувати у замкнутому просторі і з купою обмежень.

  Тому дітей точно треба виводити гуляти, тим більше, що якраз перебування на вулиці, де не має великого скупчення людей не несе особливої загрози.

  Молодші діти, зрозуміло, орієнтуються на рідних. Їм треба трохи уваги, побавитись час до часу. А от старші вже орієнтуються на соціум і обмежувати їх у цьому – дуже болісно.

  Посиділи у гаджетах, а потім їм хочеться на вулицю. Розвиток підлітка так влаштований, що розумовий ріст прив’язаний до фізичного. Тіло повинно рухатись, щоби розвивався мозок.

  Дітям треба пояснювати, що відбувається

  Тут доволі тонке завдання для батьків. З одного боку, пояснити треба, а з іншого – треба зробити це так, щоби у дитини не виникло зайвих страхів і тривог. Адже, так чи інакше, карантин буде обговорюватись вдома з більшим чи меншим степенем тривоги. І дитина точно відчує це. І гірше, коли вона не буде мати пояснень для себе. Тоді та тривога буде відкладатись у дитини всередині, а це дуже погано.

  Треба пояснювати все так, як є. Що є небезпечне захворювання, а карантин для того, щоби воно менше поширювалось, щоби ми могли про себе подбати. Також можна дуже спокійно прив’язати пояснення до подібних періодів в попередні роки, коли теж вони йшли на карантин.

  Не панікуйте – це негативно відіб’ється на дітях

  Психологи жартують, що все приховане стає неврозом. Так само з прихованою інформацією і надмірною істерією навколо цього карантину. Це все точно відіб’ється на дитині. А дорослі. справді, не дуже розуміють, що відбувається. Адже оголосили карантин при одному хворому, а про все решту – обмежена інформація. То ж порада батькам: спілкуйтесь з дітьми на тему коронавірусу і карантину, шукайте пояснення для себе і для них, знаходьте позитивні моменти у такому тривалому спілкуванні. І будьте здорові!

 • Наразі відомо, що новий коронавірус передається краплинним та контактним шляхами.

  Переважає контактний шлях, коли вірус потрапляє на слизові оболонки носа, очей через руки або інші предмети (хустинку, рукавиці) після торкання до об’єктів (тварин, м’яса, риби, дверних ручок, поручнів), щоконтаміновані (забруднені) виділеннями із дихальних шляхів хворого чи інфікованого.

   

  zagruzheno-1

   

  Краплинним шляхом вірус передається від людини до людини під час кашлю або чхання у тісному контакті, коли утворюються краплі діаметром понад 5 мкм. Коронавіруси не здатні зберігати інфектогенність (заразність) під час передавання на далекі відстані. Тому тісним контактом вважають відстань менше 1 м, хоча деякі науковці допускають можливість передавання (за певних умов) до 2 м.

  Повітряним шляхом  віруси передаються від людини до людини через аерозольні часточки (діаметром до 5 мкм), які безперешкодно можуть потрапляти в альвеолитабронхіоли (нижні дихальні шляхи). Цей шлях передавання та інфікування не характерний для коронавірусів, хоч і можливий за певних умов — наприклад, під час процедур з утворенням аерозолю. До таких належать лише медичні процедури — бронхоскопія, інтубаціятрахеї, санація трахеобронхіального дерева у хворого, що перебуває на штучній вентиляції легень, тощо. Тому для більшості населення такий шлях не страшний.

  Отже, як пересічним громадянам запобігти інфікуванню новим коронавірусом?

  1. Не торкайтеся до потенційно контамінованих вірусом поверхонь, зокрема до тварин, у регіонахі з виявленими випадками інфікування.

  2. Ретельно і часто мийте руки з милом чи обробляйтеїх антисептиком.

  Миття рук з милом:

  • тривалість процедури — 20–40 с;
  • вода має бути теплою (комфортної температури), а не холодною чи гарячою;
  • обов’язкова процедура, якщо руки видимо забруднені, після приходу з вулиці, перед прийомом їжі, після відвідування туалету, якщо відсутній антисептик для рук;

  Обробка рук спиртовмісним антисептиком:

  • спиртовмісний антисептик для рук — розчин із вмістом спирту 60–80% або із 2% хлоргексидину (інші засоби, що реалізують як «антисептик для рук», наприклад настій ромашки або розчини із 40% вмістом спирту, не є такими);
  • антисептик має покривати всю поверхню шкіри рук (в середньому на одну обробку слід використовувати 3 мл розчину, а це 24–27 «пшиків» кишеньковим диспенсером, тому рекомендовано його просто наливати в долоню);
  • тривалість обробки — близько 30 с;
  • особливу увагу приділіть нігтям (там накопичується найбільше бруду);
  • обов’язкова процедура в разі будь-яких контактів із (потенційно) забрудненими об’єктами;
  • у разі частого користування антисептиком застосовуйте крем для рук, щоб уникнути підсушування та утворення тріщин шкіри;
  • контролюйте доступ маленьких дітей до антисептика (він містить спирт і токсичний для прийому всередину).

  3. Уникайте скупчення людей.

  4. Якщо ви захворіли, залишайтеся вдома і зверніться до лікаря.

  5. Використовуйте захисну маску:

  • обов’язково — якщо захворіли і маєте респіраторні симптоми (кашель, нежить);
  • якщо перебуваєте у місцях великого скупчення людей — з метою додаткового захисту.

  Використовуйте маску правильно:

  • вона має покривати ніс і рот;
  • вона має щільно прилягати, без відступів по краях;
  • заміняйте маску, щойно вона стала вологою;
  • не чіпайте зовнішню частину маски руками, а якщо доторкнулися, помийте руки з милом чи обробіть спиртовмісним антисептиком;
  • заміняйте маску щочотири години;
  • не використовуйте маску повторно.
 • інфографіка 1

  інфографіка 2

  інфографіка 8

  інфографіка 11

 •   У дошкільному навчальному закладі 22 січня 2020 року відбулася педагогічна година «Формування художньо-естетичних здібностей дітей з засобами продуктивних видів діяльності», під час педагогічної години вихователь – методист Валентина Нікітченко та вихователі Наталія Бабій, Людмила Гура, Анна Зуза провели для педагогів майстер – клас з використанням нетрадиційних технік:

  —  «Кірігамі» — робота з папером;

  — «Мраморна» — малювання з пінкою для бриття ;

  — «Квілінг» — робота з паперовими стрічками.

   

       В ході майстер класу педагоги не лише продемонстрували і розповіли про ці методи, доцільність і користь їх використання в роботі з дошкільниками, але й провели практичну діяльність на якому вихователі мали змогу освоїти такі цікаві і незвичні техніки. 

   

  84905847_162683038491879_6167449655530487808_n

  84656759_493994264881052_6515300126280384512_n

  84972666_472125517001510_4376991980123586560_n

  84891461_187827702579932_6821102996051460096_n

  Зацікавлено нетрадиційні техніки  вивчаємо, щоб було чим поділитися з вихованцями 

  85069336_537163516900026_2807386165936652288_n

  84451831_2417469588565471_2972631253079031808_n

  84715602_3448524691889639_3721117471495684096_n

  84801422_1104861499847514_8849554863848161280_n

  82308904_174989363781323_3945909119101173760_n

  84498792_1003229436725465_1330617379817783296_n

   

   

  Новий прийом ми творчий опанували  і дошкільнятам радо подаруємо!

   

      Вихователі  та вихователь — методист хотіли донести всім учасникам, що нетрадиційні техніки дають змогу створити сприятливі умови для розвитку творчих здібностей кожної дитини.

   

   

   

 • 29 січня 2020 року діти старшого дошкільного віку та вихователі груп «Волошка»,  «Горобинка», «Буратіно»,  відвідали державну пожежно-рятувальну частину  в м. Охтирка, на прохання вихователів дошкільного навчального закладу провели для дітлахів ознайомлювальну екскурсію. Працівники МНС показували дошкільнятам пожежно-рятувальну техніку та озброєння, що знаходиться в частині, розповідали, в яких випадках яка техніка та які засоби використовуються, надавали інформацію щодо характеристик та можливостей техніки та підрозділу.

  Діти дізналися, як саме працює пожежна частина, скільки тут бригад, скільки викликів отримують щомісяця. Малята  довідалися чимало цікавого про традиції і побут сучасних пожежників.

  Під час екскурсії вогнеборці вкотре нагадали дітлахам про правила пожежної безпеки. Мовляв, краще застерегти малечу від вогню, аніж потім визволяти її із пекельного полону. 

  По закінченні екскурсії всі бажаючі могли посидіти в кабіні пожежного автомобіля, приміряти одяг пожежника або сфотографуватись на фоні пожежної техніки.

  Екскурсія була повчальною, корисною та цікавою. Дітлахи залишилися задоволені.

  Такі заходи не лише дають можливість ознайомити підростаюче покоління з пожежною справою, а й популяризують професію рятувальника. Адже професія ця благородна і захоплююча, а головне – дуже потрібна людям. 

  Дякуємо співробітникам пожежної частини  за захоплюючу та пізнавальну екскурсію!

  83995718_194243258436936_8928521475422420992_n

  83085944_524043058220154_3467859188674199552_n

  78327427_486589402005237_8479742984068268032_n

  84220299_239811700343414_4084182249711337472_n

 • На виконання ст. 20, ст. 21 Закону України «Про основні принципи т а вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 01.10.2012 № 590 (зі змінами від 17.10.2015) «Про затвердження вимог щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (HACСP) у дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) «Сонечко» наказом затверджено склад робочої групи  з розробки програми передумови HACСP, до складу якої ввійшли сестра медична з дієтичного харчування, комірник, шеф-кухар, завгосп, головний бухгалтер та керівник.

  Робочою групою розроблено:

  • блоки – схеми виробничого процесу приготування страв;
  • блоки – схеми визначення критичних контрольних точок;
  • блок – схема технологічного процесу;
  • алгоритм дій при виникненні непередбачуваної аварійної ситуації;
  • розподіллено обов’язки серед членів робочої групи HACСP;
  • розроблені картки контролю за організацією харчування, за процесами HACСP

  У дошкільному закладі система HACСP впроваджується з 20 вересня 2019 року.

 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 •  11111

  2222222

  33333

  4444444

  5555555

  666666

  77777777  

 •  

  Звіт

   Про організацію відпочинку,

  оздоровлення та змістовного дозвілля

  дітей і юнацтва під час

  зимових шкільних канікул

   

  На виконання розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 03.12.2019 № 644-ОД «Про організацію відпочинку, оздоровлення та змістовного дозвілля дітей і юнацтва під час зимових шкільних канікул в області»,  наказу департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 09.12.2019 № 786-ОД « Про організацію відпочинку,оздоровлення та змістовного дозвілля дітей і юнацтва  під час зимових  шкільних канікул», розпорядження міського голови від 06.12.2019 № 238-ОД « Про організацію відпочинку, оздоровлення та змістовного дозвілля дітей і юнацтва під час зимових шкільних канікул у м. Охтирка», наказу відділу освіти від 12.12.2019 №442 «Про організацію відпочинку,оздоровлення та змістовного дозвілля дітей і юнацтва під час зимових шкільних канікул», з метою забезпечення змістовного дозвілля дітей і юнацтва під час зимових шкільних канікул 2019/2020 навчального року, якісного проведення оздоровчо – виховних заходів під час новорічно – різдвяних свят  у дошкільному закладі проведено:

    —   видано наказ по ДНЗ: від 12.12.2019 № 01-03/67 «Про організацію відпочинку, оздоровлення та змістовного дозвілля дітей під час зимових канікул»;

    —    розроблено план заходів щодо підготовки ДНЗ «Сонечко» до 

   святкування новорічних свят та змістовного проведення канікул у  ДНЗ;

  • проведено інструктажі з працівниками освітнього процесу, щодо охорони життя і здоров’я дітей,

   дотримання правил пожежної безпеки;

  • проведено перевірку ялинкових гірлянд та безпечне підведення

   електропостачання;

  • прикрашено територію закладу: фойє, сходів, центрального входу,

   групових кімнат, музичної зали;

  • розіслано листівки — запрошення для дітей, охоплених консультативним центром «Разом з мамою»

    та привітання із святами.     

    Проведено:

  • святкові новорічні ранки у всіх вікових групах;
  • спортивні розваги:

                      1 «Тато, мамо і я спортивна сім’я»

                      2 «Зимові забави»

                      3 «День спортивної гри»

  —    музичні розваги:

                      4 «Святий Миколай  до малят завітай!»

                      5 «Щедрий вечір»;

                      6  «Різдвяний квест»

  • проведено туристичні краєзнавчо-пізнавальні походи з дітьми

    старшого дошкільного віку до ялинки НГВУ ;

  • організовано виставку малюнків «Мої зимові забави», «Лист Діду

    Морозу»;

  • проведено майстер – клас  «Творча майстерня у Санта Клауса» для батьків з дітьми,
  • вихователі з дітьми проводили пошукову — дослідницьку  діяльність на тему: «Властивості снігу та льоду»
  • оновлено інформаційні матеріали у батьківських куточках, щодо

    безпечного святкування новорічних свят, попередження харчових отруєнь,    

    правил пожежної безпеки, правил поводження з незнайомими об’єктами;

  • організовано спільну з батьками вихованців закладу акцію « Бережи та люби природу змалку»;
  • виставку «Зимові фантазії дітей, татусів та мам» виготовлених з різних матеріалів. Фотоматеріали виставки були  виставлені на інформаційному сайті дошкільного закладу.
 • 78972230_431522514451189_3864657533385834496_n

  79083765_827556447672633_5073845776744972288_n (1)

  79532532_1624427591033242_261932768139673600_n

  79352563_2373818699598677_6698958730358161408_n

  79495478_1009568889381352_7027758422695084032_n

  Інформація

  «Про проведення

  Всеукраїнського тижня права

  у дошкільному навчальному закладі»

   

   На виконання наказу Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації № 678-ОД від 31.10.2019  «Про затвердження заходів щодо проведення в закладах освіти Сумської області  в 2019 році Всеукраїнського тижня права», розпорядження міського голови № 187-ОД від 09.10.19 «Про проведення в місті Всеукраїнського тижня права», наказу відділу освіти від 11.11.2019 № 394 «Про проведення в закладах освіти міста Всеукраїнського тижня права», з метою підвищення рівня правової культури, формування громадянської компетентності  дітей дошкільного закладу та  виховання їх у дусі поваги до прав людини, було проведено:

   

   —  у дошкільному навчальному закладі (ясла – садок) «Сонечко», був проведений   «Всеукраїнський тиждень права з нагоди проголошення Загальної декларації прав людини»  з 9 по 13 грудня 2019 року;

        — з 9.12.2019 по 13.12.2019 н.р. Для виконання Плану заходів було  розроблено та проведено ряд заходів:  з кадрами, з дітьми, з батьками:

  — видано наказ від 11 листопада 2019 року № 01-03/61 «Про проведення

  — Всеукраїнського тижня права у дошкільному навчальному закладі»

            — було проведено круглий стіл  з педагогічними працівникамина тему:

  «30 заповідей» Загальної декларації» — провела вихователь — методист  В. Нікітченко;

           — проведена  консультація з педагогічними працівниками на тему:«Діти з особливими потребами та їх права і обов’язки» — провела практичний психолог Н.Толмачова;

        — вихователі провели бесіди  з дітьми з розгляданням ілюстрацій  на тему:

  —  «Я і  мої права», «Що таке права людини?» «Право на ім’я», обігравали з дітками прислів’я  на задану тему;

  — педагоги всіх вікових груп  провели низку занять:   

  — комплексні заняття на тему : « Книга до нас в гості завітала і про права розповіла»,  інтегровані заняття : « Подорож у країну прав  дитини», « Я маленький громадянин своєї держави»;

  — з  розвитку мовлення «Мій дім» — провела група раннього віку, вихователь  Голубович В.Д. ;

  —  закріплювали знання з даної теми  засобами дидактичних ігор: «Я маю право», «Я не повинен…», «Назви повне ім’я», «Знай права», « Кому що потрібно для роботи», « Квітка здоров’я», «Марічкин день»,  проведена самостійна діяльність дітей  старшого дошкільного віку 6 року життя   де малята   самостійно грали в конструктивно – будівельні ігри та створювали такі споруди «Відпочинок біля моря»,  «Школа», « Лікарня»,  « Сім’я» і обігравали в сюжетно — рольових іграх.

  —  вихователі Гопка Ю.В., Самарай Т.В. групи старшого віку 6.р.ж. «Волошка» та музичний керівник Герасименко О.А.   показали для дітей  лялькову виставу «Півник і бобове зернятко».

  — провели  вікторину «Права дитини знай та захищай» вихователі   старшого  дошкільного віку 6 року життя;

  — оформлена виставка малюнків « Я  — людина, отже маю право!».

  Отже, виховання  дошкільнят неможливе без активної  участі батьків, тому при проведенні тематичного тижня  приділялася пильна увага цьому напрямку роботи. В кожній віковій групі було надано інформацію у батьківський куточок консультації на обрану тему вихователем «Великі права маленької дитини», « Роль сім’ї у розвитку особистості дитини».  Вихователь Кириченко Н.І. зі своїми вихованцями  переглянули мультфільм «Про Діму» ( права дитини).

   Також батьки вихованців прийняли участь у виготовлені фото колажу своєї групи « Чебурашка»  на тему: « З нами грай – права вивчай» та були висвітлені консультації для батьків «Великі права маленької людини».

   Проведення заходів «Всеукраїнський тиждень права з нагоди проголошення Загальної декларації прав людини»  висвітлено на сайті.

   Весело та цікаво пройшов всеукраїнський иждень  правових знань у нашому садочку!

   

  Директор  

  дошкільного навчального закладу       Лариса МОЛЧАНОВА

   

 • «Ой весела в нас зима, веселішої нема! 

   78297138_2851299561571371_106334289213259776_n

  78419613_1209722279238452_7917198037473034240_n

   

  78491371_457400811875451_7353305703802470400_n

  79618374_2811419935592614_7342955317950414848_n

 • Відповідно до Річного плану роботи  28.11.2019 у дошкільному навчальному закладі відбулася педагогічна рада на тему: «Про шляхи вдосконалення сенсорно – пізнавальної та математичної компетенції дошкільників засобами інноваційної лего технології»

   

  Порядок денний

  1.Про виконання рішень педагогічної ради від 28.08.2019, протокол №1 (Молчанова Л.О.- директор)

  2. Про формування сенсорно – пізнавальної компетентності дітей засобами лего конструктора.

        (Нікітченко В.А.- вихователь-методист, доповідь)

  3. Про лего – конструктор як універсальна іграшка для розвитку креативності дошкільників.

  (Самарай Т.В.- вихователь старшого дошкільного віку

  Гура Л.М.- вихователь молодшого дошкільного віку 5р.ж.,

    Голубович В.Д. – вихователь раннього віку, доповідь. 4. Про взаємодію з родинами вихованців щодо впровадження лего технології в освітній процес досвіду роботи)» (Горішня О.О. – вихователь старшого дошкільного віку, доповідь).

  5. Про формування психічних процесів у дітей раннього та дошкільного віку з використанням лего технології у освітньому процесі.

     (Толмачова Н.В. – практичний психолог, інформація).

   

   

  Під час педагогічної ради вихователем — методистом Нікітченко В.А., була проведена вправа «Вежа», яка сприяє розвитку вміння педагогів взаємодіяти у групі та координація власних дій. 

  72992110_442098946722215_1307764262562693120_n

   

  77426044_453979151969410_2641816920432574464_n

  Також вихователь — методист Нікітченко В.А. провела гру «Відгадай за описом» (з використанням лего-цеглинок) з освітньої лінії «Мовлення дитини»

  78385726_1374467536088871_8926608604362964992_n

  78613664_487706748522673_4272668366965047296_n

   

   Провівши тематичне вивчення до педагогічної ради на задану тему, вихователі побачили, що інноваційна лего-технологія сприяє різнобічного розвитку дітей раннього та дошкільного віку, а ще незамінний матеріал для стимуляції творчої діяльності дітей, адже вони люблять фантазувати, будувати, навчатися та гратися. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • 28 листопада на базі ДНЗ «Сонечко» відбувся обмін досвідом  Brick mate (проєкт) «Сприяння освіті»

   за Програмою «Безмежний світ гри

  з Lego». В гості завітали вихователі,

  вихователь – методист ДНЗ «Берізка, вихователі, вихователь – методист

  ЦРД «Калинка», методист з дошкільного виховання відділу освіти Охтирської міської ради Антюх О.В.

  Програма платформи для обміну досвідом в рамках проєкту «Сприяння освіті» було переглянуто:

   

  • «Музичні привітання»
  • Заняття логіко-математичний розвиток Тема: «Лего цеглинка в гості завітала» (освітня лінія «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»
  • Заняття з навчання елементів грамоти  Тема: «В лего граємо – мову розвиваємо» (освітня лінія «Мовлення дитини»)
  • Перегляд рухливої гри Формування життєтворчої особистості через рухливу гру « В лего граємо, кольори вивчаємо» ( освітня лінія «Особистість дитини»)
  •  Перегляд виставки «Лего гра – розумна дітвора»

   IMG_20191128_093355

  IMG_20191128_093240

  IMG_20191128_100327

  IMG_20191128_101218

  75472747_420149215597453_5444400101751521280_n

  77078572_459389848046127_1859335958558670848_n

   

   

 • 21 листопада 2019 року у дошкільному навчальному закладі (ясла — садок) «Сонечко» пройшов  Тренінг для учасників освітнього проекту «Сприяння освіти» за участю координатора проєкту Шварової А.В. та Міщенко Л.Б. методистом з дошкільної освіти навчально-методичного відділу координації освітньої діяльності та професійного розвитку Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Також у тренінгу взяли участь   вихователі, вихователі — методисти  закладів дошкільної освіти Сумської області.

  До уваги учасникам тренінгу було запропоновано:

  • презентація дошкільного навчального закладу директором Ларисою Олексіївною Молчановою та Міщенко Ларисою Борисівною, яка привітала всіх учасників проєкту;
  • ранкова музична зустріч педагогами та вихованцями з викорисанням лего цеглинок;
  • перегляд ранкової гімнастики «В лего граємо — загальнорозвиваючі вправи виконуємо;
  • для учасників зібрання було проведено тренінг координатором проєкту Анною Шваровою;
  • створена виставка дидактичних ігор та посібників, які виготовлені вихователями ДНЗ «Сонечко».                                                                                Цікаво та змістовно пройшов день у садочку.

   

  15

  7

  13

  17

  77230202_734973403644464_1971323227892350976_n

  IMG_20191121_110345

  1

  IMG_20191121_115414

 • Снимок

  1

 • Право на сім’ю кожна дитина має Із Lego родину складаємо.

  73017410_165993467881820_1762121598606770176_n

 • 73003532_165993681215132_427156320316030976_n

 • ОХТИРСЬКА МІСЬКА РАДА

  ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

  Р І Ш Е Н Н Я

  25.01.2019                              м. Охтирка                                      №  01

   

  Про затвердження територій

  обслуговування закладів загальної

  середньої освіти та закладів

  дошкільної освіти міста

   

   

              Відповідно до підпункту 4 пункту «б» ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 66 Закону України «Про освіту»,  ст.ст. 18, 19 Закону України «Про дошкільну освіту», ст. 18 Закону України «Про загальну середню освіту», Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 684 (зі змінами), керуючись ч. 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради вирішив:

  1. Затвердити території обслуговування закладів загальної середньої освіти та закладів дошкільної освіти (додається).
  2. Начальнику відділу освіти Охтирської міської ради Троню А.В. забезпечити здійснення контролю за здобуттям дошкільної та повної загальної середньої освіти.
  3. Рішення виконавчого комітету Охтирської міської ради від 18.04.2018 № 54 «Про затвердження територій обслуговування закладів загальної середньої освіти та закладів дошкільної освіти міста» вважати таким, що втратило чинність.

   

   

  Міський голова                                                       І. АЛЄКСЄЄВ

   

  Тимчасово виконуючий обов’язки

  керуючого справами

  виконавчого комітету                                        О. БОНДАРЕНКО 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ДОВІДКА

  про погодження проекту рішення виконавчого комітету

  Охтирської міської ради

   

  Про затвердження територій обслуговування закладів загальної

  середньої освіти та закладів  дошкільної освіти міста

   

  Начальник  відділу освіти           ________           А. ТРОНЬ

  Підстава для розроблення: підпункт 4 пункту «б» ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 66 Закону України «Про освіту», ст.ст. 18,19 Закону України «Про дошкільну освіту», ст. 18 Закону України «Про загальну середню освіту», Порядок ведення обліку дітей дошкільного,  шкільного віку та учнів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 684 (зі змінами), ч. 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

   

  Погоджено без зауважень

  Тимчасово виконуючий обов’язки

  начальника  юридичного

  відділу, юрисконсульт                ________________ Л.БОЖКО

   

  Заступник  міського

  голови                                          ________________Т.КОВАЛЕНКО

   

  Висловили зауваження

  до рішення

  ___________________         ____________________               _____________________

          (посада)                                   (підпис, дата)                      (ініціали, прізвище)

   

  Зауваження враховані

  ___________________         ____________________                _____________________

  (посада керівника органу —             (підпис, дата) (ініціали, прізвище)

  головного розробника)

   

  Зауваження не враховані

  ___________________         ____________________              _____________________

  (посада керівника органу —             (підпис, дата) (ініціали, прізвище)

  головного розробника)

  Підлягає оприлюдненню    ____________________         _____________________

                                                             (підпис, дата)                          керуючий справами

                                                                                                 виконавчого комітету                                                                                                                                                                                                                                                                 

   

   

  «______» ________________ 2019

   

   

  Додаток 

  до рішення виконавчого комітету

  ________________ № _________

   

  ТЕРИТОРІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ

  дошкільного навчального закладу «Сонечко»

  вул. Армійська (від пров. Юріївського і до кінця)
  пров. Кутузова
  пров. Прирічний
  пров. Табірний
  пров. Луговий
  пров. Кармелюка
  вул. Єлизавети Пелєхової
  пров. Менделєєва
  вул. Київська (від пров. Юріївського і до кінця)
  пров. Лісний
  пров. Дачний
  вул. Кащеєва
  пров. Віктора Штагера
  пров. полковника міліції Кобзаря В.В.

   

  Тимчасово виконуючий обов’язки

  керуючого справами

  виконавчого комітету                                      О. БОНДАРЕНКО

   

   

   

   

 • ВАКАНСІЇ  ВІДСУТНІ.

 • У дошкільному закладі створені умови для навчання осіб з особливими освітніми потребами :

  • наявна кнопка виклику на центральному вході; 
  • облаштовано пандус на центральному вході.
 • Довідка

  за результатами  проведення моніторингових  досліджень з

  розвитку компетенцій дітей  усіх вікових груп за освітніми лініями    Базового компоненту відповідно до Програми розвитку дитини дошкільного віку  «Я у Світі» та Програми розвитку дитини дошкільного віку  « Українське дошкілля»

   

           На виконання статті 22 Закону України «Про дошкільну освіту», Постанови Кабінету Міністрів від 14.12.2011 № 1283 «Про затвердження порядку проведення моніторингу якості освіти», листа МОН України від 06.11.2015 року № 1/9-535 «Щодо визначення розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі», державних вимог до рівня розвиненості та вихованості дитини дошкільного віку визначених Базовим компонентом дошкільної освіти, наказу по ДНЗ «Сонечко» від 05.04.2019 №  01-03/21  «Про  проведення моніторингового дослідження розвитку компетенцій  дітей  за освітніми лініями Базового компоненту відповідно до Програми «Я у світі»», з метою вивчення стану реалізації завдань Базового компонента дошкільної освіти  відповідно до Програми «Я у Світі», згідно  річного плану роботи ДНЗ на 2018-2019 н.р., був проведений моніторинг якості освітнього процесу у дошкільному навчальному закладі та вивчено стан підготовки дітей старшого дошкільного віку до навчання у школу, намічені заходи роботи з дітьми, які мають низький рівень підготовки та проведена відповідна робота.

            Моніторингове дослідження розвитку дітей було проведено у всіх вікових групах дошкільного навчального закладу. Педагогічне вивчення розвитку дітей здійснювалося згідно термінів складеного плану. Моніторингом було охоплено 227 дітей.

            Педагогічне оцінювання за системою показників нервово-психічного розвитку проводилося у групах дітей раннього віку у жовтні та квітні 2018-2019 року, моніторинг фіксувався у картках нервово-психічного розвитку дитини раннього віку. У молодшого дошкільного віку 4 — 5  року життя  був проведений  моніторинг за Херсонською  моделлю, фіксувався у картках результатів   за освітніми лініями. У групах старшого дошкільного віку  та в групі компенсуючого типу оцінювання рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку проведено за допомогою кваліметричної моделі у жовтні, квітні, фіксувалося у протоколах. 

         Результати моніторингового обстеження кожної дитини було внесено   у зведені картку результатів моніторингу сформованості основних  освітніх  ліній відповідно вікової групи.

  Педагоги були забезпечені  інструментарієм для здійснення моніторингу, матеріалами щодо фіксування результатів (таблицями, картами ) та матеріалами проведення педагогічної діагностики.

  Вихователь-методист Нікітченко В.А., аналізувала та узагальнювала дані педагогічного вивчення на основі результату моніторингу, на педагогічних годинах були проаналізовані результати за динамікою змін у розвитку дошкільників були визначені необхідні методи їм допомоги за кожною освітньою лінією Базового компоненту дошкільної освіти, внесені корективи в освітній процес, як індивідуально до кожної дитини, так і всієї групи в цілому.

  За результатами моніторингу дітей раннього  віку за 2018 – 2019н.р. порівнюючи результати засвоєння змісту освітньої лінії «Особистість дитини» протягом навчального року можна зробити висновок, що низький рівень знань дітей який становив 10% на початку року  на травень місяць становить 0%. Збільшився відсоток дітей достатнього рівня – 43% та високого – 11% на кінець навчального року.

  Аналізуючи результати засвоєння змісту освітньої лінії «Дитина в соціумі» можна зробити висновок, що діти не в повній мірі оволоділи знаннями з даної освітньої лінії. На травень місяць  зріс відсоток достатнього рівня,   нажаль низький рівень зменшився лише до 4% на кінець року . Це свідчить про те, що робота з дітьми велася не систематично й мала вибірковий характер.

  Порівнюючи результати засвоєння змісту освітньої лінії «Дитина в природному довкіллі» протягом навчального року можна зробити висновок, що робота з дітьми проводилась не систематично й потребує покращення,  адже відсоток засвоєння знань на достатній – 35%  а високий – 5%  переважає середній рівень 59%, низький зменшився до 1%.

  Аналізуючи результати засвоєння змісту освітньої лінії «Дитина у світі культури» можна зробити висновок, що робота з дітьми велася на належному рівні, адже з 24% низького рівня на початку року показник змінився в кращу сторону й на кінець навчального року зменшився до 0%, переважає середній 52% .

  Аналізуючи результати засвоєння змісту освітньої лінії «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» можна зробити висновок, що робота  вихователів щодо збагачення знань дітей про сенсорні еталони велася планомірно, на достатньому рівні про що свідчать показники. На кінець навчального року зменшився низький рівень до 0% порівняно з вереснем, а достатній та високий рівень зріс відповідно до 53% та 12%

  Аналізуючи результати засвоєння змісту освітньої лінії «Гра дитини» можна зробити висновок, що низький рівень з 16%  на кінець року зменшився й становить —  0%, нажаль високий рівень прослідковується в травні місяці й становить – 23% .      Це говорить про те, що організації ігрової діяльності дітей раннього віку вихователі не приділяли належної уваги, про що свідчать низькі показники

          Але, поряд з цим слід більш доцільно використовувати компоненти розвивального предметно-ігрового середовища в групі, що дасть змогу забезпечити можливість розвитку у грі пізнавальних, соціальних, естетичних потреб дітей. Слабким залишається розвиток дрібної моторики рук, тому показники з образотворчої діяльності на середньому рівні: з метою підвищення сенсорного розвитку дітей слід поповнити сучасним обладнанням групові сенсорні зони. Необхідно активізувати роботу з мовленнєвого розвитку, особливо роботу в групах та індивідуально

  Порівнюючи результати щодо засвоєння дітьми  змісту освітньої лінії «Мовлення дитини» протягом навчального року можна зробити висновок, що вихователі приділяли недостатньо уваги розвитку мовлення дітей  раннього віку, низький рівень на кінець року зменшився лише до 12% від первинних показників, а високий  майже залишився на місці, переважає достатній та середній рівень .

  Аналізуючи вищезазначене педагогам було надано рекомендації:

  • спрямовувати освітню роботу на підвищення родинно-побутової та соціально-комунікативної компетенції шляхом використання дидактичних ігор, художнього слова, малих фольклорних жанрів, ілюстративного матеріалу, тощо;
  • приділяти значну увагу формуванню природничої компетенції дітей раннього віку через ігрову діяльність, спостереження, розгляд ілюстрацій, тощо;
  • стимулювати інтерес дітей до ігрової діяльності;
  • активізувати роботу з мовленнєвого спілкування з дітьми раннього віку, використовуючи роботу в підгрупах та індивідуальну, створювати розвивальне мовленнєве середовище, сприяти становленню у дитини доступних віку мовленнєвих конструктів.

  Так, в групах молодшого дошкільного віку (4 р.ж.) «Ромашка», «Калинка»,  наприкінці навчального року рівень пізнавального розвитку дітей мав позитивні результати.  Дошкільники  виявляють інтерес до трудової діяльності, спрямовують свої зусилля на здобуття кінцевого результату, спроможні самостійно обрати вид діяльності та обґрунтувати свій вибір. Вміють емоційно виразити своє ставлення до чогось, описати свій настрій. Вони дуже активні, допитливі, вміють слухати. Діти мають уявлення про сенсорні еталони, про розмір, кількість, тощо. Аналіз знань, умінь і навичок з мовленнєвого розвитку дошкільників показав, що більшість дітей вдало підтримують розмову з дорослим, спілкуючись на задану тему, вміють використовувати слова мовного етикету, але погано засвоюють нові слова, більшість з яких залишається в пасивному словнику досить тривалий час. У дітей сформований інтерес до активної рухової діяльності. Разом із дорослими здатні організовувати та проводити різні види ігор. Вміють гратися іграшками, але ще досить часто використовують замінники, із задоволення грають у спортивні ігри, в іграх відображають суспільну дорослу діяльність, досвід оточуючого життя.

  За результатами обстеження дітей молодшого дошкільного віку (4 р.ж.)  можна зробити висновок, що ступінь сформованості різної компетенції на кінець навчального року значно зріс порівняно з початком завдяки систематичній, послідовній роботі вихователів з реалізації завдань освітніх ліній БКДО. Значно збільшився відсоток достатнього та високого рівнів,  та відповідно, знизився показник  низького рівня.

  Пропозиції педагогам:

  • продовжувати сприяти вихованню загальної та пізнавальної активності дітей, розширюючи можливості для їх практичного ознайомлення з різноманітними предметними явищами, для оволодіння відповідними способами дії;
  • постійно підтримувати допитливість дітей ефектами новизни, проведенням дослідів з різноманітними об’єктами, підводити вихованців до самостійних відкриттів;
  • створити умови для максимальної мовленнєвої активності кожної дитини шляхом залучення до фольклору, літературних творів, тощо;
  • особливу увагу приділяти підтримці самостійності дошкільників, розвитку їхньої ініціативи.

   

  Узагальнені результати моніторингу основних компетенцій дошкільників відповідно до змісту Програми розвитку дитини «Я у Світі» (нова редакція) та Програми « Українське дошкілля»

   

   

  Молодший дошкільний вік, 4-й рік життя,

  групи  «Калинка», «Ромашка»

  Освітні лінії  
  Дитина в природному довкіллі Особисті-сть дитини Дитина у світі культури Гра дитини Дитина в сенсорно-пізнавальному розвитку Мовлення дитини Дитина в соціумі  
   
  всього обстежено

  54  дітей

  В — 80%

  Д – 13  %

  С – 7 %

  Н –  %

  Всього: 100%

  всього обстежено

  54 дітей

  В – 79 %

  Д – 7,4 %

  С — 12%

  Н – 1,4  %

  Всього: 99,8%

  всього обстежено

   54 дітей   В – 42,8%

  Д – 21,4%

  С – 10 %

  Н –1.4%

  Всього: 75,6%

    всього обстежено

  54  дітей 

  В –   80%

  Д – 3,2 %

  С – 16,4  %

  Н – %

  Всього:

  99,6%

     всього обстежено

  54  дітей

  В – 68 %

  Д – 20%

  С – 10 %

  Н – 1.4 %

  Всього: 99,4%

    всього обстежено

  54 дітей 

  В – 42,4 %

  Д – 31,8 %

  С –   21,6%

  Н – 4 %

  Всього: 99,8%

  всього обстежено

  54  дітей

  В – 70 %

  Д –  27%

  С –  1,4 %

  Н – 1,4 %

  Всього:

  99,8%

   

   

   

   

        У групах молодшого дошкільного віку (5 р.ж.) «Буратіно», «Горобинка», «Волошка»  діти розуміють необхідність загартування, із задоволенням беруть участь у загартувальних процедурах, мають потребу в активній руховій діяльності. Незначна кількість дітей  вільно володіє основними комунікативними навичками та вміннями, вміє спілкуватись з дорослими та однолітками, розповідати про побачене та почуте. Дошкільники на достатньому рівні опанували основні математичні поняття, групують та систематизують предмети, розрізняють частини доби, називають геометричні фігури та просторові геометричні форми в предметах навколишнього середовища, розкладають предмети за вказаною ознакою в порядку зростання або зменшення, лічать у межах 5 кількісною та порядковою лічбою.  Сформовані  культурно-гігієнічними навичками, діти дбають про свою зовнішність, чистоту власного тіла. Діти знають важливість сімейного виховання. В них вихована повага до праці дорослих, однолітків. На достатньому рівні (44,2%) залишається розвиток зв’язного мовлення дітей: словниковий запас бідний, дошкільники не вживають повних, поширених речень, діти не вміють переказувати казки.

  Порівнюючи результати моніторингового дослідження протягом навчального року в групі « Буратіно»  дітей молодшого дошкільного віку (5р.ж.) можна зробити висновок що, простежується тенденція щодо незначного збільшення відсотка дітей з достатнім та високим рівнем, це свідчить про те, що вихователі, недостатньо уваги приділяли якісному засвоєнню знань дітей, організація освітнього процесу носила поверхневий характер. Причиною незначних змін є низька активність вихователів в роботі з дітьми, та відсутність досвіду вихователя Дядюшко Е.М., Черноткач В.Д.

   

    З огляду на це педагогам було рекомендовано:

  • більше уваги приділяти формуванню зв’язного мовлення та розвитку комунікативної активності дошкільників;
  • активізувати допитливість дітей, аби вони прагнули досліджувати нове;
  • розвивати вміння ставити перед собою дослідницькі завдання, формувати ціннісне ставлення до природи;
  • організовувати освітній процес з врахуванням індивідуального та диференційованого підходу до дітей, особливо в повсякденному житті;
  • проводити самоаналіз своєї педагогічної діяльності.

   

                       

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Молодший дошкільний вік, 5-й рік життя,

  групи: «Горобинка», «Буратіно», « Волошка»

   

  Освітні лінії  
  Особистість дитини Дитина в соціумі Дитина  у природному довкіллі Дитина  у світі культури Діяльність дитини Дитина в сенсорно пізнавальному просторі Мовлення дитини  
   
  Обстежено  70  дітей

   В – 50 %

   Д  — 21%

   С –  20 %

   Н – 8,6 %

  Всього: 99,6%

  обстежено 70  дітей

  В – 23%

  Д – 43%

  С – 13 %

  Н – 19 %

  Всього: 98%

  Обстежено70 дітей

  В –  11,5%

  Д – 39%

  С –  14,2%

  Н – 21,4%

  Всього: 86,1%

  Обстежено70 дітей

  В – 1,5 %

  Д  —  57 %

  С – 22,8

  Н –   2,8%

  Всього: 84,1

  Обстежено  70 дітей 

  В – 48,5 %

  Д – 40%

  С –  8,5 %

  Н – 1,4%

  Всього: 98,4

  Обстежено  70  дітей

  В –  32%

  Д – 37,2%

  С – 22,8 %

  Н –  8%

  Всього:  100%

  Обстежено70  дітей

  В – 4,2 %

  Д —   44,2%

  С – 24,2%

  Н – 24,2%

  Всього: 96,8%

   

   

  Групи старшого дошкільного віку 6 року життя: «Берізка», «Чебурашка», «Сонечко»

  за кваліметричною моделлю

   

   

  № з/п група кількість

  дітей

  компетенція сформована в повній мірі компетенція сформована в достатній мірі компетенція сформована посередньо компетенція не сформована
  1 «Берізка» 24 13

  (54,1%)

  8

  (33,3%)

  1

   (4,16%)

  1

  (4,16%)

  2 «Чебурашка» 23 9

   (39,1 %)

  7

  (30,4%)

  5

  (21,7%)

  2

  (8.6%)

  3 «Сонечко» 12 8

   (66,6%)

  2

   (16,6%)

  1

  (8,3%)

  1

  (8,3%)

  загальний 59 30

   (50,8%)

  17

  (28,9%)

  7

   (11,8%)

  4

  (6,7)

   

          Діагностичне обстеження дітей на предмет визначення готовності до школи дало позитивні результати. Майже  всі випускники   готові до навчання в школі. Ці діти володіють загально навчальними вміннями та навичками, вміють узагальнювати, аналізувати, порівнювати, дотримуються етичних норм спілкування з однолітками та дорослими, володіють умінням вести діалог, спільно діяти.

     Необхідно відмітити, що в ході моніторингового дослідження, в загальному, рівень знань, умінь і навичок дітей старших груп , порівняно з початком навчального року , має позитивну динаміку.

       В  групах старшого дошкільного віку  «Чебурашка», « Берізка»  (вихователі  Нестеренко О.С., Волкова В.М.,  Бабій Н.А., Капуста І.С., ) — покращилась робота  з освітньої лінії « Дитина у природному довкіллі» —  діти  називають об’єкти живої і неживої природи, будову рослин, дерев та  відрізняють за описом кущі від дерев; називають пори року, місяці. Називають свійських і диких тварин, уміють знаходити спільне і відмінне у їхніх зовнішніх ознаках, будові, називають рослини і тварин занесених у Червону книгу України.

  Аналізуючи освітню лінію «Дитина в соціумі» слід відмітити роботу вихователів:  Мединцеву Ю.В., Кириченко Н.І, групи старшого дошкільного віку  компенсуючого типу « Сонечко»  — діти мають уявлення про національні звичаї та традиції, історію України, її столицю, рідного міста. Знають, що вони є громадянами України; знають та поважають символіку України, видатних людей свого краю; орієнтуються з якими країнами межує Україна. З логіко-математичного розвитку діти знають та вміють зображати геометричні фігури, правильно їх розташовувати на аркуші за вказівкою педагога.

  В усіх старших групах були подані завдання на диференціацію понять «речення», «слово», «склад», «звук», діти в загальному розрізняють ці терміни, складають речення із запропонованим словом, ділять слова на склади, визначають наголошений склад, визначають кількість слів у реченні, складають речення за картинкою, за допомогою лего .

    Покращилась ситуація в групах дітей старшого дошкільного віку із засвоєнням вміння робити звуковий аналіз слів. У дітей сформовані навики визначення місця відповідного звука у слові, з опорою на наочний матеріал та без нього, проте інколи плутають тверді та м’які приголосні; в основному вміють самостійно робити звуковий аналіз слів за допомогою схем та фішок. Показники рівня знань дітей з мовленнєвого розвитку та навчання елементів грамоти виведені у відсотковому відношенні.

  Аналізуючи знання, уміння і навички дітей з логіко-математичного розвитку з’ясувалось, що більшість дітей вміють лічити в межах 10, орієнтуватися на площині аркуша паперу, вміють порівнювати суміжні числа, добре орієнтуються у площинних та об’ємних геометричних фігурах складають числа із двох менших, знають назви сенсорних еталонів: колір, форма, величина, називають послідовність пір року, днів тижня, частини доби дня.  

  Аналізуючи роботи дітей з художньо-практичної діяльності було відмічено, що дошкільники уміють зображати контури й силуети людей, дерев, але переважно на середньому рівні. На середньому рівні у дітей сформовані знання  про народно-прикладне мистецтво. Підсумовуючи результати вивчення рівня знань, умінь і навичок дітей старших груп відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти України та Програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», встановлено достатній  показник рівня знань дітей старшого дошкільного віку.

   

   

           Дані моніторингових досліджень  на початок навчального року дозволяють дати  загальну оцінку рівня розвитку дошкільників і встановити проблемні складові, які розвинені недостатньо і потребують додаткової уваги.

  Необхідно відзначити, що труднощі під час проведення моніторингу представляли для дітей наступні види завдань з таких освітніх ліній:

  • « Мовлення дитини»
  • групи молодшого дошкільного віку (4 р.ж.) — не розрізняють слова, що різняться одним звуком, не визначають перший звук у слові; уживання відмінків у різних формах; складання невеликих сюжетних та описових розповідей;
  • групи дітей молодшого дошкільного віку (5 р.ж.) — виокремлення першого і останнього звука у слові, визначення місця звука у слові; вживання прикметників вищого і найвищого ступеня порівняння; будування відповідей на причинно-наслідкові запитання (як? чому? навіщо?);
  • групи дітей старшого дошкільного віку — звуковий аналіз слів; узгодження прикметників з іменниками середнього роду, невідмінюваними іменниками та складання поширених речень з прикметниками, прислівниками, складними сполучниками.

   Але у дітей виникають труднощі у формуванні граматично правильного мовлення, а саме: узгодження слів у фразі згідно з мовними нормами; складанні речень, дотримуючись правильного порядку слів; зміні слів за відмінками, числами, особами. Також виникають труднощі у складанні описових, творчих розповідей, переказі художніх творів.

  • «Дитина в сенсорно пізнавальному просторі»
  • групи молодшого дошкільного віку (4 р.ж.) — групування предметів за істотними відмінностями (круг-квадрат, трикутник-овал), за двома заданими сенсорними ознаками – величиною та формою – із чотирьох можливих; назви основних форм будівельного матеріалу (кубик, цеглинка, пластина);
  • групи дітей молодшого дошкільного віку (5 р.ж.) — здійснення серіації предметів за формою;
  • групи дітей старшого дошкільного віку — здійснення серіації та класифікації геометричних фігур за певною ознакою, уявлення про співвідношення одиниць часу, користування календарем; утворення числа різними способами, склад числа, складання та обчислювання прикладів в межах 10.

  Проте є діти, які при виконанні дій з математичним знаками потребують індивідуального підходу.

  • « Дитина у світі культури»
  • групи молодшого дошкільного віку (4 р.ж.) — розрізняння малих фольклорних форм; відтворення нескладних предметів при використанні елементарних засобів зображення на папері – ліній, плям, крапок.
  • групи дітей молодшого дошкільного віку (5 р.ж.) — розрізняння малих фольклорних форм;
  • групи дітей старшого дошкільного віку — виразність читання напам’ять поетичних творів, упізнання на портретах відомих українських письменників.
  • «Діяльність дитини»
  • групи молодшого дошкільного віку (4 р.ж.) — дотримуватися рольових способів поведінки, норм та етикету спілкування у процесі гри, ігрового партнерства.

  Разом з тим слід зазначити, що при  плануванні подальшої роботі з дітьми необхідно враховувати наступні рекомендації:  

  1. Розвивати мовлення дітей шляхом впровадження в освітньо -виховний процес інноваційних технологій.
  2. Враховуючи індивідуальні особливості дитини використовувати диференційований підхід.

           На підставі вище викладеного.

   

   Виходячи з вище вказаного рекомендую:

  1. Вихователям груп молодшого дошкільного віку 4 — 5 року життя:

            у освітній  лінії «Дитина в природному довкіллі» —  приділяти більше уваги вихованню бережливого ставлення до навколишнього середовища, використовувати в роботі з дітьми пошуково – дослідницьку діяльність, розвивати емоційні почуття.  Постійно.

  1. Вихователям груп старшого дошкільного віку 6 року життя: 

        у  освітній лінії «Дитина в світі культури» — використовувати в роботі з образотворчої діяльності різноманітні матеріали, сучасні методи та прийоми.

   

         у  освітній  лінії «Особистість дитини» — вчити обговорювати результати своїх дій, виправляти помилки, намагатися регулювати власну поведінку, позитивно ставитись до своєї зовнішності, статевої належності.

  1. Вихователям раннього віку:

  у  освітній лінії « Мовлення дитини» —  продовжувати  вправляти у правильній вимові голосних  і приголосних звуків, у звуконаслідуванні й доборі рими.

  1. Вихователям усіх вікових груп:

   1)  Забезпечувати якісний рівень організації життєдіяльності дітей, спрямованих на  досягнення результативності освітньо- виховного процесу у вихованні життєвої компетенції вихованців.

   2) З метою формування  вдосконалення граматичної будови   мовлення впроваджувати у роботу інноваційні  лего технології та освітні технології.

    3) Враховувати індивідуальні особливості дитини,  організовувати диференційний підхід під час освітньо — виховного процесу.

   

  Довідку склала вихователь-методист                              В. Нікітченко

   

   

 • IMG_20190816_171447

  IMG_20190816_171458

  ЗВІТ

  ДИРЕКТОРА  ОХТИРСЬКОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО

  ЗАКЛАДУ (ЯСЛА-САДОК) «СОНЕЧКО»  ОХТИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  МОЛЧАНОВОЇ  Л.О.

  16 СЕРПНЯ 2019 РОКУ

   1. Персональний внесок керівника у підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у навчальному закладі.

  1.1. Вжиті завідуючим дошкільного закладу заходи щодо охоплення навчанням дітей 5ти річного віку.

   

         Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

  — Конституції України, — Закону України «Про освіту», — Закону України «Про дошкільну освіту», — «Положення про дошкільний навчальний заклад», — Базового компоненту дошкільної освіти України — Закону України «Про охорону праці» — Закону України «Про цівільну оборону» — Закону України «Про дорожній рух» — Закону України «Про відпустки» — Закону України «Про мови» — Державного стандарту – «Базового компоненту дошкільної освіти»,

       А також  відповідно до власного Статуту, Програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» , Освітньої програми та річного плану роботи.

          Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

           Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

  • збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей;
  • формування їх особистості , розвиток творчих здібностей та нахилів;
  • забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;
  • виховання потреби в самореалізації та самоствердженні;
  • створення умов формування сенсорно-пізнавальної компетентності дітей дошкільного віку засобами інноваційної лего-технології в освітньому процесі;початкової школи в умовах використання основних засад концепції «Нова українська школа».

  Безпосереднє керівництво дошкільним закладом здійснюю я, директор, Молчанова Лариса Олексіївна, згідно зі Статутом.

   

  Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Сонечко» Охтирської міської ради Сумської області знаходиться за адресою: провулок Лісний, 1, комунальної форми власності. Навчання та виховання в дошкільному закладі ведеться українською мовою. У закладі функціонує 10 вікових груп, із них:  2 групи раннього віку, 8 груп дошкільних, в них виховується 250 дітей. Дошкільний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем та має наступний режим роботи груп: 1 група – 12 ти годинна, 2 групи – 10.5 годин, 7 груп мають 9-ти годинний режим роботи.

  На виконання Закону України «Про дошкільну освіту», листа  МОН України від 18.12.2000 «Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку», інструктивно -методичного листа МОН України «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні заклади», «Про здійснення соціально-педагогічного патронату» протягом 2018-2019 здійснювався соціально-педагогічний патронат над дітьми  3 – 4, які проживають в мікрорайоні дошкільного закладу, але не відвідують його. Батьки таких дітей мали змогу отримати  кваліфіковану допомогу спеціалістів закладу  у Консультативному центрі, а для дітей раннього віку у закладі діяв центр «Разом з мамою».

  Педагоги закладу інформували батьків нашого мікрорайону  про можливі форми здобуття їхніми дітьми дошкільної освіти. З метою пропагування дошкільної освіти та більш глибокого ознайомлення з дошкільним закладом батьки вихованців  та жителі мікрорайону запрошувалися на свята, розваги, залучалися до організації та проведення виставок та інших форм роботи. Було надано можливість переглянути організацію життєдіяльності дітей, оглянути предметно-ігрове середовище групових кімнат. Діти 5ти річного віку 100% охоплені різними формами здобуття дошкільної освіти.

  2. Створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес.

  Планування роботи в дошкільному закладі здійснювалось відповідно до інструктивно-методичних листів, за рекомендованою програмою розвитку дитини дошкільного віку « Я у Світі». Вся робота дошкільного закладу здійснювалася згідно з  річним планом. Для ефективної навчально – виховної роботи впроваджувалися  інноваційні педагогічні технології.  Для забезпечення системного підходу до реалізації завдань дошкільної освіти в ДНЗ функціонує методичний кабінет, який є осередком для педагогів та батьків, наявний кабінет практичного психолога, вчителя-логопеда.

  Вихователі користуються сучасними науковими розробками, авторськими програмами, методиками, розробками свят та розваг, матеріалами з досвіду роботи кращих педагогів, періодичними педагогічними виданнями «Дошкільне виховання», «Палітра педагога», комплект «Зразковий дошкільний заклад» та ін.

  Протягом 2018-2019 н.р. педагогами закладу впроваджувалися  інноваційні технології:

  гр. раннього віку «Малинка»,   «Дзвіночок» – сенсорний розвиток, піскотерапія; кольоротерапія;

  гр. «Волошка», «Буратіно» — розвивальні палички Кюїнезера, театралізована діяльність, застосування Мнемотехніки Г.Чепурного;

  гр. «Горобинка» — коректурні таблиці Н.Гавриш;

  гр. «Чебурашка», гр. «Берізка» — коректурні таблиці за Н.Гавриш;

  гр.«Калинка» — розвивальні палички Дж.Кюізенера;

  гр. «Сонечко» — мнемодоріжки, біоенергопластика, су – джок терапія;

  гр. «Ромашка» — навчання дітей розповідання за схемами О. Білан, К.Крутій «Казкові лабіринти» В.Воскобовича, елементи лего – конструктора.

  Це дало змогу сприяти покращенню засвоєння освітніх завдань.

  Педагогам надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фахової майстерності: самоосвіта, взаємо відвідування методичних заходів, участь в засіданнях педагогічних студій міста, колективні перегляди, використання кращого досвіду вихователів дошкільного закладу, проходження курсів підвищення кваліфікації на базі СОІППО.

  1.3. Організація різних форм виховної роботи.

  Об’єктивною потребою у 2018/2019 н.р. стала організація гурткової роботи, які були організовані відповідно до запитів батьків та нахилів дітей. 

   В закладі працювало 10 гуртків, де займалося 164 дитини. Це гуртки

  «Крок до зірок» (хореографічний), «Джерельце» (вокальний),  «Весела акробатика», «Цікаві шашки», «Рюкзачок» (туристичний), «Театральний вернісаж». «Мовні перлинки», «Художня творчість» (викладачі міського центру позашкільної освіти Гайдуковська Т.М., Шведенко Я.С., гурток англійської мови – викладач Семигук О.О.

          Відповідно до річного плану роботи закладу протягом року  вивчався стан гурткової роботи у ДНЗ з метою оцінки її ефективності та впливу на розвиток творчого потенціалу дітей дошкільного віку.

          Заняття в гуртках проводяться відповідно до програмно-методичного забезпечення, яке визначено у робочому навчальному плані на 2018/2019 н.р. Керівники гуртків використовують парціальні та авторські програми. Перевірялися питання охоплення дітей  гуртковою робо­тою, активність їх під час проведення занять, результативність ро­боти гуртків (проведення виставок, участь в оглядах, творчих звітах , фестивалях тощо).

          З метою підвищення педагогічної майстерності, креативності педагогів, спрямовуючи освітньо-виховний процес на виконання головних завдань, адміністрацією були сплановані  та проведені протягом навчального року такі форми методичної роботи:

  • засідання педагогічних рад;
  • семінари-практикуми;
  • методичний квест;
  • диспути;
  • колективні перегляди та інші форми роботи.

      Методична робота в закладі здійснювалась відповідно до інструктивно-методичних рекомендацій.

        Були організовані Дні відкритих дверей, де батьки мали змогу переглянути організацію життєдіяльності дітей в групах. В тісній співпраці з батьками вихованців було організовано фестиваль «Зорепад талантів» у березні місяці. Під час проведення Дня відкритих дверей педагогами дошкільного закладу були проведені покази організованої діяльності, майстер-класи з боді-арту.

        Плідною була робота під час проведення методичного квесту з вчителями початкової ланки ЗОШ №5 ім. Р.К. Рапія. Педагоги груп старшого дошкільного віку ділилися досвідом роботи під час показу занять з математики, грамоти, вправлялися в дослідницькій діяльності. А вчителі-початківці на своїх уроках демонстрували наступність між дошкільною та початковою ланкою. Робота була цікавою та результативною. Діти знайомилися зі спортивною залою у школі, їдальнею, відвідали музей, здійснили оглядову екскурсію по школі.

      Стало традицією щорічно проводити Олімпійські тижні, де діти мають змогу показати себе під час велопробігу, отримати заряд бадьорості та отримати нагороди.

      Діти груп старшого дошкільного віку відвідують   шкільну бібліотеку, де мають змогу взяти участь у інтелектуальних конкурсах, виставках, переглянути театралізацію.

            Педагоги приймали активну участь в конкурсах « Кращий посібник з економічного виховання», «Огород на підвіконні». Виготовляли та презентували леп буки різної тематики,  презентували напрацьовані матеріали протягом року. Завдяки зусиллям вихователів в групах поповнені осередки для сюжетно-рольових ігор, обладнання для трудової діяльності, атрибути до рухливих ігор. Для прояву творчих здібностей вихованців у групах діють куточки СХД, які систематично поповнюються цікавими, нетрадиційними матеріалами для самостійної художньої діяльності.

  Батьки вихованців також брали активну участь в діяльності закладу: під час конкурсів, виставок, ярмарків.

          Одним з важливих завдань колективу залишається зміцнення і збереження здоров’я дітей. Один раз на квартал проводяться Тижні безпеки дитини, охорони праці. Двічі на рік практичний тренінг з евакуації дітей та працівників на випадок виникнення надзвичайної ситуації.  

         Відповідно до річного плану роботи, з метою підвищення рівня обізнаності, поінформованості працівників, дітей та батьків з питань безпеки життєдіяльності у дошкільному закладі проводилися тижні безпеки дитини та День цивільного захисту.      

         День цивільного захисту з практичним відпрацюванням дій з евакуації на випадок виникнення надзвичайної ситуації. В рамках цього тижня була проведена зустріч вихованців з працівниками пожежної частини,  проведена з ними та батьками спортивна розвага.

        Стало традицією 9 травня вшановувати загиблих ветеранів війни покладанням  квітів біля військової частини А — 0563. Вихованці старших груп відвідали музей Великої Вітчизняної війни в ЗОШ № 5.

           Проблеми фізичного розвитку дошкільнят, зміцнення та збереження їхнього здоров’я ніколи не втрачають своєї актуальності. Особливо це стосується умов сьогодення, оскільки в умовах активного впровадження комп’ютерних технологій різко знизилась рухова активність дітей, як наслідок підвищився відсоток дітей з ослабленим здоров’ям. Саме тому, відповідно до Законів України «Про дошкільну освіту», «Про фізичну культуру і спорт», Базового компоненту дошкільної освіти фізичне виховання дошкільнят є обов’язковою складовою повноцінного розвитку дітей й спрямоване насамперед на охорону та зміцнення їх психічного та фізичного здоров’я, підвищення захисних сил організму, виховання стійкого інтересу до рухової активності, звички до здорового способу життя, формування життєво-необхідних рухових умінь, навичок та фізичних якостей (швидкість, спритність, витривалість, гнучкість), формування культури здоров’я. Обов’язковими в системі фізкультурно-оздоровчої роботи є піші переходи.

  Дитячий туризм організовуємо в різні пори року. Влітку – як піші переходи, а в зимовий період на лижах, санчатах.  Походи мають гнучку структуру. Вони містять ігрові і сюрпризні моменти, бесіди, дидактичні та рухливі ігри, естафети тощо. Під час походу влаштовуємо дітям зустрічі з різними персонажами. Зазвичай сезонними персонажами є золота або сумна Осінь, весела Зимонька, спекотне Літо, а ще на дітей обов’язково чекають зустрічі з казковими героями. Це дітей стимулює, зацікавлює. Особливо цікаво проходять туристичні походи разом з батьками.

  2. Вжиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально- технічної бази закладу.

  Приміщення дошкільного закладу та його територія відповідають санітарно-гігієнічним нормам. Особлива увага приділяється охороні праці та безпеці життєдіяльності дітей та працівників. Призначеною наказом по ДНЗ комісією, щоденно здійснюється огляд приміщень та території, за результатами складається акт обстеження. На початку навчального року та літнього періоду здійснюється випробування спортивного обладнання на міцність у спортивній залі та на спортивному майданчику, перевірка на справність обладнання на харчоблоці та пральні. 1 раз на квартал проводиться перевірка виконання Інструкції з ОЖЗД, за результатами видається наказ по ДНЗ. 1 раз на  квартал відповідальною особою проводяться інструктажі з охорони праці та пожежної безпеки. При вступі на роботу всі працівники проходять вступний інструктаж  та інструктаж на робочому місці під підпис.

  Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу є одним із провідних напрямків роботи директора ДНЗ. До початку навчального року батьками та працівниками ДНЗ було пофарбовано ігрове обладнання на ігрових майданчиках.  За бюджетні кошти було проведено повірку та перезарядку 22 вогнегасників, повірка манометрів – 6 штук, водяного лічильника, повірка пожежних кранів та рукавів, пожежних гідрантів.

  На харчоблок придбана каструля на 40 л, 5 штук пателень.

  Для проведення ремонтних робіт придбана «Болгарка», паяльна лампа.

  Здійснено капітальний ремонт службового туалету на І поверсі із встановленням унітазу, раковини для миття рук, електрична сушарка для рук, замінено водогінну систему.

   Також за бюджетні кошти придбавалися пральний порошок, чистячі  та миючи засоби, дезактин, мило туалетне та господарче, туалетний папір, серветки, медикаменти, офісний папір, файли та ін.. Для виконання поточних ремонтів обладнання було придбано цемент, церезит, цвяхи, шурупи різних розмірів, клей, вапно та ін.

  З переходом дошкільного закладу на самостійний бухгалтерський облік було облаштовано бухгалтерію, закуплено комп’ютерну техніку, підведено інтернет, придбано шафу.

  Каштеляном Турчиною Т.І. були пошиті костюми стюардес на міський фестиваль «Веселі нотки»

  Депутатами Охтирської міської ради Петровим А.С., Теличко В.С. були подаровані 2 ноутбуки: в методичний кабінет та для роботи вчителя-логопеда.

  Родиною Сугаків було подаровано спортивний комплекс.

  3. Вжиті заходи щодо забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки.

   Дошкільний заклад укомплектовано педагогічним та обслуговуючим персоналом відповідно до Типових штатів.

  Педагогічний колектив закладу складає 26 осіб.

  Повну вищу освіту мають 19 педагогів. (73%)

  У 2018 – 2019 н. р. було атестовано 4 педагогічних працівники :  вихователь Михайленко В.А. підтвердила 11 тарифний розряд, Волковій В.М. встановлено  11 тарифний розряд, муз керівник Рудь І.О  підтвердила кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», вихователь-методист Нікітченко В.А. присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії».

  Фаховий рівень педагогічних кадрів забезпечується безперервною системою підвищення кваліфікації кадрів на рівні дошкільного закладу, шляхом відвідувань педагогами методичних об’єднань педагогічних працівників системи дошкільної освіти міста, курсів підвищення кваліфікації кадрів.

  4. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров‘я дітей та педагогічних працівників. Забезпечення організації харчування та медичного обслуговування дітей та працівників.

  Харчування вихованців здійснюється відповідно до Інструкції з організації харчування дітей в дошкільних навчальних закладах. Діти отримують 3-х разове харчування. Сестрою медичною з дієтичного харчування складається меню-розкладка з урахуванням примірного перспективного меню та картотеки страв.

  Вартість харчування на день складає близько 35 грн. В літній оздоровчий період вартість харчування збільшується на 10 %. Оплата за харчування: 40% — бюджетні кошти, 60% — батьківська плата. За рішенням виконавчого комітету діти з ОТГ здійснюють оплату за харчування 100%.

  Діти пільгових категорій одержують безкоштовне харчування (малозабезпечені, діти-інваліди), на 50 % звільнені від плати за харчування діти з багатодітних сімей .Директор, медичні сестри та вихователі тримають на постійному контролі оплату за харчування дітей. Щомісячно проводиться аналіз виконання норм харчування. 

  Виконання норм харчування за навчальний рік складає:

  М’ясо – 90 %, овочі – 91%,  риба -98% , фрукти – 64%, соки – 100%, масло – 100%, сир кисломолочний – 100%, сметана -100%,  молоко -91%, сир твердий – 94%, крупи – 100%, яйця – 74 %.

   Вихователями усіх вікових груп ведеться планомірна робота щодо формування навичок культури харчування у дітей. Адміністрація постійно контролює якість страв та харчування дітей на групах. За результатами контролю проводяться індивідуальні бесіди, видаються накази та заслуховуються питання про харчування на нарадах при директору.  Контроль за якістю харчування, санітарно-гігієнічним станом ДНЗ ведеться і з боку Держпродспоживслужби, про що свідчать акти перевірок. Пропозиції, вказані в актах виконуються згідно з зазначеними термінами.

  Медичне обслуговування вихованців дошкільного закладу здійснюється медичними сестрами. У закладі діє фізіотерапевтичний кабінет для доліковування дітей після хвороб, у ньому працює тубус –кварц, електрофорез, УВЧ, лампа солюкс, інгалятор.

  На «Д» обліку – 32 дитини.

  Основну групу по фізкультурі мають 240 дітей, підготовчу – 6, спеціальну – 4.

  Середня відвідуваність – 145 (58%) дітей.

  Випадків інфекційних захворювань: скарлатина – 0,  ротовірусна інфекція – 4, вітряна віспа – 4.

  Випадків травматизму не було.

  Санітарно-освітня робота серед батьків проводиться через бюлетені, бесіди, консультації. Розроблені заходи, спрямовані на адаптацію прибулих дітей.

  Працівники закладу 2 рази на рік проходять медичні огляди.

  5. Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм.

  З метою збереження життя і охорони здоров‘я дітей, навчання безпечної поведінки проводяться   місячники та тижні безпеки дитини. Двічі на рік, до оздоровчого періоду та початку навчального року проводилося випробування спортивного  та нестандартного обладнання на території закладу.

  Відповідно до Закону України «Про охорону праці» з 24. 04. по 28.04. 2019 року було проведено весняний тиждень безпеки життєдіяльності,  практичне відпрацювання  з працівниками та дітьми на випадок виникнення пожежі .

  6. Надання соціальної підтримки та допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавлених батьківського піклування , дітям з малозабезпечених сімей.

  На початку навчального року було складено соціальний паспорт сімей пільгових категорій. На підставі підтверджуючих документів було видано наказ про забезпечення цих дітей пільгами в оплаті за харчування.

  7. Моральне та матеріальне стимулювання працівників, організація їх відпочинку та оздоровлення.

  З метою морального стимулювання кращі педагоги та обслуговуючий персонал за успіхи в роботі були нагороджені грамотами відділу освіти та подяками адміністрації закладу на серпневій конференції педагогічних працівників, до дня Дошкілля, до дня працівників освіти.

  8. Залучення педагогічної та батьківської громадськості дошкільного закладу до управління його діяльністю; співпраця з громадськими організаціями.

  У дошкільному закладі діє Рада закладу, піклувальна рада. На засіданнях розглядалися питання освітньо-виховної роботи, поліпшення умов перебування дітей в ДНЗ, питання звернення за спонсорською допомогою до підприємств та організацій, звітування про використання залучених коштів, щодо організації харчування дітей.

  Вихованці нашого закладу традиційно беруть участь у міських заходах: фестиваль дитячої творчості «Веселі нотки».

  9. Дисциплінарна практика та аналіз звернення громадян з питань діяльності навчального закладу. Реагування керівника на зауваження та пропозиції, викладені батьківським комітетом, радою, батьками, представниками інших органів громадського самоврядування.

  Директором щотижня ведеться прийом громадян з питань діяльності дошкільного навчального закладу, розглядаються пропозиції, зауваження, прохання, викладені батьками, радою  та доводяться до відома громадян прийняті рішення.

  Протягом 2018-2019 навчального року надійшло 4 звернення на особистому прийомі:  1 – на проходження педагогічної практики, 3 – на влаштування на роботу.

  Всі звернення розглядаються вчасно відповідно до встановленого законодавством терміну.

  Адміністрація ДНЗ  1 раз в півріччя проводить узагальнення звернень громадян. Питання щодо звернень громадян розглядались на виробничій нараді та загальних зборах колективу.

  Роботу дошкільного закладу  щодо забезпечення своєчасного, кваліфікованого, повного розгляду звернень громадян вважаємо задовільною.

  Серед працівників ДНЗ проводиться робота по ознайомленню зі змінами в законодавстві , що регулює роботу зі зверненнями громадян

  Залучення батьківської громадськості навчального закладу до співпраці; співпраця з громадськими організаціями

         Колектив дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Сонечко» налаштований на подальшу діяльність в режимі розвитку, відновлення, впровадження інновацій. Майбутнє своє колектив закладу вбачає у розширенні спектру надання освітніх послуг дітям дошкільного віку.

       Одним із пріоритетних напрямків діяльності у наступному навчальному році залишиться дотримання педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважання гідності дитини та її батьків; забезпечення емоційного комфорту, захисту дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які школять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства.

  Сподіваємося на подальшу співпрацю!

 •    

  ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

  (ЯСЛА-САДОК) «СОНЕЧКО»

                                                                       НАКАЗ

  м. Охтирка

   

   

   25 серпня 2020 року                                                                                         № 01-04/46

  Про дотримання законодавства

  в бюджетній сфері

     

   

   

                Відповідно  до ст.ст. 26,30,78,79 Закону України «Про освіту»,   ст.ст. 17,18,19,31 Закону України «Про дошкільну освіту», , «Про благодійництво та благодійні організації», ст.ст. 32,52 «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 року № 1222 (зі змінами) «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування», листів Міністерства освіти і науки України від 13.10.2011 № 1/11-9472  «Щодо збору коштів з батьків», від 15.04.2011 № 1/9-289 «Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків», від 05.09.2013 № 1/9-608 «Щодо благодійних внесків», на виконання рішення виконавчого комітету  Охтирської міської ради від 16.08.2019 № 98 «Про дотримання бюджетної дисципліни в частині збору коштів з отримувачів освітніх послуг», з метою  уникнення безсистемних та безконтрольних зборів коштів з батьків, забезпечення доступності, безоплатності освіти у дошкільному закладі

   

  НАКАЗУЮ:

  1. 1. Забезпечити неухильне дотримання працівниками дошкільного закладу Закону України «Про засади запобігання та боротьбу з корупцією», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення».

                                                                                                              Постійно.

  1. Педагогічним працівникам, обслуговуючому персоналу:

              1) Заборонити незаконний збір коштів працівниками дошкільного закладу.                                                                                             Постійно.

             2) Не допускати вимагання (ініціювання) збору коштів від батьків вихованців, встановлення обов’язкових одноразових чи регулярних внесків від батьків вихованців, непередбачених статутом закладу, нормативно-правовими актами тощо.

           3) Покласти персональну відповідальність  на педагогічних працівників закладу за вчинення протиправних дій на групах щодо збору коштів, відсутність звітування перед батьками чи приховування інформації про використання залучених благодійних коштів, подарунків або  отриманих матеріальних цінностей.

           4) У випадку порушення цього наказу винних осіб притягувати до дисциплінарної відповідальності та відповідальності, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції».

          3.Чабановій Т. І., завгоспу, матеріально-відповідальній особі,  Остапенко Я.О., виконуючий обов’язки діловода, забезпечувати оприлюднення інформації про надходження та використання бюджетних коштів на утримання та розвиток матеріально-технічної бази дошкільного закладу відповідно до п.2 частини 1 та п. 3 ст.13 Закону України «Про доступ до публічної інформації».                                                                Постійно.

  1.   Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

   

  Директор

  дошкільного  навчального закладу                Лариса  МОЛЧАНОВА

   

 •  

  1

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

   

 • Прощавай, садок дитячий!

   

   

          Весело  розпочався   червень 05.06.2019 року  у ДНЗ ясла – садок

  « Сонечко».  Радісно і сумно водночас, адже вихователі проводжають у самостійне шкільне життя своїх  випускників. Діти  старших груп «Чебурашка» та «Берізка», « Сонечко» прощалися з садочком, у якому провели чотири щасливі та безтурботні роки. Гарно прибрана сцена на подвір’ї під відкритим небом, яка була прикрашена різнокольоровими парасольками, схвильовані гості, дівчатка і хлопчики у вишуканому вбранні – усе це створювало святкову та зворушливу атмосферу.

        Діти співали про своє щасливе дитинство, про улюблених вихователів, які стали їм другими мамами, танцювали, грали цікаві ігри. Привітати майбутніх школярів прийшли найменші дітки, які подарували усім присутнім веселий таночок.

        Не обійшлося на випускному балу без казкових героїв : до дошкільнят завітали Принцеса Комета, Шапокляк, Дід Мороз  якому діти шепотіли свої найзаповітніші бажання,  перевіряв, чи готові діти до навчання у школі.

         Наприкінці свята привітали директор   Молчанова Л.О.,  вихователь- методист Нікітченко В.А.  випускників та їх батьків, побажали міцного здоров’я, терпіння, удачі та мирного неба. З уст батьків також прозвучало багато теплих та вдячних слів на адресу адміністрації закладу та працівникам дошкільного навчального закладу.

        Окрасою свята стало масове підняття гелевих кульок , яких дошкільнята пустили у чисте блакитне небо загадуючи свої бажання.  Можливо, це саме їх кульки ще довго майоріли різними кольорами на деревах навколо садка

         Попереду на дітей чекають шкільні парти, відкриваються тисячі доріг і стежинок, але хочеться вірити, що цей перший випускний бал у рідному садочку з дитячим сміхом, піснями, танцями , залишиться назавжди яскравим та незабутнім спомином у дитячих серцях.

           Свято вдалося завдяки старанням музичних керівників Карповій І.А.,  Рудь І.О. та вихователям: Мединцевій Ю.В., Кириченко Н.І., Волкова В.М., Нестеренко О.С., Бабій Н.А., Біленко І.С. та каштелянші- Турчиній Т.І.

  Без имени-1

   

   

   

   

   

   

   

 • 1

  2

  3

  4

 • На  базі дошкільного навчального закладу ( ясла – садок) «Сонечко»  24.05.2019 року пройшов День відкритих дверей «Ми батьків вітаємо – на заняття всіх чекаємо».

   ДНЗ вранці весело зустрічав  батьків та дітей з  мультяжними  героями  Гупка Боб та Клоун Тоша та  пропонували батькам «Чарівний мішечок» з посланнями на день.

  З метою закріплення знань і вмінь дітей вихователі всіх вікових груп радо запрошували  вранці батьків до перегляду занять: 

  інтегрованих :  

   «Чарівна подорож» — група « Волошка» мол. д/в ( 5р.ж), вихователь

          Самарай Т.В.;

  «Цеглинки – дослідники» — група «Буратіно»  мол. д/в (5р.ж.), вихователь Дядюшка Є.М.;

  «Весняна подорож» — група « Горобинка» мол. д/в ( 5р.ж.),вихователь Горішня О.О.;

  « Подорож до лісу»  — група  « Сонечко» ст. д/в (6р.ж.), вихователь  Мединцева Ю.В. 

  « В гості до лісовичка»  — група « Калинка» мол. д/в (4р.ж.), вихователь Колесник Л.О.

  комплексних :

  « Подорож по казкам» — група « Ромашка» мол. д/в (4р.ж.) , вихователь Марущенко К.С.

    З образотворчої діяльності:

  малювання ( нетрадиційне)  на тему « Берізка»  — група « Калинка», мол. д/в (4р.ж.) – вихователь Колесник Л.О.;

  малювання ( сюжетне) на тему: « Ріпка» — група « Ромашка» — мол. д/в (4р.ж.) , вихователь Марущенко К.С.

  Вихованці показали свої знання з сенсорного, мовленнєвого, пізнавального розвитку.

  Вихователь – методист Нікітченко В.А. провела роботу з батьками на тему

   « Тільки разом до навчання  через гру». Радо та дзвінко декламували вірші про лего, діти групи « Буратіно», « Горобинка».

   Вихователь – методист   познайомила батьків  з інноваційною лего – технологією, яку впроваджує дошкільний навчальний заклад протягом року  та  запропонувала переглянути такі форми роботи з дітьми:

  ранкова гімнастика « Смарт зарядка з лего» — інструктор з фізкультури Хоменко А.В. та діти групи « Волошка» мол. д/в (4р.ж.) ;

  міні- заняття :

   корекційна робота « У світі звуків»  з використанням лего – вчитель – логопед Бездрабко Л.М. та діти ст. д/в (6р.ж.);

  « Красиві речення складаємо – лего викладаємо» — вихователь Волкова В.М. групи « Чебурашка» та діти ст. д/в (6р.ж.); ( заняття з навчання грамоти)

  «  В лего граємо – математику вивчаємо» ( приклади на додавання, орієнтування в просторі, порівняння чисел  в межах 10) – заняття з логіко – математичного розвитку – вихователь Бабій Н.А. та діти ст. д/в (6р.ж.).

  Наші маленькі дошкільнята 4р. ж. групи « Калинка»  подарували пісню гостям  « Супер лего».

        Валентина Анатоліївна запропонувала батькам пограти в творчу гру  та пригадати своє дитинство  «  В лего граємо – розповідь складаємо». По закінченню відбувся обмін думками з педагогами, батьками  та на допомогу батькам  в роботі з дітьми вдома  подарували пам’ятки « Тільки разом до навчання  через гру з лего».Та на закінчення веселого дня відбулася ярмарка де батьки з дітками  почастувалися смачними пиріжками та солодощами.

   

       ДЯКУЄМО УСІМ БАТЬКАМ ЗА УЧАСТЬ!!!!

   

  111111

  3333333

  4444444

   

   

 •  

  ЗАТВЕРДЖЕНО:

  наказом по ДНЗ від 28.05.2019 № 01-03/33

  директор   ДНЗ «Сонечко»

   _________Л. Молчанова

   

   

  План заходів

  «Про підготовку та відзначення

  Міжнародного Дня захисту дітей

  30 травня-31 травня 2019 року

          у дошкільному навчальному закладі

  « Сонечко»

   

  № з/п Назва заходу Термін виконання Відповідальний
    Робота з кадрами
  1. Видати наказ « Про підготовку та відзначення Міжнародного Дня захисту дітей у дошкільному закладі» 28.05.2019 директор, вихователь — методист
    Робота з дітьми
  1. Участь дітей у міському фестивалі дитячої творчості «Веселі нотки» (приміщення РБК)

   

   

  30.05.2019

   

  Рудь І.О.- музичний керівник,

  вихователь – методист,

  Хоменко А.В. – інструктор з фізкультури

  2. Конкурс малюнку на асфальті «Діти єднають Україну» 31.05.2019

  10-00

   

   

  вихователь – методист
  3. Розвага «Перші кроки» 31.05.2019 інструктор з фізичного виховання, вихователі всіх вікових груп
  4. Велопробіг 31.05.2019

   

   

  інструктор з фізичного виховання, вихователі

  мол д/в 5 р.ж., ст. д/в 6 р.ж.

  5. Конкурс «Міняю кульку на віршик» 31.05.2019

   

  вихователі всіх вікових груп

   

  6. Шашковий турнір «Ми шашкісти – оптимісти»  (діти старшого дошкільного віку) 31.05.2019 Вихователі старшого дошкільного віку
  7. Дитяча дискотека – заряд позитиву (діти усіх вікових груп) 31.05.2019 вихователі всіх вікових груп

   

  Робота з батьками
  1. Виготовити ширму на тему:

   « Міжнародний День захисту дітей»

  30.05.2019 вихователі всіх вікових груп

   

   

   

 • 6 травня в садочку святкували День вишиванки. Проводилися бесіди: «Вишиванка — модно та красиво», «Вишиванка — оберіг», розвага «Сорочку мати вишила мені», складання вишиванок з лего. Діти отримали велике задоволення

  День вишиванки

 • План заходів

  « Про проведення тижня в ДНЗ « Сонечко»»

  на тему: « Як допомогти дитині справитися з булінгом»

  з  15.04.2019 по 19.04.2019

   

   

                                           

  Заходи Відповідальний Термін виконання

  З кадрами

  1  Вибрати ініціативну групу

   

  вихователь – методист,вихователі,  практичний психолог До 15.04.2019
  2 Організувати  виставку літератури на тему

  « Булінг в житті дошкільнят»  в методичному кабінеті

  вихователь – методист До 15.04.2019
  3  Провести кіно тренінг  « Як не зашкодити собі та іншим? » практичний психолог 16 .04 2019

  З дітьми

  1 Бесіди  на тему:  « Я дитина мала, захистіть мене від зла»,    « Я  і моя родина », « Як тебе звати», « Добро починається з казки», « Поважай своє ім’я і  імена  своїх товаришів »

  Заняття «  Дружбу   поважаємо, малих жаліємо, не ображаємо», « Квітка дружби»

  ихователі раннього віку

  вихователі мол. д/в.4 р.ж.,  5р.ж., ст. д/в. 6 р.ж.

  15.04.2019
  2      Ігри з лего: « В лего граємо, про дружбу не забуваємо,  сердечка доброти викладаємо»

   

   

  вихователі мол. д/в 5р.ж., ст. д/в. 6 р.ж 16.04.2019
  3 Дидактичні ігри « Емоції та почуття», « Я не повинен…», « Назви лагідно», « У пошуках скарбів   ввічливості», вихователі груп раннього віку   протягом тижня
  4   Обігравання ситуаці  «Зберігай спокій і обійди ситуацію» вихователі мол. д/в. 5 р.ж., ст. д/в. 6 р.ж. 16.04.2019
  5 Лялькова вистава « Хай знає кожна дитина мала про те, що  на  світі є дружба  » вихователі груп мол. д/в. 6 р.ж 17.04.2019
  6   Конкурс  малюнків  на асфальті « Дружба нас єднає» вихователі мол. д/в.4 р.ж.,  5р.ж., ст. д/в. 6 р.ж 18.04.2019
  7  Cюжетно — рольові ігри « Бібліотека» ,

   «  Сім’я »», « Школа»

  вихователі мол. д/в. -5 р.ж., ст. д/в. 6 р.ж. 19.04.2019

  З батьками

  1 Виготовлення пам’ятки на тему:  «Як я можу допомогти своїй дитині справитися із булінгом?

   

  вихователі усіх вікових груп 18.04.2019
  2 Круглий стіл з батьками  на тему:  «Моя дитина є жертвою булінгу. Що мені робити?»

   

  практичний психолог, вихователі ст. д /в 6 р.ж. 19.04.2019

   

 • Снимок234

 • Без имени-1

  На виконання Кодексу Цивільного захисту, постанов Кабінету Міністрів України з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, плану роботи відділу освіти Охтирської міської ради на 2018 рік, наказу відділу освіти Охтирської міської ради від 29.03.2019 « Про проведення  Дня цивільного захисту та Тижня безпеки дитини в закладах дошкільної освіти і закладах загальної середньої освіти м. Охтирка у 2019 році», з метою підвищення організованості  з питань цивільного захисту, залучення дітей до масово – роз’яснювальної роботи з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, набуття умінь і навичок свідомого, поважного ставлення до збереження здоров’я та життя людей в умовах загрози і виникнення надзвичайних ситуацій, підвищення рівня безпеки учасників освітнього процесу, привернення уваги суспільства до безпечної життєдіяльності, запобігання травматизму дітей під час освітнього процесу та в побуті, формування потреби в здоровому і безпечному способі життя. Для цього було розроблено та проведено ряд заходів: з кадрами, з дітьми, з  батьками:

  — видано наказ  від 29.04.2019 № 01-04/32 «Про проведення  Дня цивільного захисту та Тижня безпеки дитини у дошкільному закладі»;

  — видано наказ від 29.04.2019 № 01-04/33 «Про проведення         практичного тренінгу з евакуації дітей та працівників дошкільного навчального закладу»;

  — проведені  повторні інструктажі з  працівниками  дошкільного закладу з питань Цивільного захисту напередодні Дня цивільного захисту;

  — з працівниками закладу було  проведено  практичне заняття сестрою        старшою медичною Самофал В.В. « Надання до медичної допомоги в  надзвичайних ситуаціях»;                                

  — відпрацьовано    план евакуації із приміщення всіх працівників і дітей                                             при  оголошенні  надзвичайної ситуації ( 38 дорослих  та 164 дітей );

  — оформлена виставка малюнків « Безпечна поведінка дітей та дорослих».

   Інструктор з фізкультури Швець М.В., провела  спортивну  розвагу:                    «Відважні пожежники» з  групами  « Волошка», « Горобинка», «Буратіно»  з дітьми  молодшого  дошкільного віку 5 року життя  та з батьками. Під час розваги   до дітей завітав  в гості  інспектор ДСНС Підорченко С.О.- капітан служби цивільного захисту. Всі команди були спритні та відважні  у  розвазі   діти показали свої знання про пожежну безпеку та вміло відповідали на запитання інспектора ДСНС.  В кінці розваги інспектор ДСНС Підорченко С.О. вручив дітям грамоти за сміливість, спритність та за знання пожежної безпеки.

   Були проведені бесіди:

  — «Твої дії в разі небезпеки»;

  — «Сам вдома»;

  — «Дії при виникненні пожежі»;

  — «Як діяти при зустрічі  з тваринами»;

  — «Незнайомці правила поведінки».

  Пригадали правила поводження з електроприладами, небезпечними предметами, на водоймах, з метою засвоєння правил безпеки.

  Проведені  музичні  театралізовані  вистави   для дітей:

  — «Лікар Айболит»,   група «Чебурашка» ( ст.д/в 6.р.ж);

  — «Казка про поросят Квік та Крюк».

  Переглянуті інтегровані заняття вихователів:

  —  Марущенко К,С. (мол. дош. 4р.ж.), «Безпека у моєму житті»;

  — Гура Л.М. (мол.д/в, 4р.ж.), «Правила безпеки вдома»;

  — Бабій Н.А.,( ст..д/в 6 р.ж.) «Небезпека від вибухонебезпечних предметів».

  Сюжетно – рольові ігри:

  — «Сім’я»;

  — «Швидка допомога»;

  — «Юні  пожежники».

  Дидактичні ігри:

  — «Де прихована небезпека»;

  — «Іграшки, що приховують небезпеку»;

  — «Чудовий мішечок» ( пожежний інвентар);

  — «Квітка здоров’я».

  Моделювання ігрових ситуацій:

  — у групі «Сонечко» (ст.д/в 6.р.ж)  пройшла  вікторина «SOS!» ( номери порятунку);

  — у  групі  «Берізка»   (ст.д/в 6.р.ж)  вікторина «Запам’ятай важливі номери телефону» спрямованих на формування навичок телефонної розмови, безпечної поведінки вдома та на вулиці.

   Для батьків були оформлені інформаційні куточки,   пам’ятки:

  — «Вогонь нам  друг, та не завжди – чекати можна від нього біди»;

  — «Зелена зона –  зона особливої уваги».

  Тема безпеки життєдіяльності дитини невичерпна, вона не обмежена тижнем і повинна звучати постійно.

  Отже, ті зерна знань, умінь, навичок, які закладаються сьогодні, обов’язково закладаються в майбутньому.

   

  Директор 

  дошкільного навчального закладу                        Л. МОЛЧАНОВА 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • 12.04.2019 року відбувся методичний квет «Забезпечення наступності між ДНЗ «Сонечко» та ЗОШ І-ІІІ ст. № 5 ім. Р.К. Рапія».

  Сумісна цілеспрямована робота заступника директора, вчителів, вихователів, вихователя-методиста, дає можливість дітям з різним рівнем розвитку показувати себе комфортно у початковій клолі. 

   

  1111111111111

  22222222222222

 • На виконання річного плану було проведено  11.04.2019 року  методичний квест для вихователів ДНЗ « Сонечко» та вчителів початкових класів

   ЗОШ І- ІІІ ст. № 5 ім. Р. К. Рапія, з метою  забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти.

  Було переглянуто практичну частину:

  « Веселі привітання» — ранкова зустріч, провела інструктор з фізкультури Хоменко А. В.

  Смарт – зарядка « З лего цеглинками вправи виконуємо – рухи вивчаємо», провела інструктор з фізкультури Хоменко А.В.

  Заняття з логіко – математичного розвитку « В лего граємо – математику вивчаємо» , провела вихователь   Бабій Н.А. групи старшого дошкільного віку 6 року життя   « Берізка».  Вихователь провела заняття спокійно, впевнено,  емоційно та водночас даючи дітям можливість поміркувати.

   Сюжетно – рольова гра « Школа», провела вихователь  Волкова В. М.  групи   старшого дошкільного віку  6 року життя « Чебурашка»,   де діти  справедливо за допомогою лічилок  роз приділили   ролі:  директора школи,   вчителя, учнів,   між собою.  Малята  вміло та творчо розвивали сюжет гри.

   Після перегляду практичної частини відбулося обговорення  де  ділилися  своїми враженнями з наступності та зробивши висновок, що сумісна цілеспрямована робота  наступності дошкільного і шкільного навчання допомагає забезпечити ефективний поступовий розвиток дитини, його успішний перехід на  наступну ступінь навчання.

   

  1111111111111111

  22222222222222

  3333333333333333333

   

 • коштор 1

  коштор. 2

 • 12 лютого 2019 року на базі ДНЗ «Сонечко» 

  пройшло засідання педагогічної студії

  школи молодого вихователя 

  на тему:

  «Організація ігор з правилами в ДНЗ»

       Молоді педагоги відвідали заняття  у старшій віковій групі «Птахи наші друзі» (освітня лінія мовлення дитини) та заняття в старшій віковій групі  компенсуючого типу «Спритні рученята»(освітня лінія в сенсорно-пізнавальному просторі).

        В ході засідання молоді педагоги  отримали методичні рекомендації для впровадження в свою  практику роботи нові знання, нові технології роботи з дітьми. Після заняття в спортивній залі ДНЗ вихователь групи молодшого дошкільного віку 5 року життя Горішня О.О. та іструктор з фізичної культури Щвець М.В. провели народну гру на тему: «Горю-дуб» де діти із задоволенням грали в неї. Після чого вихователь — методист Нікітченко В.А. з вихователями Нестеренко О.С. (група ст. д/в 6 р.ж.), Колесник Л.О. (група мол. д/в 4 р.ж.), Михайленко В.А. (група раннього віку) презентували навчально-дидактичне забезпечення закладу в освітньому процесі. 

       Засідання школи відбулося в дружній атмосфері взаєморозуміння та взаємоспілкування, сприяло удосконаленню педагогічної майстерності молодих вихователів.

        Педагогічний колектив Охтирського  дошкільного навчального закладу (ясла — садок) «Сонечко», на базі якого організовувався методичний захід, створив сприятливі умови для творчої педагогічної діяльності учасників школи.

        За результатами проведення школи молодого вихователя слухачам були надані детальні методичні рекомендації щодо організації та планування ігрової діяльності в ДНЗ в сучасних умовах.

  План проведення

   

  № з/п Форми роботи Зміст роботи Місце, час проведення Відповідальний виконавець
                                                                                    Організаційна частина
  1 План роботи засідання 1.      Ознайомлення з темою та планом роботи засідання. Музична зала

  9.00

  Зорич С.А., керівник школи молодого вихователя
                                                                                   Практична  частина
  1 Перегляд  міні – занять

   

   

   

   

   

   

   

  1. Тема: «Птахи наші друзі» (освітня лінія мовлення дитини) група ст. д/в. «Берізка» 9.05 Бабій Н.А., вихователь групи
  2. Тема: «спритні рученята» (освітня лінія в сенсорно-пізнавальному просторі ) Група ст. д/в.  «Сонечко»

  9.30

  Кириченко Н.І., вихователь групи компенсуючого типу
  3.Народна гра: «Горю –дуб» (освітня лінія «Особистість дитини») Спортивна зала ДНЗ

  9.55

   

   

  Горішня О.О., вихователь групи мол. д/в 5 р.ж.

   

  4. «Майстерність без меж» (педагогічна вітрина навчально-дидактичного забезпечення закладу в освітньому процесі) Хол ДНЗ

  10.00

  Нікітченко В.А., вихователь-методист вихователі груп: Нестеренко О.С., Михайленко В.А., Колесник Л.О.
  5. Огляд ігрових осередків вікових груп Групи ДНЗ

  10.05

  Нікітченко В.А., вихователь-методист, учасники педагогічної студії
  6. «Створення умов та організація ігор з правилами в ДНЗ» Музична зала 10.20 Зорич С.А., керівник школи молодого вихователя
                                                                                              Заключна  частина
    Підведення підсумків 1. Обмін дімками, обговорення Музична зала 10.30 Зорич С.А., керівник школи молодого вихователя, учасники педагогічної стутії
    Домашнє завдання «Організація творчих ігор в ДНЗ». Музична зала 10.40 Зорич С.А., керівник школи молодого вихователя, учасники педагогічної студії

  1111111
  333333
  777777

   

 • СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

   

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ

   

  ГОЛОВИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ

  ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

   

  11.04.2018                     м.Суми                         № 235-ОД

   

  Про видачу ліцензій на освітню

  діяльність закладів освіти

   

  Відповідно до статтей 6, 22, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 43 підпункту 6 пункту 3 розділу ХІІ Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про освіту», Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 р. № 609 «Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»:

  1. Видати ліцензію на освітню діяльність закладам дошкільної освіти Сумської області відповідно до додатка 1.

  2. Видати ліцензію на освітню діяльність закладам загальної середньої освіти Сумської області відповідно до додатка 2.

  3. Видати ліцензію на освітню діяльність закладам дошкільної тазагальної середньої освіти (навчально-виховним комплексам) Сумської області відповідно до додатка 3.

  4. Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації забезпечити розміщення інформації про прийняте рішення щодо видачі ліцензії на освітню діяльність закладам дошкільної і загальної середньої освіти на офіційних веб-сайтах органу ліцензування та Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації.

  5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Сумської обласної державної адміністрації Подопригору М.А.

   

   

  Голова Сумської обласної

  державної адміністрації М.О. Клочко

   

  Додаток 1

  до розпорядження голови

  Сумської обласної

  державної адміністрації

  11.04.2018 № 235-ОД

  Заклад дошкільної освіти

  № з/п Найменування юридичної особи (повна назна відповідно до статуту) Код згідно з ЄДРПОУ Місце знаходження юридичної особи (вулиця, місто (село), район, індекс) Рівень освіти (дошкільна)
  1.  
  Охтирський дошкільний навчальний заклад (ясла — садок) «Сонечко» Охтирської міської ради Сумської області  36467250 пров Лісний, 1,

  м.Охтирка , 42704

  дошкільна

   

   

  Повністю ознайомитися з документом можна за посиланням  http://osvita.sm.gov.ua/images/NAKAZ_2018/ilovepdf_merged_235-ilovepdf-compressed.pdf

   

   

   

   

 • У дошкільному навчальному закладі (ясла — садок) «Сонечко»

  25 жовтня був проведений День креативності

  «Від радості – до творчості», де були проведені майстер-класи:

  — «Боді-арт» для дітей;

  — «Зачіски з косичками для дівчаток»;

  — «Фітбол – гімнастика»;

  — «Виготовлення дитячого посуду з природного матеріалу»;

  — «Методика Карла Орфа — робота з батьками».

  Рудь. І.О., музичний керівник закладу, познайомила батьків з методикою Карла Орфа, яка сприяє музичним рухам, акторству,

  грі на різних шумових  інструментах, це дає змогу дітям краще  засвоювати музичні здібності.

  Хоменко А.В., інструктор з фізкультури, під час майстер – класу познайомила батьків та дітей з властивостями фітбол  м’яча

  та його вплив на організм дитини.

  Вихователь закладу Нестеренко О.С., провела майстер – клас для

  батьків по боді-арту для створення образів дитячого малюнка на обличчі до свята Хєллоуіна.  

  Викладач ОМЦПО Гайдуковська, Т.М., провела майстер – клас

  разом з батьками та дітьми по виготовленню дитячого посуду з природного матеріалу. Розкрила таємниці по використанню

  природного матеріалу для ігрової діяльності.

  Практичний психолог Толмачова Н.В., створила у дітей піднесений настрій під час проведення майстер-класу по створенню сучасних зачісок з плетіння косичок для дівчаток.    

   

  Яскраві емоції та незабутні враження отримали вихованці та батьки. Творчо та талановито проявили себе педагоги закладу під час

  майстер – класів. Батьки були задоволені та отримали море

  позитиву, висловлювавши слова подяки всім працівникам закладу!

   

  111111111111111111

   

  444444444444

   

  555555555555555

  2222222222222

 •  

   ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

  (ЯСЛА-САДОК) «СОНЕЧКО»

   НАКАЗ

  м. Охтирка

   

  28 серпня  2020 року                                                                                                                          № 01-03/30

  Про комплектацію груп дітьми та кадрами,

  розподіл функціональних обов’язків

  на 2020-2021 навчальний рік

   

             Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Статуту ДНЗ та з метою успішної організації навчально – виховного процесу

   

   НАКАЗУЮ:

      1. Організувати з 01 вересня  роботу 10 вікових груп, з них:

  Вікові групи Режим роботи Кількість

   дітей

   

  Вихователі

   

  «Дзвіночок» ранній вік 9 год. 20 Голубович В.Д.

  Михайленко В.А.

  «Малинка» ранній вік 9 год. 20 Толмачова Н.В.

  Ярошенко С.О.

  «Волошка» ранній вік 12 год 20 Самарай Т.В.

  Гопка Ю.В.

  «Горобинка» 

  мол. д/в. ( 4 р.ж.)

  9 год 25 Горішня О.О.
  «Веселка»

  мол. д/в (4 р.ж.)

  10,5 год 25 Савостьян О.А.

  Дядюшка Є.М.

  «Берізка»

  мол. д/в ( 5 р.ж.)

  9 год 26 Бабій Н.А.

  Обод Ю.О.

  «Чебурашка»

  мол. д/в (5 р.ж.)

  9 год 26 Нестеренко О.С.

  Зуза А.В.

  «Калинка»

  ст. д/в (6 р.ж.)

  9 год 28 Гура Л.М.

  Колесник Л.О.

  «Ромашка»

  ст. д/в (6 р.ж.)

  9 год 26 Дуніна Т.Б.

  Марущенко К.С.

  «Сонечко»

  ст. д/в (6 р.ж.),

  компенсуючого типу

  10.5 год 12 Кириченко Н.І.

  Мединцева Ю.В.

                                              Всього дітей:      228

   

        2. Розподілити обов’язки в них наступним чином:

  • «Дзвіночок», група раннього віку, вихователі Михайленко В.А., Голубович В.Д., помічник вихователя Гайдукова Л.І
  • «Малинка», група раннього віку, вихователі Ярошенко С.О., Толмачова Н.В., помічник вихователя Колодяжна Л.М.
  • «Волошка», ранній вік, вихователі Самарай Т.В., Гопка Ю.В., помічник вихователя Орлова О.А.
  • «Горобинка» мол. д/в. 4 р.ж., вихователь Горішня О.О., помічник вихователя Канівець А.Ю.
  • «Веселка», мол. д/в. 4 р.ж., вихователі Дядюшка Є.М., Савостьян О.А., помічник вихователя Бузіна В.А.
  • «Чебурашка», мол. д/в 5 р.ж., вихователі Зуза А.В., Нестеренко О.С., помічник вихователя Бондаренко Т.І.
  • «Берізка», мол д/в. 5 р.ж., вихователі Бабій Н.А., Обод Ю.О., помічник вихователя Нерсісян І.Ю.
  • «Калинка», ст. д/в. 6 р.ж., вихователі Колесник Л.О., Гура Л.М., помічник вихователя Горішня І.П.,
  • «Ромашка», ст. д/в. 6 р.ж., виховаелі Марущенко К.С., Дуніна Т.Б., помічник вихователя Голубович Т.Б.
  • «Сонечко», ст. д/в. група компенсуючого типу, вихователі Кириченко Н.І.,  Мединцева Ю.В., помічник вихователя Кісіль І.М.

        3. Ввести в обов’язки вихователів груп дошкільного віку, в разі відсутності спеціалістів, проведення занять з фізкультури, ранкової гімнастики, спортивні свята та розваги.

         4. За практичним психологом Толмачовою Н.В. закріпити всі вікові групи раннього та дошкільного віку.

        5. Закріпити групи за музичними керівниками таким чином:

   

  Рудь І.О. Герасименко О.О.
  «Горобинка» «Ромашка»
  «Берізка» «Малинка»
  «Дзвіночок» «Веселка»
  «Волошка» «Чебурашка»
  «Сонечко» «Калинка»

      6. Закріпити за інструктором з фізичної культури Швець М.В..  усі групи.

       7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

   

  Директор

  дошкільного навчального закладу                   Лариса МОЛЧАНОВА

   

 • З 18.06.2018 по 22.06.2018 у дошкільному закладі пройшов кольоровий тиждень 

  Кольори зцілюють нас, змінюють наш настрій і внутрішній стан, заспокоюють і змушують діяти, розпалюють творчу думку або пристрасть, допомагають зосередитися. Колір впливає на підсвідомість не менш сильно, ніж сказане слово.Тому в ДНЗ «Сонечко» для вихованців організували та провели кольоровий тиждень.

  Розпочали з понеділка — зеленого дня. Відтак вівторок присвятили червоному кольору, середу — жовтому, а четвер — синьому. Ці кольори для проведення заходу обрали невипадково. Здебільшого саме їх діти дошкільного віку вважають своїми улюбленими.

  У п’ятницю ж улаштували різноколірний день. Перед початком кольорового тижня педагоги підготували необхідне обладнання. Насамперед подбали про колірне оформлення інтер’єру групової кімнати — повітряні кульки, листочки, стрічки, квіти, паперові серветки тощо. У пригоді стали також площинні геометричні фігури, ілюстрації.

  Під час прикрашання групової кімнати зробили акцент на натуральних природних об’єктах: листі, квітах, овочах, фруктах. Діти приносили свої кульки та стрічки кольору дня тижня. Жвавий інтерес у дошкільників викликало їхнє вбрання, адже всі вони мали елементи одягу однакового забарвлення.

  Для пізнавального розвитку впродовж кожного дня кольорового тижня вихователі у роботі з дітьми використовували дидактичні та словесні ігри, вправи, бесіди.Різнобарвний день був насиченим на події: для дітей влаштовували розваги, ігри, сюрпризні моменти.Кольоровий тиждень провели весело, цікаво та невимушено.

  546848лишпао

  ораквудлшб

  рпаксвеирл

  ропаеквош

 • Відповідно до річного плану роботи дошкільного навчального закладу (ясла — садок)  «Сонечко» відбувся колективний перегляд заняття вихователя Колесник Людмили Олексіївни на тему: «Палички Кюізенера як засобу пізнання логіки і математики у дошкільному віці». Під час заняття діти виконували завдання з кольоровими паличками, та надали змогу вихователям переконатися в тому, що для дітей це унікальна ігрова методика,  що сприяє ефективному засвоєнню елементарних математичних знань та вмінь.  Переглянувши заняття вихователі дізналися, що кожний колір паличок позначає відповідну цифру, завдяки чому діти усвідомлено засвоюють навчальний матеріал. При цьому у дітей розвиваються логіко-математичні здібності, орієнтування в часі, просторові відношення, креативність, вміння аналізувати, узагальнювати та абстрактно і  логічно мислити.

  Вихователь-методист Валентина Анатоліївна Нікітченко підкреслила важливість впровадження інноваційної технології в освітньо-виховний  процес.

  Колесник Людмила Олексіївна провела цікаво, пізнавально, використовуючи наочний матеріал, ІКТ. Всі педагоги побажали Людмилі Олексіївні творчої наснаги!

  Без имени-1

 • З метою долучення дитини до світу мистецтва, розширення її культурного й національного світогляду, формування життєвої компетентності в кожній групі нашого дитячого садку створено міні – музеї: «В країні Динозаврії», «Народна іграшка», «Веселі гудзики», «Посуд», «Рослинки-здоровинки», «Веселі ложки», «Світ часу», «М’ячі», «Птахи».

  Міні-музеї – це куточки, що оформлені відповідно до певної теми і містять, окрім „музейних експонатів”, дитячі роботи, створені малюками до і після відвідування класичних музеїв.
  Важлива особливість міні-музеїв – це участь малюків у їх створенні. Діти разом з дорослими обговорюють тематику, приносять з дому різноманітні експонати, деякі виготовляють своїми руками.
  Дошкільнята знову і знову поринають у світ мистецтва, переглядаючи музейні експонати, повторно отримують позитивні враження.
  У класичних музеях не можна торкатися експонатів руками, а в міні-музеях не просто можна, а навіть потрібно!
  Дитина має можливість брати вироби у руки, розглядати їх, обстежувати тактильно, а також переставляти на інше місце, створювати власну експозицію. У звичайному музеї дитина – лише пасивний спостерігач, а тут вона – співавтор.
  Зміст, оформлення і призначення міні-музеїв відповідають віку дітей.

  Завдання міні – музеїв:

  • збагачення розвивального середовища груп;
  • формування в дітей уявлення про справжній музей;
  • розвиток творчого мислення;
  • поглиблення знань дітей про декоративно – прикладне мистецтво, звичаї, традиції; обереги рідного краю.
  • формування освіченої та розвиненої особистості та сприяння вихованню в неї патріотизму, любові до України, поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей українського народу.
  Міні – музеї є складовою системи навчально – виховної роботи в дошкільному закладі.

   44444444444444

  666666666666666666

   

 • Відділ освіти Охтирської міської ради

   

  Матеріальна база закладу:

  Дошкільний навчальний заклад „Сонечко” розпочав свою діяльність у 1971 році.

  У закладі функціонує 10 груп, де виховується 262  дитини.

  Діє група компенсуючого типу для дітей з вадами мови.

  Функціонують кабінети:

  • Фізіотерапевтичний
  • Психологічного   розвантаження
  • Логопедичний
  • Арома – кімната

  Наявні спортивна та музична зали, басейн, пральня та харчоблок, які на 100 % забезпечені обладнанням. Дошкільний заклад забезпечений централізованим водопостачанням та водовідведенням.

  У всіх вікових групах створені належні умови для забезпечення навчально — виховного процесу. 

 • Структура та органи управління

  дошкільного навчального закладу

  Struktura-DNZ

   

   

   

  Система управлінської діяльності

   

 • ПОСИЛАННЯ на відділ освіти                               

       Придбання товарів, робіт, послуг дошкільним навчальним  закладом  «Сонечко» у 2020 році

  № п/п Найменування товарів, робіт,  послуг  Одиниця

  вимірювання

   Кількість

   Вартість

         за   одиницю

   Сума
   1 Системний блок Vіnga  шт  5500,00  5500,00 
   2 Хоз. мило 200 гр. 72 % 96 шт. Зап. шт 96 7,10 681,60
   3 Т/б Обухов 48 шт шт 144 4,60 662,40
   4 Салфетки Премьера 100 л. бел. 10*50 шт 50 6,50 325,00
   5 Мило жидк Семейної 0,5 л. дозатор  шт 20 14,85 297,00
   6 Мило Шик 70 детск  шт 50 4,50 225,00
   7 Порошок Ушастий нянь 6 кг   шт  237,70  1188,50 
   8  Гала мойка 500  мл  шт   60  13,75  825,00 
   9 Гала чистка 500 г  шт 60  12,50  750,00 
   10  Лист ГКЛ 12,5 * 2*2,5 м вологостійкий (29 к) КНАУФ шт  17  131  2227,00 
   11 Профіль ЮД 27/30 4 м (30 шт) 0,6 мм   шт  12  43,00 516,00 
   12 Профіль сд 60/27 4 м (18 шт) 0,6 мм  шт  64,00  448,00 
   13 Профіль сд-60-27 3 мм  шт  10  49,00  490,00 
   14 Саморіз 3,5 * 25 мм метал (1/1000)   шт 1000  0,0930  93,00 
   15 Дюбель із забивним шурупом 6/80 гриб  шт   100 0,4100  41,00 
   16 Саморіз з буром 4,2*13 мм  шт  400  0,1250  50,00 
   17 Шпаклівка шп фініш 25 кг  шт  113,00  339,00 
   18 Фарба дисперсійна делюкс   шт  305,00  610,00 
   19 Стрічка самоклеюща 50 мм*90 м 1 / 24  шт    1 48,00  48,00 
   20  Шпаклівка   шт 4 170,00 680,00
   21  Уплотнітель 10 м шт  3 40,00 120,00 
  22   Скотч 50 м шт   50,00  50,00 
  23   Цемент 25 кг  шт  100,00  100,00 
  24  Замочок  шт  50,00  50,00 
  25   Шпінгалет  щт  16  32,00 
  26   Саморіз 19 мм  шт   1000  0,25  250,00 
  27   Саморіз 35 мм   шт 500  0,35  175,00 
  28   Саморіз 55 мм   шт  250  0,50  125,00 
  29   Саморіз 75 мм  шт  250 0,55  137,00 
  30   Зливна арматура для бачка  шт  276,00  1656,00 
  31   Кран для душа   шт  1 1250,00  1250,00 
  32   Кран 3/4 бронза   шт  1 85,00  85,00 
  33   Переходнік 3/4 бронза   шт   5 45,00  225,00 
  34   Американка  шт  45,00  180,00 
  35   резьба внр 1/2  шт  45,00  90,00 
  36   резьба метал. 3/4  шт   4 25,00  100,00 
  37   тройнік бронза 1/2 шт  40,00  40,00 
  38   муфта бронза 1/2 шт  40,00  40,00 
  39   шпалери  шт  259,00  518,00 
  40   шпалери  шт  360,00  1440,00 
  41   шпалери  шт  350,00  350,00 
  42   замок врізний  шт  240,00  240,00 
  43  секрет в замок  шт   120,00  120,00 
  44   вапно гашене 5 кг  шт  75,00  75,00 
  45   вилка   шт 35,00  210,00 
  46   вимикач   шт   5  70,00 350,00 
  47   розетка   шт 75,00  300,00 
  48   планка для кріплення змішувача води   шт 60,00  120,00 
  49  Крючок  шт  10,00  40,00 
   50  кран 1/2  шт  85,00  170,00 
   51  дюбель 8 мм шт   20  1,00  20,00 
  52   болт — саморіз 6 мм  шт  15,00  60,00 
  53   дюбель гіпсокартон  шт  20  1,00  20,00 
  54   дюбель/гвоздь шт  100  0,50  50,00 
  55   фарба біла 0,9 кг шт  75,00  75,00 
  56   фарба зелена 0,9 кг  шт   75,00  75,00 
  57  фарба червоно-коричнева  2,8 кг   шт  185,00  185,00 
   58  грунтовка 5 л.  шт  150,00  150,00 
  59   шпаклівка авс 5 кг шт  53,00  265,00 
  60  кріплення труб 1/2   шт  6 25,00  150,00 
   61  муфта  шт  15,00  90,00 
  62   перехід 1/2 на 3/4 шт   15,00  30,00
  63   американка  шт  55,00  220,00 
  64  різьба 13 нр   шт  15,00  90,00 
  65   труба 1/2 метр   12  28,00  336,00 
  66   флянці   шт  55,00  110,00 
  67   уголок 1/2  шт 19  10,00  190,00 
  68   уголок алюміневий  шт 20,00  20,00 
  69   тройник 1/2  шт 20,00  80,00 
  70   мокловиця кісточка   шт 23,00  23,00 
   71  мокловиця кісточка  шт  50,00  150,00 
  72   фумстрічка   шт 30,00   30,00
   73  валік будівельний  шт  2  40,00 80,00 
   74 цемент 25 кг   шт   100,00  400,00 
   75 клей «Дракон»   шт  130,00  260,00 
   76 свтлодіодні лампи   шт  20  85,00  1700,00 
   77 маска медична лицьова   шт  100,00  11,00  1100,00 
   78  рукавички мед. н/с пара № 100 шт 100,00  3,50  350,00 
   79 термометр електронний безконтактний НG  шт  2,000  1917,00  3834,00 
   80  антисептик для рук 5 л шт  1,000  1500,00  1500,00 
  81  шпалери                                                     
  82   спирт етиловий медичний 70 % 100 мл. шт  2,00  24,20  48,40 
  83   рукавички мед. пара шт  28,00  3,60  100,80 
  84   шпалери  шт  300,00  1200,00 
  85   шпалери   шт  14 180,00  2520,00 
  86   килимки дезинфікуючі   щт   9  180,00  1620,00
  87   відро для сміття   шт   10  90,00  900,00
  88   решітка для витяжки   шт  16  45,00  720,00
   89  шпалери   шт  2  259,00  518,00
  90  ніж канцелярський з лезами   шт  20,00  40,00 
  91   набір лез на ніж канцелярський  шт 20,00  40,00 
   92 щіточка 60 мм  шт  15,00  90,00 
  93   щіточка для лаку  шт  45,00  45,00 
  94   фарба біла 2,8  шт  160,00  480,00 
  95   фарба зелена 0,9  шт  60,00  60,00 
  96   фарба біла 0,9 шт  60,00  60,00 
  97   фарба блакитна 0,9  шт  60,00  60,00 
   98  фарбба червона 0,9 шт  60,00  60,00 
  99  фарба жовта 2,8  шт  180,00  180,00 
  100  лак 0,9  шт  65,00  65,00 
   101 фарба салатна 0,9   шт   60,00 60,00 
   102 фарба фіолетова 0,9  шт  60,00  60,00 
   103  сверло для перфоратора  шт  35,00  70,00 
  104   секрет в замок  шт  205,00  410,00 
  105   терка малярна  шт  25,00  50,00 
  106   тримач для паперових рушників  шт  12  30,00  360,00 
  107   шпалери  шт  300,00  1200,00 
  108   шпалери  шт  14  180,00  2520,00 
  109   спирт етиловий  70 %100 мл. фл. шт  2,00  24,20  48,40 
  110   рукавички мед. пара  шт   28,00  3,60  100,80 
  111   септомакс дезінфекційний засіб 1 кг  шт   7,00  400,00  2800,00 
  112   монтаж натяжної стелі  м2  29,00   3000,00 
  113   антисептик0,5 літра  шт 10,00  140,00  1400,00 
  114   валик  шт  1,00  55,00  55,00 
  115   стеклоизол 15 мм шт  3,00  480,00  1440,00 
   116  церезіт 115  шт 2,00  350,00   700,00
  117  хомут на пластікову трубу   шт  2,00  50,00  100,00 
  118   порошок пральний 9 кг  шт  6,00 410,00  2460,00 
   119  паперові рушники  шт  200,00  25,00  5000,00 
  120   папір туалетний  шт  144,00  5,50  792,00 
  121   розетка накладна з  кришичкою  шт  1,00  75,00  75,00 
  122   дюбель — гвоздь 6 х 40  пачка  3,00 45,00  135,00 
  123   фарба водоемульсіонна  шт  1,00  560,00  560,00 
  124  короб для провода   шт  10,00   25,00 250,00 
  125   змішувач води з душем  шт  1,00  900,00  900,00 
  126  шуроповерт   шт  1,00  850,00  850,00 
  127   мастіка бітумна  20 кг  шт  1,00  860,00  860,00 
  128   мило рідке   шт  40,00  30,00 1200,00 
  129  провід  м  30  18,00  540,00 
  130   короб для провода  шт  20,00  20,00  400,00 
  131   вимикач  шт  5,00  75,00  375,00 
  132   розетка на 2  шт 3,00  85,00  255,00 
  133   розетка на 4  шт  3,00 200,00  600,00 
  134   церезіт 25 кг шт  2,00  150,00  300,00 
  135   алюбатср 2 кг шт  1,00  60,00  60,00 
   136  цемент 25 кг  шт  1,00  100,00  100,00 
  137   фарба ж/к 2,8 кг шт   1,00  150,00 150,00 
  138   фарба ж/к 0,9 кг  шт 1,00  60,00  60,00 
  139   фарба біла 0,9 кг  шт  1,00  60,00  60,00 
  140   фарба водоемульсіонна 14 кг  шт  1,00  540,00  540,00 
  141   дзеркало в туалет  шт  1,00  740,00  740,00 
  142   змішувач води з душем  шт  2,00  1250,00  2500,00 
  143   полімін сц5 25 кг шт 2,00   100,00 200,00 
  144   крайслер 105 25 кг  шт  2,00  250,00  500,00 
  145   дошка обробна пластикова 400*300*13 мм   шт 2,00  223,50  447,00
  146  каструля н/ж 36,6 л    шт 2,00 2047,50 4095,00 
  147  піднос — деко 28*35 см    шт  5,00  148,00 740,00 
  148  сито нерж. 360 мм    шт 1,00 395,80 395,80 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
   

   

 •  

   

   

  28.11.2017 р.  на базі ДНЗ «Сонечко» відбулося засідання педагогічної студія вихователів дошкільних навчальних  закладів міста.

  Педагоги ДНЗ «Сонечко» ділилися з колегами досвідом  роботи щодо використання  здоров’язбережувальних   технологій в освітньому процесі.

  Гості мали змогу переглянути бінарне заняття з дітьми середнього віку на тему: «Показ моди». (вихователь Бабій Н.А., практичний психолог Толмачова Н.В.).

  Вихователь групи старшого дошкільного віку Дуніна Т.Б. показала інтегроване заняття на тему: «Зустріч з динозавром»  (діти виконували завдання, щоб допомогти Динозаврику повернути скарб на свій острів Логозаврія). А потім стали маленькими дослідниками та зробивши дослід вони дізналися, як відбувається виверження вулкана.

  Вихователь – методист Нікітченко В.А. презентувала роботу вихователів  щодо використання здоров’збережувальних технологій в освітньому процесі. Колегам було запропоновано  переглянути виставку матеріалів «Здоров’язбережувальні  технології» в кінці  семінару – практикуму  під час методичної хвилинки педагоги обмінялися  думками та досвідом роботи між вихователями.

   

  111 248455

   

   

 • УВАГА!

  З метою попередження домашнього насильства, запобігання торгівлі людьми, захисту прав і інтересів дитини доводимо інформацію про функціонування Національних «гарячих ліній» Громадської організації «Ла Страда-Україна»:

  1. Національна дитяча «гаряча» лінія, що працює за безкоштовним номером 0 800 500 225 (зі стаціонарного телефону) та безкоштовним коротким номером 116 111 (з мобільних). Лінія працює у робочі дні з 12.00 до 20.00, у суботу – з 12.00 до 16.00.
  2. Національна «гаряча» лінія з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації, що працює за безкоштовним номером 0 800 500 335 (зі стаціонарного номеру) та безкоштовним коротким номером 386 (з мобільних). Лінія працює цілодобово.

  З 25 листопада 2017 року лінія переходить на загальноєвропейський номер 116 123, що є безкоштовним з усіх мобільних телефонів.

 • Відділ освіти Охтирської міської ради

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  РІШЕННЯМ МІСЬКОЇ РАДИ

                                                              VІІ СКЛИКАННЯ

                                                              09.11.2018 № 1347-МР

                                      

     

   

  Статут

  Охтирського дошкільного навчального

  закладу (ясла-садок) «Сонечко»

  Охтирської міської ради

  Сумської області

  (нова редакція)

  I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

   Повна назва «Охтирський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Сонечко» Охтирської міської ради Сумської області», скорочена назва «ДНЗ «Сонечко» (далі ДНЗ або Заклад).

  Форма власності: комунальна.

  Тип закладу: комбінований з групами для дітей віком від одного до  шести (семи) років.

  Мова навчання: українська.

  Освітній рівень: дошкільна освіта.

  Юридична адреса ДНЗ: Сумська область, місто Охтирка, провулок Лісний, будинок 1, поштовий індекс 42704.

  Заклад є юридичною особою, має печатку, штамп, код ЄДРПОУ, бланк зі своєю назвою, має реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби, самостійний баланс. Розрахунково-касове обслуговування Закладу здійснюється через органи Державної казначейської служби, в якому відкриті реєстраційні рахунки.

  • Засновником (власником) ДНЗ є Охтирська міська рада (далі- Засновник).
  • Органом, до сфери управління якого входить Заклад є виконавчий комітет Охтирської міської ради (далі — Представник засновника).
  • Уповноваженим органом Засновника з питань освітньої діяльності закладів освіти міста Охтирки та в межах повноважень, визначених законами та установчими документами, є відділ освіти Охтирської міської ради (далі – Уповноважений орган), який здійснює координацію діяльності Закладу.
  • Організаційно-правовий статус – комунальна, бюджетна установа, заклад освіти.
  • ДНЗ підлягає державній реєстрації.
  • ДНЗ здійснює свою освітню діяльність відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», інших законів та підзаконних нормативно-правових актів, Статуту, рішень Охтирської міської ради та її виконавчого комітету, наказів відділу освіти Охтирської міської ради.
  • ДНЗ несе відповідальність за своїми зобов’язаннями відповідно до чинного законодавства України. Заклад не несе відповідальності за зобов’язаннями Засновника. Засновник не несе відповідальності за зобов’язаннями закладу.
  • ДНЗ здійснює свою діяльність, спрямовану на досягнення освітніх, економічних, соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.
  • Навчання та виховання в Закладі здійснюється державною мовою.
  • Головною метою Закладу є задоволення потреб громадян у догляді, оздоровленні та навчанні дітей дошкільного віку, у забезпеченні умов для здобуття дошкільної освіти.
  • Головними завданнями ДНЗ є:

  — збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини;

  — виховання любові до України, шанобливого ставлення до родини та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

  — формування життєвокомпетентної особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;

  — виконання вимог Базового компоненту дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації;

  — здійснення соціально-педагогічного патронату у сім’ї з метою підготовки дітей дошкільного віку до шкільного життя.

  1.14. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти, який передбачає:

  — набуття різних видів компетенцій дитиною дошкільного віку;

  — формування особистісної культури дитини, її активної життєдіяльності;

  — виховання елементів природодоцільного світогляду, розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;

  — утвердження ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини;

  — засвоєння дитиною культури мовлення та спілкування, розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей.

    1.15. Заклад самостійно приймає рішення, передбачені чинним законодавством, та цим Статутом.

      1.16. Заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

  — реалізацію головних завдань, визначених Законом України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» , Положенням про дошкільний навчальний заклад та іншими законодавчими документами, які не суперечать чинному законодавству;

  — забезпечення рівня дошкільного виховання в обсязі державних вимог;

  — безпечні умови освітньої діяльності;

  — дотримання фінансової дисципліни;

  — прозорість та інформаційну відкритість;

  — збереження матеріально-технічної бази;

  дотримання правил пожежної безпеки, санітарних норм та охорони праці;

  — забезпечення рівня дошкільної освіти відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти.

      1.17. Порядок ведення діловодства у ДНЗ визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, якому підпорядкований заклад.

      1.18.  Взаємовідносини між ДНЗ та юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

   II. КОМПЛЕКТУВАННЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

   

  2.1. Порядок комплектування ДНЗ визначається Засновником спільно з директором. Діти можуть виховуватися у закладі в режимі повного чи короткотривалого перебування.

  2.2. Прийом дітей до Закладу здійснюється директором протягом календарного року згідно з чинним законодавством.

          2.3. У закладі функціонує логопедична група для надання спеціалізованої допомоги дітям з мовленнєвими вадами. Комплектація спеціальної групи здійснюється директором протягом навчального року відповідно до чинного законодавства.

  2.4. Групи у Закладі комплектуються за віковими ознаками, відповідно до нормативів наповнюваності, Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, з урахуванням побажань батьків або осіб, які їх замінюють.

  2.5. У Закладі функціонують групи з режимом перебування дітей – 9 годин, 10,5 годин та 12 годин.

  2.6. У Закладі комплектуються групи за віковим принципом:

  — група раннього віку від 1року 6 місяців до 3-х років;

  — група молодшого дошкільного віку від 3 до 4 років;

  — група середнього дошкільного віку від 4 до 5 років;

  — група старшого дошкільного віку від 5до 6 (7)років;

  — група компенсуючого типу для дітей з мовленнєвими вадами від 4 років 6   місяців до 6 (7) років;

  інклюзивна група від 3 до 7(8) років.

  2.7. Групи комплектуються за нормативною наповнюваністю:

  — для дітей віком від 1року 6 місяців до 3-х років – до 15 осіб;

  — для дітей віком від 3-х до 6-ти років – до 20 осіб;

  — з короткотривалим перебуванням – до 10-ти осіб;

  — компенсуючого типу для дітей з мовленнєвими вадами – 12 осіб;

  — інклюзивна група – до 15 осіб (з них не більше трьох дітей з особливими освітніми потребами);

  — в оздоровчий період — до 15-ти осіб.

  Може комплектуватися різновікова група – від 2 років 6 місяців до 6 (7) років, кількістю до 15-ти осіб;

  Засновником може бути встановлена менша наповнюваність груп дітьми у Закладі.

  2.8. Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої здійснюється згідно з чинним законодавством.

  За дитиною зберігається місце в ДНЗ у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, реабілітації, на час відпустки батьків (осіб, які їх замінюють), а також у літній оздоровчий період (75 днів).

  2.9. Відрахування дитини із Закладу здійснюється згідно з чинним законодавством.

  2.10. Термін повідомлення батьків або осіб, які їх замінюють про відрахування дитини – не менш як за 10 календарних днів.2.11. Заклад здійснює соціально-педагогічний патронат сім’ї з метою забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, але не відвідують ДНЗ, та надання консультаційної допомоги сім’ї. 2.12. Для  надання всебічної допомоги сім’ї у розвитку, вихованні та навчанні дітей на базі Закладу може діяти консультативний центр для батьків  (осіб, які їх замінюють) і дітей, які виховуються в умовах сім’ї. З метою сприяння соціалізації дітей раннього віку, забезпечення взаємодії між Закладом та батьками, соціальної і медичної підтримки дітей і батьків (осіб, які їх замінюють) у Закладі створюється консультаційний центр «Разом з мамою» для дітей раннього віку, які не відвідують ДНЗ.2.13. У Закладі можуть працювати інклюзивні групи, рішення про відкриття яких приймається Засновником.

   

  IІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

   

  3.1. Навчальний рік у Закладі починається 1 вересня й завершується 31 травня наступного року. Оздоровчий період триває з 1 червня до 31 серпня.

  3.2. Заклад   діє відповідно до освітньої програми, плану роботи, який складається на навчальний рік  та оздоровчий період.

  3.3. Освітню програму, план роботи Закладу схвалює педагогічна рада  закладу, затверджує – директор.

  3.4. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти та реалізується згідно з чинними програмами та навчально-методичними посібниками, затвердженими в установленому порядку Міністерством освіти і науки України. Заклад  для здійснення освітнього процесу має право вибору освітніх програм: комплексної, як основної, та додаткових парціальних для поглибленої освітньої роботи за певними профілями.

  3.5. Заклад працює в україномовному режимі відповідно до Конституції України і Закону України «Про засади державної мовної політики».

  3.6. У Закладі можуть бути розроблені власні новації. Заклад може брати участь в апробації нових методик, технологій, підходів, апробованих і рекомендованих педагогічних новацій.

  3.7. Під час організації освітнього процесу у Закладі можуть впроваджуватися інноваційні освітні технології та методики.

  3.8. З метою розвитку творчої особистості дитини в Закладі можуть бути організовані додаткові освітні послуги (на платній та безоплатній основі) у формі гуртків різного спрямування: музичного, інтелектуального, спортивного, художньо-творчого, філологічного тощо.

  3.9. Режим роботи ДНЗ – п’ятиденний.

  Вихідні дні – субота, неділя та святкові дні.

  Режим роботи груп затверджується Представником засновника.

  Короткотривалі групи передбачають роботу до 3-х – 3,5 годин.

  У святкові та вихідні дні, виходячи з потреб батьків, можуть бути організовані чергові групи.

  У робочі дні працює чергова група з 700 до 800 та з 1700 до1900.

   

  ІV. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

   

  4.1. Учасниками освітнього процесу Закладу є:

  — діти дошкільного віку (вихованці);

  — педагогічні працівники;

  — помічники вихователів;

  — медичні працівники;

  — батьки вихованців ( особи, які їх замінюють);

  — представники підприємств, установ, які беруть участь у освітній роботі.

  4.2. Права батьків (осіб, які їх замінюють):

  — обирати Заклад та форму здобуття дитиною дошкільної освіти;

  — обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування Закладу;

  — звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання своїх дітей;

  — захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах, у суді;

  — брати участь у поліпшенні освітнього процесу та зміцненні матеріально-технічної бази Закладу, надавати добровільну благодійну батьківську допомогу;

  — заслуховувати звіти директора про роботу Закладу;

  — у Закладі можуть бути створені батьківські об’єднання, які є добровільними громадськими формуваннями, створеними на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов’язків своїх дітей під час організації їх життєдіяльності у закладі;

  — у своїй діяльності батьківські об’єднання керуються  Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про об’єднання громадян», Конвенцією ООН «Про права дитини»  цим статутом дошкільного навчального закладу, та іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти і міжнародного законодавства з прав дитини.

  4.3. Батьки (особи, які їх замінюють зобов’язані):

  — виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;

  — постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей;

  — виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної і мов інших національностей, до народних традицій і звичаїв;

  — своєчасно вносити плату за утримання дитини в Закладі у встановленому порядку;

  — своєчасно сповіщати Заклад про можливу відсутність або хворобу дитини;

  — у разі відсутності дитини у Закладі через хворобу надавати медичну довідку;

  — сприяти забезпеченню дошкільної освіти у Закладі.

  Батьки несуть відповідальність за збереження життя, здоров’я, людської гідності дитини.

  4.4. Педагогічні працівники Закладу повинні бути особами з високими моральними якостями, які мають відповідну вищу педагогічну освіту, а також фізичний і психічний стан, який дозволяє виконувати професійні обов’язки.

  Педагогічні працівники приймаються на роботу директором Закладу. Можливий прийом працівників на роботу за контрактом та на умові строкового договору.

  4.5. Педагогічні працівники мають право на:

  — вільний вибір, розробку та застосування методик виховання і навчання дітей за погодженням з педагогічною радою Закладу;

  — підвищення кваліфікації у вищих навчальних закладах шляхом курсової перепідготовки не рідше одного разу на п’ять років;

  — створення умов для здійснення освітнього процесу;

  — захист професійної честі, гідності;

  — одержання компенсації при втраті роботи у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці, встановленими законодавством України.;

  — педагогічні працівники мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством України.

  4.6. Педагогічні працівники зобов’язані:

  — дотримуватись Статуту Закладу, посадової (робочої) інструкції, правил внутрішнього трудового розпорядку, умов трудової угоди чи контракту;

  — співпрацювати з сім’ями вихованців Закладу з питань навчання і виховання дітей;

  — сприяти задоволенню запитів батьків на додаткові послуги;

  — постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальний культурний рівень;

  — не рідше одного разу на п’ять років проходити курси підвищення кваліфікації відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників;

  — проходити чергову атестацію один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників;

  — забезпечувати умови для засвоєння вихованцями чинних програм на рівні обов’язкових вимог щодо змісту, рівня та обсягу освіти, сприяти розвитку здібностей дітей;

  — дотримуватись педагогічної етики, моралі, поважати гідність дитини;

  — виконувати накази директора ДНЗ, органів управління освітою.

  — брати участь у роботі педагогічної ради, педагогічних студій.

   Працівники несуть відповідальність за життя, фізичне і психічне здоров’я кожної дитини згідно з чинним законодавством.

  4.7. Педагогічне навантаження педагогічного працівника Закладу становить:

  — вихователя – 30 годин;

  — вихователя групи компенсую чого типу – 25 годин;

  — вихователя-методиста – 36 годин;

  — керівника музичного – 24 години;

  — інструктора з фізкультури – 30 годин;

  — практичного психолога – 40 годин;

  — вчителя –логопеда – 20 годин;

  — вихователя інклюзивної групи – 25 годин

  асистента вихователя інклюзивної групи – 36 годин;

  — керівника гуртка – 18 годин на тиждень, що відповідає тарифній ставці.

  4.8. Штатний розпис Закладу встановлює Уповноважений орган.

  4.9. Педагогiчнi працівники, якi систематично порушують Статут, правила внутрiшнього розпорядку ДНЗ, не виконують посадових обов’язкiв, умови колективного договору або за ре­зультатами атестацiї не вiдповiдають займанiй посадi, звiльня­ються з роботи вiдповiдно до чинного законодавства.

   V. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ

  ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

   

  5.1. Управління  Закладом у межах повноважень, визначених законами та Статутом, здійснюють:

  — Засновник – Охтирська міська рада через Уповноважений орган;

           — директор ДНЗ;

  — колегіальний орган управління Закладом є педагогічна рада;

  — колегіальний орган громадського самоврядування – загальні збори;

  — інші органи, передбачені спеціальними законами та Статутом.

  5.2. Директор Закладу здійснює безпосереднє керівництво закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність. Він є представником закладу  у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законом.

  5.3. Посаду директора може обіймати особа, яка є громадянином України, має вищу освіту ступеня не нижче магістра та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків. Уповноважена Засновником особа укладає та розриває строковий трудовий договір (контракт) з керівником Закладу, обраним у порядку, встановленому законодавством за результатами конкурсного відбору на підставі рішення конкурсної комісії.

  Положення про конкурс на посаду директора Закладу розробляється та затверджується рішенням Засновника на підставі типового положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

  5.4.  Загальні збори:

  — заслуховують звіт директора Закладу з питань статутної діяльності та дають оцінку професійно-педагогічної діяльності, розглядають питання освітньої, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності Закладу. Дають оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

  — затверджують основні напрямки удосконалення роботи і розвитку Закладу;

  — приймають рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників;

  — вибирають і аналізують програми виховання дітей, розглядають і затверджують методичні напрямки роботи з дітьми.

  5.5. Директор Закладу:

  — несе відповідальність за організацію роботи Закладу;

  — забезпечує реалізацію державної політики в галузі освіти;

  — діє від імені Закладу, представляє його в усіх органах, організаціях, на підприємствах, установах;

  — у межах своєї компетентності видає накази, обов’язкові для виконання працівниками Закладу;

  — приймає на роботу та звільняє працівників Закладу;

  — організовує додаткові послуги, спрямовані на поліпшення догляду, оздоровлення, виховання та навчання дітей;

  затверджує штатний розпис у межах фонду заробітної плати за погодженням з Уповноваженим органом;

  — встановлює доплати, надбавки, премії працівникам Закладу  в межах фонду заробітної плати відповідно до порядку;

  — забезпечує виконання санітарно-гігієнічних, протипожежних вимог та інших вимог щодо охорони життя і здоров’я дітей;

  — створює умови для здійснення освітнього процесу;

  — один раз на п’ять років проходить атестацію керівних кадрів.

  5.6. Громадське самоврядування в Закладі здійснює наглядова (піклувальна) рада  на основі наступних принципів:

  • пріоритету прав і свобод людини і громадянина;
  • верховенства права;
  • взаємної поваги та партнерства;
  • репрезентативності органів громадського самоврядування, громадських об’єднань та інших інститутів громадянського суспільства і правоможності їх представників;
  • обов’язковості розгляду пропозицій сторін;
  • пріоритету узгоджувальних процедур;
  • прозорості, відкритості та гласності;
  • обов’язковості дотримання досягнутих домовленостей;
  • взаємної відповідальності сторін.

  Наглядова (піклувальна) рада Закладу створюється за рішенням Засновника відповідно до спеціальних законів, якими визначається порядок її формування, її відповідальність, перелік і строк повноважень. Наглядова (піклувальна) рада сприяє вирішенню перспективних завдань розвитку Закладу, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійсненню контролю за їх використанням, ефективній взаємодії Закладу  з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, громадськими організаціями, юридичними та фізичними особами.

  Члени наглядової (піклувальної) ради мають право брати участь у роботі колегіальних органів Закладу  з правом дорадчого голосу.

  До складу наглядової (піклувальної) ради Закладу не можуть входити його працівники.

  Наглядова (піклувальна) рада Закладу має право:

  • брати участь у визначенні стратегії розвитку Закладу та контролювати її виконання;
  • сприяти залученню додаткових джерел фінансування;
  • аналізувати та оцінювати діяльність Закладу та її директора;
  • контролювати виконання кошторису та/або бюджету Закладу і вносити відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими для розгляду директором Закладу;
  • вносити міському голові подання про заохочення або клопотати про розірвання строкового трудового договору (контракту) з директором;
  • здійснювати інші права, визначені спеціальними законами.

    5.7. У Закладі постійно діючий колегіальний орган управління – педагогічна рада.

  До складу педагогічної ради  Закладу входять усі педагогічні працівники, медичні працівники. До складу педагогічної ради можуть входити голови батьківських комітетів, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти за наявності ліцензії. На засідання педагогічної ради можуть бути запрошені представники громадських організацій, педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти, батьки (особи, які їх замінюють). Особи, запрошені на засідання педагогічної ради, мають право дорадчого голосу.

  Педагогічна рада:

  — схвалює освітню програму ДНЗ,  оцінює результативність її виконання та виконання Базового компонента дошкільної освіти, хід якісного виконання програм розвитку,  виховання і навчання дітей у кожній віковій групі;

  — формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти;

  — розглядає питання вдосконалення організації освітнього процесу у Закладі;

  — визначає план роботи Закладу та педагогічне навантаження педагогічних працівників;

  — затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;

  — обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи;

  — затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

  заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію;

  — аналізує проведення експериментальної та інноваційної діяльності в Закладі;

  — визначає шляхи співпраці закладу з сім’єю;

  — розглядає питання морального та матеріального заохочення працівників Закладу;

  — розглядає питання щодо відповідальності працівників Закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

  — має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту Закладу та проведення громадської акредитації Закладу;

  — рішення педагогічної ради Закладу вводяться в дію рішенням директора.

  Робота педагогічної ради планується довільно, відповідно до потреб. Кількість засідань педагогічної ради визначається потребами ДНЗ і, як правило, становить не менше чотирьох на рік.

   

   

   

  VI. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ І МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

   

      6.1. У Закладі здійснюється триразове харчування дітей. Натуральний набір продуктів для харчування дітей дошкільного віку визначається спеціально уповноваженими органами охорони здоров’я, фінансів та місцевого самоврядування. Організація та відповідальність за харчування дітей покладається на директора закладу.

  Розмір плати за харчування встановлює Засновник.Від плати за харчування дітей звільняються батьки (особи, які їх замінюють), у сім’ях яких сукупний дохід на кожного члена за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), діти-сироти та діти які залишились без батьківського піклування та інші категорії осіб визначені чинним законодавством. Підставою для звільнення є довідка про призначення такої допомоги, видана органами праці та соціального захисту та іншими уповноваженими органами.

     6.2 Організація безоплатного медичного обслуговування у Закладі забезпечується органом місцевого самоврядування і здійснюється закладами охорони здоров’я (сімейною амбулаторією) відповідно до чинного законодавства України.

     6.3. Управління Держпродспоживслужби в м. Охтирка разом з Уповноваженим органом здійснюють контроль за дотриманням санітарного законодавства у закладі.

    6.4  Заклад охорони здоров’я (сімейна амбулаторія) щорічно забезпечує безоплатний медичний огляд дітей, моніторинг і корекцію стану їх здоров’я, несе відповідальність за дотримання санітарно-гігієнічних норм, за проведення лікувально-профілактичних заходів.

   6.5.  Медичне обслуговування дітей дошкільного віку здійснюється штатним середнім медичним персоналом Закладу у порядку встановленому чинним законодавством.

   

  VІІ. МАТЕРIАЛЬНО-ТЕХНIЧНА БАЗА

  7.1. Матерiально-технiчна база ДНЗ включає будiвлi, споруди, землю, комунiкацiї, обладнання, iншi матерiальнi цiнностi, вартiсть яких вiдображено у балансi Закладу.

  7.2. Заклад використовує майно на правах оперативного управління вiдповiдно до чинного законодавства, рiшення про заснування i Статуту ДНЗ та укладених нею угод.

  7.3. ДНЗ вiдповiдно до чинного законодавства користується земельною ділянкою, iншими природними ресурсами й несе вiдповiдальнiсть за дотримання вимог та норм з їх охорони.

  7.4. Вилучення основних фондiв, оборотних коштiв та iншого майна ДНЗ проводиться лише у випадках, передбачених чинним законо­давством. Збитки, завданi ДНЗ внаслiдок порушення її майнових прав iншими юридичними та фiзичними особами, вiдшкодовуються вiдповiдно до чинного законодавства.

  7.5. Для забезпечення освітнього процесу ДНЗ  використовує групові приміщення, музичну та спортивну зали, медичний та методичний кабінети тощо.  

   

  VIІІ. ФIНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДIЯЛЬНІСТЬ

  8.1. Фiнансово-господарська дiяльнiсть ДНЗ здiйснюється відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» та інших нормативно-правових актів, затвердженого кошторису.

  8.2. Джерелами фінансування є:

  • кошти Засновника;
  • кошти державного бюджету та міського бюджету;
  • кошти юридичних і фізичних осіб, благодійні внески, які надходять на рахунки Закладу та використовуються згідно з чинним законодавством;
  • кошти, отримані за надання платних послуг, перелік яких затверджений в установленому законодавством порядку;
  • добровільні грошові внески і пожертвування підприємств, установ, організацій та окремих громадян, фізичних і юридичних осіб;
  • інші надходження, не заборонені чинним законодавством.

  8.3. Бухгалтерський облік здійснюється самостійно.

  8.4. Порядок ведення діловодства в Закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковується Заклад.

  8.5. Звiтнiсть про дiяльнiсть ДНЗ встановлюється відповiдно до законодавства.

   

  ІX. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ

  ЗАКЛАДУ  ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

   

         9.1. Заклад підпорядковується і підзвітний Засновникові та Уповноваженому ним органу.

        9.2. Державний контроль за діяльністю Закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері освіти, дотримання ліцензійних умов.

      9.3 Основною формою державного нагляду за діяльністю Закладу є інституційний аудит, який проводиться не рідше ніж один раз на десять років відповідно до чинного законодавства та який забезпечує ефективну роботу та сталий розвиток Закладу. Особливості проведення інституційного аудиту на відповідному рівні освіти    визначаються спеціальними законами.

       9.4. Перевірки  з питань, не пов’язаних з освітньою діяльністю Закладу, проводяться відповідним Уповноваженим виконавчим органом міської ради згідно з наданими повноваженнями.

      9.5. Контроль за дотриманням Закладом державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється Засновником та Уповноваженим органом.

      9.6 Контроль, перевірка та ревізія фінансово-господарської діяльності Закладу здійснюється відповідними державними органами згідно з чинним законодавством України та органами, уповноваженими Засновником або представником Засновника.

        9.7 Податкові та інші державні органи, на які законодавчими актами України покладена перевірка окремих сторін діяльності Закладу, можуть здійснювати такі перевірки в межах своєї компетенції.

      9.8. Контроль за дотриманням Закладом державних вимог щодо змісту рівня й обсягу навчання і виховання здійснюється органами місцевого самоврядування, Уповноваженим органом.

     9.9. Зміст, форми, періодичність контролю не пов’язана з освітнім процесом, встановлюється Засновником Закладу.

   

  Х. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

  ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

   

  10.1. Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення, ліквідація чи перепрофілювання (зміна типу) ДНЗ здійснюється на підставі рішення Засновника. При реорганiзацiї права та зобов’язання ДНЗ перехо­дять до правонаступникiв, вiдповiдно до чинного законодавства.

  10.2. При реорганізації Закладу працівникам, які звільняються, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

  10.3.Ліквідація Закладу здійснюється за рішенням Засновника, суду.

  10.4.Ліквідація Закладу здійснюється ліквідаційною комісією, призначеною Засновником, судом. Порядок і термін проведення ліквідації, а також терміни для заяви претензій кредиторів визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію та призначив ліквідаційну комісію.

  10.5. Майно та грошові кошти Закладу, що залишилися після проведення ліквідаційних заходів, передаються Засновнику.

  10.6. Ліквідація Закладу завершується, а Заклад припиняє діяльність з моменту внесення  відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

   

  Секретар міської ради             В. ПОПОВИЧ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Повідомляємо, що з 1 листопада 2016 року змінено номер телефону урядової «гарячої лінії» з 0 800 507 309 на скорочений номер 1545.

  %d1%83%d0%b3%d0%bb

 • Графік прийому громадян

  Вівторок з 16.00 по 17.00

  Середа з 16.00-18.00

        Зразок заяви

                                                                                Директору ДНЗ «Сонечко»

                                                                                     Молчановій Л.О.

                                                                                     ________________________,

                                                                                     прізвище, ім’я, по батькові

                                                                                     __________________________,

                                                                                     статус (учасник війни, інвалід війни,

                                                                                     пенсіонер тощо) який (яка) мешкає за адресою:

                                                                                     (з поштовим індексом)

                                                                                     ___________________________

                                                                                     ___________________________

                                                                                    дом.т. ______________________

                                                                                    моб.т.____________________

   

   

   

  З А Я В А

   1. Викласти суть питання.

  2. Відобразити результати попереднього розгляду, якщо такий був.

  3. Зазначити, яка потрібна допомога.

   

  До звернення можуть бути долучені копії документів, необхідних для розгляду.

   

  «_____» ____________ 20__ р.                                                         ___________

                                                                                                      (підпис)

   

  Звернення подається громадянином особисто або через уповноважену на це особу, чи надсилається поштою.

   Відповідно до ст.8 Закону України „Про звернення громадян” – письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором, а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

   

   

   

  Зразок заяви
                                                                                  Завідуючій ДНЗ «Сонечко»
                                                                                  Молчановій Л.О.
                                                                                  ___________________________
                                                                                  (ПІБ повністю, згідно з паспортом
                                                                                   та за часів навчання/роботи)
                                                                                     ___________________, 19__ р.н.,
                                                                                    який (яка) мешкає за адресою:
                                                                                   (з поштовим індексом)
                                                                                    ___________________________
                                                                                    ___________________________
                                                                                     дом.т. ______________________
                                                                                     моб.т._______________________

  Заява

  Прошу надати архівну довідку про те, що я дійсно працював (-ла) з «__» __________  20__р. по «__» ___________ 20___р.
  в ______________________________________________________ № ____
  (назва закладу на той час)
  на посаді/за спеціальністю ___________________________________________.
  Довідка необхідна для пред’явлення до ______________.

  Копії документів додаю:
  1. Копія паспорта серія ____ № _______.
  2. Копія атестата/диплома (якщо збереглися) серія ____ № _______.
  3. Копія трудової книжки серія ___ № __________.
  4. Копія свідоцтва про народження (при зміні прізвища) серія ___ № __.

  «__» ____________ 20___ р.                                                                    ___________
                                                                                                                                           (підпис)

   

  Зразок заяви
                                                                            Завідуючій ДНЗ «Сонечко»
                                                                            Молчановій Л.О.
                                                                            ___________________________
                                                                            (ПІБ повністю, згідно з паспортом
                                                                             та за часів навчання/роботи)
                                                                            ___________________, 19__ р.н.,
                                                                            який (яка) мешкає за адресою:
                                                                           (з поштовим індексом)
                                                                           ___________________________
                                                                           ___________________________
                                                                           дом.т. ______________________
                                                                           моб.т._______________________

  Заява

  Прошу надати довідку про те, що моя дитина ______________________
  (прізвище, ім’я, дата народження)
  відвідувала (-в) (не відвідувала (-в) заклад з «__» __________ 20__р. по «__» ___________ 20___р.

  Довідка необхідна для пред’явлення до ______________.

  «__» ____________ 20___ р.                                                        ___________
                                                                                                                           (підпис)

 • Аромакімната

  З метою профілактики захворювань дітей на грип та ГРВІ
  у дошкільному закладі проводяться сеанси ароматерапії
  з дітьми дошкільних груп за виключенням дітей
  які мають протипоказання до арома масел.
  Сеанси тривають щоденно від 3 до 8 хвилин,
  використовуються масла лимона, евкаліпта,
  чайного дерева, чебрецю, мандарину.

  IMAG4498 IMAG4502

 • В нашому дошкільному закладі медична сестра:  

   

  1. Надає первинну медичну допомогу дітям, які звертаються з різними скаргами;
  2. Регулярно проводить зважування і вимірювання зросту дітей з відповідним записом в індивідуальні картки;
  3. Організовує обстеження і огляд дітей лікарями;
  4. Призначає профілактичні щеплення дітям згідно плану;
  1. Щоденно оглядає дітей на виявлення педикульозу та організовує огляд дітей на гельмінти;
  2. Контролює виконання санітарно-епідеміологічного режиму в дошкільній установі та виконання повітряного і питного режимів, харчування дітей по групах; 
  1. Контролює своєчасне проходження медоглядів працівниками закладу;
  2. Разом з лікарем і методистом розробляє систему загартування дітей, контролює проведення такої роботи в групах; 
  3. Проводить аналіз захворюваності дітей, накреслює шляхи усунення причин захворюваності дітей.
 • Календар щеплень дитини

  1-й день життя дитини – Гепатит  В

  3-7 день життя дитини —  БЦЖ

  1 місяць життя дитини – Гепатит В

  3 місяці життя дитини –  1 АКДП (кір, дифтерія, правець) + 1 поліоміеліт

  4 місяці життя дитини —   2 АКДП (кір, дифтерія, правець) + 2 поліоміеліт

  5 міс. життя дитини – 3 АКДП (кір, дифтерія, правець) + 3 поліоміеліт

  6 міс. життя дитини – Гепатит В

  12 міс. життя дитини — КПК (кір, паротит, краснуха)

  18 міс. життя дитини – 4 АКДП(кір, дифтерія, правець) +4 поліоміеліт

  6 років життя    — 5 Аа КДП-М + 6 поліоміеліт

  7 років життя – Р- Манту + БЦЖ

  Р – манту (протитуберкульозна)  — 1 раз на рік від народження дитини до 18 років

 • Харчування дітей

  — повноцінне 3-разове харчування;
  — ІІ сніданок – додатково діти отримують свіжі фрукти:

  взимку – яблуко,
  влітку – ягоди.
  Примірне меню на 1 день:

 •   Для чого потрібен психолог 

     Можна сказати, що до психологів всі вже звикли. Ці фахівці допомагають вирішувати особистісні проблеми, проводять психологічне тестування, тренінги, навчальні ефективно спілкуватися і вирішувати конфлікти, складають психологічні портрети і характеристики і багато чого іншого. Але все це стосується, в першу чергу, дорослих людей.

   А чим же займаються дитячі психологи? У яких ситуаціях батькам може бути корисна, а в яких просто необхідна консультація цього фахівця?

      Якщо є якась тривога за свого малюка, візит до психолога допоможе розібратися з ситуацією і з емоційним станом дитини об’єктивно. Виявити причини виникаючих труднощів, якщо вони є. Врешті-решт, адже не вважається чимось негожим відвідувати стоматолога для перевірки і необхідної профілактики. Чомусь про психологів ж іноді зберігається така думка, що візитом до цього фахівці підтверджують свою «ненормальність». Це, звичайно ж, не так: психолог, взагалі, за визначенням, працює тільки з психічно здоровими людьми.

      Інший випадок виникнення необхідності звернутися до дитячого психолога часто співпадає з так званими віковими кризами у розвитку дитини (рік-півтора, три-чотири, шість-сім і підлітковий період). Що відбувається в ці моменти? Віковий криза означає, що в розвитку людини відбувається різкий стрибок, що щось радикально змінюється. Мама й тато ж не встигають звикнути до цих змін, не враховують їх у спілкуванні, використовують виховні прийоми, вже не дієві в нових умовах. Все це накладається на підвищену емоційність дитини, характерну для перехідних періодів.

      Капризи, агресія, впертість дитини — і почуття безпорадності у батьків. Цілком природна реакція — звернутися до фахівця. І це справді може допомогти. Психолог допоможе розібратися в суті виниклих труднощів, підкаже виховні прийоми, а при необхідності позайматися з дитиною, щоб допомогти йому подолати непростий період.

       Що роблять дитячі психологи?

      Отже, ці або якісь інші причини привели вас до думки про звернення до дитячого психолога. У чому ж може полягати його робота?

  • Психодіагностика

     Будь-який психолог володіє досить великим набором психодіагностичних засобів та методик. Їх мета — визначити об’єктивний стан людини, виділити його причини, а також оцінити рівень розвитку тих чи інших психічних процесів (пам’яті, уваги, мислення і т.д.). Якщо для дорослих часто використовуються тестові методики, відомі багатьом, то в арсеналі дитячого психолога звичайно це особливі методики для дітей. Фахівець може попросити вашої дитини щось намалюват. Може пограти з ним в захоплюючу гру — насправді ж за допомогою цих процедур збере необхідні дані.

  • Розвиваючі заняття

      За допомогою розвиваючих психологічних ігор фахівець допоможе розвинути у дитини різні необхідні навички і якості. Увага, пам’ять, посидючість, логічне та образне мислення — в арсеналі дитячого психолога розвиваючі ігри для самих різних віків. Найчастіше, що розвивають психологічні заняття проводяться відразу з групою дітей, і в такому випадку дитина також вчиться спілкуватися з іншими дітьми, сприймати соціальні норми.

  • Корекційно-відновлювальна робота

      За наявності у дитини серйозних емоційних або особистісних труднощів може знадобитися спеціально організована психотерапевтична робота. Це можуть бути заняття на зняття тривожності, страхів, на підвищення самооцінки, на зняття агресивних тенденцій. Дитяча психотерапія може знадобитися, якщо дитина пережив сильний стрес — Втрату близьких, фізичний або психічний насильство і т.п.

      Методи, що застосовуються в дитячій психотерапії, різноманітні. Наприклад, для зовсім маленьких дітей дуже дієвим методом виявляється так звана пісочна терапія (спеціально організовані заняття з піском). Для дітей старшого віку дуже ефективна буває казкотерапія (Заняття з застосуванням спеціальних психотерапевтичних казок як готових, так і складаються в ході взаємодії дитини з психологом). Гра, малюнок, казка — всі знайомі і цікаві для дитини предмети і заняття стають в руках спеціаліста потужним засобом допомоги.

  • Консультування батьків та сімейне консультування

      У психологів є така відома аксіома «Проблеми маленьких дітей — це проблеми батьків». І це насправді так. При уважному розгляді причини всіх дитячих труднощів перебувають у сімейних проблемах і конфліктах, неадекватності стилю виховання і т.д. Тому часто виходить так, що для вирішення проблеми дитини досить батькам самим розібратися в причинах і змінити щось у своїй поведінці, в ситуації, навколишнього дитини.Психолог на консультації допоможе вам побачити себе з боку, об’єктивно оцінити свої методи виховання. Гарний психолог ніколи не буде судити або дорікати вам за що б то не було. Він просто дасть вам у руки нові, більш ефективні інструменти виховання, розповість більше про вікові особливості малюка.

     Наступним напрямком роботи є просвітницький – регулярні виступи на батьківських зборах, та розміщення цікавої психологічної інформації у інформаційних куточках кожної групи та на веб-сайті ДНЗ.

  •  Адаптація дитини 3-ого року життя в дошкільному закладі
  •  Гіперактивні діти
  • Допомога дорослого при агресивній поведінці дитини
  • Таємний сенс дитячих малюнків
  •  Психологічний аспект жорстокого поводження з дітьми у сім’ї
  • Як підготувати дитину до школи ,
  •  Поради психолога щодо впливу телебачення , комп’ютера, ЗМІ на розвиток дитини
  • Соціальна поведінка дитини
  •  Інклюзивна освіта: навчаємо і виховуємо разом
  • Дитячі страхи
  •  Особливості розвитку уваги
  • Чому дитина плаче
 • Коли слід звертатися до логопеда

  Часто батькам говорять, що заняття з логопедом можна починати тільки тоді, коли дитині буде три роки. Це неправильно. Тим більше, що найчастіше й насамперед консультація логопеда необхідна мамі й татові, а вже потім дитині. Робота з малюком (особливо, якщо він молодший 3 років) завжди набагато ефективніша, якщо проводиться батьками! Роль логопеда в цьому випадку полягає в навчанні батьків прийомів мовленнєвої компенсації та розробки комплексу заходів щодо подолання мовленнєвої недостатності або конкретних дефектів. 

  До логопеда слід звернутися, якщо:

  1. До 2 років у дитини не з’явилося мовлення (дитина мовчить) або словник дитини налічує не більше 10 слів. Кваліфікований фахівець (логопед) уміє не тільки виправляти і ставити звуки, але й стимулювати появу мовлення в дітей, які не говорять!
  2. Дитині більше 4 років, а вона не вимовляє (чи неправильно вимовляє) звуки рідної мови. У цей час фонетична система повністю сформована, і дитина повинна говорити правильно.
  3. Дитина почала повторювати перші звуки, склади, слова (заїкається).
  4. Дитині більше 6 років, а вона не запам’ятовує вірші, не може переказати текст
 • заведующаяМолчанова Лариса Олексіївна, 28.06.1964
  Загальний стаж: 36, на посаді – 9 років
  Лебединське педагогічне училище
  ім. А.С. Макаренка ,1983,
  вихователь дошкільного закладу
  Сумський Державний педагогічний університет
  ім. А.С. Макаренка, 2007
  «Вчитель початкових класів. Соціальний педагог»
  Використання інтерактивних методів роботи з кадрами.

  Життєве кредо: «Всі перемоги починаються з перемоги над собою»

  Педагогічне кредо: «Щоб виховати хорошу людину, потрібно бути людяним, мудрим та впевненим у собі.»

  Шановні друзі!
  Від імені педагогічного колективу дошкільного закладу я маю честь вітати Вас на нашому сайті. Маємо надію, що цей сайт допоможе Вам усвідомити всю важливість дошкільного виховання, що наше завдання – це не просто навчання та виховання дітей, а підготовка лідерів майбутнього. Ваш малюк, що робить сьогодні перші самостійні кроки, буде прокладати свою дорогу в житті в новій державі, дуже несхожій на ту, в якій виросли минулі покоління. Ось чому дуже важливо вже сьогодні закласти фундамент, що дасть йому змогу вирости не просто пасивним спостерігачем, а самостійним будівником власного майбутнього та майбутнього своєї держави.

  З повагою, директор ДНЗ

 • Сніданок   

  Риба смажена / каша рисова / батон з маслом / кава на молоці / яблуко  

  Обід   

  Суп  вермешельовий з м’ясом курки / картопля тушкована  з м’ясом курки/ ікра морковна /  хліб / кисіль із сухофруктів   

   Вечеря

  молочна пшоняна каша / пиріжок з повидлом / батон / чай

 • Контакти

  Індекс: 42704

  Адреса: пров. Лісний,1, м. Охтирка, Сумська обл.

  тел: 3 – 13 – 52

  e-mail: dnz.sonechko@meta.ua

  Режим роботи закладу: 7.00. – 19.00.

 • Завідуюча:

  Молчанова Лариса Олексіївна
  Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Сонечко» розпочав свою діяльність у 1971 році.

  У закладі функціонує 10 груп, де виховується
  258 дітей:

  • група раннього віку «Дзвіночок», вихователі Михайленко В.А., Голубович В.Д., помічник вихователя Гайдукова Л.І.
  • група раннього віку «Горобинка», вихователі Горішня О.О., Золотухіна І.А.
   помічник вихователя Канівець А.Ю.
  • група раннього віку «Малинка», вихователі Черноткач В.Д., Дорохіна Н.Є.,
   помічник вихователя Колодяжна Л.М.
  • група молодшого дошкільного віку 4 рік життя  «Чебурашка», вихователі Литвиненко М.О., Волкова В.М., помічник вихователя Бондаренко Т.І.
  • група молодшого дошкільного віку 4 рік життя  «Берізка», вихователі Капуста І.С., Бабій Н.А., помічник вихователя Нерсісян І.Ю.
  • група молодшого дошкільного віку 5 рік життя«Калинка», вихователі Колесник Л.О., Гура Л.М., помічник вихователя Горішня І.П.
  • група молодшого дошкільного віку 5 рік життя «Ромашка», вихователі Гайдукова С.О., Дуніна Т.Б., помічник вихователя Стешена С.Є.
  • група старшого дошкільного віку 6 рік життя «Буратіно», вихователі Колесник О.В., Колесник В.В., помічник вихователя Бузіна В.А.
  • група старшого дошкільного віку 6 рік життя «Волошка»,
   вихователі Самарай Т.В., Гопка Ю.В., помічник вихователя Бабич Р.В. 
  • група старшого дошкільного віку 6 рік життя (логопедична) «Сонечко», вихователі Кириченко Н.І., Мединцева Ю.В., помічник вихователя Кісіль. І.М.

  Профіль:

  Фізкультурно-оздоровчий

  Проблема:

  Формування ціннісного ставлення дітей до власного здоров’я

  Девіз:

  Живи, як сонце – світи і грій,
  здоров’ю і життю радій!

  Пріоритетні завдання:

  • реалізація завдань державної програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»;
  • здійснювати роботу по зміцненню і вихованню фізично-здорової особистості, здатної свідомо ставитися до власного здоров’я і життя;
  • удосконалення моделі освітньо-виховного процесу, форм, методів і прийомів роботи з дітьми реалізуючи особистісно-орієнтований підхід до дитини;
  • зміцнювати фізіологічні, психологічні, духовні і соціальні основи розвитку особистості дитини;
  • забезпечення наступності і перспективності в роботі між дошкільним закладом і початковою школою у формуванні розвивально-життєвого простору дитини.

  Матеріальна база закладу:

  • музична зала;
  • спортивна зала;
  • аромакімната;
  • басейн.

  В дошкільному закладі функціонують кабінети:

  • медичний блок, який включає в себе: медичний кабінет, ізолятор, фізіотерапевтичний кабінет;
  • психологічного розвантаження;
  • логопедичний.

  Для розвитку інтересів та фізичних здібностей дітей працюють гуртки:

  • «Джерельце» (вокальний);
  • «Рюкзачок» (туристичний);
  • «Розумничок» (інтелектуальний)»;
  • «Театральний вернісаж» (театралізованої діяльності);
  • «Вимовляйчик» (виразне читання)»;
  • Гурток художньої творчості;
  • «Весела аеробіка» (гімнастика).

 • 111Дошкільний навчальний заклад
  (ясла-садок) „Сонечко”
  НГВУ „Полтаванафтогаз” був відкритий 3 березня 1971 року.
  Перший завідувач закладу Карпова А.Г.
  Було відкрито 6 груп: 3 групи раннього віку, 3 групи дошкільного віку.
  Навесні 1971 року на території закладу було висаджено 300 дерев, 1000 кущів.
  В 1973 році дитячий садок став школою передового досвіду по формуванню у дітей дошкільного віку елементарних математичних уявлень.
  У 1979 році на базі ДНЗ „Сонечко” відбувається всеукраїнський семінар з фізичного виховання.
  У 1979 році відкривається нова будівля закладу, яка вміщує новий харчоблок, ще додаткових 5 груп. Заклад відвідує 300 дітей.
  У 1986 році завершується реконструкція колишнього харчоблоку, на цьому місці будується басейн і здається в експлуатацію в 1987 році. Перший інструктор з плавання Кричевські О.Г.
  Неодноразово дошкільний заклад „Сонечко” стає переможцем в соціалістичному змаганні серед садків „Укрнафта” та Міністерства нафтової промисловості СРСР. Колектив закладу нагороджується почесними грамотами та перехідним вимпелом.
  Так, в 1987 році виробниче об’єднання „Укрнафта” і Український Республіканський комітет профспілки за підсумками роботи 1987 року присуджене 1 місце і грошова нагорода в сумі 500 карбованців колективу ДНЗ „Сонечко”.
  У 1987 році встановлюється тісний зв’язок зі школою №5. 80% дітей-випускників закладу йдуть саме до цієї школи.

  У1991 році пере обладнаний спортивний майданчик, у групах встановлені спортивні комплекси „Батир”, „Кріпиш”. Садочок відвідує 335 дітей. Працює 12 груп: 1 група раннього віку, 11 груп дошкільного віку. Найбільша наповнюваність груп, у кількості 340 дітей, була у1992 році.

  З 1993 року навчально-виховний процес здійснюється виключно на українській мові.

  У 1995-1996 роках кількість дітей зменшується, закриваються 2 групи, одну з них переобладнують під спортивний зал.

  У 1996-1997 роках в садочку працює 10 груп.

  З 2000 року у закладі формується команда з плавання, яка бере участь у змаганнях з плавання на першість НГВУ „Охтирканафтогаз” серед жінок, та займає призові місця.

  У 2001 році дошкільний заклад укладає угоду із загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів №5 про відкриття двох перших класів на базі ДНЗ „Сонечко”. Згодом залишається один перший клас.

  З 2003 року у закладі формується хоровий колектив НГВУ „Охтирканафтогаз” та здобуває нові перемоги у художній діяльності.

  У 2005 році закривається одна група, яку переобладнують в оздоровчо-профілактичний центр, що розпочинає свою роботу у 2006 році.

  У грудні 2009 року ДНЗ „Сонечко” передається у комунальну власність міста Охтирки. З 31 грудня 2009 року є закладом відділу освіти Охтирської міської ради.

  У 2010 році через збільшення кількості дітей дошкільний заклад відмовляється від першого класу.

  У 2011 році дошкільний заклад приймає активну участь у обласному семінарі по використанню інноваційних технологій у фізкультурно-оздоровчій роботі з дошкільниками.

  У 2012 році у закладі додатково відкривається група раннього віку.

  Садочок відвідує 252 дітей, функціонує 10 вікових груп.

 • Історія закладу

  111

  Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) „Сонечко” НГВУ „Полтаванафтогаз”
  був відкритий 3 березня 1971 року.
  Перший завідувач закладу Карпова А.Г.
  Було відкрито 6 груп: 3 групи раннього віку, 3 групи дошкільного віку.
  Навесні 1971 року на території закладу було висаджено 300 дерев, 1000 кущів.
  В 1973 році дитячий садок став школою передового досвіду по формуванню у дітей дошкільного віку елементарних математичних уявлень.

  Читати далi
  • Правила поведінки здобувача освіти в закладах дошкільної освіти (ЗДО)

   Правила поведінки здобувача освіти в ЗДО базуються на законах України, наказах Міністерства освіти і науки України та рішеннях органів місцевого самоврядування, Статуті закладу. Здобувачі освіти в ЗДО, вихованці, повинні дотримуватись таких правил: -Приходити вчасно в дитячий садок. -Вітатися з усіма працівниками ЗДО. -У всьому слухатися вихователя. -Якщо щось болить, то обов’язково про це сказати вихователю. […]

   Читати далi
  • ПІДГОТОВКА ДО ПРИЙОМУ ДІТЕЙ ПІСЛЯ КАРАНТИНУ!

   Шановні батьки вихованців ДНЗ «Сонечко», Законом України «Про освіту» визначено, що кожна людина має право на забезпечення безпечних і нешкідливих умов навчання, праці і виховання. Тому одним з пріоритетних завдань нашого дошкільного закладу є забезпечення умов для збереження та зміцнення здоров’я дітей, особливо, в умовах карантину. Всі працівники нашого дошкільного закладу дуже скучили за своїми […]

   Читати далi
  • Педагогічна година 22.01.2020

     У дошкільному навчальному закладі 22 січня 2020 року відбулася педагогічна година «Формування художньо-естетичних здібностей дітей з засобами продуктивних видів діяльності», під час педагогічної години вихователь – методист Валентина Нікітченко та вихователі Наталія Бабій, Людмила Гура, Анна Зуза провели для педагогів майстер – клас з використанням нетрадиційних технік: —  «Кірігамі» — робота з папером; — […]

   Читати далi
  • Випускний в садочку 2019!

   Без имени-1

   Прощавай, садок дитячий!             Весело  розпочався   червень 05.06.2019 року  у ДНЗ ясла – садок « Сонечко».  Радісно і сумно водночас, адже вихователі проводжають у самостійне шкільне життя своїх  випускників. Діти  старших груп «Чебурашка» та «Берізка», « Сонечко» прощалися з садочком, у якому провели чотири щасливі та безтурботні роки. Гарно прибрана […]

   Читати далi
  • Графік прийому громадян, зразки заяви

   %d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%bf

   Графік прийому громадян

   Вівторок з 16.00 по 17.00

   Середа з 16.00-18.00

   Читати далi
  • Директор ДНЗ

   заведующая

   Молчанова Лариса Олексіївна, 28.06.1964
   Загальний стаж: 36,
   на посаді – 9 років
   Лебединське педагогічне училище

   ім. А.С. Макаренка ,1983,
   вихователь дошкільного закладу
   Сумський Державний педагогічний університет
   ім. А.С. Макаренка, 2007
   «Вчитель початкових класів. Соціальний педагог»
   Використання інтерактивних методів роботи з кадрами.

   Читати далi
  • Контакти

   Індекс: 42704
   Адреса: пров. Лісний,1,
   м. Охтирка, Сумська обл.

   тел: 3 – 13 – 52
   e-mail: dnz.sonechko@meta.ua
   Режим роботи закладу:
   7.00. – 19.00.

   Читати далi
  • Візитка закладу

   логотип

   Завідуюча дошкільного навчального закладу Молчанова Лариса Олексіївна
   Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Сонечко» розпочав свою діяльність у 1971 році. У закладі функціонує 10 груп, де виховується 253 дитини.

   Читати далi
  ;
 • Свято » Івана купала» в ДНЗ 2020

  6 липня в дошкільному навчальному закладі (ясла — садок)   «Сонечко » пройшло святкування Дня Івана Купала в кожній віковій групі по черзі, який організували: музичний керівник – Герасименко О.О., вихователь  Обод Ю.О.,  —  Літо; практичний психолог Толмачова Н.В. – Баба Яга. Відбулося справжнє  свято, в якому брали участь герої Баба Яга та Літо. Разом з […]

  Читати далi

  Заходи до Дня Конституції України 2020

  На  виконання Указу Президента України від 22 червня 2020  року  № 323/1994 «Про День молоді», листа Сумської обласної державної адміністрації від 24.06.2020 № 01 – 45/6219 « Про заходи  з відзначення Дня Конституції України та Дня молоді», враховуючи провідну роль Основного Закону України для розвитку правової системи держави.         У дошкільному навчальному закладі (ясла – […]

  Читати далi

  З Днем Захисту дітей!!!

  У садочку «Сонечко» діточок як у віночку Хлопчики й дівчатка Зростають дошкільнята З Днем Захисту дітей ми Вас батьки вітаємо  Діткам Вашим здоров’я , Посмішок яскравих бажаємо Нехай зростають дошкільнята . Тоді будуть щасливі мама й тато! https://www.facebook.com/100010825411680/videos/1123081191396051

  Читати далi

  ПІДГОТОВКА ДО ПРИЙОМУ ДІТЕЙ ПІСЛЯ КАРАНТИНУ!

  Шановні батьки вихованців ДНЗ «Сонечко», Законом України «Про освіту» визначено, що кожна людина має право на забезпечення безпечних і нешкідливих умов навчання, праці і виховання. Тому одним з пріоритетних завдань нашого дошкільного закладу є забезпечення умов для збереження та зміцнення здоров’я дітей, особливо, в умовах карантину. Всі працівники нашого дошкільного закладу дуже скучили за своїми […]

  Читати далi

  КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ

  84

    У зв’язку із введенням карантину пропонуємо батькам добірку корисної інформації. Поясніть дитині різницю між канікулами і карантином. Спокійно, не лякаючи,  ознайомте їх із елементарними принципами профілактики захворювання. Під час карантину, перебуваючи вдома, ми радимо  звернути увагу на настільні ігри, запропонувати дітям цікаву книгу і подбати про достатню фізичну активність. Що можна запропонувати дитині для […]

  Читати далi

  ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ БАТЬКАМ ПРО КОРОНАВІРУС!!!!!

  1584043970-654

  ПЕРША Інфекція передається переважно повітряно-крапельним шляхом від зараженої людини або через дотик до забруднених поверхонь. Що робити:  попросити дітей не підходити ближче ніж на 1 метр до людей, що кашляють, чхають або мають жар; нагадувати дітям про обов’язкове миття рук перед прийомом їжі та після відвідування вбиральні (мити руки потрібно щонайменше 20 секунд або використовувати […]

  Читати далi

  Корисна інформація для батьків

  zagruzheno-1

  Діти дошкільного і середнього віку мусять лишатись з дорослим Якщо йдеться про дитину дошкільного віку, то вона не може залишатися сама. Так само дитина середнього шкільного віку не може доглядати дошкільнятко. У неї ще не сформована відповідальність, а увага може відволіктись на якусь забавку і буде втрачено контроль за малечею. Взагалі малих дітей навіть небезпечно […]

  Читати далi

  НОВИЙ КОРОНАВІРУС: ШЛЯХИ ПЕРЕДАВАННЯ І ВАРІАНТИ ЗАХИСТУ

  Наразі відомо, що новий коронавірус передається краплинним та контактним шляхами. Переважає контактний шлях, коли вірус потрапляє на слизові оболонки носа, очей через руки або інші предмети (хустинку, рукавиці) після торкання до об’єктів (тварин, м’яса, риби, дверних ручок, поручнів), щоконтаміновані (забруднені) виділеннями із дихальних шляхів хворого чи інфікованого.     Краплинним шляхом вірус передається від людини до людини під час […]

  Читати далi

  Педагогічна година 22.01.2020

    У дошкільному навчальному закладі 22 січня 2020 року відбулася педагогічна година «Формування художньо-естетичних здібностей дітей з засобами продуктивних видів діяльності», під час педагогічної години вихователь – методист Валентина Нікітченко та вихователі Наталія Бабій, Людмила Гура, Анна Зуза провели для педагогів майстер – клас з використанням нетрадиційних технік: —  «Кірігамі» — робота з папером; — […]

  Читати далi

  Екскурсія до Пожежної частини

  83085944_524043058220154_3467859188674199552_n

  29 січня 2020 року діти старшого дошкільного віку та вихователі груп «Волошка»,  «Горобинка», «Буратіно»,  відвідали державну пожежно-рятувальну частину  в м. Охтирка, на прохання вихователів дошкільного навчального закладу провели для дітлахів ознайомлювальну екскурсію. Працівники МНС показували дошкільнятам пожежно-рятувальну техніку та озброєння, що знаходиться в частині, розповідали, в яких випадках яка техніка та які засоби використовуються, надавали інформацію […]

  Читати далi

  Впровадження системи HACCP у дошкільному закладі

  На виконання ст. 20, ст. 21 Закону України «Про основні принципи т а вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 01.10.2012 № 590 (зі змінами від 17.10.2015) «Про затвердження вимог щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (HACСP) […]

  Читати далi

  Всеукраїнський тиждень Правових знань

  79352563_2373818699598677_6698958730358161408_n

  Інформація «Про проведення Всеукраїнського тижня права у дошкільному навчальному закладі»    На виконання наказу Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації № 678-ОД від 31.10.2019  «Про затвердження заходів щодо проведення в закладах освіти Сумської області  в 2019 році Всеукраїнського тижня права», розпорядження міського голови № 187-ОД від 09.10.19 «Про проведення в місті Всеукраїнського тижня […]

  Читати далi

  Прогулянка — похід у ДНЗ «Сонечко»

  79618374_2811419935592614_7342955317950414848_n

  «Ой весела в нас зима, веселішої нема!     

  Читати далi

  Педагогічна рада 28.11.2019

  72992110_442098946722215_1307764262562693120_n

  Відповідно до Річного плану роботи  28.11.2019 у дошкільному навчальному закладі відбулася педагогічна рада на тему: «Про шляхи вдосконалення сенсорно – пізнавальної та математичної компетенції дошкільників засобами інноваційної лего технології»   Порядок денний 1.Про виконання рішень педагогічної ради від 28.08.2019, протокол №1 (Молчанова Л.О.- директор) 2. Про формування сенсорно – пізнавальної компетентності дітей засобами лего конструктора.   […]

  Читати далi

  Обмін досвідом Brick mate (проєкт) «Сприяння освіті» за Програмою «Безмежний світ гри з Lego»

  28 листопада на базі ДНЗ «Сонечко» відбувся обмін досвідом  Brick mate (проєкт) «Сприяння освіті»  за Програмою «Безмежний світ гри з Lego». В гості завітали вихователі, вихователь – методист ДНЗ «Берізка, вихователі, вихователь – методист ЦРД «Калинка», методист з дошкільного виховання відділу освіти Охтирської міської ради Антюх О.В. Програма платформи для обміну досвідом в рамках проєкту «Сприяння освіті» було переглянуто:   […]

  Читати далi

  «СПРИЯННЯ ОСВІТИ»

  13

  21 листопада 2019 року у дошкільному навчальному закладі (ясла — садок) «Сонечко» пройшов  Тренінг для учасників освітнього проекту «Сприяння освіти» за участю координатора проєкту Шварової А.В. та Міщенко Л.Б. методистом з дошкільної освіти навчально-методичного відділу координації освітньої діяльності та професійного розвитку Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Також у тренінгу взяли участь   вихователі, вихователі — методисти  […]

  Читати далi

  Випускний в садочку 2019!

  Без имени-1

  Прощавай, садок дитячий!             Весело  розпочався   червень 05.06.2019 року  у ДНЗ ясла – садок « Сонечко».  Радісно і сумно водночас, адже вихователі проводжають у самостійне шкільне життя своїх  випускників. Діти  старших груп «Чебурашка» та «Берізка», « Сонечко» прощалися з садочком, у якому провели чотири щасливі та безтурботні роки. Гарно прибрана […]

  Читати далi

  НЕЗВИЧАЙНИЙ КРЕАТИВНИЙ ДЕНЬ У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ «ВІД РАДОСТІ — ДО ТВОРЧОСТІ»

  У дошкільному навчальному закладі (ясла — садок) «Сонечко» 25 жовтня був проведений День креативності «Від радості – до творчості», де були проведені майстер-класи: — «Боді-арт» для дітей; — «Зачіски з косичками для дівчаток»; — «Фітбол – гімнастика»; — «Виготовлення дитячого посуду з природного матеріалу»; — «Методика Карла Орфа — робота з батьками». Рудь. І.О., музичний […]

  Читати далi

  Використання здоров’язбережувальних технологій у освітньому процесі

        28.11.2017 р.  на базі ДНЗ «Сонечко» відбулося засідання педагогічної студія вихователів дошкільних навчальних  закладів міста. Педагоги ДНЗ «Сонечко» ділилися з колегами досвідом  роботи щодо використання  здоров’язбережувальних   технологій в освітньому процесі. Гості мали змогу переглянути бінарне заняття з дітьми середнього віку на тему: «Показ моди». (вихователь Бабій Н.А., практичний психолог Толмачова Н.В.). Вихователь […]

  Читати далi

  Національна дитяча «гаряча» лінія!

  УВАГА! З метою попередження домашнього насильства, запобігання торгівлі людьми, захисту прав і інтересів дитини доводимо інформацію про функціонування Національних «гарячих ліній» Громадської організації «Ла Страда-Україна»: Національна дитяча «гаряча» лінія, що працює за безкоштовним номером 0 800 500 225 (зі стаціонарного телефону) та безкоштовним коротким номером 116 111 (з мобільних). Лінія працює у робочі дні з 12.00 до 20.00, у […]

  Читати далi

  Зміна номеру телефону урядової «гарячої лінії»

  %d1%83%d0%b3%d0%bb

  Повідомляємо, що з 1 листопада 2016 року змінено номер телефону урядової «гарячої лінії» з 0 800 507 309 на скорочений номер 1545.

  Читати далi

  Аромакімната

  З метою профілактики захворювань дітей на грип та ГРВІ
  у дошкільному закладі проводяться сеанси ароматерапії
  з дітьми дошкільних груп за виключенням дітей
  які мають протипоказання до арома масел.
  Сеанси тривають щоденно від 3 до 8 хвилин.

  Читати далi
  ;